Ablacja I omdlenia wazo-wagalne 1 Ablacja trzepotania przedsionków z zastosowa-niem systemu CartoPobieranie 84,97 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar84,97 Kb.


Ablacja i omdlenia wazo-wagalne
1

Ablacja trzepotania przedsionków z zastosowa-niem systemu Carto

O. Kowalski, Z. Kalarus, R. Lenarczyk, J. Prokopczuk, P. Pruszkowska, L. Poloński

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2

OKRĘŻNA ABLACJA UJŚĆ ŻYŁ PŁUCNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU CARTO W LECZENIU MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW. DONIESIENIE WSTĘPNE

Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Maciej Kempa, Ewa Lewicka-Nowak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Grażyna Świątecka Akademia Medyczna w Gdańsku Gdańsk

skuteczność i bezpieczeństwo metody.


3

Funkcja rozkurczowa lewej komory serca u chorych po zabiegu ablacji migotania przedsionków metodą CARTO.

Anna Baczyńska, Andrzej Lubiński, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Grażyna Świątecka Akademia Medyczna w Gdańsku Gdańsk
4

ZASTOSOWANIE ABLACJI PRĄDEM RF W LECZENIU ZABURZEŃ RYTMU U DZIECI I MŁODZIEŻY. DOŚWIADCZENIA WŁASNE.

Z. Kalarus, P. Pruszkowska-Skrzep, J. Białkowski, O. Kowalski, R. Lenarczyk, A. Lenarczyk, B. Chodór, J. Prokopczuk, B.Zeifert, L. Poloński.

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚL. A. M.

Katedra i Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚL. A. M.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


5

ROLA BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA U PACJENTÓW Z KOMOROWYMI ZABURZENIAMI RYTMU BEZ ORGANICZNEJ CHOROBY SERCA PODDAWANYCH ZABIEGOM ABLACJI PRZEZNACZYNIOWEJ.

Aleksander Maciąg, Monika Kowalska, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Ilona Kowalik, Azzam Matar oraz Hanna Szwed

II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie.


6

ABLACJA RF UPORCZYWEJ ARYTMII KOMOROWEJ POCHODZĄCEJ Z ZASTAWKI AORTALNEJ I Z PIERŚCIENIA ZASTAWKI MITRALNEJ.

Artur Baszko, Krzysztof Błaszyk, Michał Wasniewski, Romuald Ochotny, Andrzej Ciesliński,
7

Ocena wyników ablacji przeznaczyniowych ogniskowych komorowych zaburzeń rytmu u chorych bez organicznej choroby serca.

Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Aleksander Maciąg, Azzam Matar, Hanna Szwed
8

ABLACJA OGNISKA EKTOPOWEGO Z LEWEJ KOMORY - OPIS PRZYPADKU


Dariusz Kozłowski1, Edward Koźluk2, Wojciech Krupa3, Paweł Derejko1, Marcin Gawrysiak1 , Grażyna Świątecka1, Grzegorz Opolski2

1II Klinika Chorób Serca IK AM Gdańsk, 2Klinika Kardiologii AM Warszawa, 3Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz

9

ABLACJA ARYTMII Z DROGI ODPŁYWU PRAWEJ KOMORY - WŁASNE DOŚWIADCZENIEDariusz Kozłowski1, Edward Koźluk2, Marcin Gawrysiak1, Wojciech Krupa3, Paweł Derejko1, Grażyna Świątecka1, Grzegorz Opolski3, Jacek Kubica3,

1II Klinika Chorób Serca IK AM Gdańsk, 2Klinika Kardiologii AM Warszawa, 3Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych AM Bydgoszcz
10

WYNIKI ABLACJI DROGI WOLNEJ WYKONYWANEJ METODĄ ANATOMICZNĄ.

Edward Koźluk1, Dariusz Kozłowski2, Wojciech Krupa3, Piotr Lodziński1, Paweł Derejko2, Marek Kiliszek1, Marcin Gawrysiak2, Marian Pieniak1, Grażyna Świątecka1, Grzegorz Opolski1

1Akademia Medyczna Warszawa, 2Akademia Medyczna Gdańsk, 3Akademia Medyczna Bydgoszcz
11

Ocena poziomu markerów uszkodzenia m. sercowego po zabiegu ablacji RF i badaniu elektrofizjologicznym serca.

Krzysztof Błaszyk, Aleksander Araszkiewicz, Artur Baszko, Michał Waśniewski, Piotr Bręborowicz, Andrzej Cieśliński

I Klinika Kardiologii IK AM w Poznaniu Poznań


12

ABLACJA PRZEGRODOWYCH DODATKOWYCH SZLAKÓW - OCENA WYNIKÓW WŁASNYCH

Edward Koźluk1, Dariusz Kozłowski2, Wojciech Krupa3, Piotr Lodziński1, Marcin Gawrysiak2, Marek Kiliszek1, Paweł Derejko2, Inga Zastawna1, Grażyna Świątecka2, Grzegorz Opolski1

1Akademia Medyczna Warszawa, 2Akademia Medyczna Gdańsk, 3Akademia Medyczna Bydgoszcz
13

PORAŻENIE NERWU PRZEPONOWEGO JAKO POWIKŁANIE LINIJNEJ ABLACJI W PRAWYM PRZEDSIONKU U CHOREJ Z NAPADOWYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Agnieszka Piątkowska, Inga Zastawna, Marek Kiliszek, Marian Pieniak, Przemysław Stolarz, Grzegorz Opolski Akademia Medyczna Warszawa
14

CZY DWA SKRÓCONE TESTY PIONIZACYJNE MOGĄ ZASTĄPIĆ JEDEN DŁUGOTRWAŁY?: ISOPROTERENOL+ADENOZYNA VS. NITROGLICERYNA

Edward Koźluk , Inga Zastawna, Ewa Szufladowicz, Agnieszka Piątkowska, Franciszek Walczak Instytut Kardiologii Warszawa
15

Ćwiczenia pionizacyjne w leczeniu chorych z omdleniami wazowagalnymi.

Jacek Gajek, Dorota Zyśko

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wrocław


16

ANALIZA PORÓWNAWCZA CHORYCH Z DUŻĄ I MAŁĄ ILOŚCIĄ PRZEBYTYCH OMDLEŃ W WYWIADZIE

Małgorzata Lelonek, Agnieszka Przybyszewska

Klinika Kardiologii Instytut Kardiologii Łódź


17

Nowe urządzenie w diagnostyce utrat przytomności – Reveal Plus – opis przypadku


Dariusz Jagielski1, Artur Fuglewicz1, Rajmund Wilczek2, Agata Zarzeczna1, Piotr Ponikowski1, Waldemar Banasiak1

14 Wojskowy Szpital Kliniczny Wrocław, 2II Klinika Chorób Serca Gdańsk


Tematy różne

18

INTRAATRIAL A WAVE HIGH GAIN SA IEGM - THE COMPARISON WITH CONVENTIONAL METHODAndrzej Kutarski, Andrzej Głowniak, Dorota Szczęśniak, Piotr Ruciński

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie

19

The relationship between pharmacotherapy and incidence of nonsustained ventricular tachycardia in congestive heart failure patients.Anna Piątkowska, Anna Nowicka, Katarzyna Szymanowska, Magdalena Kandziora, Wojciech Biegalski, Marek Michalski, Rafał Dankowski, Michał Wierzchowiecki

II Klinika Kardiologii AM w Poznaniu Poznań


20

UTAJONA POSTAĆ ZESPOŁU BRUGADÓW JAKO MOŻLIWA PRZYCZYNA ZATRZYMANIA KRĄŻENIA U CHOREGO Z CHOROBA NIEDOKRWIENNĄ SERCA - OPIS PRZYPADKU

Artur Pietrucha1, Danuta Mroczek-Czernecka1, Ewa Konduracka1, Marta Węgrzynowska1, Grzegorz Gajos1, Jakub Machejek1, Marek Skura2, Jacek Lelakowski3, Wiesława Piwowarska11Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ Kraków,

2Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im Św. Tomasza w Tarnowie Tarnów,

3Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ Kraków
21

ZNACZENIE PROGNOSTYCZNE SZEROKOŚCI ZESPOŁU QRS ORAZ dQT W CZASIE PROGRAMOWANEJ STYMULACJI KOMÓR U CHORYCH Z GROŹNYMI ZABURZENIAMI KOMOROWYMI.

Artur Baszko, Michał Wasniewski, Przemysław Mitkowski, Krzysztof Błaszyk, Romuald Ochotny, Andrzej Ciesliński

Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Poznań
22

Parametry próby wysiłkowej jako czynniki ryzyka zgonu.

Ryszard Ściborski1, Dorota Zyśko2, Jacek Gajek2, Joanna Starak-Marciniak1, Ryszarda Piotrowicz1

1Szpital Powiatowy Oława, 2Klinika Kardiologii AM Wrocław
23

Całkowity blok przedsionkowo-komorowy z dramatycznie wolną czynnością serca i utratami przytomności u 12-letniego dziecka w 9 lat po korekcji kardiochirurgicznej ubytku przegrody międzykomorowej i zwężenia drogi odpływu prawej komory.

Elżbieta Szymaniak, Monika Brzezinska-Paszke, Katarzyna Bieganowska, Bożena Rewers, Agnieszka Kaszuba, Anna Turska-Kmieć, Wanda Kawalec, Wojciech Lipiński, Mariusz Birbach, Bohdan Maruszewski

Klinika Kardiochirurgii IP-CZD Warszawa
24

TRUDNOŚCI W IMPLANTACJI ELEKTRODY NASIERDZIOWEJ U DZIECKA ZE ZŁOŻONĄ WADA SERCA PO OPERACJI METODA FONTANY.G.GIEC-FUGLEWICZ, M.PRUSKI, A.SKIERSKA, M.WITES, P.STANEK, E.RADZISZEWSKA, L.SZYDŁOWSKI.

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej ŚLAM, Katedra i Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej ŚLAM, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki Katowice.


25

KARDIOMIOPATIA TACHYARYTMICZNA ROZPOZNANA U 15 LETNIEGO CHŁOPCA – OBSERWACJA ODLEGŁA

MARIA DUKALSKA, GRAŻYNA MARKIEWICZ-ŁOSKOT, EWA BOROWICKA, LESŁAW SZYDŁOWSKI, KLINIKA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ KATOWICE
26

Przydatność diagnostyczna elektrokardiograficznych kryteriów lokalizacji drogi dodatkowej u dzieci i młodzieży z Zespołem WPWP. Pruszkowska-Skrzep, Z.Kalarus, R. Lenarczyk, O. Kowalski, J. Prokopczuk,
J. Białkowski, A. Lenarczyk, B. Chodór, B. Zeifert, B. Skiba, L. Poloński

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Katedra i Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


27

Skąpoobjawowość kliniczna zaburzeń rytmu rejestrowanych w 24 godzinnym zapisie EKG metodą Holtera u chorych z dystrofią mięśniową (Emery-Dreifuss), kwalifikowanych do wszczepienia stymulatora serca

Roman Steckiewicz, Marian Pieniak, Elżbieta Świętoń, Przemysław Stolarz, Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Grzegorz Opolski AM Warszawa
28

Utrata przytomności pierwszym objawem tętniaka rzekomego serca.

Dariusz Michałkiewicz, Jarosław Kowal, Jacek Jańczak, Marian Cholewa, Jerzy Adamus Wojskowy Instytut Meyczny Warszawa

29

Dyspersja odstępu QT u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej – badanie prospektywneEwa Orłowska-Baranowska, Rafał Baranowski, Piotr Hoffman

Instytut Kardiologii Warszawa


30

ZNACZENIE OBNIŻONEJ WARTOŚCI WEWNĘTRZNEJ CZĘSTOŚCI SERCA (IHR) W DIAGNOSTYCE CHOROBY WĘZŁA ZATOKOWEGO

Artur Z Pietrucha, Wiesława Piwowarska

Klinika Choroby Wieńcowej Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ Kraków
31

Tachyarytmie przedsionkowe a ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego u chorych z niewydolnością węzła zatokowego.

Piotr Ruciński, Andrzej Kutarski

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin
32

Ocena jakości życia u pacjentów z migotaniem przedsionków – obserwacja odległa.

A.Jankowska, M.Pytkowski, I.Kowalik, A.Maciąg, A.Kraska oraz H.Szwed.

Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii Warszawa
33

Ocena anatomii układu żyły podobojczykowej jako drogi implantacji elektrody układu stymulującego serce na stałe, drogą skopii Rtg z obwodowym podaniem kontrastu.

Michał Żebrowski, Wojciech Religa, Zbigniew Bednarkiewicz, Radosław Dębiec student Kl.Kardiologii IMW UM w Łodzi Łódź
34

Methods of screening for mutations in LQTS patients

Zienciuk A, Priori S, Napolitano C, Raffaelle di Barletta M, Ronchetti E, Bloise R, Grillo M

II Dept. Of Cardiology, Medical University of Gdańsk, Poland.

Molecular cardiology Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, Italy.


Stymulacja serca
35

ATRIAL RESYNCHRONIZATION EFFECTIVENESS IN THE SPOTLIGHT OF SIGNAL AVERAGED ECG AND IEGM P WAVE ANALYSIS

Andrzej Kutarski, Andrzej Głowniak, Dorota Szczęśniak, Piotr Ruciński

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin


36

Ocena skuteczności stałej stymulacji dwuprzedsionkowej (biatrialnej i interatrialnej) w zapobieganiu dysrytmiom nadkomorowym

Bogusław M. Grzegorzewski, Wł.Kargul, E.Piłat, J.Wilczek, K.Gościńska, K.Staszak, L.Toniak, M.Dudek-Niechciał

Klinika Elektrokardiologii Śl.A.M. Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice – Ochojec


37

UNFAVOURABLE EFFECTS OF RIGHT ATRIUM APPENDAGE PACING EVALUATED BY INTRACARDIAC SIGNAL-AVERAGED IEGM

Andrzej Kutarski, Andrzej Głowniak, Dorota Szczęśniak, Piotr Ruciński

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin

38

CORONARY SINUS PACING - HOW IT INFLUENCES ON CONVENTIONAL AND INTRAATRIAL SA ECG P WAVE TIME DOMAINAndrzej Kutarski, Andrzej Głowniak, Dorota Szczęśniak, Piotr Ruciński

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin


39

Stymulacja wielopunktowa prawej komory


Marian Futyma, Adam Młodziankowski, Piotr Wańczura, Konrad Dudek

Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów

40

Zwarcie elektrody przedsionkowej i komorowej u pacjenta z implantowanym stymulatorem DDDMarian Futyma, Piotr Wańczura, Konrad Dudek, Adam Młodziankowski

Szpital Wojewódzki nr 2 Rzeszów


41

Jak postępować w „exit-block”-u przedsionkowym ? Analiza kliniczna 6 przypadków

Marian Pieniak, Roman Steckiewicz, Piotr Scislo

Klinika Kardiologii Akademia Medyczna w Warszawie Warszawa
42

Późna samoistna dyslokacja elektrody komorowej do prawego przedsionka ze skuteczną stymulacją typu AAI.

L.Radziszewski, M. Gibiński, T. Zając, Z. Michalak, W. Kargul.

Klinika Elektrokardiologii ŚlAM, SPSK nr7, Katowice


43

Późna perforacja prawej komory przez elektrodę o aktywnej fiksacji z penetracją do lewego zachyłka żebrowo-przeponowego.

Kinga Gościńska-Bis, Michał Gibiński, Maciej Pruski, Rafał Gardas, Eugeniusz Piłat, Włodzimierz Kargul. Klinika Elektrokardiologii ŚlAM, SPSK nr7, Katowice


44

Implantacja stymulatorów resynchronizujących (BIV) u chorych
z niewydolnością krążenia – doświadczenia własne

O. Kowalski, J. Prokopczuk, R. Lenarczyk, P. Pruszkowska, T. Kukulski,


B. Średniawa, A. Musialik-Łydka, T. Zielińska, Z. Kalarus, L. Poloński.

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SAM, Śląskie Centrum Chorób Serca


w Zabrzu.
45

Ocena wydolności fizycznej u chorych z niewydolnością krążenia po implantacji dwukomorowych stymulatorów resynchro-nizującychT. Zielińska, J. Prokopczuk, R. Lenarczyk, P. Pruszkowska, O. Kowalski,
T. Kukulski, B. Średniawa, A. Musialik-Łydka, Z. Kalarus, L. Poloński

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


46

Ocena trendu zmienności rytmu zatokowego u chorych po implantacji dwukomorowych stymulatorów resynchronizujących.

B.Średniawa, R.Lenarczyk, A.Musialik-Łydka, O.Kowalski, J.Prokopczuk, T.Zielińska, T.Kukulski, Z.Kalarus, L.Poloński.

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śl.A.M, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


47

WPŁYW KOMOROWEJ STYMULACJI RESYNCHRONIZUJĄCEJ NA WYBRANE PARAMETRY WYDOLNOŚCI SERCA W 3-MIESIĘCZNEJ OBSERWACJI ODLEGŁEJ.

M.Sterliński, A.Jankowska, B.Malczewska, B.Firek, M.Pytkowski, A.Maciąg, A.Przybylski, T.Partyka*, H.Szwed,

II Klinika Choroby Wieńcowej, *II Klinika Kardiochirurgii, Instytut Kardiologii, Warszawa


48

STYMULACJA DWUKOMOROWA ZWIĘKSZA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA BRS U PACJENTÓW Z CHF

Ewa Lewicka-Nowak, Ludmiła Daniłowicz, Anna Faran, Grzegorz Raczak, Małgorzata Szwoch, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Grażyna Świątecka

II Klinika Chorób serca AM Gdańsk


49

OCENA ECHOKARDIOGRAFICZNA CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSZCZEPIONYM STYMULATOREM DWUKOMOROWYM

Alicja Dabrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak, Anna Faran, Ludmiła Daniłowicz, Grażyna Świątecka,

Instytut Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku Gdańsk
50

NIEPOWODZENIA STYMULACJI DWUKOMOROWEJ U PACJENTÓW Z CHF

Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Anna Faran, Andrzej Lubiński, Dariusz Zacharek, Paweł Derejko, Rajmund Wilczek, Andrzej Kutarski Grażyna Swiątecka

II Klinika Chorób Serca AM w Gdańsku Gdańsk
51

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA STYMULACJI DWUKOMOROWEJ U PACJENTÓW Z CHF

Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dabrowska-Kugacka, Anna Faran, Andrzej Lubiński, Dariusz Zacharek, Paweł Derejko, Rajmund Wilczek, Andrzej Kutarski, Grażyna Świątecka

II Klinika Chorób serca AM Gdańsk
52

Signal-Averaged ECG Changes Caused by Different Modes of Ventricular Pacing in Patients with Heart Failure?

Dorota Szczęśniak, Andrzej Kutarski, Andrzej Głowniak, Teresa Widomska-Czekajska Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin
53

Komorowe zaburzenia rytmu po implantacji dwukomorowego układu stymulującego.

Andrzej Kutarski, Piotr Ruciński, Bogdan Łakomski, Krzysztof Oleszczak, Teresa Widomska-Czekajska

Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin


54

WENOGRAFIA ZATOKI WIEŃCOWEJ W TRAKCIE WSZCEPIENIA SYSTEMÓW DO TERAPII RESYNCHRONIZUJĄCEJ - WPŁYW ANATOMII ŁOŻYSKA ŻYLNEGO SERCA NA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGU.

M.Sterliński, A.Maciąg, A.Przybylski, M.Pytkowski, II Klinika Chorby Wieńcowej Instytutu Kardiologii, Warszawa


55

ZNACZENIE ZMODYFIKOWANEJ FORMUŁY ROTHA DLA UZYSKANIA DOBRZE TOLEROWANEGO WIEŃCOWEGO TESTU STYMULACYJNEGO

F. Prochaczek F., D. Dziuk, M. Finik., T. Wilk., R. Pyka, H. Winiarska.,
P. Kończakowski Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Tychy, ŚAM
56

TOMOGRAFICZNA OCENA STOSUNKÓW ANATOMICZNO - TOPOGRAFICZNYCH SERCA WZGLĘDEM MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO NIEINWAZYJNEJ STYMULACJI SERCA

F. Prochaczek *., J. Głasek **.,J. Wojewódka*., K. Leki*.

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Tychy, ŚAM*;

Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Miejski w Jaworznie**
57

WPŁYW SZEROKOŚCI I KSZTAŁTU IMPULSU STYMULUJĄCEGO


NA WARTOŚCI PROGU POBUDZENIA PRZEDSIONKÓW I KOMÓR
U PACJENTÓW W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

F. Prochaczek*., M. Sikora**

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Tychy, ŚAM*,

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. ŚAM**


Nagła śmierć sercowa i ICD
58

Rozkład czasowy zatrzymań krążenia i wyniki resuscytacji w zawale serca


Przemysław Stolarz, Marcin Grabowski, Dariusz Kosior, Roman Steckiewicz, Grzegorz Opolski Akademia Warszawa
59

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W MECHANIZMIE ASYSTOLII W PRZEBIEGU ŚWIEŻEGO ZAWAŁU SERCA

W Streb, G. Honisz, E. Markowicz-Pawlus, R. Lenarczyk, P. Pruszkowska-Skrzep,

J. Obrębska, J. Kowalczyk, Z. Kalarus, L. Poloński

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
60

Czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego u chorych z zawałem mięśnia sercowego.

G. Honisz, W. Streb, R. Lenarczyk, H. Krupa, P. Chodór, P. Pruszkowska, E. Markowicz-Pawlus, J. Obrębska, Z. Kalarus, L. Poloński

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób


61

Ocena zagrożenia nagłym zgonem sercowym chorych po zawale serca i rewaskularyzacji mięśnia sercowego w rocznej obserwacji.

Danuta Mroczek-Czernecka, Artur Pietrucha, Marta Węgrzynowska, Wiesława Piwowarska Klinika Choroby Wieńcowej IK CMUJ.
62

Migotanie komór jako wczesne powikłanie po zabiegu pierwotnej angioplastyki naczyń wieńcowych.

Katarzyna Kolodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Michał Kidawa, Michał Ciesielczyk, Łukasz Chrzanowski, Małgorzata Wraga, Jarosław D. Kasprzak Klinika Kardiologii IMW UM Lodz
63

Czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego

A.Musialik-Łydka, B.Średniawa, PJarski, T.Zielińska, Z.Kalarus, L.Poloński

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


64

Left ventricular outflow tract obstruction - increase of the risk of sudden cardiac death in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Lidia Chojnowska, Longina Małecka, Ewa Michalak, Maciej Karcz, Walerian Piotrowski, Krzysztof Kukuła, Maciej Dąbrowski, Witold Rużyłło,

Instytut Kardiologii w Warszawie


65

Low annual rate of sudden death in selected patients with hypertrophic cardiomyopathy from referral tertiary centre.

Paweł Petkow Dimitrow, Jacek S. Dubiel CMUJ Kraków
66

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA U 14 LETNIEGO CHŁOPCA Z RODZINNĄ KARDIOMIOPATIĄ PRZEROSTOWĄ (KP)

J. Smoleńska-Petelenz, E. Gołba, E. Borowicka, J. Kohut,

A. Filipecki*, D. Urbańczyk*, L. Szydłowski

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej,* I Klinika Kardiologii

Śląska Akademia Medyczna, Katowice.


67

RYZYKO NAGŁEGO ZGONU W RODZINIE Z ZESPOŁEM WYDŁUŻONEGO QT


Monika Brzezinska-Paszke, Katarzyna Bieganowska, Joanna Rękawek, Elżbieta Szymaniak, Małgorzata Tomyn-Drabik, Wanda Kawalec

Instytut Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa

68

Nagła śmierć sercowa u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca


Dariusz Wojciechowski, Kazimierz Peczalski, Marek Kowalewski, Teresa Roman, Piotr Sionek Prac. Bioinżynierii Klin. IBIB i Szp. Wolskiego Warszawa
69

Sudden cardiac death due to ventricular fibrillation in overt and concealed Wolff- Parkinson-White syndrome.

Łukasz Szumowski, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Edward Koźluk, Roman Kępski, Ewa Bujnowska, Paweł Derejko, Piotr Urbanek, Jacek Gajek, Franciszek Walczak

Instytut Kardiologii Warszawa
70

Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu podczas farmakologicznej echokardiografii obciążeniowej.

Paulina Wejner-Mik, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Michał Ciesielczyk, Jarosław D. Kasprzak Klinika Kardiologii Łódź


71

Występowanie nagłej śmierci sercowej a obecność nadciśnienia płucnego u chorych z niewydolnością serca.

Dorota Zyśko, Jacek Gajek Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wrocław
72

The management of chronic defibrillation threshold rise – ICD case report.

Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jakub Machejek, Jacek Lelakowski

Department of Electrocardiology

Cardiology Institute, Jagiellonian University Medical Faculty in Cracow

73

Detekcja "wolnych" czestoskurczów komorowych u pacjentów z kardiowerterem- defibrylatorem implantowanym z powodu "szybkiego" VT lub VF.

Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Janusz Kawiński, Karol Bartczak, Halina Bolińska, Jan Ruta Instytut Kardiologii AM w Łodzi Łódź
74

WYKORZYSTANIE POMIARU GÓRNEJ GRANICY POBUDLIWOŚCI MIOKARDIUM DLA WYZWALANIA MIGOTANIA KOMÓR W OZNACZANIU PROGU DEFIBRYLACJI MIGOTANIA KOMÓR U PACJENTÓW Z ICD

Andrzej Lubiński, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk Grażyna Świątecka Akademia Medyczna Gdańsk
75

TEST ZE WZRASTAJĄCĄ ENERGIĄ IMPULSU W OZNACZANIU PROGU DEFIBRYLACJI MIGOTANIA KOMÓR PODCZAS IMPLANTACJI ICD

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk Grażyna Świątecka Akademia Medyczna Gdańsk


76

ZABURZENIA DETEKCJI W IMPLANTOWANYCH KARDIOWERTERACH-DEFIBRYLATORACH SERCA

Tomasz Królak, Andrzej Lubiński, Maciej Kempa, Ewa Lewicka-Nowak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk, Grażyna Świątecka II Klinika Chorób Serca AM w Gdańsku Gdańsk


77

DWUKOMOROWY ICD U PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA `

Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Lubiński, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Anna Faran, Maciej Kempa, Tomek Królak II Klinika Chorób serca AM Gdańsk


78

Występowanie groźnych arytmii komorowych u pacjentów spełniających kryteria MADIT z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca

Lubiąski A, Pazdyga A, Kempa M, Królak T, Zienciuk A, Lewicka-Nowak E, Świątecka G. II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku


79

Heart rate variability trends priori to onset of ventricular arrhythmias In ICD patients

Zienciuk A, Lubiński A, Muś K, Kempa M, Lewicka-Nowak E, Pazdyga A, Królak T, Świątecka G. II Departament of Cardiology Medical University of Gdańsk, Poland


80

Leczenie przy pomocy wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca w latach 1995-2002

Lubiński A1, Filipecki A2, Przybylski A3, Koziara D4, Kazimierczak J5, Bednarek J6, Mitkowski P7, Sielski S8, Jasielski D9, Kalarus Z10, Ruta J11, Karczmarewicz S12, Stolarz P13, Zienciuk A1, Pazdyga A1, Gierszal H14, Świątecka G1, trusz-Gluza M2, Kargul W2, Szwed H3, Widomska-Czekajska T4, Kornacewicz-Jach Z5, Lelakowski J6, Cieśliński A7, Kubica J8, Banasiak W9, Zembala M10, Bolińska H11, Budaj A12, Opolski G13

1) II Klinika Chorób Serca IK AM Gdańsk, 2) I Klinika Kardiologi ŚlAM Katowice-Ochojec 3) Klinika Choroby Wieńcowej IK Warszszawa 4) Klinika Kardiologii AM Lublin 5) Klinika Kardiologii PAM Szczecin 6) Klinika Elektrokardiologii CM UJ Kraków 7) Klinika Kardiologii AM Poznań 8) Klinika Kardiologii AM Bydgoszcz 9) Klinika Kardiologii WAM Wrocław 10) I Klinika Kardiologii, Zabrze ŚlAM 11) Klinika Kardiologii IK UM Łódź 12) Klinika Kardiologii CMKP Warszawa 13)Klinika Kardiologii AM Warszawa 14) ITTI Poznań
81

CROSS-OVER amiodarone vs sotalol in ICD patients – prognostic value of programmed ventricular stimulation

D. Urbańczyk , W.Orszulak , A.Filipecki , T.Zając* ,W. Kargul*, M.Trusz-Gluza. Ist Department of Cardiology, * Department of Elektrocardiology Silesian Medical Academy, Katowice, Poland.
82

amiodarone vs sotalol in patients with ICD – Results from RaNDOMIzED CROSS – OVER TRIALD.Urbańczyk , W.Orszulak , A.Filipecki , T.Zając* ,W. Kargul*, M.Trusz-Gluza. Ist Department of Cardiology, * Department of Elektrocardiology Silesian Medical Academy, Katowice, Poland.
83

AUTOMATYCZNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ STYMULACJI RESYNCHRONIZUJĄCEJ – OBSERWACJA PILOTAŻOWA 3 CHORYCH

M. Sterliński, A. Przybylski, M. Pytkowski, B. Malczewska, A. Maciąg, H. Szwed.

II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa


84

VT u pacjenta z niekompletna rewaskularyzacją wieńcową- opis przypadku


Maria Śniezek-Maciejewska, Izabela Górkiewicz-Kot, Ryszard Wieczorek, Mirosław Ziętkiewicz, Zbigniew Samitowski, Jerzy Sadowski

Klinika Chirurgii Serca i Naczyń Kraków


85

Correlation between T-wave amplitude and pacing spike – T-wave interval in patients with implanted ICD and with apparent T-wave alternans.

Stefan Karczmarewicz1 , Dariusz Janusek2, Andrzej Przybylski3 , Kinga Gościńska-Bis4 , Tadeusz Zając4, Andrzej Lubiński5, Dagmara Urbańczyk 4

, Artur Filipecki 4 , Piotr Kułakowski11CMKP Warszawa, 2Politechnika Warszawska Warszawa, 3Instytut Kardiologii Warszawa, 4Śląska Akademia Medyczna Katowice, 5Akademia Medyczna Gdańsk©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna