Algorytmy przydziału czasu procesoraPobieranie 17,39 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar17,39 Kb.

Algorytmy przydziału czasu procesora

 • Planowanie metodą FCFS - "pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony"

 • Planowanie metodą "najpierw najkrótsze zadanie"

 • Planowanie priorytetowe

 • Planowanie rotacyjne.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielenie_czasu

http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_szeregowania

http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/0/index.html

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w3.tresc-1.0-toc
Algorytmy zastępowania stron pamięci wirtualnej

 • Algorytm FIFO

 • Algorytm optymalny.

 • Algorytm LRU.

 • Algorytmy przybliżające metodę LRU.

 • Algorytm dodatkowych bitów odwołań.

 • Algorytm drugiej szansy.

 • Ulepszony algorytm drugiej szansy.

 • Algorytmy zliczające.

 • Algorytm buforowania stron.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Stronicowanie_pami%C4%99ci

http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/1/index.html

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w5.tresc-1.0-toc

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w6.tresc-1.0-toc
Algorytmy przydziału miejsca na dysku

 • Przydział ciągły

 • Przydział listowy

 • Przydział indeksowy


http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/2/index.html

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w9.tresc-1.0-toc

http://www.dsod.p.lodz.pl/student/wyklady/pol/SO_04.pdf od str. 43
Algorytmy planowania dostępu do dysku

 • FCFS

 • SSTF

 • SCAN

 • C-SCAN

 • LOOK


http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/3/dysk.html

http://student.pb.bielsko.pl/~dkulpinski/systemy.doc

http://www.dsod.p.lodz.pl/student/wyklady/pol/SO_04.pdf od str. 35
Algorytmy defragmentacji dysku twardego

Algorytmów i sposobów defragmentacji jest wiele i przeważnie firmy tworzące programy defragmentujące nie chwalą się, w jaki sposób realizują to zadanie.


Dlatego w przypadku tych algorytmów pozostawiam dowolność, co do implementacji, nawet na zasadzie własnego pomysłu.

Sama idea ma być taka: • Ustalamy dowolny rozmiar dysku,

 • Ustalamy rozmiar pamięci RAM potrzebnej do defragmentacji – im mniej tym lepiej,

 • Zakładamy, że pliki na dysku są rozmieszczone z wykorzystaniem przydziału listowego,

 • Wykorzystując daną metodę defragmentacji (należy zastosować minimum 3 – można zastosować3 własne metody), zmieniamy rozmieszczenie bloków danych na dysku, tak, by każdy plik zajmował miejsce na dysku w sposób ciągły.

 • Porównujemy szybkość tych metod.

Oczywiście całość operacji jest symulowana na tablicy dwu-wymiarowej.
http://www.zsnr9.neostrada.pl/soisk/klasa_1/2_systemy_plikow/soisk_34_zjawisko_fragmentacji_dysku_defragmentacja.doc
Algorytmy detekcji, unikania i usuwania zakleszczeń
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w13.tresc-1.0-toc

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w14.tresc-1.0-toc
Algorytmy działania semaforów
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=SO-1st-2.3-w12.tresc-1.0-toc

Na stronach Politechniki Rzeszowskiej http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/projekty/2000/index.html widoczne są przykładowe skrypty lub aplety Javy do każdego z algorytmów. Naszym celem jest podobna implementacja, jednak z większymi możliwościami.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna