Agnieszka August- zarębska, Trinidad Marín Villora (red.)Pobieranie 24,24 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar24,24 Kb.

Książki poszukiwane

Stan na 22.10.2015

1. Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas Agnieszka August- Zarębska, Trinidad Marín Villora (red.)
ISBN: 978-83-229-3425-8
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014


Monografia zatytułowana "Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literaraias e históricas" (red. Agnieszka August-Zarębska, Trinidad Marín Villora) zawiera serię artykułów skupionych tematycznie wokół zagadnienia wojny, emigracji i diaspory w ibero-romańskim kręgu kulturowym. W tomie przeważają studia literaturoznawcze dotyczące autorów hiszpańskich i iberoamerykańskich, którzy dotykali w swoich tekstach bolesnych doświadczeń spowodowanych przez hiszpańską wojnę domową lub inne konflikty polityczne, szczególnie jeśli niosły one w konsekwencji decyzję o opuszczeniu własnej ojczyzny i wspólnoty narodowej. Wśród analizowanych pisarzy znaleźli się m.in. Max Aub, Arturo Barea, Pere Calders, Javier Cercas, Dulce Chacón, Almudena Grandes, Julio Llamazares, Ana María Matute, Marta Traba, Luisa Valenzuela oraz  rumuński uchodźca w Hiszpanii Vintilă Horia. Ponadto w tomie zamieszczone zostały dwa teksty traktujące o diasporze żydowskiej w różnych momentach historycznych – o historii Sefardyjczyków, którzy po wygnaniu z Hiszpanii osiedlili się w Rzeczypospolitej, oraz o tajnej siatce działającej w czasie drugiej wojny światowej w Galicji i pomagającej przedostać się żydowskim uciekinierom do Portugalii. 
2. Polskość na emigracji : zagadnienia wybrane / P. S. Mazur, M. Ryba, J.

Gołębiowski.

Lublin : Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2010.
3. Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu

Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945-1950 / Arkadiusz

Gawroński.

Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2012.
4. Autochtoniczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z

odseparowanym etnosem macierzystym / pod red. Siergieja

Jackiewicza.

Białystok : Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, 2009.
5. Polacy w niepodległej Ukrainie : analiza strukturalno-funkcjonalna /

Andrzej Bonusiak.

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
6. Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w

XIX i pierwszej połowie XX wieku : zarys konfliktów społeczno-

etnicznych / Bohdan Hud ; przekł. Anna Korzeniowska-Bihun, Mariya

Hud.

Zalesie Górne : Pracownia Wydawnicza, 2013.
7. Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła" : konflikt polsko-ukraiński 1943-

1947 / Grzegorz Motyka.

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
8. Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1990

: instytucje, ludzie, publikacje / Janusz Zuziak.

Warszawa : Ulmak, 2001.
9. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-

1939 / Henryk Stroński.

Warszawa : Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", 1998.
10. Dzieje ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich i Ziemi

Wołyńskiej w latach 1939-1946 / Stanisław Jastrzębski.

Katowice : Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka, 2009.
11. America through Polish eyes : an antology / sel. and with comment. by

Bogdan Grzeloński.

Warsaw : Interpress Publishers, cop. 1988.

12. Ameryka w oczach wyrobnika / Elżbieta Janczak-Balazy.

Tarnów : Tarnowska Oficyna Wydawnicza Tarnowskiej Agencji

Rozwoju Regionalnego, 1996.
13. Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku / pod red.

Andrzeja Lecha, Krystyna Radziszewskiej, Andrzeja Rykały ;

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Uniwersytetu Łódzkiego.

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
14. Łódzkie sceny żydowskie : studia i materiały / pod red. Małgorzaty

Leyko.

Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
15. Żydzi w Łodzi w latach zaborów : 1793-1914 / Wiesław Puś.

Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. Wyd. 3.
16. Fenomen pogranicz kulturowych : współczesne tendencje : zbiór prac

naukowych. T. 5 / rada red.: Astafjew O. [et al.] ; red. nauk. L.

Suchomłynow.

Piła ; Berdiańsk : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława

Staszica w Pile, 2013.
19. "Kwestia czeska" : tożsamość narodowa, literatura i polityka : szkice i

uwagi / Witold Nawrocki.

Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP, 2000.
20. Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku / red.

nauk. Stefan Bednarek.

Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych

Uniwersytetu Wrocławskiego : Atut, 2003.
21. Imigracje / Kaja Malanowska.

Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.
22. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, (1956-1990) / Jarosław

Syrnyk ; Instytut Pamięci Narodowej.

Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.
23. Społeczne koszty migracji transgranicznych / pod red. Jerzego

Kitowskiego.

Rzeszów : WE. UMCS, 1997.
24. Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w

państwach członkowskich Unii Europejskiej : program badawczy

przygotowany dla Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej

Polskiej. T. 1-2 / J. R. Carby-Hall.

Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2008.
26. Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobistego : (na

przykładzie relacji Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich oraz

Niemców wysiedlonych ze Śląska w latach 1944-1946) / Barbara Kubis.

Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007.
27. Wypędzenie Polaków z Kresów Wschodnich : przyjazd na Śląsk (1944-

1946) w zapisach wspomnieniowych 40 lat później / wybór, wstęp,

oprac. Barbara Krystyna Kubis.

Opole : AlMar, 2009.

28. Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP : przyjazd na

ziemie zachodnie (1944-1945) w zapisach wspomnieniowych 40 lat

później / wybór, wstęp, oprac. Barbara Krystyna Kubis.

Opole : AlMar, 2011.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna