Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwaPobieranie 2,17 Mb.
Strona1/9
Data28.01.2018
Rozmiar2,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Nazwa ośrodka: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74A, p. I,20-094 Lublin

Tytuł pakietu: Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie lubelszczyzny.

Grupa: Bankowość - finanse

Data: 21-08-2006 r.
Pozabankowe produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie lubelszczyzny

1. Wstęp – definicja MSP. Wprowadzenie.

2. Fundusze pożyczkowe – porównanie ofert dostępnych funduszy

3. Fundusze poręczeniowe - porównanie ofert dostępnych funduszy

4. Inne dostępne pozabankowe źródła finansowania (fundusze venture capital, leasing)


1. Wstęp


Definicja MSP

Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpi dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia 70/2001. Zmianie ulega zatem definicja MSP. Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:


Za małe przedsiębiorstwo uważa się firmę, która:
Projekt współfinansowany przez

UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków

Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

finansowych nie przekraczający 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie

przekracza 10 milionów euro
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna