Algorytmy I struktury danychPobieranie 25,02 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar25,02 Kb.

Algorytmy i struktury danych

WSB-NLU w Nowym Sączu

Ćwiczenia 8
Kopiec (stóg) (ang. heap)

Sortowanie kopcoweDefinicja: Kopiec to drzewo binarne, w którym:

  • dla dowolnych węzłów u, v, jeśli u jest następnikiem v to spełniony jest warunek kopca, czyli u v

(w korzeniu jest element największy w kopcu)

Dodatkowe założenie: kopiec przechowywany jest w tablicy t[1..n], (indeksowanej od 1!) kolejno poziomami, tj.:  • t[1] = korzeń,

  • t[2], t[3] = poziom (głębokość) 1, itd.

Zależności pomiędzy numerami węzłów w kopcu::  • poprzednikiem t[i] jest t[i/2] (dzielenie całkowitoliczbowe),

  • lewym następnikiem t[i] jest t[2*i],

  • prawym następnikiem t[i] jest t[2*i+1].

Wysokość kopca o n wierzchołkach wynosi dokładnieh(n) = log n
Operacje przesiewania: w dół i w górę
Zadanie 1 (Przesiewanie w górę)

Zakładając, że wartość t[k] zwiększyła się przywróć warunek kopca na ścieżce od t[k] do korzenia. W tym celu zamieniaj kolejne pary (poprzednik, następnik), aż trafisz na poprawny porządek w parze, albo dojdziesz do korzenia.


void upheap (Item t[], int k)

{

while (k>1 && t[k/2] < t[k]){ exch (t[k], t[k/2]) ;

k = k/2;

}

}

Pesymistyczna liczba porównań: około log k (dokładnie: log k )


Zadani 2 (Przesiewanie w dół)

Zakładając, że wartość t[k] zmniejszyła się przywróć warunek kopca w poddrzewie o korzeniu t[k].


void downheap (Item t[], int k, int n)

{

int j = 2*k ;while (j <= n)

{ if (j

if (t[k] >= t[j]) break;

exch (t[k], t[j]);

k = j; j = 2*k;

}

}


Pesymistycznie: na każdym poziomie dwa porównania: wybór większego z następników oraz porównanie z poprzednikiem.
Zatem liczba porównań: około 2 * różnica poziomów węzła k i liści.

Dokładnie liczba porównań: 2*log (n/k) ==> złożoność O(log n).
Zadanie 3 (Realizacja kolejki prioritetowej)

Kopiec jest strukturą, która może być wykorzystana do realizacji kolejki priorytetowej.


Przypomnijmy: kolejka priorytetowa to struktura danych, dla której są okreslone następujące operacje:

- insert (Q, e) wstaw element e do kolejki Q

- max (Q) podaj wartość największego elementu w kolejce Q

- deletemax (Q) usuń największy element z kolejki Q


Kopiec jest w tablicy t[], zmienna n zawiera liczbę elementów kopca.
void insert (Item e)

{

t[++n] = e ;upheap (a, n) ;

}

Złożoność: O(log n)


Item max ()

{

return t[1] ;}

Oczywiste: O( 1 )


void deletemax ();

{

t[1] = t[n];n--;

downheap(a, 1, n);

}
Złożoność: O(log n)

Inny wariant: zamiast t[1]=t[n] wykonaj exch(t[1], t[n]);

Wtedy dotychczasowy największy jest na końcu tablicy, poza zakresem kopca (stosuje się to w algorytmie heapsort)
Zadanie 4 (Sortowanie metodą kopca (heapsort))

Dysponując kolejką priorytetową można sortować:

1. kolejno dla i=1, ..., n wykonuj: insert (Q, t[i]) ;

2. kolejno dla i=n, n-1, ... , 1 wykonuj:

t[i] = max (Q) ; deletemax (Q) ;

Elementy opuszczają kolejkę w kolejności malejącej.


Jeśli kolejka realizowana za pomocą kopca to otrzymujemy sortowanie o złożoności O(n log n)

Wada: kopiec to dodatkowa tablica, oprócz tablicy t[].

Wady tej nie ma sortowanie bezpośrednio wykorzystujące operację downheap w tablicy t[ ] – heapsort.

void heapsort (Item t[], int n)

// tablica t[] jest n+1 – elementowa: t[n+1]


for (k = n/2 ; k >= 1 ; k--)

downheap (a, k, n) ;

while (n > 1)

{

exch (t[1], t[n]) ;n-- ;

downheap (a, 1, n) ;

}

Podsumowanie sortowań.

Pod względem liczby wykonywanych porównań:  • Mergesort jest optymalny (z dokładnością do składnika O(n)) w przypadku pesymistycznym i średnim

  • Quicksort w przypadku średnim jest ok. 1.4 razy gorszy niż optimum; w przypadku pesymistycznym ma rząd złożoności gorszy – O(n2)

  • Heapsort jest w przypadku pesymistycznym i średnim około 2 razy gorszy niż optimum.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna