AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona7/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

M o d u ł I – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika

LpZakres świadczeń

1.Wprowadzen ie do rejestruKoszty wprowadzeni a rodziny do rejestru

zidentyfikowanie jednej rodziny wysokiego ryzyka lub osoby spełniającej kryteria kwalifikacji do testu BRCA1 i/lub BRCA2; opis obciążenia oraz wprowadzenie do rejestru

badanie nosicielstwa mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2

2.


Zebranie ankiet z danymi rodowodowymi

przez lekarzy POZ / pielęgniarki POZ / położne POZ


Koszty ankietowania

zebranie ankiet od co najmniej 80% osób objętych opieką przez poszczególną praktykę lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położne POZ

3.
Objęcie opieką kobiet z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika


Koszty opieki nad jedną kobietą

coroczna konsultacja i badanie piersi przez lekarza

mammografia i/lub USG piersi

biopsja piersi po kontrolą usg

badanie ginekologiczne i USG przezpochwowe

badanie CA125 w surowicy krwi

wizyta konsultacyjna

4.
Dodatkowa opieka nad nosicielkami

mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2


Dodatkowe koszty opieki nad nosicielkami mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2

interwałowe badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego

dodatkowa wizyta konsultacyjna

interwałowe badanie ginekologiczne i USG przezpochwowe

interwałowe badanie CA125 w surowicy krwi

interwałowe usg piersi (tylko u pacjentek ze zmianą opisaną w MRI piersi do dalszej diagnostyki)

biopsja piersi pod kontrolą usg

Kwota przewidziana na realizację od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 9 000 000,00


M o d u ł II – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy


LpZakres świadczeń

1.Wprowadzenie rodziny do rejestru wysokiego ryzykaKoszty wprowadzenia rodziny do rejestru

zidentyfikowanie jednej rodziny wysokiego ryzyka, opis obciążenia i wprowadzenie do rejestru2.Badania molekularne

Koszty badań molekularnych

koszt wykrycia jednego nosiciela/ki APC i/lub MLH1, MSH2 i MSH6; zawiera całkowity koszt badań (w tym takich jak: molekularne, immunohistochemiczne czy niestabilność mikrosatelitarna)


3.Objęcie opieką pacjentów z rodzin wysokiego ryzyka

Koszty opieki nad jednym pacjentem

coroczna konsultacja lekarska, skierowanie do badań

kolonoskopia*

badanie ginekologiczne i USG ginekologiczne

oznaczenie stężenia CA 125

USG jamy brzusznej

gastroskopia

dodatkowa wizyta konsultacyjna

Kwota przewidziana na realizację od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 1 277 560,00

* kolonoskopia finansowana ze środków Narodowego Funduszu ZdrowiaModuł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak, choroba von Hippel –Lindau (VHL)Siatkówczak

LpZakres świadczeń

1.
Wprowadzenie do rejestruKoszty wprowadzenia rodziny do rejestru

zidentyfikowanie pacjenta spełniającego kryteria kwalifikacji do badania genu RB1; opis obciążenia oraz wprowadzenie do rejestru

badanie nosicielstwa mutacji genu RB1
Choroba von Hippel –Lindau (VHL)

1.
Wprowadzenie do rejestruKoszty wprowadzenia rodziny do rejestru

zidentyfikowanie pacjenta spełniającego kryteria kwalifikacji do VHL; opis obciążenia oraz wprowadzenie do rejestru

badanie nosicielstwa mutacji genu VHL


2.
Objęcie opieką pacjentów z VHLKoszty opieki nad jedną kobietą

coroczna konsultacja przez lekarza

MRI głowy i rdzenia kręgowego

USG jamy brzusznej

TK (lub MRI) jamy brzusznej

konsultacja okulistyczna; badanie dna oka w lustrze GoldmanaKwota przewidziana na realizację Modułu III od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 200 460,00


Koszt realizacji programuZadania przewidziane do realizacji w ramach programu w roku 2013

kwota przewidziana do wydatkowania na poszczególne moduły w roku 2013


środki zaplanowane do rozdysponowania z budżetu roku 2013

środki bieżące

środki majątkowe

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe


10 478 020,00


10 478 020,00

0,00

Moduł I – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika

9 000 000,009 000 000,000,00


Moduł II - Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka

zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy

1 277 560,001 277 560,000,00


Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów - siatkówczak, choroba von Hippel – Lindau (VHL)

200 460,00200 460,000,00W 2012 r. przeprowadzono procedurę konkursową i dokonano wyboru realizatorów zadania na dwa lata, tj. 2012 i 2013 r., celem zapewnienia świadczeniobiorcom nieprzerwanego dostępu do badań.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna