AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona1/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Akceptuję

Wraz z podziałem środków finansowych na poszczególne zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na łączną kwotę w wysokości: 252 500 000 zł, w tym:


NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Zestawienie zadań na 2013 r.Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.)

 1. Prewencja pierwotna nowotworów 8

 2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 10

 3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 10

 4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 12

 5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe 15

 6. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 20

 7. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja

zakładów radioterapii 21

 1. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie

i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 21

 1. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce z dostosowaniem

do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net 23

 1. Programy poprawy jakości diagnostyki leczenia nowotworów u dzieci 24

  1. 1 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci 25

   1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 26

   2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci 27

   3. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego

leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. 28

   1. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po

zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 28

   1. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych

kości 29

  1. Programy szkolenia lekarzy specjalistów i personelu medycznego 30

  1. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki

nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. 30

  1. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej 32

  2. Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii 33

  3. Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii 33

  1. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych. 35
Lp.

Nazwa zadania

Koordynator programu / Osoba zgłaszająca program do realizacji

1.

Prewencja pierwotna nowotworów

Prof. dr hab. Witold Zatoński

2.

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Dr Jerzy Giermek

3.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Dr Jerzy Giermek

4.

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Prof. dr hab. Jarosław Reguła
5.

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

Dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski

6.

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

Prof. dr hab. Jerzy Walecki Prof. dr hab. Leszek Królicki

7.

Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

Prof. dr hab. Marian Reinfuss

8.

Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

Prof. dr hab. Tadeusz Orłowski

9.

Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net

Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki

10.

Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci

Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk

11

Programy szkolenia lekarzy specjalistów i personelu medycznego

Prof. dr hab. Marek Krawczyk Dr Jolanta Orłowska-Heitzman

Prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-

Guttmejer Prof. dr hab. Jacek Jassem

Prof. dr hab. Krystyna de Walden-

Gałuszko Prof. dr hab. Jerzy Walecki


12.

Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych

Prof. dr hab. Tadeusz Orłowski  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna