Aeroklub polskiPobieranie 366,98 Kb.
Strona1/14
Data16.04.2018
Rozmiar366,98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

VIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe o Puchar Redaktora Naczelnego ML „Skrzydlata Polska”.AEROKLUB POLSKIR E G U L A M I N
VIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe

o Puchar Redaktora Naczelnego

ML „Skrzydlata Polska”

W KLASIE AX

WERSJA KWIECIEŃ 2006

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ramowego

Regulaminu zawodów dla balonów na ogrzane powietrze, wydanego przez

Międzynarodową Komisję Balonową F.A.I. Wydanie kwiecień 2006.

Warszawa 2006 r.


Aeroklub Polski

ul. Krakowskie Przedmieście 55, 00-071 Warszawa

tel. / fax 0-22 826 02 43

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I – SZCZEGÓŁY ZAWODÓW 6

I. 1 NAZWA ZAWODÓW 6

I. 2 RANGA ZAWODÓW 6

I. 3 ORGANIZATOR 6

I. 4 KORESPONDENCJA 6

I. 5 PERSONEL 6

I. 6 MIEJSCE 6

I. 7 DATY 6

I. 8 KAUCJA 6

I. 9 JĘZYK 7

I. 10 UDZIAŁ 7

I. 11 OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ 7

I. 12 RYZYKO 7

I. 13 UBEZPIECZENIE 7CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁY KONKURENCJI 8

II. 1 OBSZAR ROZGRYWANIA KONKURENCJI 8

II. 2 OBSZARY POZA GRANICAMI POMIARÓW 8

II. 3 SPIS STREF ZABRONIONYCH (PZ) 8

II. 4 WSPÓLNY OBSZAR (OBSZARY) STARTÓW 8

II. 5 WSPÓLNY PUNKT (PUNKTY) STARTU (CLP) 9

II. 6 ZGODA WŁAŚCICIELA TERENU 9

II. 7 UPRAWY I ZWIERZĘTA HODOWLANE 9

II. 8 PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 9

II. 9 PRAWO LOTNICZE 9

II. 10 PROCEDURA POWIADAMIANIA 9

II. 13 LOKALIZACJA OFICJALNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ 9

II. 14 CZAS INFORMOWANIA 9

II. 15 CZASY PUBLIKACJI W OSTATNIM DNIU LOTÓW 9

II. 16 CZŁONEK ZAŁOGI 9

II. 17 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA LOGERÓW (6.8) 9

II. 18 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE LIMITÓW CZASOWYCH (5.6) 10

II. 19 WIELKOŚĆ BALONU (3.3) 10

II.20 WYŁĄCZENIE NAJGORSZYCH WYNIKÓW (14.9) 10

CZĘŚĆ III – REGULAMIN 10

ROZDZIAŁ 1 – CELE 10

1.1CELE MISTRZOSTW SĄ NASTĘPUJĄCE: 10

1.2WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 10

1.3INTERPRETACJA SŁOWNICTWA 10

1.4 DOKUMENTACJA 10

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA 11

2.1ZAWODNIK 11

2.2PRAWO REPREZENTOWANIA 11

2.3 KWALIFIKACJA 11

2.4 LICENCJA SPORTOWA 11

2.5 ZGŁOSZENIE 11

2.6 POTWIERDZENIE 12

2.7AKCEPTACJA KODEKSU SPORTOWEGO, PRZEPISÓW I REGULAMINÓW 12

2.8 ROSZCZENIA 12

2.9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH 12

2.10 BEZPIECZEŃSTWO 12

2.11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 12

2.12 ZACHOWANIE 12

ROZDZIAŁ 3 - KWALIFIKACJE BALONU 13

3.1 DEFINICJA BALONU 13

3.2 PALIWO 13

3.3 OKREŚLENIE BALONU 13

3.4 SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA 13

3.5ZNISZCZENIE 14

3.6 URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA 14

3.7 WYSOKOŚCIOMIERZ 14

3.8 NUMERY STARTOWE 14

3.9 KOSZ 14

3.10 POSZUKIWANIE 14

ROZDZIAŁ 4 – KIEROWNICTWO MISTRZOSTW 15

4.1 DYREKTOR SPORTOWY 15

4.2NIE STOSUJE SIĘ 15

4.3JURY 15

4.4 INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA 16

ROZDZIAŁ 5 - SKARGI I PROTESTY 16

5.1 WYJAŚNIENIE 16

5.2 ZAŻALENIE 16

5.3. ODPOWIEDZI 16

5.4 PUBLIKACJA 16

5.5 PROTEST 16

5.6 LIMITY CZASOWE 17

5.7.ROZPATRYWANIE PROTESTU 17

5.8.ZWROT KAUCJI 18

5.9.ZATWIERDZENIE WYNIKÓW PRZEZ JURY I WRĘCZENIE NAGRÓD 18

5.10.OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ 18

ROZDZIAŁ 6 – GPS LOGGER 19

6.1 GPS LOGGER 19

6.2 STOSOWANIE 19

6.3 RAPORT Z LOTU (FRF) 19

6.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 19

6.5 AWARIA GPS LOGGERA 20ROZDZIAŁ 7 - MAPY 21

7.1 OBSZAR ROZGRYWANIA KONKURENCJI 21

7.2 OBSZARY POZA GRANICAMI POMIARÓW 21

7.3 STREFY ZAKAZANE (PZ) 21

7.4 AKTYWNOŚĆ STREF ZAKAZANYCH 21

7.5 NARUSZENIE STREFY ZAKAZANEJ 21

7.6 MAPY 21

7.7 ZIEMIA JEST PŁASKA 22

7.8 KOORDYNATY 22

7.9 OKREŚLENIE KIERUNKU 22ROZDZIAŁ 8 - PROGRAM; ODPRAWY 23

8.1 PROGRAM KONKURENCJI 23

8.2 WAŻNOŚĆ KONKURENCJI 23

8.3 DOBÓR KONKURENCJI 23

8.4. KONKURENCJE WIELOZADANIOWE 23

8.5 ZMIANY W REGULAMINIE 24

8.6 ODPRAWA GŁÓWNA 24

8.7 ODPRAWY PRZED KONKURENCJĄ 24

8.8 DANE KONKURENCJI 24

8.9 ODPRAWA UZUPEŁNIAJĄCA 25

8.10 ZGŁOSZENIE DO KONKURENCJI 25

8.11 SPÓŹNIENIA 25

8.12OFICJALNY CZAS 25

ROZDZIAŁ 9 - PROCEDURY STARTU 26

9.1 WSPÓLNY OBSZAR (OBSZARY) STARTU 26

9.2 INDYWIDUALNE OBSZARY STARTU 26

9.3 ZGODA WŁAŚCICIELA 26

9.4 POJAZDY 26

9.5 SPÓŹNIONE POJAZDY 26

9.6 PRZYGOTOWYWANIE BALONÓW 27

9.7 NAPEŁNIANIE ZIMNYM POWIETRZEM 27

9.8 PUNKT SYGNAŁOWY 27

9.9 ZNAKI SYGNAŁOWE 27

9.10 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 27

9.11 OKRES STARTOWY 27

9.12 CZAS OKRESU STARTOWEGO 28

9.13 DODATKOWY CZAS 28

9.14 KOLEJNOŚĆ STARTU 28

9.15 GOTOWOŚĆ DO STARTU 28

9.16 PRZESZKADZANIE 28

9.17 ZEZWOLENIE NA START 28

9.18 UTRATA KONTROLI 29

9.19 START 29

9.20WAŻNY START 29

9.21PRZERWANY START 29

9.22 OPUSZCZENIE OBSZARU STARTOWEGO 29

ROZDZIAŁ 10 - PRZEPISY LOTU 30

10.1 KOLIZJE POWIETRZNE I NIEROZWAŻNE LATANIE 30

10.2 NIE STOSUJE SIĘ 30

10.3 OPUSZCZANIE PRZESTRZENI NAD CELEM 30

10.4 ZRZUCANIE PRZEDMIOTÓW 30

10.5 ZACHOWANIE SIĘ 30

10.6 UPRAWY I HODOWLE 30

10.7 WŁAŚCICIEL 30

10.8 KOLIZJA 30

10.9 OSOBY NA POKŁADZIE 30

10.10ZAŁOGA NAZIEMNA 31

10.11 PROWADZENIE POJAZDÓW 31

10.12 OPUSZCZANIE POKŁADU BALONU 31

10.13 POMOC 31

10.14 PRAWO LOTNICZE 31

10.15PROCEDURA POWIADAMIANIA 31ROZDZIAŁ 11 - LĄDOWANIA 32

11.1 LĄDOWANIA 32

11.2 LĄDOWANIE WEDŁUG UZNANIA PILOTA 32

11.3 LĄDOWANIE PUNKTOWANE – NIE STOSUJE SIĘ 32

11.4 KONTAKT Z ZIEMIĄ 1 32

11.5 KONTAKT Z ZIEMIĄ 2 32

11.6 ZEZWOLENIE NA WJAZD 32

ROZDZIAŁ 12 - CEL, MARKER, PUNKT TRASY LOTU. 33

12.1 CEL 33

12.2 CEL WYBRANY PRZEZ ZAWODNIKA 33

12.3 DEKLARACJE ZAWODNIKA 33

12.4 OGRANICZENIA BEZPIECZEŃSTWA (NIE STOSUJE SIĘ) 34

12.5 KRZYŻ 34

12.6 MARKER 34

12.7 MARKER W KOSZU 34

12.8 WYRZUCANIE MARKERÓW 34

12.9 RZUT GRAWITACYJNY 34

12.10 RZUT 34

12.11 ZNAK 34

12.12 POTWIERDZONY ZNAK 35

12.13 OBCHODZENIE SIĘ Z MARKEREM 35

12.14 OKRES POSZUKIWAŃ 35

12.15ZGUBIONE MARKERY 35

12.16 OKRES POMIAROWY 35

12.17 OBSZAR POMIAROWY 35

12.18 PRZESTRZEŃ POWIETRZNA POMIAROWA 36

12.19 OBSZAR POMIARU MARKERÓW 36

12.20 WAŻNY ZNAK 36

12.21 PUNKT TRASY LOTU 36

12.22 WAŻNY PUNKT TRASY LOTU 36

12.23 ZESPOŁY POMIAROWE 36ROZDZIAŁ 13 - KARY 37

13.1 NIEUCZCIWOŚĆ 37

13.2 NIEWYMIENIONE KARY 37

13.3 PRZEKROCZENIE ODLEGŁOŚCI 37

13.4 PUNKTY KARNE 37

13.5 DOWÓD PRZEKROCZENIA PRZEPISÓW 37ROZDZIAŁ 14 - PUNKTACJA 38

14.1 REZULTAT 38

14.2 WYNIK 38

14.3 PUBLIKACJA WYNIKÓW 38

14.4 KLASYFIKACJA 39

14.5 OBLICZANIE DOROBKU PUNKTOWEGO 39

14.6DOKŁADNOŚĆ 40

14.8 REZULTAT KOŃCOWY 40

14.9 WYŁĄCZENIE NAJGORSZYCH WYNIKÓW 40

ROZDZIAŁ 15 - KONKURENCJE 41

15.1 CEL DEKLAROWANY PRZEZ PILOTA (PDG) 41

15.2 CEL WYZNACZONY PRZEZ SĘDZIEGO (JDG) 41

15.3 WALC (HZW) 41

15.4 FLY IN (FIT) 41

15.6 POGOŃ ZA LISEM (HAH) 42

15.7 ZATAPIANIE OKRĘTU (WTD) 42

15.8 MEMORIAŁ GORDONA BENNETTA (GBM) 42

15.9 LOT KALKULOWANY (CRAT) 43

15.10 WYŚCIG DO STREFY 43

15.11 ŁOKIEĆ (ELB) 43

15.12 ZAJMOWANIE TERENU 43

15.13 MINIMALNY DYSTANS 44

15.14 NAJKRÓTSZY LOT 44

15.15 MINIMALNY DYSTANS RZUTU DWÓCH MARKERÓW 44

15.16MAKSYMALNY CZAS 44

15.17 MAKSYMALNY DYSTANS 45

15.18 MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ RZUTU DWÓCH MARKERÓW 45

15.19.KĄT 45

15.20 BOX 45


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna