AktualnośCIPobieranie 263,29 Kb.
Data29.11.2017
Rozmiar263,29 Kb.


7.1.2010
Zmiany w Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej


W 2010 roku będą stopniowo wprowadzane zmiany w słownictwie i metodyce JHP BN, których celem jest uproszczenie opisu przedmiotowego i usprawnienie opracowania. Kierunki zmian były częściowo prezentowane i dyskutowane na Warsztatach JHP BN w 2008 i 2009 oraz na spotkaniach z przedstawicielami różnych typów bibliotek. Uproszczenie gramatyki jest postulatem zgłaszanym od lat zarówno przez specjalistów, jak i praktyków języków informacyjno-wyszukiwawczych tak w kraju jak i na forum międzynarodowym, a obserwacja zachowań informacyjnych użytkowników każe inaczej rozłożyć akcenty: w dobie dominacji wyszukiwarek internetowych przeglądanie indeksu przedmiotowego przegrywa z wyszukiwaniem informacji z użyciem kombinacji słów zaczerpniętych z różnych pól opisu.

Podstawowym celem podjętych działań jest uproszczenie gramatyki JHP BN, a co za tym idzie ograniczenie liczby haseł przedmiotowych rozwiniętych (obecnie w kartotece wzorcowej 570 000 haseł, roczny przyrost ponad 50 000). Ich opracowanie i walidacja jest bardzo pracochłonne i spowalnia proces opracowania rzeczowego, a czas i nakład pracy nie przekłada się w naszej ocenie na wzrost efektywności wyszukiwania, wręcz przeciwnie, wieloelementowe hasła o skomplikowanej gramatyce powodują ogromne rozproszenie materiału w indeksie przedmiotowym. Bardzo długie hasła nie tylko nie są zrozumiałe dla większości użytkowników końcowych, nie są także w całości wyświetlane w indeksach wielu katalogów, co stawia pod znakiem zapytania użyteczność i zasadność konstruowania takich haseł. Język informacyjno-wyszukiwawczy z pewnością nie powinien być projektowany pod kątem możliwości systemów bibliotecznych, nie sposób jednak nie brać pod uwagę ich ograniczeń.


Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości zmian dla bibliotekarzy-użytkowników JHP BN. Liczymy jednak na to, że nowe zasady opisu przedmiotowego pozwolą na bardziej efektywne opracowanie materiałów bibliotecznych oraz łatwiejsze przyswajanie reguł opisu przez bibliotekarzy indeksujących dokumenty, a jednocześnie nie zmniejszą potencjału informacyjnego opisów.

W witrynie BN zostanie wkrótce zamieszczony archiwalny plik PDF „Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”, stan na 31 grudnia 2009 r., obrazujący stan słownictwa przed wprowadzaniem opisywanych zmian. Biblioteki, które nie zdecydują się na zmianę metodyki opracowania, będą mogły korzystać z tego zasobu przy tworzeniu charakterystyk wyszukiwawczych z użyciem określników formalnych.

Informacje o podejmowanych pracach będą publikowane w rubryce Aktualności w witrynie JHP BN http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/aktualnosci/ (lub www.bn.org.pl > Dla bibliotekarzy > JHP BN > Aktualności ). Wszystkim zainteresowanym bibliotekom będziemy również przesyłać bieżące informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej (użytkownicy, którzy nie podali jeszcze adresu kontaktowego, są proszeni o przesłanie swojego adresu e-mail do Pracowni JHP BN na adres b.wlodarczyk@bn.org.pl )

Wykazy rekordów wzorcowych zmodyfikowanych i usuniętych będą nadal zamieszczane na serwerze BN oraz przekazywane do katalogu centralnego NUKAT, gdzie jest utrzymywana kopia kartoteki wzorcowej JHP BN.

Zmiany będą wprowadzane w pierwszej kolejności, ze względu na roczny cykl bibliografii narodowej, do zeszytów „Przewodnika Bibliograficznego” począwszy od pierwszego numeru za 2010 r. Zachęcamy do zapoznawania się z nową metodyką i słownictwem w kolejnych plikach bibliografii narodowej dostępnych w witrynie Biblioteki Narodowej pod adresem http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania (lub www.bn.org.pl > Dla bibliotekarzy > Bibliografia narodowa > „Przewodnik Bibliograficzny” PDF).
29 stycznia 2010 r. o godz. 11 zapraszamy do Biblioteki Narodowej na spotkanie informacyjne i dyskusję na temat proponowanych kierunków zmian i konkretnych rozwiązań. Zainteresowanych bibliotekarzy prosimy o zgłoszenia na adres b.wlodarczyk@bn.org.pl

Podstawowe informacje
1. Do kartoteki wzorcowej JHP BN w formacie MARC21 zostaną wprowadzone następujące pola rekordu wzorcowego
155, 455, 555 - gatunek/forma/typ dokumentu

180 – określnik ogólny

182 – określnik chronologiczny

750 – odpowiednik angielski dla tematu ogólnego

751 – odpowiednik angielski dla tematu geograficznego

755 – odpowiednik angielski dla terminu indeksowego – gatunek/forma/typ dokumentu


Do struktury rekordów bibliograficznych zostaną wprowadzone następujące pola:
648 – chronologia

655 – gatunek/forma/typ dokumentu


2. Do zasobu słownictwa JHP BN będą wprowadzane, z etykietą pola 155, hasła wyrażające typy i formy piśmiennicze i wydawnicze, rodzaje i gatunki literackie i filmowe, nośniki treści itp. Część z tych terminów jest już obecna w kartotece wzorcowej (np. Podręczniki akademickie, Przewodniki turystyczne, Atlas historyczny, Książka zabawka, Sonet, Powieść polska, Film historyczny), zapisana w polu hasła rzeczowego 150 – etykiety te będą sukcesywnie zmieniane na 155. Jednocześnie będzie ujednolicany ich zapis – hasła wyrażające typy dokumentów będą w zasadzie stosowane w liczbie mnogiej, hasła wyrażające gatunki i rodzaje – w zasadzie w liczbie pojedynczej.
Przykłady terminów wyrażających gatunek/formę/typ dokumentu

155|a Materiały konferencyjne

155|a Katalogi zbiorów

155|a Katalogi wystaw

155|a Podręczniki

155|a Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów

155|a Scenariusze zajęć

155|a Pamiętniki polskie

155|a Reportaż angielski

155|a Opowiadanie fantastyczne

155|a Czasopisma kobiece niemieckie

155|a Książki dla przedszkolaków

155|a Ogłoszenia prasowe

155|a Krzyżówki

155|a Rozporządzenia

155|a Obwieszczenia

155|a Dane statystyczne

155|a Śpiewniki

155|a Atlasy historyczne

155|a Atlasy anatomiczne

155|a Powieść biograficzna

155|a Programy nauczania

155|a Programy imprez

155|a Przewodniki koncertowe

155|a Zielniki

155|a Herbarze

155|a Słowniki biograficzne

155|a Źródła historyczne

155|a Instrukcje

155|a Przewodniki turystyczne

155|a Wydawnictwa dla młodzieży

155|a Encyklopedie specjalistyczne

Przykłady zmian w rekordach wzorcowych JHP BN:


rekord wzorcowy obecnie

rekord wzorcowy po zmianie

150 Podręczniki

155 Podręczniki

360 zt. odpowiednie tematy z określnikiem - podręcznik, np.: Fizyka -podręcznik, Język polski – podręcznik


550 |wg|a Wydawnictwa550 |wg|a Wydawnictwa550 Nauczanie550 Nauczanie550 |wh|a Podręczniki akademickie

555 |wh|a Podręczniki akademickie

550 |wh|a Podręczniki multimedialne

555 |wh|a Podręczniki multimedialne

550 |wh|a Podręczniki szkolne

555 |wh|a Podręczniki szkolne

rekord wzorcowy obecnie

rekord wzorcowy po zmianie


150 Pamiętniki
155 Pamiętniki

360 zt. odpowiednie tematy z określnikiem - pamiętniki, np.: Lekarze - pamiętniki, Śląsk - historia - pamiętniki, Malarstwo francuskie - historia - pamiętniki


450 Autobiografia

455 Autobiografie


450 Dziennik (pamiętnik)

450 Dzienniki (pamiętniki)


455 Dzienniki (pamiętniki)


450 Literatura faktu


455 Literatura faktu


450 Wspomnienia


455 Wspomnienia


550 |wg|aHistoria|vźródła


555 |wg|a Źródła historyczne

550 |wg|aLiteratura|xrodzaje i gatunki


550 |wg|aLiteratura|xrodzaje i gatunki


550 Blogi


555 Blogi


550 Literatura podróżnicza


555 Literatura podróżnicza


550 Sztambuch

555 Sztambuchy

550 |wh|aPamiętniki mówione

555 |wh|aPamiętniki mówione

Począwszy od 1 stycznia 2010 roku Biblioteka Narodowa będzie stopniowo rezygnować ze stosowania określników formalnych w hasłach przedmiotowych. Typ, gatunek lub forma dokumentu będzie dostępna w wyszukiwaniu przez słowo z opisu dzięki dodatkowym punktom dostępu zapisanym w polach 655 rekordu bibliograficznego. W niektórych przypadkach, poza przeniesieniem informacji do osobnego pola, konieczna będzie korekta metody opracowania określonych typów dokumentów.


Przykłady:
Oblicza tożsamości : VII Forum Inspiracji Jungowskich - spotkanie z Czytelnikami Albo albo, 23 lutego 2002 : materiały konferencyjne.


Hasła przedmiotowe obecnie


Hasła przedmiotowe po zmianie

650 |a Psychoanaliza |v materiały konferencyjne650 |a Psychoanaliza


650 |a Symbole |x psychologiav materiały konferencyjne

650 |a Symbole |x psychologia


650 |a Świadomość społeczna|v materiały konferencyjne

650 |a Świadomość społeczna655 |a Materiały konferencyjne

Lektury szkolne : język polski : karty pracy : gimnazjum klasy I-III / Małgorzata Radzicka.


Hasła przedmiotowe obecnie


Hasła przedmiotowe po zmianie

650 |a Język polski |v materiały pomocnicze dla gimnazjów650 |a Język polski |x gimnazja650 |a Literatura |x historia |y17-21 w. |v materiały pomocnicze dla gimnazjów650 |a Literatura |x historia |y17-21 w.650 |a Literatura polska |x historia

|y 19-20 w. |v materiały pomocnicze dla gimnazjów

650 |a Literatura polska |x historia

|y 19-20 w.


655 |a Materiały pomocnicze dla gimnazjów
Tichý dvojhlas : z korespondence českého básníka Jaroslava Seiferta a slovenského herce Ladislava Chudíka


Hasła przedmiotowe obecnie

Hasła przedmiotowe po zmianie

600 |a Chudík, Ladislav (1924- ) |v korespondencja600 |a Chudík, Ladislav (1924- )
600 |a Seifert, Jaroslav (1901-1986) |v korespondencja


600 |a Seifert, Jaroslav (1901-1986)


650 |a Aktorzy słowaccy - 1945-1989 r. |v źródła


650|a Aktorzy słowaccy - 1945-1989 r.


650 |a Listy czeskie - 1945-1989 r.


655 |a Listy czeskie - 1945-1989 r.


650 |a Listy słowackie - 1945-1989 r.


655 |a Listy słowackie - 1945-1989 r.


650 |a Poeci czescy – 1945-1989 r. |v źródła


650 |a Poeci czescy – 1945-1989 r.


4) Wprowadza się do struktury rekordu wzorcowego pole 648

przeznaczone do zapisu zakresu chronologicznego treści dokumentu. Zawartość tego pola nie będzie kontrolowana kartoteką wzorcową.


Przykłady zastosowania:
Caesar et duces Poloniae : szkice z dziejów stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146-1191) / Marek Smoliński
648|a 1146-1191

651|a Niemcy – polityka – Polska - 12 w.

651|a Polska – polityka – Niemcy - 12 w.


Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej /Jacek Purchla.
648|a 1867-1914

650|a Twierdze i fortyfikacje miejskie – Polska - 19-20 w.

650|a Fundacja – Polska - 19-20 w.

650|a Ziemiaństwo – Polska - 19-20 w.

651|a Kraków (woj. małopolskie) - 19-20 w.

5) W celu uruchomienia automatycznej kontroli haseł w bazie Biblioteki Narodowej w pierwszym kwartale br zostanie zmieniona wartość drugiego wskaźnika w polach grupy 6XX w rekordzie bibliograficznym: z dotychczasowego „9” na „4”. Wartość ta nie jest wartością docelową, gdyż właściwy dla naszego zasobu słownictwa kontrolowanego jest wskaźnik „7”. Ze względu na brak obsługi tego wskaźnika przez dostawcę używanego przez nas systemu decydujemy się na użycie wskaźnika „4” („Source not specified”) mając na uwadze korzyści, jakie dla naszej bazy katalogowej – a w konsekwencji i dla naszych użytkowników – będzie miała właściwa kontrola haseł.


Prace melioracyjne w bazie katalogowej Biblioteki Narodowej będą dokonywane sukcesywnie. Szacujemy, że potrwają pół roku. Z bazy zostaną usunięte z haseł wzorcowych i haseł przedmiotowych w rekordach bibliograficznych określniki formalne (podpole „v”), a z kartoteki wzorcowej wszystkie dublety haseł przedmiotowych rozwiniętych, które pojawią się w wyniku tej operacji (zapewne ponad 200 000 rekordów wzorcowych). Aby zachować dotychczas uwzględniane punkty dostępu, w rekordach bibliograficznych zostaną dodane odpowiednie terminy indeksowe w polu 655, określające gatunek/formę/typ dokumentu. Znaczna część haseł wzorcowych zapisywanych dotychczas w polu 150 zmieni etykietę na 155. W rekordach bibliograficznych nastąpi odpowiednio zmiana etykiety z 650 na 655.

Wszystkich naszych użytkowników z góry przepraszamy za utrudnienia, jakie czekają ich w najbliższych miesiącach. Mamy nadzieję, że zmiany w słownictwie i metodyce JHP BN pozwolą na lepsze wykorzystanie potencjału informacyjnego tego języka i przyspieszenie opracowania dokumentów.


W imieniu Zespołu ds. Rozwoju JHP BN

Wanda Klenczon

Anna Stolarczyk

21.08.2009

Zamiana haseł
Hasła:
Samochody - przemysł
Studenci - organizacje

zamieniono na:


Przemysł samochodowy
Organizacje studenckie

31.07.2009


Określniki – w literaturze, literatura
Określnik – w literaturze (z ewentualnym przymiotnikiem językowo-etnicznym) służy do opracowania zarówno tekstów literackich na dany temat (dawniej określnik – beletrystyka), jak również opracowań traktujących o wątkach, tematach literackich. Teksty literackie powinny otrzymać określnik – w literaturze + przymiotnik językowo-etniczny. Np.:
Balsam dla duszy romantycznej czyli Inspirujące opowieści o miłości i romantyzmie / zebrane i spisane przez Jacka Canfielda [et al.]. – Poznań, 2004
Miłość - w literaturze amerykańskiej

Opowiadanie amerykańskie - 21 w. - antologia


Kurant imieninowy Marszałka : utwór sceniczny w dwóch obrazkach na dzień imienin Marszałka J. Piłsudskiego dla dziatwy szkolnej / Jan Borys. – Lwów, 1935
Piłsudski, Józef (1867-1935) – w literaturze polskiej

Dramat polski - 20 w.


Bitwa o Monte Cassino w poezji 1944-1969 : "Nasze granice w Monte Cassino..." / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa, 2007
Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino – w literaturze polskiej

Poezja polska - 1944-1989 r. – antologia


Opracowania traktujące o wątkach, tematach literackich powinny otrzymać po określniku – w literaturze + przymiotnik językowo-etniczny, określnik – historia i ewentualny określnik formalny. Np.:
Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta / Karol Czejarek. – Wrocław, 2003
Kirst, Hans Hellmut (1914-1989) - twórczość

Hitleryzm - w literaturze niemieckiej - historia

Powieść niemiecka – tematyka - od 1945 r.

Wojna 1939-1945 r. - w literaturze niemieckiej – historia


Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. – Warszawa, 1987
Literatura polska – tematyka – 1918-1939 r.

Piłsudski, Józef (1867-1935) - w literaturze polskiej - historia

Postać literacka - w literaturze polskiej - historia
Konspiracyjne Varsaviana poetyckie 1939-1944 : zarys informacyjny / Władysław Bartoszewski. – Warszawa, 1962 [Nadb. z: Roczn. Warszawskiego II, 1961 P.I.W.]

Poezja polska – tematyka - 1939-1945 r.

Wydawnictwa nielegalne – historia – Polska - 1939-1945 r.

Warszawa - w literaturze polskiej - historia


Określnik – literatura + przymiotnik językowo-etniczny powinien być stosowany po nazwach prądów i kierunków literackich. Np.:
Baroque literature in Lithuania / Eugenija Ulčinaite. – Vilniaus, 1996
Barok - literatura litewska

Literatura litewska – historia - 16-18 w.


Dekadentyzm współczesny : główne idee, motywy i postawy modernistyczne

w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku / Mieczysław Dąbrowski.

Izabelin, 1996
Literatura austriacka – tematyka - 20 w.

Literatura niemiecka – tematyka - 20 w.

Literatura polska – tematyka - 20 w.

Modernizm - literatura austriacka

Modernizm - literatura niemiecka

Modernizm - literatura polska

melioracje w toku
9.07.2009

Określnik - beletrystyka


Usunięto z JHP BN określnik – beletrystyka. Obecnie w zastosowaniu będą określniki – w literaturze... Np.:
Balsam dla duszy romantycznej czyli Inspirujące opowieści o miłości i romantyzmie / zebrane i spisane przez Jacka Canfielda [et al.]. – Poznań, 2004
Miłość - w literaturze amerykańskiej

Opowiadanie amerykańskie - 21 w. – antologia


Semper fidelis : wiersze o Lwowie / zebrał Jerzy Wereszyca [pseud.]. – Warszawa, 1985
Poezja polska - 20 w. - antologia

Lwów (Ukraina) - w literaturze polskiej


Bój na Kosowem polu (Lazarica) / przekł. Roman Zmorski. – Warszawa, 1913
Bitwa 1389 r. na Kosowym Polu - w literaturze serbskiej

Poezja ludowa serbska - antologia


Af Jesu historie. [Vol.] 1, Maria fra Nazareth / Scholem Asch. - København, 1951
Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - w literaturze żydowskiej

Powieść żydowska - 20 w.


Jan Paweł II w literaturze polskiej : antologia tekstów literackich / oprac. Krzysztof Dybciak. – Warszawa, 2008
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - w literaturze polskiej

Literatura polska - 20-21 w. – antologia


Opowiadania pod psem i kotem / Grażyna Bąkiewicz [et al.]. – Warszawa, 2008
Kot domowy - w literaturze polskiej

Opowiadanie polskie - 21 w. - antologia

Pies domowy - w literaturze polskiej
3.07.2009
Informacja dla bibliotek pobierających z FTP BN pliki z nowymi hasłami przedmiotowymi

Od 2.07.09 r. będzie zamieszczany na FTP BN plik z nowymi hasłami przedmiotowymi, który nie będzie zawierał haseł rozwiniętych. Jego nazwa to: nobrttrr, gdzie nobr oznacza nowe bez rozwiniętych, tt – numer kolejnego tygodnia, rr rok. Np.: nobr2609 to nazwa zbioru dla haseł z bieżącego tygodnia (26).

15.06.2009
Rubryka – Metodyka w witrynie JHP BN
Rubryka Metodyka w witrynie JHP BN została uzupełniona o kolejne uwagi metodyczne.

22.05.2009


Określnik – stare druki
Określnik formalny – stare druki służy do zaznaczenia w haśle przedmiotowym, iż dany dokument jest starym drukiem. Może być stosowany jako drugi określnik formalny. Np.:
Teologia protestancka – 16 w. – stare druki
Język niemiecki – podręcznik – stare druki
Europa Środkowo-Wschodnia – 17 w. – mapy – stare druki
Józef I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1678-1711) - ikonografia – stare druki
Kancjonały – 16 w. – stare druki

17.05.2009


Tematy: Patroni jednostek wojskowych, Patroni szkół, Patroni ulic i placów
Wprowadzono nowe tematy: Patroni jednostek wojskowych, Patroni szkół, Patroni ulic i placów.
Patroni jednostek wojskowych

NU Patroni wojskaPatronowie jednostek wojskowych

Patronowie wojska

TS Nazwy własne

TK Wojsko - onomastyka
Patroni szkół

NU Patronowie szkół

TS Nazwy własne

TK Szkolnictwo - onomastyka


Patroni ulic i placów

NU Patroni placówPatronowie placów

Patronowie ulic i placów

TS Nazwy własne

TK Place - onomastyka

Ulice - onomastyka


Określnik geograficzny po powyższych tematach oznacza kraj, w którym znajduje się jednostka, szkoła, ulica, plac. Po tematach tych nie stosujemy określników chronologicznych, ani określników: biografie, słownik. Nie będziemy stosować tych haseł dla opracowania dokumentów na temat poszczególnych patronów szkół, ulic lub jednostek wojskowych.
Np.:
Słownik patronów ulic Warszawy / red. Stanisław Ciepłowski. – Warszawa, 2002

Biografie - słownik

Patroni ulic i placów - Polska

Warszawa - ulice i place – onomastyka - słownik


Patron szkoły - promieniowanie wartości / red. Danuta Ciszek. - Gródek nad Dunajcem, 2007
Autorytet - materiały konferencyjne

Patriotyzm - materiały konferencyjne

Patroni szkół – Polska - materiały konferencyjne

Wychowanie do wartości – katolicyzm - materiały konferencyjne


Ulice wileńskie : historia, nazewnictwo, mapy. – Vilnius, 2000

Biografie

Patroni ulic i placów - Litwa

Wilno (Litwa) - ulice i place - onomastyka


Zmiany w nazewnictwie szkół wyższych w Polsce po roku 2005.

Patroni szkół - Polska

Szkolnictwo wyższe – onomastyka – Polska - od 2001 r.
Problemy nazewnictwa ulic w Polsce

Patroni ulic i placów - Polska

Ulice – onomastyka - Polska
Patroni jednostek Wojska Polskiego / Arkadiusz Cieślik, Jerzy Tomczyk. – Warszawa, 2005
Patroni jednostek wojskowych - Polska

Wojsko – biografie – Polska - słownik

Polska – biografie - słownik
W opracowaniu dokumentów na temat ulic czy placów w konkretnym mieście nie stosujemy haseł: Ulice-onomastyka, Place-onomastyka.
Np.:
Patroni oleskich ulic / Waldemar Baliński. – Olesno, 1982

Patroni ulic i placów - Polska

Olesno (woj. opolskie) - ulice i place - onomastyka

Olesno (woj. opolskie ; okręg) – biografie - 18-20 w.


11.05.2009

Zamiana haseł


Hasła:
Kosmetyki - przemysł
Język afgański
Język środowiskowy afgański
Słownik afgańsko-rosyjski
Słownik rosyjsko-afgański
zamieniono na:
Przemysł kosmetyczny
Język paszto
Język środowiskowy paszto
Słownik paszto-rosyjski

Słownik rosyjsko-paszto

05.05.2009
Zamiana haseł
Hasło
Wojna 1939-1945 r. - kampania wrześniowa
zamieniono na:
Kampania wrześniowa
27.04.2009
Zamiana haseł
Hasła:
Chłopi - organizacje

Robotnicy - organizacje


zamieniono na:
Ruchy i organizacje chłopskie
Ruchy i organizacje robotnicze
Literatura grecka nowożytna
Zlikwidowano temat Literatura grecka nowożytna i powiązane z nim tematy z określeniem nowożytna/e. W zastosowaniu będzie temat Literatura grecka z odpowiednimi określnikami chronologicznymi. Zmiana ta dotyczy także innych gatunków literackich greckich.
Stosowanie określnika - statystyka
Nie będzie się używać konstrukcji Statystyka – stosowanie. Prawidłowe hasła powinny zawierać określnik – statystyka. Jeśli istnieje termin dla statystyki jakiejś dziedziny, powinien być on odsyłaczem całkowitym do konstrukcji

Nazwa dziedziny + statystyka, np.:


Biologia - statystyka

NU BiostatystykaStatystyka – stosowanie - biologia

TS Biologia - metody


Finanse - statystyka

NU Statystyka finansowaStatystyka – stosowanie - finanse

TS Statystyka gospodarcza


Wyjątki od tej reguły to: Statystyka gospodarcza, Statystyka matematyczna, Statystyka medyczna, Statystyka ubezpieczeniowa
Przykłady:
Biostatystyka : wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych / Cezary Watała. – Bielsko-Biała, 2002
Biologia – statystyka – metody - podręcznik

Rachunek prawdopodobieństwa – stosowanie – biologia - podręcznik


Po niektórych tematach, takich np. jak: Archeologia, Historiografia, Językoznawstwo, Literatura, Prawo, Rachunkowość, Socjologia, określnik – statystyka nie powinien być używany. Najlepiej zastąpić go określnikiem – metody. Należy zastosować w opisie kilka haseł, np.:
Elementy statystyki dla historyków / Andrzej Burzyński. – Kraków, 1980
Statystyka - podręcznik akademicki

Historiografia – metodologia - podręcznik akademicki


Wybrane elementy statystyki dla potrzeb rachunkowości / Halina Wasilewska-Trenkner. – Warszawa, 1975
Rachunkowość – metody - podręcznik

Statystyka – metody - podręcznik


Statystyczne opracowanie i interpretacja wyników badań socjologicznych : (z warsztatu badawczego socjologa) / Bolesław Suchocki, Jerzy Walkowiak. – Poznań, 1978
Socjologia – metody - podręcznik akademicki

Statystyka - podręcznik akademicki

27.03.2009

Zamiana haseł


Hasła:
Literaci

Nawozy – stosowanie


zamieniono na:
Pisarze
Nawożenie
20.03.2009

Zamiana haseł


Hasła:
Chłopcy - organizacje
Dziewczęta - organizacje
zamieniono na:
Organizacje chłopięce
Organizacje dziewczęce

Słownikowe zdefiniowanie znaczeń tematów Mistyka i Mistycyzm


Mistycyzm

NU Filozofia mistycznaMistyka - filozofia

Mistyka filozoficzna

TK Idealizm

Kwietyzm (rel.)

Mesjanizm

Mistyka

Orfizm


Psychologia

Religia


Spirytualizm

Teoria poznania


Mistyka

NU Stygmatyzm

TK Duchowość religijna

Medytacja

Mistycyzm

Objawienie

Objawienia prywatne

Psychologia


W SJHP BN temat Mistyka jest synonimem przeżyć mistycznych: wskazuje na doświadczenia wewnętrzne, ponadzmysłowe przeżycia i poznanie, związane z teistyczną wiarą bądź z niewyznaniowo interpretowanym absolutem. Temat ten powinien być nadawany dokumentom, będącym tzw. tekstami natchnionymi, powstałymi pod wpływem doznań metafizycznych.

Przykłady:
Droga na Górę Karmel ; Noc ciemna / święty Jan od Krzyża. – Kraków, 2001
Duchowość chrześcijańska – 16 w.

Mistyka – 16 w.
Ćwiczenia / św. Gertruda z Helfty. – Kraków, 1999
Gertruda Wielka (św. ; 1256-1302) – biografia

Cysterki – biografie – Niemcy – 13-14 w.

Duchowość zakonna – 13-14 w.

Mistyka – 13-14 w.
Prace będące omówieniem analitycznym bądź historycznym ujęciem zjawiska i wskazanej grupy tekstów, opracowywane powinny być z użyciem podstawowej konstrukcji Mistyka – historia, w razie konieczności – uzupełnionej o określnik chronologiczny i/lub geograficzny.
Przykłady:
Fenomenologia życia religijnego / Martin Heidegger. – Kraków, 2002
Augustyn Wielki (św. ; 354-430). Confessiones

Biblia. NT. Listy św. Pawła – analiza i interpretacja

Fenomenologia – 5-15 w.

Mistyka – historia – 5-15 w.

Neoplatonizm

Religia - filozofia
Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej / Anna Maria Nicola Tokarska. - Lublin, 2007
Maria Faustyna Kowalska (św. ; 1905-1938) – duchowość

Mistyka – katolicyzm – historia – Polska – 20 w.

Duchowość religijna – psychologia

Osobowość – rozwój – katolicyzm
W SJHP BN temat Mistycyzm, definiowany przez odsyłacz całkowity – synonim Filozofia mistyczna, wskazuje na koncepcję filozoficzną, bądź religijno-filozoficzną, uznającą metaempiryczną realność ponadzmysłowego, bezpośredniego zjednoczenia osoby ze światem pozazmysłowym (aspekt systemowo-epistemologiczny). Teksty, reprezentujące mistycyzm jako filozofię, opracowywane powinny być analogicznie jak inne filozoficzne.
O stosunkach pomiędzy duszą i ciałem, czyli Traktat o związku istniejącym pomiędzy duchowym i materialnym / Emanuel Swedenborg. – Kraków, 2005
Mistycyzm – 18 w.
Emanuel Swedenborg : uczony i mistyk / Signe Toksvig. – Kraków, 2002
Swedenborg, Emanuel (1688-1772) – twórczość

Mistycyzm – historia – Szwecja – 18 w.


Stosowanie określnika – ochrona i konserwacja
W opracowaniu dokumentów na temat ochrony różnego rodzaju zabytków stosuje się tematy Ochrona zabytków, Konserwatorstwo i określnik – ochrona i konserwacja. Nie stosuje się określników – ochrona, konserwacja.
NIEPOPRAWNIE:
Architektura – konserwacja – materiały konferencyjne

Architektura – ochrona – encyklopedia

Rysunek – konserwacja – Polska

Rzeźba – ochrona – materiały konferencyjne


POPRAWNIE:
Architektura – zabytki –ochrona i konserwacja – materiały konferencyjne

Architektura – zabytki – ochrona i konserwacja – encyklopedia

Rysunek – ochrona i konserwacja – Polska

Rzeźba – ochrona i konserwacja – materiały konferencyjne


Po temacie Architektura określnik –ochrona i konserwacja należy zawsze poprzedzić określnikiem –zabytki. Po tematach: Malarstwo, Grafika, Rysunek, Rzeźba stosujemy go bezpośrednio po nich:
Architektura – zabytki – ochrona i konserwacja – katalog wystawy

Malarstwo – ochrona i konserwacja – szkice

Rzeźba – ochrona i konserwacja – Polska
Określnik - ochrona i konserwacja nie jest stosowany po tematach z dziedziny sztuki z przymiotnikiem od językowo-etnicznym
NIEPOPRAWNIE:
Architektura polska – zabytki – ochrona i konserwacja – materiały konferencyjne

Architektura sakralna polska – zabytki – ochrona i konserwacja

Malarstwo monumentalne polskie – ochrona i konserwacja
POPRAWNIE:
Architektura – zabytki – ochrona i konserwacja – Polska – materiały konferencyjne

Architektura sakralna – zabytki – ochrona i konserwacja – Polska

Malarstwo monumentalne – ochrona i konserwacja - Polska
Określnik geograficzny wskazuje miejsce, w którym dany zabytek się znajduje. Jeżeli istnieje konieczność wskazania etniczności jakiegoś zabytku z dziedziny sztuki należy użyć odpowiedniego tematu, wyrażającego gatunek sztuki z przymiotnikiem językowo-etnicznym i określnika historia oraz innych odpowiednich określników. Np.:
Kamienice mieszczańskie Zamościa : problemy ochrony / Bonawentura Maciej Pawlicki. – Kraków, 1999
Architektura polska – historia - 16-20 w.

Architektura – zabytki - ochrona i konserwacja - Polska

Konserwatorstwo – Polska - od 1944 r.

Budownictwo miejskie – Polska - 16-20 w.

Zamość (woj. lubelskie) – historia


The reconstruction of the old town in Głogów. – Głogów, cop. 2000.
Architektura niemiecka – zabytki - Polska

Architektura - zabytki - ochrona i konserwacja - Polska

Konserwatorstwo – Polska - od 1944 r.

Głogów (woj. dolnośląskie) - Stare Miasto – budownictwo - ochrona i konserwacja
Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie / Alina Jarmontowicz, Róża Krzywobłocka-Laurów, Janusz Lehmann. – Warszawa, 1994
Architektura – zabytki – ochrona i konserwacja - Polska

Piaskowiec – badanie - metody

Piaskowiec – wyroby – zabytki – ochrona i konserwacja

Rzeźba – ochrona i konserwacja - Polska

Warszawa – zabytki – ochrona i konserwacja
Po określniku – ochrona i konserwacja nie należy stosować określników chronologicznych. Dla określenia okresu prowadzenia prac ochronno-konserwatorskich stosujemy tematy: Konserwatorstwo + (określnik geograficzny) + określnik chronologiczny lub Ochrona zabytków + (określnik geograficzny) + określnik chronologiczny
NIEPOPRAWNIE:
Architektura – zabytki – ochrona i konserwacja – 19 w. – szkice
POPRAWNIE:
Architektura – zabytki – ochrona i konserwacja – szkice

Konserwatorstwo – 19 w. – szkice

lub

Ochrona zabytków – 19 w. – szkice


np.:
Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918 / Jerzy Frycz. – Warszawa, 1975.
Architektura – zabytki - ochrona i konserwacja - Polska

Konserwatorstwo – Polska - 18-20 w.
W razie potrzeby możemy użyć też konstrukcji: Nazwa obiektu – ochrona i konserwacja, np.:
Odnowienie Wawelu / Klemens Bąkowski. – Kraków, 1901.
Architektura – zabytki - ochrona i konserwacja - Polska

Konserwatorstwo – Polska - 19 w.Kraków (woj. małopolskie) – Wawel - ochrona i konserwacja
Dla określenie narodowości konserwatorów lub krajów prowadzących prace ochronno-konserwatorskich stosujemy tematy: Konserwatorstwo + określnik geograficzny lub Ochrona zabytków + określnik geograficzny . Np.:
Polscy konserwatorzy zabytków w Azji / [red. naczelny Lech Krzyżanowski]. – Warszawa, 1994.
Architektura – zabytki - ochrona i konserwacja - Azja

Malarstwo monumentalne - ochrona i konserwacja - Azja

Konserwatorstwo – Polska
90 lat Służby Ochrony Zabytków w Polsce : Wojanów, 26-28 listopada 2008 / [red. tomu Jerzy Jasieńko, Kazimierz Kuśnierz]. – Wrocław, 2008
Służba Ochrony Zabytków – księga pamiątkowa

Konserwatorstwo – organizacje – Polska - 20-21 w. - materiały konferencyjne

Ochrona zabytków – organizacje – Polska - 20-21 w. – materiały konferencyjne

Ochrona zabytków – Polska - 20-21 w. - materiały konferencyjne


Ochrona zabytków techniki : materiały konferencji poświęconej ochronie zabytków techniki (Bielsko-Biała,4-6 październik 1978 r. ) / [red. tomu Krzysztof Nowiński]. – Warszawa, 1980
Konserwatorstwo – Polska – materiały konferencyjne

Technika – zabytki - ochrona i konserwacja – Polska - materiały konferencyjne


6.02.2009
Zamiana haseł
Hasła:
Dziecko - organizacje
Kobieta - organizacje
Młodzież - organizacje
zamieniono na:
Organizacje dziecięce
Organizacje kobiece
Organizacje młodzieżowe

30.01.2009

Zamiana haseł
Hasło:
Tytoń – przemysł

zmieniono na:


Przemysł tytoniowy

23.01.2009

Akt (szt. plast.)
Wprowadzono hasła:
Akt dziecięcy

Akt kobiecy

Akt męski
Po tematach tego typu nie stosuje się określników geograficznych. Krąg sztuki, z jakiej dane akty pochodzą, wyraża się przez tematy dodatkowe, takie jak: Malarstwo włoskie, Linoryt polski, Sztuka niemiecka z adekwatnymi określnikami. W przypadku aktu dziecięcego nie dodaje się tematów rozróżniających płcie, poprzestaje się na temacie Akt dziecięcy z adekwatnymi określnikami.
Naga / [fot.] Jacek Jędrzejczak. – Warszawa, 2005
Akt kobiecy - 21 w. - album

Fotografia polska - od 2001 r. - album


Piękno nagości : akt w sztuce polskiej - malarstwo, rysunek, grafika : nagość, zmysłowość, erotyzm / Muzeum Historii Miasta Łodzi. – Łódź, 2008
Muzeum Historii Miasta Łodzi – katalog wystawy

Akt (szt.plast.) - 19-21 w. - katalog wystawy

Sztuka polska - 19-21 w. - katalog wystawy

Łódź (woj. łódzkie) – wystawy - od 2001 r.


Akt : Eros, natura, sztuka / pod red. Glorii Fossi. – Warszawa, 1999
Akt (szt.plast.) - album

Akt (szt.plast.) – historia - szkice

Malarstwo europejskie - album

Malarstwo europejskie – tematyka - szkice


Otwory wiertnicze
Dla poszczególnych otworów wiertniczych będą wprowadzane tematy wyrażające ich nazewnictwo, np. Jamno IG 1 (otwór wiertn.). Tematy te należą do kategorii haseł geograficznych. Dla standardowych dokumentów nt. otworów wiertniczych hasłem dodatkowym powinien być temat Otwory wiertnicze z odpowiednim określnikiem geograficznym, np.:
Budziszewice IG 1 / pod red. nauk. Krzysztofa Leszczyńskiego. – Warszawa, 2008
Otwory wiertnicze - Polska

Budziszewice IG 1 (otwór wiertn.)


16.01.2009
Zrezygnowano z konstrukcji
Fantastyka – literatura
Fantastyka naukowa - literatura
wprowadzono hasła
Literatura fantastyczna

NU Fantastyka - literatura

Literatura fantasy

TS Fantastyka

Literatura - rodzaje i gatunki

TW Literatura fantastyczno-naukowa

Literatura fantastyczno-naukowa

NU Fantastyka naukowa - literatura

Literatura science fiction

TS Literatura fantastyczna

TK Fantastyka naukowa
a także hasła dla poszczególnych literatur i gatunków, np.:
Literatura fantastyczno-naukowa angielska

TS Literatura fantastyczna angielska

TW Powieść fantastyczno-naukowa angielska

1.01.2009


Zamiana haseł
Hasła:
Metale – przemysł

Technika - urządzenia


zmieniono na:
Przemysł metalowy

Urządzenia


18.12.2008


Zamiana haseł
Hasło:
Nafta
zmieniono na:
Ropa naftowa
Przypominamy, że nie stosuje się w funkcji określnika nazwy geograficznej Syberia (Rosja)
Hasła osobowe - dopowiedzenia
Sformułowania typu przed, nie przed, po etc.
Dla określeń typu: przed, nie przed, po, między stosuje się odpowiednie sformułowania w języku łacińskim:
a ---> et

czynny (a) ---> fl.

między ---> inter

nie po ---> non post

nie przed ---> non ante

po ---> post

przed ---> ante

Np.:


Widawski, Piotr Wężyk

urodzony przed 1550 r. i zmarły po 1600 r.


100 1 |a Widawski, Piotr Wężyk|d(ante 1550-post 1600)
Tommaso da Celano

urodzony między 1185 a 1190 r. i zmarły w 1260 r.100 0 |a Tommaso da Celano|d(inter 1185 et 1190-1260)

Mostowska, Anna

urodzona około 1762 r. i zmarła przed 1833 r.

100 1 |a Mostowska, Anna|d(ca 1762-ante 1833)

skrót - fl. (łac. floruit), odpowiadający określeniu „czynny(a)”, stosuje się po nazwach osób, dla których nie udało się nawet w przybliżeniu ustalić dat urodzenia i śmierci, a tylko daty poświadczające, że w danych latach lub w danym roku osoba ta żyła.


Np.:

Filatyn, Zofia

tancerka, działała w ll. 1880-1902, dokładne daty życia nie znane

100 1 |aFilatyn, Zofia|d(fl. 1880-1902)


Daniell, James

miedziorytnik, działał około 1800 r., dokładne daty życia nie znane

100 1 |a Daniell, James|d(fl. ca 1800)
Zawadzka, Maria

babka Moniki Żeromskiej, figuruje na zdjęciu z 1914 r., dokładne

daty życia nie znane
100 1 |a Zawadzka, Maria|d(fl. 1914)

Daty w dopowiedzeniu.
1. W zapisie daty przed i po myślniku nie wstawia się spacji.
Przykłady: |d(1875-1940)

|d(ca 1625-ca 1700)

|d(1595-ante 1651)

|d(ante 1725-non post 1799)
2. W przypadku, gdy nie znana jest jedna z dat, w jej miejsce wstawia się znak „?

Wyjątek – dla osób żyjących współcześnie w miejscu drugiej daty zostawia się spację (cezurę stanowi 120 lat, czyli dla osoby urodzonej w 1889 roku, należy w miejscu drugiej daty wstawić spację).

Uwaga: od każdego nowego roku data graniczna ulega przesunięciu, należy więc pamiętać o aktualizacji haseł.
Przykłady: |d(?-1827)

|d(1515-?)

|d(1887-?)

|d(1889- )

|d(1950- )
3. Nie używa się określeń typu: (ur. 1671), (zm. 1750). Poprawny zapis to:
Przykłady: |d(1671-?)

|d(?-1750)


4. Przełom lat oznaczony kreską ukośną „/” stosuje się tylko dla lat po sobie następujących. Oznaczenie przełomu dla dat oddalonych od siebie jest zapisem błędnym (1870/1875).
Przykłady: |d(1870/1871-1967)

|d(1615-1795/1796)

5. Nie używa się w zapisie dat spójnika „lub” (1689 lub 1700-1769). Katalogujący opowiada się za jedną z dat, za którą przemawiają źródła. Natomiast informację o obu datach podaje w polu 667 rekordu wzorcowego lub w polu 670 w podpolu b, w podpolu a podając nazwę źródła.


Przykład: 100 1 |a Trotz, Michał Abraham|d(ca 1689-1764)

667 |a Wydawca, autor słowników, ur. w 1689 lub 1700 r.


|a Sonnewend, Stefan|d(1885-1942)

670 |a IAP|bdata śm. 1942

670 |a www.polonia-art.pl/pl/aukcje|bdata śm. 1942

670 |a Stefan Czesław Sonnewend (1885-1939) / Jarosław

Mulczyński. - Poznań, 2001|bdata śm. 1939

6. Nie używa się w zapisie dat sformułowań typu: w. (wiek), połowa, koniec, początek, przełom wieków, itp. Powyższe daty zapisuje się w następujący sposób:Przykłady:

żył w 19 w. - |d(18..-?)

zm. w 19 w. - |d(?-18..)

ur. w 18 w. zm. w 19 w. - |d(?-18..) lub |d(17..-?)czyli nie używa się zakresu dwóch stuleci)

ur. w końcu 18 w. zm. w 19 w. - |d(179.-18..)

ur. w połowie 18 w. zm. w 19 w. - |d(175.-18..)

ur. w połowie 19 w. - |d(185.-?)

żył w I połowie 19 w. - |d(18..-185.)

zm. w połowie 19 w. - |d(?-185.)

żył w II połowie 19 w. - |d(185.-?)

zm. w II połowie 19 w. - |d(?-18..)

ur. w końcu 19 w. - |d(189.- ) (w tym przypadku drugą datą jest spacja, zob. cezura 120 lat w pkt. 2)

zm. w końcu 19 w. - |d(?-189.)

ur. na początku 19 w. - |d(18..-?)

zm. na początku 19 w. - |d(?-18..)

ur. na początku 19 w. zm. w końcu 19 w. - |d(18..-?)

przełom 18/19 w. - |d(179.-18..)


dziesięciolecia i lata wieku w datach oznaczamy 3 cyframi i kropką:

- pierwsze dziesięciolecie 19 w. 180.

- drugie dziesięciolecie 19 w. 181.

- lata 20-te 19 w. 182.

- lata 30-te 19 w. 183.

- lata 40-te 19 w. 184.

- lata 50-te 19 w. 185.

- lata 60-te 19 w. 186.

- lata 70-te 19 w. 187.

- lata 80-te 19 w. 188.

- lata 90-te 19 w. 189.
Uwaga:

Analogiczne zapisy stosuje się dla innych wieków.


Sposoby zapisu dat podane w pkt. 6 stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba rozróżnienia osób. Jeśli nie występuje konieczność rozróżnienia haseł, informację o wieku, dziesięcioleciu itp., w którym żyła osoba dla której tworzony jest rekord wzorcowy podaje się w polu 667. W przypadku gdy w przyszłości zaistnieje konieczność rozróżnienia haseł, informacja ta przeniesiona zostanie do pola 100, stosując powyższe zasady zapisu.
Zamiana haseł
Hasła:
Owoce - przemysł
Warzywa - przemysł
zamieniono na:
Przemysł owocowo-warzywny

21.11.2008

Zamiana haseł
Hasła:
Elektronika - przemysł
Komputery - przemysł
Optyka - przemysł
zamieniono na:
Przemysł elektroniczny
Przemysł komputerowy
Przemysł optyczny
12.11.2008

Zamiana haseł


Hasła:
Młodzież szkolna

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza


zamieniono na:
Uczniowie

PZPR
Melioracje dotyczące uczniów w toku, należy wyodrębnić uczniów poszczególnych rodzajów szkół lub klas (Uczniowie klas początkowych), materiał dotyczący antropologii, rozwoju fizycznego i psychofizycznego, fizjologii, zdrowotności należy przenieść pod hasła Dziecko lub Nastolatki


31.10.2008
Zamiana haseł
Hasła:
Farmacja - przemysł

Siarka – przemysł


zamieniono na:
Przemysł farmaceutyczny

Przemysł siarkowy

17.10.2008
Zamiana haseł
Hasła:
Drewno - przemysł

Mięso – przemysł

Nafta - przemysł

Odzież - przemysł

Skóry – przemysł
zamieniono na:
Przemysł drzewny

Przemysł mięsny

Przemysł naftowy

Przemysł odzieżowy

Przemysł skórzany
Określniki: geograficzny i chronologiczny po tematach – Karykatury, Portrety
Określnik geograficzny po tematach Karykatury, Portrety oznacza narodowość portretowanego. Narodowość karykaturzysty lub portrecisty wyrażamy przy pomocy takich tematów jak: Malarstwo, Rysunek, Rzeźba itp. z odpowiednim przymiotnikiem etnicznym. Określnik chronologiczny wyraża czas powstania karykatury lub portretu. W przypadku opracowywania dokumentów ikonograficznych w określniku chronologicznym stosujemy daty wyrażone wiekami: 16 w., 17-19 w., 21 w. Określniki chronologiczne w postaci dat rocznych stosuje się po temacie Karykatura polityczna.
Karykatura polityczna

TS Karykatury

Politycy - ikonografia

TK Polityka


Przykłady:
Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur / Iwona Beata Kluk. – Olsztyn, 2004
Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn) - katalog wystawy

Malarstwo europejskie - 16-19 w. - katalog wystawy

Portrety – Europa - 16-19 w. - katalog wystawy

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) – wystawy - od 2001 r.


Piastowie / Zofja Stryjeńska. – Warsaw, 1929
Piastowie (ród) - ikonografia

Rysunek polski - 20 w. - album

Portrety – Polska - 20 w. – album
Gdzie Wschód spotyka Zachód : portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763 : Muzeum Narodowe w Warszawie, 22 maja 31 lipca 1993 / [zespół aut.: Joanna Dziubkowa et al.]. – Warszawa, 1993
Muzeum Narodowe (Warszawa) - katalog wystawy

Grafika europejska - 16-18 w. - katalog wystawy

Malarstwo europejskie - 16-18 w. - katalog wystawy

Portrety – Polska - 16-18 w. - katalog wystawy

Warszawa – wystawy - od 1989 r.
Espana - 82 : gwiazdy football'u / w karykaturze Edwarda Ałaszewskiego.

- Kraków, 1982
Ałaszewski, Edward (1908-1983) - album

Karykatury – Polska - 20 w. album

Piłkarze nożni – ikonografia

Rysunek polski – 20 w. – album


Karykatury ludzi Poznania / Tytus Byczkowski. – Poznań, 2005
Byczkowski, Tytus (1954- ) - album

Karykatury – Polska - 21 w. - album

Rysunek polski - 21 w. - album

Poznań (woj. wielkopolskie) – biografie - od 1944 r. – wydawnictwa popularne


Gabinet Witosa / rysunkiem Zygmunta Skwirczyńskiego. – Warszawa, 1920
Humor rysunkowy polski - 1918-1939 r.

Karykatura polityczna – Polska - 1918-1939 r. - album

Politycy – Polska - 1918-1939 r. - ikonografia

Rysunek polski - 20 w. – album


Śląski kogel-mogel [czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich] / Zenon Jasiński. – Opole, 1981
Anegdoty polityczne polskie - 1918-1939 r.

Karykatura polityczna – Polska - 1918-1939 r. - album

Powstania 1919-1921 r. śląskie – ikonografia

Rysunek polski – 20 w. - album

Satyra polska - 20 w.

Śląsk – beletrystyka


Nazwy ulic i placów w miejscowościach, których przynależność państwowa uległa zmianie
Nazwy ulic i placów w takich miejscowościach podajemy w formie stosownej dla danego okresu przynależności państwowej, np. we Wrocławiu do 1945 r. nazwy niemieckie, po 1945 r. nazwy polskie.
Wrocław (woj. dolnośląskie) – Schweidnitzer Straße
Wrocław (woj. dolnośląskie) – ulica Świdnicka
Lwów (Ukraina) - ulica Akademicka

g

obecnie Prospekt Szewczenki


Lwów (Ukraina) - ulica Hetmańska

g

część Wałów Hetmańskich, obecnie Prospekt Swobody


Jeśli dokument opisuje całość historii danej ulicy, powinniśmy utworzyć hasła zarówno dla czasów dawniejszych, jak i dla współczesności, hasła łączymy relacją TK, np.:
Szczecin (woj. zachodniopomorskie) - ulica św. Wojciecha

TK Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – Karkutschstrasse


Szczecin (woj. zachodniopomorskie) - Karkutschstrasse

TK Szczecin (woj. zachodniopomorskie) - ulica św. WojciechaSzczecin : ulica - miasto : Karkutschstrasse - ul. Św. Wojciecha : historia i współczesny wizerunek miasta widziany z perspektywy jednej ulicy / red. Joanna Kozakowska. – Bydgoszcz, 1999
Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – Karkutschstrasse - ikonografia

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) - ulica św. Wojciecha – ikonografia


Nazwy obiektów w obrębie miejscowości
Zmienia się zasady formułowania haseł dla budynków-siedzib różnych instytucji. Do tej pory były to hasła typu Warszawa – budynek Banku Polskiego. Obecnie po nazwie miejscowości wprowadzamy nazwę danej instytucji z dopowiedzeniem – budynek, np.:
Warszawa - Muzeum Narodowe (budynek)

Lwów (Ukraina) - Miejskie Muzeum Przemysłu Artystycznego (budynek)


Jeśli w katalogu istnieje hasło dla danej instytucji, można powiązać relacją TK hasło wyrażające instytucję z hasłem wyrażającym siedzibę, np.:
Warszawa - Muzeum Narodowe (budynek)

TK Muzeum Narodowe (Warszawa)


Lwów (Ukraina) - Teatr Wielki (budynek)

NU Lwów (Ukraina) - Teatr Miejski (budynek)

TK Teatr Wielki (Lwów)
W opracowaniu dokumentów nie dodaje się już nazwy instytucji z określnikiem – obiekty i urządzenia.
Bez zmian pozostają hasła dla budowli zabytkowych, np..:
Warszawa - pałac Jabłonowskich

NU Warszawa - ratusz (1818-1944)


Warszawa pałac Mostowskich

NU Warszawa – Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej (budynek)Warszawa – Komenda Stołeczna Policji (budynek)
Wystawy ze zbiorów poszczególnych muzeów
W opracowaniu katalogów wystaw ze zbiorów poszczególnych muzeów nie stosujemy haseł wyrażających dane muzeum z określnikami – zbiory – katalog wystawy + nazwa miejscowości z określnikami – muzealnictwo – zbiory – katalog wystawy (Muzeum Narodowe (Kraków) – zbiory – katalog wystawy + Kraków (woj. małopolskie) – muzealnictwo – zbiory – katalog wystawy). Poprzestajemy na pokazaniu instytucji, w której odbywa się dana wystawa, przedmiotu wystawy i miejscowości z określnikami – wystawy + określnik chronologiczny. Np.:
Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur / Iwona Beata Kluk. – Olsztyn, 2004
Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn) - katalog wystawy

Malarstwo europejskie - 16-19 w. - katalog wystawy

Portrety – Europa - 16-19 w. - katalog wystawy

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) – wystawy - od 2001 r.


150 lat w pejzażu Warszawy : wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie /| red. i oprac. not Joanna Torchała]. – Warszawa , 2007
Muzeum Gazownictwa (Warszawa) - katalog wystawy

Fotografia polska – katalog wystawy

Malarstwo polskie - 19-20 w. - katalog wystawy

Rysunek polski - 19-20 w. - katalog wystawy

Warszawa – ikonografia - 19-20 w. - katalog wystawy

Warszawa – wystawy - od 2001 r.


melioracje w toku
ERRATA
W wykazie haseł usuniętych z 10-16.09 podano błędną informację, że w JHP BN nie ma tematu Odznaki i oznaki. Powodem była usterka techniczna. Temat Odznaki i oznaki jest w JHP BN. Przepraszamy za dezinformację.
15.09.2008
Zamiana hasła
Hasło – Zawód – etyka zamieniono na temat: Etyka zawodowa
Etyka zawodowa

NU Zawód - etyka

TS Etyka

TK Kultura pracy

Odpowiedzialność dyscyplinarna

TW Etyka biznesu

Etyka lekarska

zt. nazwy poszczególnych zawodów z określnikiem - etyka, np.: Inżynierowie - etyka, Handel - zawód – etyka


Nowe określniki
Wprowadzono określniki: - cuda, - konfesje
- cuda

stosuje się po tematach osobowych i po nazwach obiektów cudownych


Pio z Pietrelciny (św. ; 1887-1968) – cuda
Matka Boska Częstochowska (obraz) - cuda
Cudowny medalik - cuda
- konfesje

stosuje się po tematach osobowych


Jan Kanty (św. ; 1390-1473) - konfesje
Zmiany haseł i tematów
Zamieniono hasło Maszyny – przemysł na temat Przemysł maszynowy
Przemysł maszynowy

NU Maszyny - przemysł

TS Przemysł ciężki
melioracja wykonana
Zamieniono temat i określnik Bezpieczeństwo i higiena pracy na temat Bhp i określnik – bhp
Bhp

NU Bezpieczeństwo i higiena pracyHigiena pracy

Praca - bezpieczeństwo

Praca - higiena

Praca - ochrona

Przedsiębiorstwo - bhp

TK Choroby zawodowe

Dozór techniczny

Inspekcja pracy

Kultura pracy

Medycyna pracy

Obiekty socjalne

Odzież ostrzegawcza

Środki ochrony indywidualnej

Oświetlenie awaryjne

Posiłki regeneracyjne

Praca


Ryzyko zawodowe

Wypadki przy pracy

zt. odpowiednie tematy z określnikiem - bhp, np.: Kolejnictwo - bhp
- bhp

określnik – bhp - stosuje się po tematach ogólnych i po nazwach ciał zbiorowych

określnik – bhp - nie jest stosowany po nazwach zawodów
Murarstwo – bhp TAK
Murarze – bhp NIE

melioracje w toku
Zmiany w stosowaniu haseł
Samorząd terytorialny w Polsce
Tematy – Samorząd gminny, Samorząd powiatowy, Samorząd województwa podporządkowano hasłu Samorząd terytorialny – Polska. Tematy te będą służyć do opisywania zagadnień samorządu terytorialnego na poszczególnych szczeblach tylko w Polsce, dlatego określnik – Polska nie będzie stosowany po tych rodzajach tematów.
Temat - Remont
Uporządkowano materiał skupiony pod tematem Remont. Temat ten powinien służyć do opracowania dokumentów opisujących zagadnienia ogólne remontów, dlatego nie powinno się po nim stosować określników wyrażających poszczególne dziedziny. Dokumenty dotyczące remontów w poszczególnych dziedzinach lub remontów przedmiotów, powinny otrzymywać hasła wyrażające daną dziedzinę z określnikami – urządzenia lub narzędzia i maszyny i z określnikiem remont, bądź nazwy przedmiotów z określnikiem – remont, np.:
Fiat 125p – remont

Silniki samochodowe – remont


Maszyny – remont

Mleczarstwo - urządzenia - remont


Dokumenty na temat remontów w przemyśle w całej ogólności powinny otrzymać hasło Przemysł – urządzenia – remont + ewentualne dalsze określniki. Nie będzie się stosować hasła Przedsiębiorstwo – remont, którym do tej pory czasami opisywano remonty w przemyśle.
Melioracje
Temat – Fotografia
Uporządkowano materiał skupiony pod tematem Fotografia i tematami Fotografia z przymiotnikami etnicznymi. Usunięto hasła z określnikami 19-20 w. i 19-21 w. Po tematach z tej dziedziny określniki te nie będą stosowane, ponieważ wyrażają chronologiczną całość zagadnienia.
Określniki chronologiczne – 21 w. i od 2001 r.
Po tematach: Film, Fotografia, Felieton, Kazania patriotyczne, Literatura podróżnicza, Mowy, Pamiętniki, Publicystyka, Reportaż, Scenariusz filmowy nie stosuje się określnika – 21 w. Powinno się stosować określnik – od 2001 r. Określnik 21 w. powinien być stosowany wyłącznie po tematach z dziedziny sztuki, literatury i filozofii. Wyjątki podano powyżej. Należy też pamiętać, by nie stosować go dla nowych gatunków sztuki i literatury, np. Performance, Wideo-art., Poemiks. W tych przypadkach należy zrezygnować z określnika chronologicznego.
UWAGA!!!
Zwracamy uwagę na często popełniany błąd, a mianowicie stosowanie określnika 20-21 w. zamiast określników – od 1944 r., od 1945 r., od 1989 r. itp.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna