Agenda działań na rzecz równości szans I niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 Warszawa, 22 kwietnia 2015 rokuPobieranie 291,67 Kb.
Strona1/3
Data25.02.2019
Rozmiar291,67 Kb.
  1   2   3Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji

w ramach funduszy unijnych 2014-2020


Warszawa, 22 kwietnia 2015 roku

Spis treściSłowniczek 3

Wstęp 4


Cel i adresaci agendy 9

Część I 11

Równość szans i niedyskryminacja 11

I. Ramy prawne dla realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 12

II. Wymagania dla systemu instytucjonalnego zgodnego z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 15

III. Działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2014-2020. 17

1.System instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 18

2.Podniesienie świadomości beneficjentów na temat realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 25

3.Dodatkowe działania na rzecz systemu wdrażania EFSI zgodnego z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 27

Część II 29

Równość szans kobiet i mężczyzn 29

I.Ramy prawne dla realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 30

II.Doświadczenia we wdrażaniu równości szans kobiet i mężczyzn w latach 2007-2013. 35

III. Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w latach 2014-2020. 38

1.System instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 39

2. Podniesienie świadomości beneficjentów na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 44

3.Dodatkowe działania na rzecz systemu wdrażania EFSI zgodnego z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 47

IV.Źródła wiedzy. 51


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna