Akademia medyczna w warszawie przewodnik dydaktycznyPobieranie 421,77 Kb.
Strona2/2
Data24.10.2017
Rozmiar421,77 Kb.
1   2

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy
Studenci VI roku !

Ostatni rok studiów to nie tylko rok zdawania egzaminów dyplomowych, ale również pogłębiania wiedzy i intensywnej nauki w wielu dziedzinach klinicznych.

Przewodnik Dydaktyczny ułatwi i pomoże Wam w poruszaniu się po Klinikach i Zakładach Wydziału. Jest to rok trudny, jak każdy parzysty na naszej Uczelni, ale wart jest podjęcia wysiłku – wierzcie nam! Bardzo zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych. Zajęcia te pogłębią Waszą wiedzę, a być może dodatkowo utwierdzą w przekonaniu, co wybrać po studiach. Tak jak na każdym roku studiów Władze Wydziału i Uczelni są do Waszej dyspozycji.

Życzymy Wam wszystkim pomyślnych wyników egzaminów końcowych oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego i do zobaczenia po studiach przy łóżku chorego.

Prodziekan ds. VI roku I WL Dziekan I Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. n. med. I.W. Krasnodębski Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Spis treści

1. Władze Uczelni 5

2. Pediatria 8

3. Chirurgia 11

4. Urologia 15

5. Neurochirurgia 17

6. Położnictwo i ginekologia 19

7. Endokrynologia ginekologiczna 23

8. Otolaryngologia 25

9. Okulistyka 27

10. Anestezjologia 29

11. Medycyna sądowa z elementami prawa 31

12. Onkologia 33

13. Transplantologia 36

14. Propedeutyka stomatologii 38

15. Rehabilitacja 40

16. Farmakologia kliniczna 41

17. Zdrowie publiczne 43

18. Medycyna katastrof 45

19. Medycyna rodzinna 48

20. Medycyna ratunkowa 50

21. Zasady realizacji ITS 53

22. Zasady realizacji UTS 55

WŁADZE AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIEREKTOR - prof. dr hab. LESZEK PĄCZEK
PROREKTOR ds. DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

- prof. dr hab. Piotr Zaborowski

PROREKTOR ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

- prof. dr hab. Ryszarda Chazan

PROREKTOR ds. KLINICZNYCH I INWESTYCJI

- prof. dr hab. Wiesław Gliński

PROREKTOR ds. KADRY NAUKOWEJ

- prof. dr hab. Jerzy Stelmachów
DZIEKAN I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

- prof. dr hab. MAREK KRAWCZYK

Prodziekan ds. I/II r. – prof. nadzw. dr hab. MAREK KULUS

Prodziekan ds. III/IV r. - prof. dr hab. KAZIMIERZ WARDYN

Prodziekan ds. V/VI r. - prof. dr hab. IRENEUSZ W.KRASNODĘBSKI

Prodziekan ds.przewodów doktorskich- prof. nadzw. dr hab. ANNA KAMIŃSKA

Prodziekan ds. studiów doktoranckich - prof. dr hab. PIOTR PRUSZCZYK

Prodziekan ds. Oddziału Stomatologicznego - prof. dr hab. RENATA GÓRSKA

Pełnomocnik Rektora ds. nauczania Elektroradiologii – prof. nadzw. dr hab. MAREK GOŁĘBIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ - dr hab. MARIUSZ FRĄCZEK

SEKRETARIAT I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO


czynny codziennie w godz.900-1500 tel./fax.5720 208, tel./fax:5720 266

VI rok godz. 1030-1500, pok.203

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW


czynny: pon., wt., piąt. w godz.1000-1400, śr. w godz. 900-1300
WŁADZE UCZELNI urzędują na ul. Żwirki i Wigury 61
Przychodnia dla studentów AM: ul. Oczki 6, tel. 502 12 27

PEDIATRIA
KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII

00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24 , tel.522-74-37, tel./fax.621-53-62Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. MICHAŁ MATYSIAK

Odpowiedzialne za dydaktykę: dr n. med. Barbara Sopyło tel.5227 445

dr n. med. Anna Adamowicz-Salach tel.5227 419
Zajęcia prowadzone są w I semestrze w 5 blokach 3-tygodniowych.

Rozpoczynają się seminarium od godz. 800 do godz. 1000. Następnie prowadzone są zajęcia kliniczne przy łóżku chorego, które trwają od 1015 do 1300.


Wymagane jest przygotowanie się studentów do seminariów.

W pierwszym dniu zajęć przeprowadzane będzie kolokwium wstępne obejmujące materiał IV i V roku. Brak zaliczenia kolokwium wstępnego spowoduje niedopuszczenie do zajęć z pediatrii i konieczność powtarzania ćwiczeń z pediatrii z inną grupą dziekańską.PROGRAM NAUCZANIA

 1. Choroby układu krwiotwórczego

 2. Choroby układu nerwowego

 3. Zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczne.


Tematy zajęć

 1. Niedokrwistości wieku dziecięcego.

2. Skazy krwotoczne u dzieci.

3. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.

4. Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci.

5. Wczesne objawy chorób nowotworowych u dzieci.

6. Zakażenia układu nerwowego

7. Stany naglące w pediatrii.

8. Najczęstsze problemy okresu dojrzewania (depresje, jadłowstręt, alkohol, narkotyki).

9. Zaburzenia wzrastania i dojrzewania.

10. Choroby metaboliczne u dzieci.

11. Choroby tarczycy.

12. Choroby nadnerczy.


 1. Cukrzyca i stany hipoglikemiczne.

Seminaria odbywają się w „dużej” sali wykładowej „A”.


Na V piętrze w bloku od ul. Marszałkowskiej znajduje się szatnia studencka. W trakcie zajęć obowiązuje zmiana obuwia.

Zajęcia kliniczne odbywają się w bloku od ul. Litewskiej, na III piętrze, wejście z klatki „C” i „D”.


Szczegółowy rozkład zajęć znajduje się w holu Kliniki, klatki „D”, III p. na tablicy ogłoszeń dla studentów.

ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Do zaliczenia zajęć z pediatrii konieczna jest obecność na seminariach i ćwiczeniach, zdane kolokwium wstępne, pozytywna ocena asystenta , zdane kolokwium końcowe w formie testowej.

W sesji zimowej studenci zdają egzamin pisemny, testowy i ustny, praktyczny – egzamin testowy jest wspólny dla całego VI roku I Wydziału Lekarskiego.

Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu testowego.

Egzamin testowy obejmować będzie przede wszystkim materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń ze wszystkich trzech lat nauczania pediatrii.
Studenci grup VI do IX odbywają zajęcia w Zespole Klinik w SPSK przy ul. Działdowskiej.
I KATEDRA PEDIATRII

W skład I Katedry Pediatrii wchodzą dwie Kliniki: 1. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego – tel. 4523259 lub 4523204

Kierownik Kliniki – prof. nadzw. dr hab. Marek Kulus

 1. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – tel. 4523220 lub 4523201

Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Andrzej Radzikowski
II KATEDRA PEDIATRII

Kierownik Katedry i Kliniki Diabetologii, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych:

prof. dr hab. Lech Korniszewski – tel. 4523254 lub 4523302
Koordynacja zajęć - prof. nadzw. dr hab. Marek Kulus

Odpowiedzialne za dydaktykę:


I Katedra Pediatrii – dr med. Joanna Lange tel. 4523265

II Katedra Pediatrii – dr. med. Zofia Konarska tel. 4523292

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w blokach 3-tygodniowych w łącznym wymiarze godzin 90 (55 godzin ćwiczeń i 35 godzin seminariów) w godzinach 815-1300.


Na początku każdego 3-tygodniowego bloku obowiązuje studentów zaliczenie kolokwium wstępnego (forma testowa). Zdanie tego kolokwium jest warunkiem dopuszczenia do odrabiania ćwiczeń. Zagadnienia na kolokwium wstępnym obejmują – propedeutykę pediatrii oraz tematykę omawianą w poprzednich latach (wykłady oraz seminaria z roku IV i V).

W ramach prowadzonych zajęć każdego studenta obowiązuje obowiązkowych dyżur popołudniowy w Izbie Przyjęć w godzinach od 14 – 18. Odrobienie dyżuru w trakcie trwania ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium końcowego.


PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy młodego lekarza. Program obejmuje kontakt z opiekunami dzieci hospitalizowanymi w klinikach, zbieranie wywiadu, leczenie najczęstszych chorób, z jakimi zgłaszają się rodzice z dziećmi do Poradni i Izby Przyjęć.


TEMATYKA SEMINARIÓW

 1. Niedokrwistości wieku dziecięcego.

 2. Skazy krwotoczne u dzieci.

 3. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.

 4. Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci.

 5. Wczesne objawy chorób nowotworowych u dzieci.

 6. Zakażenia układu nerwowego.

 7. Stany naglące w pediatrii.

 8. Najczęstsze problemy okresu dojrzewania (depresje, jadłowstręt, alkohol, narkotyki).

 9. Zaburzenia wzrastania i dojrzewania.

 10. Choroby metaboliczne u dzieci.

 11. Choroby tarczycy.

 12. Choroby nadnerczy.

 13. Cukrzyca i stany hipoglikemiczne.
ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Do zaliczenia zajęć z pediatrii na VI roku konieczna jest: zaliczenie kolokwium wstępnego, obecność na wszystkich zajęciach programowych oraz odrobienie jednego obowiązującego dyżuru. Zajęcia kończy kolokwium pisemne w formie testowej. Zaliczenie przedmiotu pediatria jest związane ze zdaniem egzaminu z pediatrii, który odbywa się w sesji zimowej. Egzamin składa się z: testu, egzaminu praktycznego i ustnego.
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

W Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego w ramach zajęć z pediatrii istnieje możliwość odrabiania zajęć fakultatywnych w ilości 30 godzin. Zajęcia te będą prowadzone w Sali seminaryjnej Kliniki na I piętrze we środy o godzinie 14. Szczegółowy plan zajęć jest wywieszony przy Sekretariacie Kliniki. Chętnych proszę o zapisywanie się u dr Joanny Lange.


LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Pediatria” pod red. K. Kubicka, K. Kawalec PZWL 1999

 2. Hematologia w praktyce pediatrycznej” pod red. M. Matysiaka PZWL 2002

 3. „Zaburzenia hormonalne i metaboliczne” pod red. T. Romera PZWL 1993


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Podręcznik pediatrii – W.E. Nelson, tłumaczenie polskie 1995

zzzAGDAzAGDNIENIEACHIRURGIA
KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ Warszawa, ul.Banacha 1A, blok B, V piętro, tel.823-66-74

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Maciej Skórski

Odpowiedzialny za dydaktykę: - dr n. med. Wiesław Wiechno


KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY


Warszawa, ul. Banacha 1A, blok B, VI piętro, tel.822-92-53

Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Marek Krawczyk


Odpowiedzialny za dydaktykę: - prof. dr hab. n. med. Bogdan Michałowicz
Ćwiczenia odbywają się w blokach 4-tygodniowych po 2 grupy jednocześnie - z dwóch grup, grupa o numerze niższym odrabia ćwiczenia na piętrze V, a grupa o numerze wyższym na piętrze VI.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PROGRAM NAUCZANIA

Ćwiczenia trwają 4 tygodnie, dziennie po 5 godzin (z przerwą) i obejmują:

- zajęcia praktyczne w salach chorych i operacyjnych,

- prezentacje chorych leczonych i konsultowanych w Klinice,

- seminaria tematyczne.
W czasie bloku ćwiczeń obowiązuje odbycie jednego pełnodobowego dyżuru ostrego. Rozdział studentów na dyżury odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń i musi być dokonany tak, aby wszystkie dyżury w czasie 4 tygodni były jednakowo obsadzone.
TEMATY SEMINARIÓW


 1. Nowotwory dróg żółciowych

Lokalizacja i częstość występowania nowotworów : pęcherzyka , brodawki dwunastniczej , dróg żółciowych wewnątrz i zewnątrzwątrobowych. Żółtaczka jako objaw wiodący. Diagnostyka obrazowa: USG,TK, ECPW. Różnicowanie z nienowotworowymi przeszkodami w odpływie żółci.

Możliwości leczenia chirurgicznego: operacje radykalne i paliatywne. Rokowanie. Zabiegi niechirurgiczne, protezowanie. Opieka nad chorym z zewnętrznym drenażem dróg żółciowych. 1. Chirurgia niedokrwienna mózgu

Udział tt. przedczaszkowych w ukrwieniu mózgu. Objawy kliniczne niedokrwienia. Epidemiologia udarów mózgowych. Diagnostyka zwężeń i niedrożności tętnic zaopatrujących ośrodkowy układ nerwowy ( arteriografia, USG, UDP,TK, NMR). Leczenie chirurgiczne: wskazania, taktyka i techniki operacyjne. Zabiegi niechirurgiczne , leczenie zachowawcze.

 1. Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego

Wtórne nadciśnienie tętnicze. Patofizjologia nadciśnienia wywołanego niedokrwieniem nerki.

Przyczyny zwężeń tętnic nerkowych. Diagnostyka patologii naczyniowych w tt.nerkowych.

Wskazania do udrożnienia i rozszerzenia tętnic. Rodzaje wykonywanych operacji i zabiegów niechirurgicznych.


 1. Diagnostyka i leczenie chorób tętnic obwodowych

Patofizjologia i obraz kliniczny przewlekłego niedokrwienia tętniczego kończyn. Diagnostyka: badanie przedmiotowe, arteriografia, UDP ich rola w ustalaniu wskazań do różnych rodzajów leczenia. Rodzaje operacji wykonywanych w leczeniu niedrożności tętnic. Techniki endowaskularne. Powikłania po zabiegach i operacjach, odległe wyniki leczenia. Tętniaki aorty – rozpoznawanie, leczenie. Objawy pękania tętniaka, postępowanie przy rozpoznaniu pękającego tętniaka aorty brzusznej.

 1. Nadciśnienie wrotne

Różne przyczyny i różne postacie nadciśnienia wrotnego, ich patofizjologia. Krwotok z żylaków przełyku – rozpoznanie i tamowanie. Diagnostyka umożliwiająca wybór metody leczenia. Skleroterapia doraźna i planowa. Leczenie chirurgiczne : zespolenia odbarczające i operacje typu „non-shunt. Przezskórne zespolenia odbarczające (TIPS). Problem encefalopatii wątrobowej.

Wodobrzusze „ gastropatia portalis”, hipersplenizm, encefalopatia. Miejsce przeszczepiania wątroby w leczeniu nadciśnienia wrotnego. 1. Chirurgia endoskopowa

Sprzęt i instrumentarium używane do wykonywania zabiegów endoskopowych. Chirurgia laparoskopowa: technika laparoskopii, zasady manipulacji wewnątrzbrzusznych. Najczęściej wykonywane rodzaje operacji laparoskopowych – wskazania i przeciwwskazania. Endoskopia zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego: tamowanie krwotoków, rozszerzanie zwężeń łagodnych i nowotworowych, usuwanie polipów, sfinkterotomia , usuwanie złogów z dróg żółciowych, protezowanie i in. Endoskopia zabiegowa dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Torakoskopia. Zabiegi endoskopowe w leczeniu chorób naczyń.

7. Chirurgia wątroby

Anatomia chirurgiczna wątroby, różne rodzaje zabiegów resekcji tkanki wątrobowej. Diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie – rola USG, TK, NMR, angiografii. Biopsja zmian ogniskowych – wskazania i ocena wartości badania. Leczenie zmian łagodnych : torbieli, naczyniaków, gruczolaków. Problemy związane z leczeniem torbieli pasożytniczych. Ropień wątroby. Leczenie radykalne i paliatywne nowotworów pierwotnych i przerzutowych. Postępowanie w rozległych uszkodzeniach urazowych wątroby.8. Chirurgia przełyku

Anatomia przełyku. Możliwości wytworzenia „ zastępczego przełyku”. Dysfagia jako główny objaw choroby przełyku. Rak przełyku i wpustu – rozpoznanie, ocena operacyjności, leczenie radykalne i paliatywne. Zaburzenia czynnościowe; achalazja. Zwężenia nienowotworowe: pozapalne, po oparzeniach, po zabiegach endoskopowych. Uchyłki przełyku. Przepuklina rozworu przełykowego; refluks esophagitis. Ciała obce w przełyku.9. Chirurgia płuc i serca

Anatomia i fizjologia płuc, symptomatologia chorób płuc. Rak płuca: klasyfikacja, rozpoznanie, możliwości leczenia chirurgicznego. Wskazania do leczenia operacyjnego zmian w płucach: torbieli, rozstrzeni, ropni, ognisk gruźliczych i in. Zabiegi operacyjne na sercu i naczyniach wieńcowych.

Przeszczepianie serca.

10. Obrażenia urazowe klatki piersiowej

Możliwe skutki zamkniętego urazu: złamanie żeber, krwiak opłucnej, odma opłucnowa, stłuczenie płuca, uszkodzenie drzewa oskrzelowego i dużych naczyń. Zespół „ wiotkiej klatki piersiowej” – oddech paradoksalny. Rana penetrująca klatki piersiowej: odma otwarta, zranienie płuca, rana serca. Urazowa tamponada serca. Pomoc doraźna w stanach zagrażających życiu. Drenaż jamy opłucnowej ( czynny i bierny).11. Przeszczepianie wątroby

Wskazania do przeszczepiania wątroby w trybie zwykłym i pilnym. Tryb kwalifikowania chorych do leczenia przeszczepianiem. Organizacja pobrania ( w ramach pobrania wielonarządowego) i przeszczepiania. Podstawowe wiadomości o technice transplantacji. Prowadzenie chorego po transplantacji; immunosupresja. Możliwość powikłań. Wyniki przeszczepiania wątroby. Problemy etyczne i prawne związane z pobieraniem narządów i ich przeszczepianiem. Kryteria orzekania o śmierci mózgowej.12. Obrażenia wielonarządowe

Definicja obrażenia wielonarządowego. Postępowanie z chorymi na miejscu wypadku i w szpitalu.

Wielostronna diagnostyka: badania rtg, USG,TK, angiografia, punkcje diagnostyczne. Wskazania do leczenia chirurgicznego i taktyka wyboru kolejności interwencji. Leczenie wstrząsu. Rokowanie.

13. Problemy etyczne i prawne w pracy chirurga

Stosunek lekarza do chorego; szczególna sytuacja chorego w obliczu operacji. Znaczenie prawidłowego ustalenia rozpoznania i wyboru metody leczenia w przypadkach, gdy skutki operacji są nieodwracalne. Ocena własnych kompetencji i możliwości. Informowanie chorych i ich rodzin. Problem informowania o chorobach nieuleczalnych. Zgoda na leczenie, operację , przetaczanie krwi. Problem leczenia w stanach beznadziejnych. Tajemnica lekarska. Kodeks etyki lekarskiej a przepisy prawne.14. Zakrzepica żylna; zespół pozakrzepowy

Fizjologiczne mechanizmy zabezpieczające przed krzepnięciem wewnątrznaczyniowym. Wrodzone niedobory inhibitorów jako przyczyna zakrzepicy żylnej. Stany kliniczne predysponujące do zakrzepicy. Objawy kliniczne predysponujące do zakrzepicy. Objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich i zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych. Badania obrazujące (USG-Doppler i flebografia). Leczenie przeciwzakrzepowe i trombolityczne. Możliwości leczenia chirurgicznego. Zespół pozakrzepowy : fizjopatologia i objawy kliniczne, leczenie chirurgiczne.15. Choroby sutka

Anatomia sutka i spływu chłonki. Złośliwe i łagodne guzy sutka; dysplazja torbielowato-włóknista.

Epidemiologia raka sutka ; czynniki ryzyka. Różnicowanie guzów łagodnych i złośliwych. Rak sutka u mężczyzny. Klasyfikacja TNM guzów złośliwych, określanie stopnia złośliwości. Diagnostyka z uwzględnieniem USG, mammografii, PCI. Leczenie chirurgiczne, wskazania do radioterapii i chemioterapii. Rehabilitacja kobiet po odjęciu sutka. Stany zapalne sutka.

16. Rak tarczycy

Klasyfikacja nowotworów tarczycy. Różnicowanie guzów łagodnych i złośliwych. Rola scyntygrafii, USG,PCI. Leczenie chirurgiczne raka tarczycy z rozpoznaniem ustalonym przed operacją i w przypadku rozpoznania ustalonego ex post. Leczenie uzupełniające.17. Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Wskazania do operacji rekonstrukcyjnych. Leczenie operacyjne nowotworów skóry. Metody uzupełniania ubytków i zabiegi wytwórcze. Chirurgia ręki. „Chirurgia kosmetyczna.” Rola chirurga plastyka w leczeniu oparzeń.
FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Do zaliczenia zajęć niezbędne jest zdanie kolokwium (w ostatnim dniu zajęć). Egzamin z chirurgii składa się z 2 części: egzaminu testowego i ustnego. Uzyskanie oceny co najmniej 4,5 na egzaminie testowym zwalnia z egzaminu ustnego. Nie przystąpienie do egzaminu testowego lub uzyskanie oceny niedostatecznej powoduje konieczność zdawania egzaminu ustnego w terminie poprawkowym.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

1. W Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby

opiekunem Koła jest dr n.med. Waldemar Patkowski

2. W Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

opiekunem Koła jest dr n.med. Wiesław Wiechno
W czwartki o godz.14oo odbywają się wykłady powadzone przez wykładowców Klinik.
LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Wybrane zagadnienia z chirurgii dla studentów VI roku medycyny” skrypt pod red. B. Michałowicza i W. Wiechno, AM ,W-wa, 2005

 2. R. Góral "Zarys chirurgii" PZWL W-wa 1991

 3. J. Fibak "Chirurgia" PZWL W-wa 1996

 4. J. Nielubowicz "Ostre schorzenia jamy brzusznej" PZWL W-wa 1980

 5. A. Karwowski "Chirurgia i anestezjologia w praktyce ambulatoryjnej" PZWL, W-wa 1990

 6. G.R.Mc Latchie „Oxfordzki podręcznik chirurgii” PWN 1993

 7. B.A.Jarell, R.A. Carabasi „Chirurgia” Wyd. Med. Wrocław 1997LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. W. Noszczyk (red.) „Chirurgia tętnic i żył obwodowych” PZWL 1998

 2. W. Rowiński J.Wałaszewski "Zarys chirurgii transplantacyjnej" AM W-wa 1993

 3. M. Śliwiński, W. Rudowski "Chirurgia kliniczna i operacyjna" PZWL W-wa 1985

 4. M. Krawczyk "Cholecystektomia laparoskopowa" PZWL W-wa 1993

 5. M. Krawczyk „Nowotwory przewodu pokarmowego” PZWL 2001

 6. J. Polański "Guzy nowotworowe wątroby" Sanmed W-wa 1993

 7. Szostek "Przezskórna angioplastyka tętnic" OF-F-Med 1993

 1. W. Kostewicz (red.) „Chirurgia laparoskopowa” PZWL, 2002

 2. M. Frączek (red.) „Chirurgia nowotworów” Alfa-medica press 2003UROLOGIA
KLINIKA UROLOGII AM

Warszawa ul. Lindleya 4 pawilon 7, tel.628-18-96 cent.621-02-41 w.1723Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Andrzej Borkowski


- w sprawach dydaktyki przyjmuje w piątki, godz.1300

Ćwiczenia z urologii odbywają się w Klinice Urologii AM w Warszawie, ul. Lindleya 4, pawilon 7


Odpowiedzialni za prowadzenie ćwiczeń w Klinice są adiunkci: dr n. med. Cezary Torz /wew.17-18/ i dr n. med. Jędrzej Michalec /wew.17-26/, którzy w sprawach studenckich przyjmują w środy w godz.1200-1300
ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PROGRAM NAUCZANIA
Ćwiczenia odbywają się w terminach ustalonych przez Dziekanat dla każdej grupy studenckiej. Przekładanie ćwiczeń na termin inny niż wyznaczony będzie możliwe jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana danego Wydziału i po uzgodnieniu z adiunktami odpowiedzialnymi za dydaktykę.

Odrabiający ćwiczenia powinni zostawić w szatni okrycia wierzchnie i torby. Obowiązują własne białe fartuchy i obuwie na zmianę.

Ćwiczenia rozpoczynają się codziennie o godz.815 w sali wykładowej Kliniki Urologii (III piętro) omówieniem ćwiczeń.
830 – 915 - seminarium

930- 1130 zajęcia w podgrupach z asystentami Kliniki w ambulatorium, przy łóżku chorego, na bloku operacyjnym, w pracowniach Endourologii i ESWL, w sali cytoskopowej.

1200 – 1300 seminarium
TEMATY SEMINARIÓW
"Symptomatologia chorób układu moczowo-płciowego, metody diagnostyczne w urologii" - dr Niemierko, dr Szalecki

Nowotwory układu moczowego” - dr Kryst, dr Nieznański

Łagodny rozrost stercza, rak stercza” - dr Hanecki, dr Borkowski

Drenaż dróg moczowych. Sprzęt urologiczny. Metody nadpęcherzowego odprowadzenia moczu” - dr Judycki, dr Trykozko

Sesja filmowa „Ostre zatrzymanie moczu” i inne – dr Jakubczyk, dr Judycki jr

Nietrzymanie moczu u kobiet i inne zaburzenia mikcji” – dr Torz, dr Radziszewski

Kamica układu moczowego” - dr Kuzaka, dr Jakubczyk

Urazy narządów moczowo-płciowych. Zakażenia układu moczowego” –

dr Michalec, dr Judycki jr.
Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń – prof. A. Borkowski, prof. M.Czaplicki.
FORMY OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Warunkiem uzyskania wpisu do indeksu zaliczającego zajęcia z urologii jest udział w zaplanowanych programem zajęciach oraz zdanie egzaminu. Nieusprawiedliwione spóźnienie lub opuszczenie nawet jednego dnia powoduje niezaliczenie ćwiczeń, a tym samym niedopuszczenie do egzaminu.

W czasie ćwiczeń przeprowadzany jest egzamin praktyczny obejmujący m.in. umiejętność cewnikowania pęcherza moczowego oraz badanie stercza per rectum.

Egzamin będzie się odbywał w formie testu. Termin zerowy po zakończeniu ćwiczeń. Osoby, które nie stawią się na egzamin w terminie zerowym, będą mogły zdawać egzamin w sesji letniej.

Na egzaminie obowiązują wiadomości nabyte podczas zajęć z urologii i seminariów. oraz zawarte w podręcznikach, których wykaz znajduje się w indywidualnej karcie zaliczeniowej ćwiczeń z urologii. W sprawach związanych z egzaminem należy się zwracać do dr C.Torz lub dr J.Michalca.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. "Urologia. Podręcznik dla studentów" pod red. Andrzeja Borkowskiego, PZWL 1999
NEUROCHIRURGIA
KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII

Warszawa ul. Banacha 1A tel.823 06 72, fax 658-36-53
Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Andrzej Marchel

Odpowiedzialny za dydaktykę: lek. Tomasz Czernicki

Zajęcia odbywają się w 30 godzinnym bloku tygodniowym.

PROGRAM NAUCZANIA

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi, najważniejszymi dla przyszłego lekarza zagadnieniami, którymi zajmuje się neurochirurgia, a w szczególności:

- wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (rozpoznanie i postępowanie z chorym),

- neurotraumatologia (diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne chorych z urazami układu nerwowego),

- guzy ośrodkowego układu nerwowego (rozpoznanie i leczenie),

- choroby naczyniowe mózgu o ostrym przebiegu (postępowanie z chorym, diagnostyka, leczenie),

- wybrane zagadnienia z diagnostyki i leczenia operacyjnego innych chorób układu nerwowego (padaczka, zespoły bólowe, wodogłowie, dyskopatia, wady wrodzone).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się w sali ćwiczeń studenckich Kliniki Neurochirurgii o godz.800 i trwają do godz.1300 z półgodzinną przerwą. Zajęcia obejmują 10 godzin seminariów i 20 godz. ćwiczeń. Studentów obowiązuje przygotowanie z zakresu tematów seminariów w danym dniu. Dzień zajęć rozpoczyna seminarium (800 - 900) wprowadzające do zagadnień omawianych danego dania w czasie ćwiczeń przy łóżku chorego 930-1200, a kończy drugie seminarium w godz. 1200-1300. Przewiduje się również obecność na sali operacyjnej przy jednym zabiegu operacyjnym oraz zajęcia w ambulatorium Kliniki Neurochirurgii, zajęcia z zakresu neuropsychologii (mgr psychologii) oraz fizjoterapii (mgr rehabilitacji). Studenci przychodzący na pierwsze zajęcia obowiązani są znać zasady badania neurochirurgicznego.
TEMATY SEMINARIÓW

 1. Poniedziałek - Ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Wodogłowie. Wady wrodzone. Neuroendoskopia.

 2. Wtorek - Urazy czaszkowo-mózgowe – postępowanie chirurgiczne. Postępowanie w urazach rdzenia kręgowego.

 3. Środa - Tętniaki wewnątrzczaszkowe: etiologia, objawy kliniczne, leczenie. Malformacje naczyniowe mózgu. Nieurazowe krwotoki śródmózgowe.

 4. Czwartek - Guzy mózgu i rdzenia kręgowego. Gruczolaki przysadki mózgowej – współczesne leczenie operacyjne.

 1. Piątek - Leczenie operacyjne padaczki. Neuralgia nerwu trójdzielnego. Dyskopatie.

Zaliczenie ćwiczeń.ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zaliczenie ma miejsce ostatniego dnia zajęć na podstawie obecności na seminariach i ćwiczeniach, aktywności w czasie zajęć oraz ustnego sprawdzianu wiadomości.LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

1. "Podstawy neurochirurgii" pod red. Jerzego Bidzińskiego. Skrypt AM 2000LITERATURA ZALECANA

1. „Neurochirurgia’’ J. Bidziński, PZWL 1990

2. „ Neurologia kliniczna w zarysie” W. Jakimowicz

3. „ Zarys neurochirurgii” red. Mirosław Ząbek, PZWL 1999, 1. Choroby układu nerwowego” red. W. Kozubski, P. Liberski PZWL 2003POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Warszawa, Pl. Starynkiewicza 1/3, tel.621-27-96Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Leszek Bablok


Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n.med.Halina Gadomska

A. Studenci z grup I-V i IX
ORGANIZACJA ĆWICZEŃ

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek o godz.800 kolokwium wstępnym (tematyka i piśmiennictwo - patrz tablica ogłoszeń) - testem złożonym z 25 pytań. Jego zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do zajęć. Termin poprawkowy kolokwium wstępnego - piątek w pierwszym tygodniu ćwiczeń.

W poniedziałek I tygodnia ćwiczeń studenci ustalają z opiekunem podział grupy na 4 podgrupy.

Ćwiczenia zblokowane odbywają się od poniedziałku do piątku. Składają się z dwóch seminariów (seminarium ranne o godz.800 i popołudniowe o godz.1200). W ciągu czterech tygodni ćwiczeń studenci uczestniczą w 40 seminariach. W godzinach 900-1200 studenci podzieleni na podgrupy uczestniczą w zajęciach w oddziałach: patologii ciąży, ginekologii zachowawczej, ginekologii operacyjnej, izbie przyjęć, ambulatorium i pracowni USG.


TEMATY SEMINARIÓW
Położnictwo

Anatomia narządu rodnego. Zmiany w ustroju kobiety. Rozpoznanie ciąży. Prowadzenie ciąży prawidłowej. Metody intensywnego nadzoru w ciąży i porodzie. Stan zagrożenia płodu. Mechanizm porodowy. Krwotoki w II, II, III okresie porodu. Pęknięcie macicy. Koagulopatie w położnictwie. HELLP. Konflikt serologiczny. Choroba nerek w ciąży. Nadciśnienie przedciążowe, nadciśnienie indukowane ciążą. Poronienia. Ciąża obumarła. Zespół antyfosfolipidowy. Popłód (fizjologia, patologia). Połóg: przebieg fizjologiczny. Patologie. Cukrzyca przedciążowa i ciążowa. Ostre schorzenia jamy brzusznej w ciąży. Ciążowa choroba trofoblastyczna. Rozpoznanie. Leczenie. Prognoza. Cholestaza. Schorzenie wątroby w ciąży. Schorzenie gruczołu tarczowego w ciąży. Ciąża i poród u kobiet ze schorzeniami krążenia. Zakażenia uogólnione i miejscowe w ciąży. Choroby zakaźne w ciąży. Konflikt serologiczny. Poród przedwczesny. Ciąża wielopłodowa. Ultrasonografia diagnostyczna i interwencyjna w położnictwie. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.


Ginekologia

Ultrasonografia diagnostyczna i interwencyjna w ginekologii. Łagodne nowotwory macicy i jajników. Rak trzonu macicy. Przyczyny niepłodności kobiecej PCO. Diagnostyka prenatalna.

Profilaktyka raka szyjki. Cytologia onkologiczna. Nowotwory jajnika. Endometrioza. Rak szyjki macicy. Stany zapalne pochwy. Zmiany rozrostowe. Dysplazje i rak sromu. Niepłodność. Leczenie. Laparoskopia, histeroskopia. Metody planowania rodziny (zakres obowiązków lekarza rodzinnego w opiece nad ciężarną). Zaburzenia statyki narządu rodnego. Nietrzymanie moczu. Zaburzenia okresu dojrzewania. Wady wrodzone narządu rodnego. Ciąża ektopowa. Choroby związane z wygasaniem czynności jajników. Przekwitanie i starość. Patologia gruczołów sutkowych.
Andrologia

Podstawy czynności hormonalnej i plemnikotwórczej jader. Etiologia niepłodnosci męskiej. Diagnostyka niepłodności męskiej.


ZASADA I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na zajęciach, aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach, odbycie 3 dyżurów w sali porodowej, oddziale położniczym, patologii ciąży, noworodkowym. Zdanie egzaminu praktycznego oraz kolokwium końcowego. Kolokwium końcowe należy zaliczyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu zajęć.

Wszystkie oceny z kolokwiów ( wstępnego, zaliczenia fantomów, końcowego wchodzą w skład średniej. Ocena 4,5 i wyższa upoważnia do zwolnienia z egzaminu ustnego.

Klinika prowadzi zajęcia fakultatywne
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, lek. Robert Matusiak.

Studentów zainteresowanych położnictwem i ginekologią prosimy o kontakt z opiekunami Koła.


LITERATURA (do wyboru):


 1. T. Pisarski - „ Położnictwo i Ginekologia” PZWL 1999

 2. Red. W.Szymański - "Rudolfa Klimka Położnictwo" DREAM 1999

 3. Red. Z. Słomko - "Ginekologia" PZWL 1997

 4. G. Bręborowicz -"Ciąża wysokiego ryzyka" OWN 2000

 5. W. Michałkiewicz - „ Położnictwo ” PZWL 1975

 6. W. Michałkiewicz - „ Ginekologia ” PZWL 1977

 7. M. Troszyński - „ Ćwiczenia położnicze „ PZWL 1993

 8. W. Pschyrembel - „ Położnictwo praktyczne” PZWL 1990

 9. W. Pschyrembel - „ Ginekologia praktyczna” PZWL 1994

 10. G. Bręborowicz - "Ciąża wysokiego ryzyka" OWN 2000

 11. Zb. Słomko, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski „ Leki w medycynie perinatalnej” OWN 1999

12. P. Skałba - „ Endokrynologia ginekologiczna” PZWL 1998

Literatura uzupełniająca

 1. Red. Janiny Markowskiej - "Onkologia ginekologiczna" Urban  Partner 2002

 2. Garrey, Govan, Hodge, Callander - "Położnictwo ilustrowane" Libramed 2000

 3. T.Pisarski, M. Szamatowicz - "Niepłodność" PZWL 1997

 4. M. Kurpisz, M. Semczuk - "Andrologia" PZWL 1998

 5. Red. J.Martius - "Operacje ginekologiczne" Urban  Partner2000


Studentów obowiązują wiadomości przekazywane podczas seminariów !!!

II KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Warszawa, ul. Karowa 2 tel.826-17-54Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz


Studenci z grup VI-X i XII
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia mają na celu przekazanie podstaw wiadomości z zakresu położnictwa i ginekologii niezbędnych do zdania egzaminu z przedmiotu oraz przydatnych w dalszej pracy zawodowej.

Ćwiczenia trwają 4 tygodnie, rozpoczynają się w poniedziałek o godz.8oo kolokwium wstępnym (tematyka – podstawy anatomii narządu rodnego, fizjologia cyklu, ciąży, połogu; piśmiennictwo – zgodnie a wywieszonymi w Klinice informacjami). W czasie każdego tygodnia zajęcia odbywają się w godzinach 8oo-1330. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Opuszczenie więcej niż jednego dnia może wiązać się z koniecznością ponownego odrobienia całych zajęć.
Tematy zajęć seminaryjnych obejmują: diagnostykę, stosowana w położnictwie i ginekologii (zbieranie wywiadu, badanie położnicze i ginekologiczne, USG, cytodiagnostykę, laparoskopię, przygotowanie do zabiegów operacyjnych), powikłania ciąży (poronienia, porody przedwczesne, krwawienia, nadciśnienie, cukrzyca, zakażenia, konflikt serologiczny, cholestaza), koagulopatie położnicze, wady i zaburzenia statyki narządu rodnego, zagadnienia związane z niepłodnością małżeńską, podstawy andrologii i zapłodnienie pozaustrojowe.
Ćwiczenia poranne odbywają się w godz.8oo-1145 po podzieleniu grupy na połowę w 2 blokach dwutygodniowych: z położnictwa i ginekologii w wyznaczonych oddziałach, seminaria w sali wykładowej w godzinach 12oo-13oo

W pierwszym tygodniu codziennie popołudniami (w godzinach ustalonych przez opiekuna grupy) odbywają się dla całej grupy zajęcia fantomowe. Zaliczenie fantomów uprawnia do obowiązkowych dyżurów w sali porodowej.


Tematy zajęć na fantomie:
poniedziałek - podstawowe pojęcia położnicze, budowa kanału rodnego, zasady postępowania w sali porodowej, dokumentacja i obserwacja porodu, badanie położnicze, przygotowanie pacjentki do porodu;

wtorek - przebieg i prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym przednim, szycie krocza;

środa - anomalie porodu w położeniu podłużnym główkowym;

czwartek - poród w położeniu podłużnym miednicowym, poprzecznym i skośnym, poród za pomocą próżniociągu i kleszczy;

piątek - postępowanie po odejściu płynu owodniowego, poród przedłużony i zakażony, cięcie cesarskie.
Do kolokwiów z położnictwa i ginekologii można przystąpić po zaliczeniu fantomów i ukończeniu 4-tygodniowych zajęć. Kolokwium można zdawać w dniu zakończenia całego bloku zajęć. Do pełnego odbycia ćwiczeń należy obecność na 3 dyżurach, których termin wspólnie ze studentem ustala opiekun grupy. Po zdaniu wymienionych zaliczeń studenci mogą zgłaszać się na egzamin praktyczny u wyznaczonego asystenta (I termin do końca maja). Uzyskanie oceny średniej z zajęć i z egzaminu praktycznego minimum 4,51 uprawnia do zwolnienia z egzaminu końcowego - ustnego. Nie ma możliwości poprawiania ocen. Ustny egzamin końcowy obejmuje całokształt zagadnień związanych z nauczaniem przedmiotu.
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun: dr n.med. Magdalena Broś.

Do Koła zapraszamy studentów szczególnie zainteresowanych położnictwem i ginekologią. Zapraszamy na zebrania Koła co 3 tygodnie i dyżury w sali porodowej. Rokrocznie dla członków Koła organizowane są letnie obozy naukowe – zawsze w pierwszych trzech tygodniach lipca w Starogardzie Gdańskim.
Studenckie Koło Seksuologiczne

Opiekun - dr n. med. Marek Marcyniak.

Podstawową formą działalności Koła są odbywane co 14 lub 21 dni zebrania referatowe przygotowane i przedstawione przez uczestników Koła oraz dyskusje po referacie. Możliwość pracy w Kole mają studenci wszystkich lat Akademii Medycznej w Warszawie. Klinika prowadzi zajęcia fakultatywne z zakresu seksuologii i seksiatrii (po uzyskaniu dyplomu lekarza).

Klinika prowadzi zajęcia fakultatywne z seksuologii i seksiatrii. Tematyką zajęć jest całokształt zagadnień związanych z fizjologią i patologią oraz uwarunkowaniami psycho-społecznymi zachowań seksualnych.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA


 1. M. Troszyński "Położnictwo - ćwiczenia" PZWL 2003

 2. T. Pisarski "Położnictwo i ginekologia - podręcznik dla studentów " wyd. IV PZWL 2002

 3. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel "Położnictwo praktyczne i operacje położnicze" wyd. IV PZWL 2002

 4. R. Klimek „Położnictwo” DREAM Publ.comp.,Inc Kraków 1999

 5. Z. Słomko „Ginekologia” PZWL 1997ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNAKLINIKA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

Warszawa, Karowa 2 tel. centr. 826-00-51 wew. 154 lub 452Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki


Odpowiedzialni za dydaktykę: dr n. med. Katarzyna Skórzewska, lek. Michał Kunicki

Godziny przyjęć studentów: 1200-1300 codziennie


Zajęcia dla studentów:

Początek zajęć: poniedziałek, godz. 8.15 1. obowiązkowe – 30 godzin w blokach tygodniowych (poniedziałek - czwartek)
  wykłady -5 godz., seminaria, 10 godz., ćwiczenia -15 godz.

kolokwium ustne: piątek, godz. 10.00

 1. fakultatywne – 30 godzin (prowadzone przez 5 kolejnych piątków),

początek zajęć godz. 14.00

Szczegółowy rozkład zajęć jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Klinice.

Zaliczenie zajęć następuje po zdaniu końcowego kolokwium.
Studenci proszenie są o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego oraz fartuchów na zajęcia praktyczne.

PROGRAM NAUCZANIATematy wykładów i seminariów:

 1. Mechanizmy działania hormonów

 2. Hormony traktu płciowego. Wybrane zagadnienia z fizjologii układu hormonalnego

 3. Fizjologia cyklu miesiączkowego

 4. Diagnostyka endokrynologiczna

 5. Zaburzenia cyklu miesiączkowego – podział wg WHO

Niedomoga lutealna. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Bolesne miesiączkowanie

 1. Antykoncepcja

 2. Okres przekwitania u kobiet – mechanizmy hormonalne, klinika, diagnostyka, leczenie

 3. Osteoporoza – uwarunkowania hormonalne, najnowsze trendy w terapii

 4. Hyperprolaktynemia – klinika, diagnostyka, leczenie
  Łagodne schorzenia gruczołu sutkowego.


Tematy zajęć fakultatywnych:


 1. Analogi GnRH – zastosowanie w ginekologii i endokrynologii

 2. Niepłodność uwarunkowana hormonalnie. Stymulacja owulacji. Techniki wspomaganego rozrodu

 3. Endokrynologia ciąży

 4. Zaburzenia odżywiania uwarunkowane hormonalnie – diagnostyka, leczenie.

 5. Zespoły androgenne u kobiet.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła: dr n. med. Katarzyna Skórzewska


Studenci opracowują i wygłaszają tematy z zakresu endokrynologii ginekologicznej, uczestniczą w pracach badawczych Kliniki, przygotowują publikacje naukowe do druku. Uczestniczą również czynnie w sympozjach i kongresach Studenckich Kół Naukowych.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Romer T. “Endokrynologia wieku dziecięcego”

 2. Skałba P. “Endokrynologia ginekologiczna

 3. Słomko Z. “Ginekologia

 4. Pawlikowski M. “Zarys endokrynologii klinicznej


OTOLARYNGOLOGIAKATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII

Warszawa, ul. Banacha 1a tel.658-36-48, tel./fax 658-03-13Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk


Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Piotr Chęciński

Przyjęcia w sprawach studenckich po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zajęcia odbywają się w bloku 2-tygodniowym - składają się z seminariów (15 godzin) i ćwiczeń (45 godzin).

PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi w otolaryngologii schorzeniami, z którymi będą się spotykać jako lekarze pierwszego kontaktu.


Tematy seminariów

1. Anatomia szyi i głowy.

2. Duszność, ciała obce.

3. Krwawienia i urazy w ORL.

4. Zapalenia ucha i jego powikłania.

5. Audiologia.

6. Otoneurologia.

7. Zapalenia górnych dróg oddechowych.

8. Rak krtani.


 1. Guzy głowy i szyi.

W czasie ćwiczeń prowadzonych w oddziałach Kliniki studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z zagadnieniami omawianymi podczas seminariów. Klinika nie prowadzi wykładów fakultatywnych dla studentów.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Ćwiczenia odbywają się w godz. 8,00 – 13,00. Obecność studentów jest sprawdzana punktualnie o godz. 8,00. Seminaria odbywają się każdego dnia od godz. 8,00. Po seminarium, przed rozpoczęciem ćwiczeń w oddziałach przewidziana jest 30-minutowa przerwa. Obowiązuje w sposób bezwzględny punktualność w rozpoczynaniu i kończeniu ćwiczeń. Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi.

W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otorynolaryngologicznego.

Z tego powodu nieobecność w pierwszym dniu ćwiczeń uniemożliwia odrobienie bloku.

Studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o zajęciach w Klinice Otolaryngologii w anonimowej ankiecie przeprowadzanej po każdym bloku ćwiczeniowym.Uwaga!!! Studenci zgłaszający się na ćwiczenia mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawiania wierzchnich okryć oraz toreb, teczek i plecaków w szatni.

ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zaliczenie ćwiczeń jest połączone z kolokwium odbywanym w ostatnim dniu zajęć. Obowiązuje znajomość anatomii głowy i szyi, umiejętność badania ORL oraz wiadomości z patologii otorynolaryngologicznej omówionej na ćwiczeniach i seminariach.

Studenci, którzy nie zdadzą kolokwium w pierwszym terminie, powtórnie przystępują do niego u asystenta, u którego poprzednio tego kolokwium nie zaliczyli.

Trzy spóźnienia obligują do odrobienia całego dnia ćwiczeń w ramach ostrego dyżuru. Jednorazowa nieobecność może być odrobiona na ostrym dyżurze. Nieobecność 2 dni lub więcej powoduje niezaliczenie ćwiczeń w danym bloku. Odrobienie całego bloku możliwe jest w ciągu roku akademickiego po uzgodnieniu terminu z dr n. med. Piotrem Chęcińskim. Do egzaminu można przystąpić po odbyciu bloku ćwiczeń i zdaniu kolokwium, które te ćwiczenia zalicza.

Egzamin z otolaryngologii, przewidziany w sesji letniej przyjmować będzie kierownik i inni samodzielni pracownicy naukowi Kliniki. Do egzaminu można przystąpić nie tylko w sesji letniej, ale także w ciągu roku akademickiego. Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie Kliniki. Egzamin w terminie wcześniejszym jest traktowany jako składany w terminie pierwszym. Studenci, którzy zapiszą się na ten egzamin i nie zgłoszą się, otrzymują ocenę niedostateczną. Mogą wówczas przystąpić do egzaminu dopiero w sesji poprawkowej.

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy z kolokwium zaliczeniowego po ćwiczeniach otrzymali ocenę co najmniej dobrą w pierwszym terminie bezpośrednio po odbytym bloku ćwiczeniowym.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekunem Koła jest dr n. med. Jarosław Balcerzak


LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA


 1. S. Iwankiewicz „Otolaryngologia”, PZWL 1984

 2. G. Janczewski, T. Goździk-Żołnierkiewicz „Konsultacje otolaryngologiczne”, PZWL, 1990

 3. B. Latkowski (red.) „Otolaryngologia – podręcznik dla studentów medycyny”, wyd. II, PZWL, 1998

 4. G. Janczewski, E. Osuch-Wójcikiewicz (red.) „Ostry dyżur – Otolaryngologia”, Alfa-medica press, 2003

OKULISTYKA
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI


Warszawa, ul. Lindleya 4 tel.628-41-87 (sekret.)

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n.med.Dariusz Kęcik


Godziny przyjęć w sprawach studenckich: kierownik Katedry -

pon., czw.1200-1300 sekretariat, codziennie 800-1400


Odpowiedzialna za dydaktykę: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dróbecka-Brydak
Zajęcia w formie 2-tygodniowego bloku (60 godz. lekcyjnych) odbywają się na terenie Kliniki i w Ambulatorium Przyklinicznym, ul.Oczki 6

PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z anatomią i fizjologią narządu wzroku, wybranymi jednostkami chorobowymi, zmianami narządu wzroku w schorzeniach układowych oraz postępowaniem w urazach oczu. Student zapoznaje się z techniką badania okulistycznego i podstawowymi metodami diagnostycznymi.


Tematy seminariów
1. Wady wzroku.

2. Zezy, ich diagnostyka i leczenie.

Wybrane zagadnienia z okulistyki dziecięcej.

3. Zapalenia przedniego odcinka oka.

4. Pierwsza pomoc w urazach oczu.

5. Zmiany w narządzie wzroku w cukrzycy i nadciśnieniu.

6. Jaskra, jej podział i leczenie.

7. Patogeneza odwarstwień siatkówki.

8. Zastosowanie laserów w okulistyce.

9. Nowotwory narządu wzroku i diagnostyka ultradźwiękowa.

10.Wybrane zagadnienia z neurofizjologii.

11.Uwagi praktyczne dla lekarzy rodzinnych.

12. Podstawy okulistycznej plastyki chirurgicznej.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Ćwiczenia odbywają się w Klinice, w przychodni przyszpitalnej, w pracowniach naukowo-diagnostycznych, na bloku operacyjnym.


ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach oraz zdanie kolokwium i odrobienie ostrego dyżuru. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po zaliczeniu zajęć.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła: dr Piotr Maciejewicz

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

1. H. Niżankowska "Podstawy okulistyki"

2. S. Altenberger "Podręcznik okulistyki"

3. Z. Falkowska "Okulistyka"

4. T. Kęcik, E. Dróbecka-Brydak, J. Ciszewska „Podręczny atlas okulistyczny” dla lekarzy rodzinnych

ANESTEZJOLOGIAKATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ul.Lindleya 4 (Ip.OIT) tel. 502 17 21Kierownik Katedry: prof. dr hab. n.med.Ewa Mayzner-Zawadzka
Asystenci odpowiedzialni za dydaktykę:

dr n.med. Dariusz Kosson


(Szp. Kliniczny Dzieciątka Jezus ul, Lindley’a 4, tel. 502 17 21, fax 502 21 03

dr hab.n. med. Tomasz Łazowski CSK ul. Banacha 1a, tel. 658-23-78, fax 668-84-70

dr n. med. Marcin Rawicz Szp. Kliniczny im Michałowicza ul. Marszałkowska 24
Zajęcia zblokowane, trwające dwa tygodnie (60 godz. lekcyjnych; w tym 8 godzin wykładów). Ćwiczenia prowadzone w salach operacyjnych.

PROGRAM NAUCZANIA

W zakres nauczania wchodzi postępowanie w ostrych stanach zagrożenia życia, podstawy i sposoby znieczulenia ogólnego (anestezji) i przewodowego, leczenie bólu ostrego, przewlekłego i pooperacyjnego. Omówienie i wizyty w oddziałach intensywnej terapii, aparatury monitorującej, reanimacja - ćwiczenia na fantomach.


Tematyka wykładów


 1. Medycyna okołooperacyjna.

 2. Farmakologia w anestezjologii, anestetyki wziewne i dożylne, analgetyki, środki zwiotczające, katecholaminy, leki uzupełniające.

 3. Terapia respiratorem – zło konieczne czy dobrodziejstwo.

 4. Gospodarka płynami dożylnymi w okresie okołooperacyjnym i operacyjnym.

 5. Anestezja regionalna, leczenie bólu ostrego, podstawowe metody anestezji przewodowej.


Tematy seminariów

 1. Przygotowanie do anestezji. Ocena ryzyka.

 2. Anestezja ogólna.

 3. Anestezja regionalna.

 4. Farmakologia

 5. Monitorowanie w sali operacyjnej i w OIT.

 6. Zasady leczenia niewydolności oddechowej. Najczęstsze jednostki kliniczne – sposoby postępowania.

 7. Zasady postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 8. Leczenie najczęstszych postaci wstrząsu.

 9. Leczenie bólu ostrego.

 10. Resuscytacja – ćwiczenia na fantomach.

 11. Anestezja w warunkach ambulatoryjnych.

 12. Anestezja pediatryczna.

 13. Ból przewlekły i nowotworowy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Wykłady odbywają się w sali seminaryjnej (CSK, ul. Banacha 1, parter, blok C) według terminarza ogłaszanego w Dziekanacie i Katedrze.Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalach:

- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- CSK, ul. Banacha 1a Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii (parter, blok C)

oraz w innych zespołach stosownie do szczegółowych rozkładów.ZASADY I FORMY OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zajęcia kończy podsumowujące zaliczenie, a ostatecznie egzamin ustny, który najwcześniej może się odbyć po tygodniu od zakończenia zajęć. Termin egzaminu proszę ustalać w sekretariatach Katedry Anestezjologii na Lindley’a (tel. 502 17 21) i Banacha (658 23 78).

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa.

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA I ZALECANA

 1. Zarys anestezjologii i intensywnej terapii pod red. prof. Ewy Mayzner-Zawadzkiej i dr M. Rawicza, skrypt AM, 2004

 2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” D. Skinner, R. Vincent, D. Zideman -medica Press

3. „Fizjologia stanów krytycznych” R.H. Bartlett PZWL

4. „Anestezjologia i Intensywna Terapia” B. Kamiński, A. Kübler PZWL 2003

5. Międzynarodowe Wytyczne Resuscytacji 2000 Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2002

6. „Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych” F. Kokot PZWL wyd. III 2003MEDYCYNA SĄDOWA Z ELEMENTAMI PRAWA
KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

Warszawa, ul. Oczki 1 tel.628-63-04
p.o.Kierownik: dr n. med. Paweł Krajewski


Godziny przyjęć bez ograniczeń
Odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Małgorzata Brzozowska

Godziny przyjęć 1300-1330

Roczny wymiar zajęć: 55 godzin (wykłady 15 godzin, seminaria 15 godz., ćwiczenia 25 godz.)

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Medycyny Sądowej.CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU

Przystosowanie wiadomości lekarskich dla potrzeb prawa.

PROGRAM NAUCZANIA

Tematy wykładów


1. Rola i zadania medycyny sądowej.

2. Zagadnienia prawne w medycynie sądowej.

3. Tanatologia sądowo-lekarska. Identyfikacja zwłok.

4. Oględziny miejsca znalezienia zwłok (tj. miejsca czynu przestępczego).

5. Traumatologia sądowo-lekarska.

6. Zagadnienia związane z życiem seksualnym (przestępstwa seksualne).

7. Ciąża, poród, poronienie z punktu widzenia medycyny sądowej.

8. Odpowiedzialność prawna lekarza.


Tematy seminariów
1. Hemogenetyka sądowo-lekarska (dochodzenie spornego ojcostwa, badanie dowodów rzeczowych (4 godz.).

 1. Orzecznictwo karne i cywilne, medycyna wypadkowa i komunikacyjna (6 godz.).

3. Toksykologia sądowo-lekarska ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania stanów nietrzeźwości (5 godz.).
Tematy ćwiczeń
1. Sekcja sądowo-lekarska: technika sekcji, dokumentacja.

2. Nagłe zgony z przyczyn chorobowych.

3. Uduszenia gwałtowne (ciało obce w górnych drogach oddechowych).

4. Utonięcie.

5. Działanie niskiej i wysokiej temperatury. Porażenie prądem elektrycznym.

6. Zatrucia.

7. Dzieciobójstwo, zgony w okresie niemowlęcym i wczesnym dziecięcym.

8. Zgony urazowe: zadane narzędziem tępym, ostrym, uszkodzenia postrzałowe.

9. Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy.

10.Sesja zaliczeniowa.ORGANIZACJA ĆWICZEŃ

Zajęcia odbywają się w systemie blokowym przez 2 tygodnie (2,5 godz. ćwiczeń i 1,5 godz. seminarium).

Ćwiczenia odbywają się w sali sekcyjnej, każdy student musi samodzielnie wykonać sekcję zwłok i podyktować protokół sekcji zwłok.

Seminaria obejmują omówienie tematu, dyskusję i ewent. demonstrację.KONTROLA I OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA

Sekcja zaliczeniowa z opracowaniem protokółu i opinii sądowo-lekarskiej.Egzamin ustny (bezpośrednio po bloku lub podczas sesji).

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. "Medycyna sądowa dla studentów" S. Raszeja i wsp. PZWL 1993

 2. Medycyna sądowa podręcznik dla studentów medycyny” A. Jakliński i wsp., PZWL 1983

 3. Medycyna sądowa” V.J. DiMaio, D. DiMaio, Wyd. Medyczne Urban & Partner 2003

 4. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne” Z. Marek, M. Kłys, Zakamycze 2001

i wszystkie inne dostępne podręczniki.

5. Kodeks Karny i Kodeks postępowania karnego lub wszystkie inne dostępne podręczniki.


Koła Naukowego dla studentów wydziału lekarskiego (z braku chętnych) dotychczas nie zorganizowano.


ONKOLOGIA

KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII, ONKOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


02-097 W-wa, ul. Banacha 1 A, tel./fax.659-75-77, 823-64-11 w.2818

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Odpowiedzialny za nauczanie: prof. dr hab.n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Odpowiedzialny za prowadzenie zajęć w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych: dr hab. n. med. Andrzej Deptała tel.823-64-11 w.1414


Odpowiedzialny za prowadzenie zajęć w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby: dr hab. n. med. Mariusz Frączek tel.822-92-53

Odpowiedzialna za prowadzenie zajęć w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. n.med. Anna Skowrońska-Gardas – kierownik Zakładu Teleradioterapii, tel. 822-48-31 w.285, 261, w godz. 9-15, ul. Wawelska 15.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Na nauczanie onkologii składa się: • 19 godzin wykładów prof. W.W. Jędrzejczaka ( we czwartki)

 • 30 godzin ćwiczeń i seminariów, z czego 24 godzin realizowane jest w Klinikach I Wydziału Lekarskiego AM (tj. w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby), a 6 godzin w Centrum Onkologii.

Poszczególne grupy studenckie realizują tygodniowe bloki ćwiczeń (od godz. 8oo do 14oo każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku) przy czym

 • w poniedziałki, wtorki i środy ćwiczenia odbywają się w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,

 • we czwartki w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii,

 • w piątki (do godz. 1245) w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby oraz (od godz. 13oo) w Katedrze i Klinice Hematologii i Onkologii i Chorób Wewnętrznych.Miejsce odbywania zajęć zostanie podane w osobnym ogłoszeniu, które będzie wywieszone w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM przed rozpoczęciem semestru letniego.

Seminaria i ćwiczenia:

  • Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM, SPCSK, ul. Banacha 1a.

  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM, SPCSK, Banacha 1a.

  • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, ul. Wawelska 15.TEMATY WYKŁADÓW


 1. Epidemiologia nowotworów i czynniki zależne od człowieka w ich występowaniu.

 2. Onkogeneza: repetytorium z biologii nowotworów.

 3. Onkogeneza: biologia nowotworów, a ich podatność na leczenie.

 4. Podstawowa symptomatologia nowotworów.

 5. Współpraca ze specjalistami diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu nowotworów.

 6. Badania krwi i materiału pobranego ze zmian w rozpoznawaniu nowotworów.

 7. Cele chirurgii onkologicznej.

 8. Miejsce radioterapii w leczeniu nowotworów.

 9. Chemioterapia nowotworów - zasady ogólne.

 10. Chemioterapia nowotworów – przykłady szczegółowe.

 11. Bioterapia nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

 12. Poszukiwanie nowych metod leczenia nowotworów i zasady ich weryfikacji.

 13. Terapia genowa nowotworów.

 14. Jak rozmawiać z chorym na nowotwór.

 15. Magie pseudomedyczne, a leczenie nowotworów.

 16. „Tricki” leczenia objawowego w onkologii

 17. Podstawowe zasady opieki terminalnej w szpitalu, hospicjum i w domu.

 18. Kierowanie „ruchem” chorego od powstania podejrzenia o nowotwór do rekonwalescencji lub opieki paliatywnej - referencyjność.

 19. Przyszłość rozpoznawania i leczenia nowotworów.


PROGRAM ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW
Poniedziałek: Zajęcia w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Seminarium: Zasady postępowania w nowotworach o nieznanym punkcie wyjścia. Etapy opieki nad chorymi z rakiem płuca – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

 2. Ćwiczenia przy łóżku chorego. Demonstracja i omówienie przypadków. Analiza wyników badań z punktu widzenia onkologa.

 3. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi z rakiem piersi – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum..


Wtorek: Zajęcia w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Seminarium: Spotkanie z Kierownikiem Kliniki – Ogólne zasady praktyki onkologicznej. Strategia rozwoju metod leczenia nowotworów.

 2. Ćwiczenia przy łóżku chorego. Demonstracja i omówienie przypadków. Warunki prowadzenia chemioterapii nowotworów w szpitalu i w oddziale dziennym.

 3. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi na nowotwory układu moczowego i raka jądra – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

Środa: Zajęcia w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi z rakiem jelita grubego, żołądka i trzustki – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

 2. Ćwiczenia przy łóżku chorego. Demonstracja i omówienie przypadków, zwłaszcza zwalczania onkologicznych stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

 3. Seminarium: Etapy opieki nad chorymi z nowotworami narządów płciowych kobiecych – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.


Czwartek: Zajęcia w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii – Instytutu

 1. Seminarium: Wprowadzenie do radioterapii (tele-, brachy- izotopy).

 2. Ćwiczenia praktyczne w zakładzie. Prezentacja aparatury.

 3. Seminarium: Rola radioterapii w skojarzonym leczeniu chorych na nowotwory, a zwłaszcza omówienie etapów skojarzonej opieki nad chorymi na nowotwory rejonu głowy i szyi oraz OUN. Onkologia wieku rozwojowego.


Piątek: Zajęcia w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby (od 800 do 1245)

 1. Seminarium: Chirurgia onkologiczna – radykalna, paliatywna, rekonstrukcyjna, profilaktyczna.

 2. Seminarium: Etapy kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwory przełyku, żołądka, pierwotne wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – od rozpoznania do wyleczenia lub hospicjum.

 3. Zajęcia praktyczne w klinice i na bloku operacyjnym.

 4. Postępowanie chirurgiczne w przypadkach przerzutów nowotworowych do wątroby, płuc i ośrodkowego układu nerwowego.


Zaliczenie zajęć (piątek 1300 – 1400) – kolokwium ustne w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych (obejmuje również zakres propedeutyki onkologii dla studentów, którzy takie zajęcia odbyli na III roku).

LITERATURA ZALECANA


 1. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, red.: R. Kordek, J. Jassem, M. Krzakowski, A. Jeziorski. Medical Press 2003 (obowiązkowy).

 2. Chirurgia nowotworów” red.: M. Frączek. Alfa-Medica Press 2003 (uzupełniający).

 3. Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny”, red. A. Kułakowski, A. Skowrońska-Gardas. PZWL, 2003 (uzupełniający).

 4. Onkologia kliniczna” t. I i II, red. M. Krzakowski, wydanie I, 2001 (dla ambitnych).EGZAMIN

Testowy w sesji letniej.TRANSPLANTOLOGIA
KLINIKA MEDYCNY TRANSPLANTACYJNEJ I NEFROLOGII

Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, tel. 502 12 32, 502 21 26Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Magdalena Durlik


E-mail:durlikmj@amwaw.edu.pl
Odpowiedzialne za nauczanie: dr n. med. Joanna Pazik - tel. 502 17 07

dr n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska – tel. 502 12 48
Kurs trwa 1 tydzień

Zajęcia odbywają się w godzinach 800 - 1300 , obejmują: 25 godzin nauczania, w tym 10 godzin seminariów, 15 godzin zajęć praktycznych.


Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na seminariach i uczestnictwo w zajęciach praktycznych oraz zdanie 10-pytaniowego testu (minimalna liczba prawidłowych odpowiedzi wynosi 7).
CEL NAUCZANIA
Zaznajomienie studentów z procesem kwalifikacji do przeszczepienia wybranych narządów unaczynionych, zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej, prowadzenia biorców po przeszczepach narządowych i leczenia powikłań najczęściej występujących w tej grupy chorych. Uczestnicy zajęć uzyskują podstawową wiedzę o leczeniu immunosupresyjnym, jego monitorowaniu, działaniach niepożądanych i interakcjach, doskonalą umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych.
Tematy seminariów:


 1. Wskazania do przeszczepiania narządów

 2. Kwalifikacja potencjalnego biorcy

 3. Typowanie tkankowe, alokacja narządów

 4. Dawca narządów unaczynionych: wskazania i przeciwwskazania do pobrania narządów. Kryteria śmierci pnia mózgu. Problemy prawne i etyczne

 5. Techniki pobrania i przechowania narządów

 6. Podstawy chirurgii transplantacyjnej

 7. Leczenie immunosupresyjne i jego monitorowanie

 8. Odpowiedź immunologiczna na przeszczepiony narząd i proces odrzucania

 9. Podstawowe powikłania po przeszczepieniu narządów (metaboliczne, zakażenia, nowotwory)

 10. Prowadzenie biorcy we wczesnym i późnym okresie potransplantacyjnym.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekunem Koła jest dr n. med. Tomasz Cieciura – tel. 502 17 07
LITERATURA ZALECANA


 1. Przeszczepianie nerek” red. T. Orłowski, PZWL 1995

 2. Transplantologia kliniczna” red. M. Durlik, W. Rowiński, W-wa, 2004 – skrypt AM

 3. Danovith G.M. “Handbook of Kidney Transplantation”, Little Brown and Company, 2001

 4. Principles and Practice of Renal Transplantation” Kahan BD, Ponticelli C., Martin Dunitz, 2000.

 5. Transplantologia kliniczna „ red W. Rowiński, PZWL 2004

PROPEDEUTYKA STOMATOLOGIII KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ IS AM

Warszawa, ul. Nowogrodzka 59Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura


Przyjmuje w godz.830-1300

Koordynator zajęć: prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura


Zajęcia prowadzą samodzielni pracownicy naukowi lub doktorzy nauk medycznych, przedstawiciele czterech Zakładów Instytutu Stomatologii: Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Zakładu Ortodoncji, Zakładu Stomatologii Dziecięcej, Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Zajęcia w rocznym wymiarze 15 godz. odbywają się w sali wykładowej I p. ul. Miodowa 18 oraz w sali wykładowej im. A. Gluzińskiego przy ul. Nowogrodzkiej 59.PROGRAM NAUCZANIA

Celem nauczania przedmiotu jest przybliżenie i przekazanie studentom medycyny podstawowej wiedzy z zakresu czterech specjalności stomatologicznych. Obejmuje ona etiopatologię, rozpoznawanie i leczenie różnorodnych chorób jamy ustnej, szczęk, szyi i twarzy. Znajomość tych zagadnień jest konieczna w przyszłej pracy lekarza ogólnego. 1. Stomatologia dziecięca:

1/ budowa zębów mlecznych i stałych – różnice anatomiczne,

2/ okresy wyrzynania zębów,

3/ czynniki wywołujące próchnicę zębów,

4/ zapobieganie próchnicy – profilaktyka.
 1. Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia:

1/ anatomia przyzębia,

2/ choroby przyzębia,

3/ anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej,

4/ choroby błony śluzowej jamy ustnej,

- choroby wirusowe,

- leukoplakia, liszaj,

- afty,

- pęcherzyce,- zapalenie dziąseł w przebiegu chorób ogólnych,

- zmiany przed i nowotworowe. 1. Ortodoncja:

1/ diagnostyka wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych,

2/ wady wrodzone (etiologia, leczenie),

3/ wady nabyte (etiologia, profilaktyka, leczenie),

4/ leczenie zespołowe wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych.
 1. Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna:

1/ zapalenia swoiste i nieswoiste w obszarze głowy i szyi,

2/ ostre i przewlekłe zakażenia zębopochodne,

3/ bakteriemia poekstrakcyjna – zasady postępowania,

4/ nowotwory głowy, szyi i jamy ustnej:

epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie.

5/ urazy szkieletu czaszkowo-twarzowego: epidemiologia, rozpoznawanie i różnicowanie, morfologiczno-czynnościowe i estetyczne następstwa złamań, leczenie pourazowych obrażeń szkieletu czaszkowo-twarzowego i ich następstw.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie 5 seminariów w ciągu tygodnia dla każdych 2 grup dziekańskich. Omawiane tematy są ilustrowane przeźroczami. Studenci, którzy z ważnych powodów nie uczestniczyli w zajęciach swojej grupy, powinni odrobić zajęcia z inną grupą po uzgodnieniu z osobą prowadzącą seminarium (ten sam program powtarzany jest co tydzień).

Po zakończeniu cyklu zajęć dla całego roku studenci mogą uzyskać wpis do indeksu u koordynatora zajęć. Udział w seminariach jest obowiązkowy. Nieobecność przekreśla możliwość zaliczenia przedmiotu.PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZUJĄCE

 1. Z. Jańczuk: „Zarys stomatologii” – podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 1979

 2. Z. Jańczuk, J.Banach: „Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.

 3. F. Łabiszewska-Jaruzelska: „Ortopedia szczękowa”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.

 4. L. Kryst (red.): „Chirurgia głowy i szyi”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1996.

 5. L. Kryst (red.): „Chirurgia szczękowo-twarzowa”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1999.REHABILITACJAKATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI AM

Konstancin-Jeziorna, ul.Wierzejewskiego 12, tel.757 66 80, 757 67 58 (sekret.)Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Jerzy Kiwerski


Godziny przyjęć w sprawach studenckich: 900-1400 tel.754-08-14

Dojazd do Kliniki - autobus: 710, 700 z Dworca Południowego, lub Wilanowa - autobus 700 z Dworca Centralnego.


Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Marek Krasuski
Zajęcia odbywają się w semestrze wiosennym, 20 godz. ćwiczeń i 10 godz. seminariów – razem 30 godz.

PROGRAM NAUCZANIA

Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej działa na bazie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa w Konstancinie.


Program nauczania obejmuje zapoznanie się z problematyką rehabilitacji medycznej , poznanie jej definicji i założeń polskiej szkoły rehabilitacji.

Celem zajęć praktycznych jest poznanie elementów badania klinicznego dla potrzeb rehabilitacji, ustalenie programu kompleksowego leczenia. W trakcie zajęć seminaryjnych następuje zapoznanie studenta z problematyką kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu, leczenia chorych po ostrym urazie kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi, leczenie chorych po urazach narządu ruchu, kompleksowe leczenie zachowawcze i operacyjne zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu, leczenie zachowawcze, operacyjne i pooperacyjne osób z chorobami kręgosłupa, leczenia usprawniającego w schorzeniach dróg oddechowych i układu krążenia.LITERATURA OBOWIĄZKOWA


    1. Kiwerski J. „Rehabilitacja medyczna” 2002

    2. Kiwerski J. (red). „Rehabilitacja”, skrypt AM, 2003

    3. Kiwerski J., Krasuski M., Kowalski M. „ Schorzenia i urazy kręgosłupa” PZWL 1999

    4. Kuch J. (red.) „Rehabilitacja. Podręcznik dla studentów medycyny” PZWL 1989

    5. Milanowska K., Dega W. „Rehabilitacja medyczna” PZWL 1983


FARMAKOLOGIA KLINICZNA

KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ AM


Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel/fax 826-21-16

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n.med. Andrzej Członkowski

Godziny przyjęć w sprawach studenckich 1000-1400
Odpowiedzialny za dydaktykę: lek. Maciej Niewada, tel.828-10-55, 0 691745377

Wykłady w rocznym wymiarze 10 godz. odbywają się w sali wykładowej , w Gmachu Medycyny Teoretycznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w semestrze zimowym V roku (IX semestr).

Seminaria w rocznym wymiarze 15 godz. - w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU
Celem zajęć jest przygotowywanie studentów do prowadzenia racjonalnej terapii farmakologicznej oraz zapoznanie z zasadami prowadzenia badań klinicznych (GCP), medycyny opartej na aktualnych i wiarygodnych publikacjach (EBM) i analizą farmakoekonomiczną.

PROGRAM NAUCZANIA

Tematy wykładów – zgodne z planem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Katedrze Farmakologii.


Tematy seminariów:
1. Terapia monitorowana.

2. Farmakoterapia geriatryczna.

3. GCP (dobra praktyka kliniczna) – zasady prowadzenia badań klinicznych. Kliniczna ocena leków.

4. Kinetyka leków w wybranych sytuacjach klinicznych.5. Evidence-based medicine (medycyna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Farmakoekonomika.

ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW

Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu obejmującego tematy wykładów i seminariów i wykładów.

Zalecana literatura zostanie podana podczas zajęć.

Sprawdzian pisemny w terminie ustalonym przez asystenta prowadzącego.ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Zajęcia fakultatywne "Postępy farmakologii klinicznej" - organizują: dr n.med. Dagmara Mirowska i lek. Maciej Niewada. Odbywa się cykl tematyczny seminariów dla 12 osób.

Zajęcia odbywać się będą w bibliotece Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, raz w tygodniu, w czwartki w godz.1400-1600, zapisy w sekretariacie.
Tematyka cyklu: zgodne z planem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Katedrze Farmakologii.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Opiekun Koła: prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Studenci biorą udział w pracach doświadczalnych prowadzonych w ramach programów naukowych Katedry. Opracowują wyniki korzystając z technik komputerowych, przygotowują prace do publikacji, biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

ZDROWIE PUBLICZNE
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INSTYTUTU MEDYCYNY SPOŁECZNEJ

Warszawa, ul. Oczki 3, tel. 621 02 43


Kierownik Zakładu: p.o. dr n. med. Piotr Tyszko

Sekretariat studencki jest czynny codziennie w godz. 10.00 - 14.00, II p.


Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n. med. Piotr Tyszko

przyjmuje w sprawach studenckich w poniedziałki i czwartki w godz. 12 – 14.


Zajęcia obejmują 20 godz. wykładów i 10 godz. seminariów. Wykłady odbywają się w terminie i miejscu wskazanym na planie zajęć dla VI r., seminaria w Instytucie Medycyny Społecznej, ul. Oczki 3.
PROGRAM NAUCZANIA
Celem nauczania jest zapoznanie z problematyką zdrowia publicznego, a w szczególności ukazanie czynników oddziaływujących na strukturę i proces opieki zdrowotnej z uwzględnieniem regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych.
Tematy wykładów obejmują:


 1. Geneza zdrowia publicznego

 2. Postawy nauki o organizacji w ochronie zdrowia.

 3. Zakres i formy działania współczesnej ochrony zdrowia.

 4. Systemy opieki zdrowotnej na świecie (organizacja, finansowanie, efektywność).

 5. Ochrona zdrowia w systemie ubezpieczeniowym

 6. Jakość opieki zdrowotnej – standardy i ewaluacja

 7. Aktualne problemy polityki zdrowotnej w Polsce.


Tematy seminariów obejmują:


 1. Zdrowie publiczne jako element systemu ochrony zdrowia

 2. Zdrowie publiczne jako specjalność medyczna

 3. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce

 4. Narodowy Fundusz Zdrowia

 5. Prawa i obowiązki lekarza.

 6. Odpowiedzialność zawodowa i cywilna lekarza (rola samorządu zawodowego).

 7. Orzecznictwo o czasowej i trwałej niezdolności do pracy oraz niepełnosprawności.

 8. Regulacje prawne dotyczące wybranych, kierunków działań zdrowotnych: zwalczania chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, opieki nad matką i dzieckiem, ochrony pracy kobiet, młodocianych i zatrudnionych w warunkach uciążliwych dla zdrowia itp.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Seminaria rozpoczną się po zakończeniu wykładów, wg planu zajęć. Pierwsze seminarium (3 godz.) rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 14.00. Następne dwa seminaria odbywają się w tym samym tygodniu w terminach uzgodnionych z Zakładem.
ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Warunkiem zaliczenia są: aktywny udział we wszystkich seminariach i zdanie kolokwium. Kolokwium odbywa się w ostatnim dniu zajęć, w formie ustnej lub pisemnej, uzgodnionej z Zakładem. Prosimy o składanie indeksów do podpisu w dniu zakończenia zajęć.
Literatura zalecana
Włodarczyk C. W.: Systemy zdrowotne. Kraków, 2001.

Kautsch M., Whitfield M., Klich J.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków, 2001.

Wskazane lektury z czasopism: Prawo i Medycyna, Zdrowie Publiczne, Problemy Medycyny Społecznej

Wilmowska-Pietruszyńska A.: Orzecznictwo lekarskie. Warszawa, 2000.Ekonomika Medycyny, praca zb. pod red. J. Fedorowskiego i R. Niżankowskiego, Warszawa, 2002.

MEDYCYNA KATASTROFSTUDIUM MEDYCYNY KATASTROF

Warszawa, ul. Ks. Trojdena 2 tel. sekret. 822-64-10 w. 2 lub 3Kierownik Zakładu: dr n.med. Radosław Ziemba
Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n.med. Radosław Ziemba


Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 25 godz. (wykłady – 13, ćwiczenia – 3, seminaria - 9)

Dodatkowe zajęcia fakultatywne 20 godz.: wtorek i czwartek 14.00 – 16.00 (konsultacje)

Godziny przyjęć w sprawach studenckich: poniedziałek i czwartek 12.00 – 14.00.

Miejsce odbywania zajęć ul. Księcia Trojdena 2CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU


Celem nauczania jest:

 • wprowadzenie studentów w zagadnienia podstawowych wyróżników medycyny katastrof i zagrożeń cywilizacyjnych (broń masowego rażenia)

 • opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach szczególnych

 • przedstawienie zasad planowania i organizacji akcji ratunkowej na przykładzie wybranej katastrofy

 • wprowadzenie studentów w podstawy prawno – administracyjne związane z:

1. bezpieczeństwem publicznym

2. krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym

3. systemem państwowego ratownictwa medycznego, systemem ratownictwa ekologicznego i chemicznego oraz wodnego i górskiego, ratownictwa w komunikacji morskiej, lotniczej i drogowej, ratownictwa górniczego, bezpieczeństwa publicznego podczas klęsk żywiołowych, bezpieczeństwa jądrowego;


 • przedstawienie metod przeciwdziałania zagrożeniom bioterroryzmem oraz wysiłki dyplomatyczne i polityczne w przeciwdziałaniu proliferacji broni biologicznej i bioterroryzmowi,

 • opanowanie przez studentów zagadnień związanych z możliwymi kierunkami rozwoju broni biologicznej oraz współczesnej diagnostyki wirusologicznej,

 • opanowanie przez studentów algorytmu postępowania lekarza pierwszego kontaktu w przypadku zagrożenia bioterroryzmem, systemu powiadamiania i współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, szpitalem i pogotowiem, zasad postępowania z pacjentem mającym kontakt z podejrzanym materiałem biologicznym,

 • opanowanie przez studentów zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym (kobietom w ciąży, dzieciom, rannym, chorym i niepełnosprawnym), ograniczonymi siłami i środkami służby zdrowia, bardzo często w prymitywnych warunkach, pod presją stresu i krótkiego czasu,

 • zapoznanie studentów z systemami, których celem jest zmniejszenie śmiertelności, kalectw, następstw urazów we wszystkich sytuacjach (katastrofach, wypadkach masowych), w których występują masowe straty sanitarne.

Objęte programem zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną.


PROGRAM NAUCZANIA
Tematy wykładów

 1. Medycyna katastrof jako nauka

 2. Profilaktyka i postępowanie z ofiarami ataku bioterrorystycznego w warunkach szczególnych

 3. Zasady segregacji medycznej

 4. Choroba popromienna

 5. Organizacja ochrony zdrowia w systemie obronnym kraju

 6. Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego w stanach nadzwyczajnych

 7. Konwencje Genewskie. Zasady współpracy i pomocy międzynarodowej w katastrofach

 8. Zadania i struktura organizacyjna systemu obrony cywilnej RP

 9. Rola pierwszej pomocy w systemie leczniczo ewakuacyjnym

 10. Zadania i struktura organizacyjna systemu leczniczo-ewakuacyjnego

 11. Toksykologia w wypadkach i katastrofach

 12. Bioterroryzm jako szczególny rodzaj katastrofy.


Tematy ćwiczeń

 1. Problemy psychologiczne i psychopatologiczne ofiar nagłych zdarzeń i katastrof

 2. Ekologia, ekorozwój: pojęcia, cele i zadania

 3. Postępowanie w strefie skażenia chemicznego

 4. Postępowanie w zagrożeniach skażeniem promieniotwórczym

 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

 6. Podejmowanie decyzji w sytuacji katastrofy

 7. Schemat powiadamiania i współpracy w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną

 8. Algorytm postępowania obowiązujący ratownika medycznego w przypadku zagrożenia bioterroryzmem


Tematy seminariów:

 1. Bioterroryzm – podstawowe definicje i pojęcia, detekcja i identyfikacja ataku biologicznego i perspektywy ich rozwoju

 2. Główne zagrożenia epidemiologiczne i ekologiczne związane z bioterroryzmem: wąglik, ospa prawdziwa, dżuma, wirusowe gorączki krwotoczne, botulizm, tularemia, bruceloza, gorączka Q, T-2 mikotoksyny, rycyna-próba użycia jako broni biologicznej

 3. Sposoby i drogi transportu substancji chemicznych, organizacja ośrodków przemysłu chemicznego w Polsce

 4. Zjawiska fizyczne zachodzące podczas katastrofy jądrowej, awarii, wypadku radiacyjnego, choroba popromienna

 5. Organizacja akcji ratunkowej na przykładzie wybranej katastrofy. Konstrukcja planu zabezpieczenia wypadku masowego i katastrofy


ZASADY I METODY OCENY WYNIKÓW

Zajęcia dla studentów I Wydziału Lekarskiego VI roku rozpoczynają się od godziny 8.00 do 10.30, przez 4 dni w 12 godzinnym bloku ćwiczeniowym.

Lista obecności sprawdzana jest codziennie na początku i na końcu zajęć.

Zaliczenie: kolokwium z oceną, odbywa się w ostatnim dniu zajęć.LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA


 1. Organizacja zabezpieczenia medycznego katastrof i stanów nagłych” – skrypt BG AM

 2. Jan Stawski „Choroba popromienna” – skrypt dla studentów – BG AM

 3. Medycyna Katastrof” – Maciej Latalski i Gabriel Majewski - BG AM

 4. Bioterroryzm” – zasady postępowania lekarskiego – K. Chomiczewski, J. Kocik, M. T. Szkoda, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

 5. Medycyna, dydaktyka, wychowanie” – kwartalnik AM w W-wie rok XXXIV – nr 3-4/2002

 • Istota i zakres działań medycyny katastrof” – lek. med. Radosław Ziemba

 • Poczucie bezpieczeństwa ekologicznego podstawa ochrony zdrowia człowieka” – lek. med. Radosław Ziemba

 • Bioterroryzm – istota zjawiska” – lek. med. Radosław ZiembaMEDYCYNA RODZINNA
Zakład Medycyny Rodzinnej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n.med. Kazimierz Wardyn


Kierownik przyjmuje studentów we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 w Zakładzie Medycyny Rodzinnej, ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, tel. 5992190
Odpowiedzialna za nauczanie: dr n. med. Katarzyna Życińska

Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, tel. 5992190


Wymiar zajęć: Zajęcia są prowadzone w semestrze letnim i obejmują: 6 godzin seminariów (w semestrze letnim), 19 godzin ćwiczeń. Zajęcia w bloku jednotygodniowym, zakończone egzaminem testowym.
Miejsce odbywania zajęć: zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00 Zakładzie Medycyny Rodzinnej (ul. Banacha 1a), Oddziale Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych (ul. Stępińska 19/25) oraz we wskazanych praktykach lekarza rodzinnego, przedszkolu/ domu dziecka.
Program nauczania

Tematy seminariów

 1. Wprowadzenie do medycyny rodzinnej – pryncypia, zasady organizacji i funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego

 2. Najczęstsze jednostki chorobowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie – w praktyce lekarza rodzinnego

 3. Prewencja, rozpoznawanie oraz leczenie chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia układu krążenia oraz choroby nowotworowe). Edukacja pacjentów.

 4. Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym. Ból jako problem w praktyce lekarza rodzinnego (bóle stawów, problemy reumatologiczne)

 5. Najczęstsze problemy zdrowotne wieku dziecięcego (gorączka, biegunka, wymioty, kaszel i infekcje). Badania profilaktyczne, szczepienia.

 6. Badania dodatkowe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady zlecania (z uwzględnieniem ich dostępności) oraz interpretacji


Ćwiczenia

W trakcie ćwiczeń w praktyce lekarza rodzinnego studenci zapoznają się z funkcjonowaniem praktyki, uczestniczą w przyjmowaniu pacjentów w gabinecie (w tym w punkcie szczepień – kwalifikacja do szczepień oraz badania profilaktyczne), a także w wizycie domowej u chorego pacjenta oraz w wizycie z położną lub pielęgniarką środowiskową. Studenci doskonalą umiejętność badania pacjenta ( w tym badania ginekologicznego, otoskopowego, oftalmoskopowego, spirometrycznego, badania per rectum).

Ćwiczenia w zakresie komunikacji – studenci poznają rodzaje komunikacji i sposoby ich poprawy, omawiane są problemy empatii, jatropatogenii, intymności i inne (z zastosowaniem techniki „odgrywania ról”, „symulowanych pacjentów”. Ćwiczenia w przedszkolu/domu dziecka – studenci zapoznają się ze specyfiką opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym, procedurami profilaktycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych), Kartą Praw Dziecka, modelem funkcjonowania instytucji opiekuńczych i zasadami ich współpracy z lekarzem rodzinnym.

Cele nauczania


 • zapoznanie studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej, zasadami organizacji i funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego

 • doskonalenie umiejętności komunikacji z pacjentem, zbierania wywiadu, badania fizykalnego, interpretacji wyników badań dodatkowych, prowadzenia dokumentacji lekarskiej

 • motywacja do wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej


Kontrola i ocena wyników nauczania

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach (potwierdzony wpisami w indywidualnej karcie zajęć) oraz zdanie egzaminu z zakresu wiedzy przekazanej podczas ćwiczeń, seminariów, zawartej w zalecanym piśmiennictwie. Egzamin ma formę egzaminu pisemnego testowego, obywa się w ostatnim dniu, po zakończeniu bloku ćwiczeniowego.


Literatura zalecana:

 1. Latkowski B., Lukas W.(red.): Medycyna Rodzinna. PZWL 2005

 2. Bożkowa K., Sito A. (red.): Opieka zdrowotna nad rodziną, PZWL 2003

 3. Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL 2004

 4. BarańskiJ, Waszynski E, Steciwko A.: Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2004

 5. Czasopismo: „Polska Medycyna Rodzinna” – wybrane artykuły

 6. Czasopismo „Essentia Medica” – wybrane artykuły

 7. Czasopismo „Lekarz Rodzinny” – wybrane artykuły

 8. Czasopismo „Problemy Medycyny Rodzinnej” – wybrane artykuły


MEDYCYNA RATUNKOWA
ZAKŁAD MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Warszawa , ul. Lindley’a 4 tel. 502 13 23

E-mail: med_ratunkowa@wp.pl
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki
Wymiar zajęć: 3 x 90 min., zajęcia w blokach jednotygodniowych (seminaria i ćwiczenia – 5 x 135 min.).

Zajęcia odbywają się w Studium Medycyny Katastrof przy ul. Księcia Trojdena 2


CEL NAUCZANIA I ZAKRES PRZEDMIOTU
Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności podejmowania szybkich i wysokospecjalistycznych działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.

Procedury te to podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybka identyfikacja i geneza nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego następstw i powikłań, opanowanie bólu i cierpienia chorego. Dla podejmowania tych działań niezbędne jest poznanie patofizjologii nagłych zagrożeń życia, niezależnie od ich natury, opanowanie podstaw technik specjalistycznych, postępowań klinicznych, umiejętność stosowania nowości techniki medycznej. Istotnym elementem integrującym przedstawiane postępowanie jest opanowanie koordynacji i zachowanie priorytetów w działaniach zespołowych - zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, zwłaszcza w obliczu zdarzeń masowych lub katastrof.


WYKŁADY (2x45 min)

Stan ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie. Bioterroryzm –

prof. dr hab. A. Zawadzki

2. Zasady postępowania w nagłych przypadkach medycznych - dr R.Jureczko

3. Stany nagłe będące następstwem urazów - dr A. Pietrzak
ĆWICZENIA
DZIEŃ 1
Seminarium Założenia algorytmu ALS ERC - prof. dr hab. med. A. Zawadzki

Łańcuch przeżycia według standardu ERC - dr A. Pietrzak

Przyczyny zatrzymania krążenia i oddychania - dr T. Jureczko

Ćwiczenia Resuscytacja według algorytmu BLS ERC
DZIEŃ 2
Seminarium Drożność dróg oddechowych i wentylacja - dr M. Gołoś

Uniwersalny algorytm postępowania ALS - dr M. JureczkoĆwiczenia Udrażnianie dróg oddechowych i techniki wentylacji.
DZIEŃ 3
Seminarium Rozpoznawanie zaburzeń rytmu.

Monitorowanie EKG - dr R. Jureczko

Defibrylacja elektryczna serca - dr M. Gołoś

Ćwiczenia Scenariusze resuscytacji według algorytmu ALS.
DZIEŃ 4
Seminarium Leki stosowane w standardzie ALS ERC - dr M. Gołoś

Zaburzenia rytmu doprowadzające do nzk. - dr R. JureczkoSprawdzian praktyczny na podstawie symulowanego scenariusza.
DZIEŃ 5
Seminarium Zatrzymanie krążenia w szczególnych sytuacjach - dr M. Gołoś

Postępowanie po skutecznej resuscytacji - dr A. PietrzakSprawdzian teoretyczny – test. Zaliczenie ćwiczeń.
ZASADY I FORMY OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA
Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Zaliczenie praktyczne odbywa się w przedostatnim dniu bloku na podstawie symulowanego scenariusza. W następnym dniu odbywa się sprawdzian teoretyczny, w postaci testu (max 120 pkt, zalicza 96 pkt, tj. 80%). Negatywna ocena z egzaminu praktycznego wyklucza udział studenta w egzaminie testowym.

LITERATURA ZALECANA
 1. Medycyna ratunkowa”- L. Pousada , H.H. Osborn , D. B. Levy; Wyd. pol. pod red. J. Jakubaszki; Urban & Partner , Wrocław

 2. Medycyna ratunkowa” - S.H. Plantz , J.N. Adler; Wyd. pol. pod red. J. Jakubaszki; Urban & Partner, Wrocław 2000

3. European Resuscitation Council Guidelines 2001, Advanced Life Support Course
KOŁO NAUKOWE
W roku 2002 powstało Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej dla I Wydziału Lekarskiego, którego opiekunem jest dr Robert Jureczko. Członkiem zwyczajnym SKN Medycyny Ratunkowej może zostać każdy student II – VI roku I i II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Główne zadania koła to poszerzanie wiedzy członków w zakresie szeroko pojętej medycyny ratunkowej, współpraca w działalności naukowej i klinicznej Zakładu Medycyny Ratunkowej, zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych, współpraca z różnego rodzaju służbami ratowniczymi.

Jednym z celów Koła jest popularyzacja wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej w społeczeństwie.Sposobem realizacji tych zadań jest :

 • organizacja i prowadzenie szkoleń dla studentów w zakresie podstawowych / BLS / i zaawansowanych /ALS / czynności ratujących życie;

 • współpraca z podobnymi jednostkami w kraju i za granicą w celu wymiany wiedzy , doświadczeń, umiejętności oraz pomysłów na dalszą działalność;

 • inicjowanie i prowadzenie szkoleń, lub współuczestnictwo w organizacjach propagujących naukę udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa;

 • ewentualna współpraca z Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie;

 • uczestnictwo w dyżurach na oddziałach ratunkowych szpitali, udział w ich pracach naukowych;

 • odbywanie szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów (współpraca ze Szkołą Ratownictwa przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, GOPR, WOPR, Państwową Strażą Pożarną);

 • współpraca z Grupami Ratownictwa Specjalnego – szkolenia w zakresie zabezpieczenia katastrof, postępowania w przypadku klęsk żywiołowych;

 • wyjazdy na obozy letnie i zimowe połączone z poszerzeniem wiedzy.


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna