5 października 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinachPobieranie 454,87 Kb.
Strona2/7
Data24.02.2019
Rozmiar454,87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Wiceprzewodnicząca Renata Dąbrowska – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Posiedzenie Komisji Społecznej odbyło się w dniu 30 września, odbyło się w Żłobku Miejskim w Chojnicach. Punkty, które mieliśmy w porządku Komisji, były to: funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Chojnicach, drugie – analiza i opiniowanie materiałów sesyjnych, oraz trzeci – sprawy bieżące. W pierwszym punkcie Pani dyrektor Ludmiła Szultka przedstawiła nam bardzo szczegółowo funkcjonowanie Żłobka, cała Komisja zapoznała się z wnętrzem, ze sposobem prowadzenia Żłobka. W drugim punkcie – analiza i opiniowanie materiałów sesyjnych, nie mieliśmy żadnych uwag. Spraw bieżących nie było. A z pierwszego punktu, z funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Chojnicach, Komisja podjęła trzy wnioski. Pierwszy z nich: Komisja ds. Społecznych wnioskuje o wycofanie z porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego oraz projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu. Za tym głosowało czterech członków Komisji, czyli jednogłośnie. Drugi wniosek: z uwagi na znaczną liczbę odmów przyjęcia dzieci do Żłóbka Miejskiego z powodu braku miejsc, Komisja ds. Społecznych wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozważenie możliwości zwiększenia bazy żłobkowej. Cztery głosy za, czyli jednogłośnie. I trzeci wniosek z Komisji Społecznej: Komisja ds. Społecznych wnioskuje do Burmistrza Miasta o zwiększenie planu finansowego Żłobka Miejskiego o kwotę niezbędną do zakupu szafek ubraniowych dla dzieci, jest to kwota około 3 tys. zł. Dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Rada Samorządów Osiedlowych spotkała się 28 września. Materiał sesyjny został przyjęty do wiadomości ze względu na to, że nie było spraw związanych typowo z samorządowymi sprawami. W posiedzeniu Rady uczestniczyli: Pan Komendant Straży Miejskiej Tadeusz Rudnik, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Tomasz Kamiński i dyrektor Wydziału Komunalnego Jarosław Rekowski, którzy odpowiadali na szeroki zakres pytań, omówili także sytuację, która teraz jest przed okresem jesienno-zimowym. Ponadto gros spraw zostało omówionych w kwestii naszego budżetu obywatelskiego oraz wątpliwości, które w tej chwili wynikają odnośnie finansowania niektórych obiektów, ale też z zakresu, który trzeba będzie sfinansować łącznie z projektami, z utrzymaniem, na które samorządy nie mają nawet w tej chwili jasnej sytuacji. Zostały takie pytania skierowane do Wydziału Komunalnego, który ewentualnie będzie się starał na te pytania odpowiedzieć.

Ad. 8

Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo Panie Burmistrzu odpowiedzi na wnioski komisji.


  • Burmistrz Arseniusz FinsterPanie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Komisja Komunalna sformułowała trzy wnioski dotyczące przeglądu stanu drzew przy ścieżkach rowerowych, lasku miejskiego, jako terenu rekreacyjnego, i również powołała zespół kontrolny. Te trzy wnioski kieruję do Wydziału Komunalnego z prośbą o realizację, z tym że ten drugi wniosek dotyczący pewnego planu wymaga dalszych konsultacji.

Komisja Ochrony Środowiska zaproponowała, aby miasto uwzględniło w budżecie na 2016 rok kwotę 400 tys. zł na Schronisko dla Zwierząt i 5 tys. zł na sterylizację bezdomnych kotów z terenu miasta. Ja bym chciał powiedzieć, że konstruujemy budżet w tej chwili, wszystko się może zdarzyć, natomiast ja będę strażnikiem zawsze do końca tej kadencji i mam nadzieję Komisja Budżetu też, tego aby nam się dochody bieżące, poza majątkowymi, bilansowały z wydatkami. Jeżeli tak będzie, to miasto Chojnice będzie silne, wygenerujemy te 9 mln zł żeby mieć na wkład własny, natomiast jeżeli będziemy zwiększać środki na zadania powierzone, a takim zadaniem jest prowadzenie Schroniska dla Zwierząt, to musimy mieć również zwiększone dochody bieżące, bo z majątku nie możemy finansować takich zadań. Dlatego nie mówię nie, to wszystko wymaga jeszcze konsultacji w ramach naszego nowego budżetu.

Komisja Rewizyjna również chce tutaj kontrolować Referat Kultury i Sportu, oczywiście proszę bardzo.

Sprawa zwiększenia środków na sport, to się wypowiem w momencie kiedy będziemy rozmawiać o budżecie.

Jeżeli teraz chodzi o pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego to, proszę Państwa, moja wina najprawdopodobniej, a ja nawet się do niej poczuwam w całości. Ja powinienem być na tych komisjach. To jest strategiczna sprawa dotycząca tego dolnego obiektu, czy dolnej kondygnacji, natomiast ja dochowałem staranności związanej z realizacją rozmowy z Panią dyrektor Żłobka, dochowałem należytej staranności jeżeli chodzi o naszą strategię i sposób prywatyzacji przedszkoli i chciałbym powiedzieć tak, że w tej chwili nie chciałbym tych argumentów przekazywać, ale na najbliższe komisje, które Państwo będziecie prowadzić, ja się zapisuję i tam wówczas te argumenty chciałbym przedstawić, no i w Państwa gestii jest to, czy będziemy te pomieszczenia zbywać, czy nie, o czym najlepiej dowidzi dzisiejsze głosowanie, bo wiedzieli Państwo przecież, że ja w żaden sposób przed sesją mojego klubu nie zmuszałem do tego, żeby wszyscy głosowali za odrzuceniem wniosku wypracowanego przez dwie niezależne komisje. Tak więc uważam, że powinniśmy usiąść, porozmawiać i wypracować konkretne wyjście z tej sytuacji, włącznie z tym postulatem aby zwiększać liczbę dzieci w żłobku publicznym, mając na uwadze to, że mamy trzy placówki niepubliczne w Chojnicach i rośnie czwarta i być może piąta i szósta. Musimy się nad tym wszystkim głęboko zastanowić i włącznie z tym, że jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które współfinansuje dzieci w żłobkach niepublicznych. Ile samorządów po prostu się plecami odwraca, my się plecami nie odwróciliśmy, do końca tego roku mamy finansowanie, chciałbym je utrzymać również na przyszły rok, dlatego będę chciał Państwa przekonać do podjęcia decyzji jakie by one nie były, to bardzo byłoby ważne.

Jeżeli chodzi o wnioski właśnie Komisji ds. Społecznych, Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości zwiększenia bazy żłobkowej. W kontekście zbycia obiektów, w których ewentualnie można by było zwiększać tą bazę, to chcąc przekonać do zbycia, trzeba mieć świadomość tego, że ewentualnie nie będziemy zwiększać lub nie sprzedajemy, będziemy zwiększać i trzeba znaleźć środki na adaptację tych pomieszczeń i na finansowanie dziecka. Tu tylko powiem dla przykładu, że finansowanie u nas w żłobku publicznym to jest 994 zł dokładnie, a w żłobku niepublicznym 200 zł. Takie są proporcje dzisiaj pieniędzy publicznych, które wydajemy z dochodów własnych obywateli tego miasta. Proszę mieć tego świadomość jeszcze przed tą dyskusją. Jeżeli chodzi o szafki ubraniowe, bo to wynika najprawdopodobniej w wizji lokalnej i z pobytu Państwa z Żłobku, nie ma żadnego problemu, szafki ubraniowe kupimy, ale w roku 2016, bo takiego planu nie mieliśmy na ten rok, chyba że będą jakieś rezerwy, a przypominam że podniosłem płace z Żłobku w tym roku na wyraźną prośbę, zwaloryzowałem o wskaźniki inflacji z kilku lat, na wyraźną prośbę Pani dyrektor Żłobka.

Chciałbym teraz jeszcze poprosić Pana Przewodniczącego, aby w ramach mojego głosu, zechciał udzielić głosu dwóm osobom. Pierwsza osoba i prośba moja o wypowiedź, to będzie Pan radny Mariusz Brunka. Otóż będzie to informacja o prawyborach, które chcemy wspólnie zorganizować. I druga wypowiedź to Pana radnego Marka Jaruszewskiego o Dolinie Śmierci i nowej tablicy.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę Pan Mariusz Brunka.


  • Radny Mariusz Brunka – Wysoka Rado. W sobotę 10 października przeprowadzimy w Chojnicach, to znaczy Stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność we współpracy z Urzędem Miejskim, po raz kolejny prawybory. Zapraszamy zatem wszystkich na Stary Rynek od godziny 1000 do godziny 1500, w szczególności zapraszam radnych, trzeba dawać, moim zdaniem, przykład właśnie w tym, aby nasi mieszkańcy korzystali ze swojego prawa wyborczego. Oczywiście to jest do pewnego stopnia zabawa i w tej zabawie uczestniczymy wszyscy, zabawa w tym znaczeniu, że wynik prawyborów w żaden sposób nie jest wiążący, chociaż w ciągu ostatnich lat obserwujemy, że chojnickie prawybory są dość reprezentatywne, w tym znaczeniu no chociażby znany wynik nadreprezentacji w wyborach samorządowych Polskiego Stronnictwa Ludowego się u nas uaktywnił, w ostatnich prawyborach prezydenckich wygrał Pan obecny Prezydent Duda, mimo iż w wyborach już tych pełnych, tych rzeczywistych w Chojnicach, jak wiemy, wygrał Pan Komorowski. To znaczy, że formuła prawyborów raczej odpowiada pewnej konwencji zabawy i do tej zabawy tutaj zapraszamy serdecznie, nie tylko Stowarzyszenie, ale także Urząd Miasta. Chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie, za pomoc organizacyjną. A zatem wszystkich serdecznie zapraszamy. Skończy się to o godzinie 1500, oczywiście podamy także do publicznej wiadomości wyniki. Dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Kazimierz Jaruszewski.


  • Radny Kazimierz Jaruszewski – Wysoka Rado. Zapraszamy wszystkich Państwa radnych i mieszkańców Chojnic 20 października, we wtorek, na godzinę 1400, do Doliny Śmierci. W czasie tej uroczystości nastąpi otwarcie wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim w 1939 roku”. Wystawa ta została przygotowana przez Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, delegatura IPN w Bydgoszczy. I wystawa ta jeszcze niedawno znajdowała się w Senacie RP, tam była prezentowana. Po tym otwarciu plenerowym wystawa trafi do Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli jeżeli jakby ktoś nie mógł dotrzeć 20 października do Doliny Śmierci, to tę wystawę, bardzo ciekawą, będzie można zobaczyć w naszej bibliotece, a jedna z plansz ostała poświęcona właśnie zbrodni w chojnickiej Dolinie Śmierci. I planujemy też odsłonięcie nowej tablicy informacyjnej, traktującej o zbrodniach niemieckich w tym, jako że badania naukowe dotyczące Doliny Śmierci posunęły się bardzo na przód. Zapraszamy jeszcze raz w konkluzji wszystkich zainteresowanych 20 października we wtorek na godzinę 1400 do Doliny Śmierci.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuje bardzo. Ogłaszam 15-minutową przerwę.

Ad. 9

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r. z autopoprawką – autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Proszę bardzo Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
  • Skarbnik Miasta Krystyna Perszewska – zwiększa się dochody i wydatki budżetu tytułem zwiększonej kwoty udziału gminy we wpłatach za korzystanie ze środowiska o kwotę 43.500 zł. Jednocześnie zwiększa się wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 84.000 zł, ponieważ już o 70.000 zł było w pierwszej wersji, czyli razem zwiększamy o 154.000 zł.

W planie finansowym Urzędu zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące oświaty, a zwiększa się plan finansowy Żłobka o kwotę 3.500 zł na przeprowadzenie ekspertyzy nakazanej przez kontrolę Straży Pożarnej, na Zespół Szkół Nr 7 zwiększa się o kwotę 39.300 zł, w tym na zakup pieca konwekcyjno-indukcyjnego 36.000 zł i kwota 3.300 zł jest to zwiększenie na wyprawki szkolne. W Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększamy wydatki o środki na wyprawki szkolne o kwotę 7.750 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 7.700 zł, w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 5.150 zł, w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 5.600 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 1.750 zł, tym samym zmniejsza się plan finansowy Urzędu.

Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym Urzędu, zwiększa się wydatki na plany zagospodarowania przestrzenią a zmniejsza wydatki na administrację w kwocie 6.000 zł, zmniejsza się nakłady na zadaniu „Budowa ulicy Waryńskiego” a zwiększa się wydatki na zdaniu „Przebudowa Placu Piastowskiego” w kwocie 8.000 zł. W rozdziale Referenda przenosi się środki między paragrafami w łącznej kwocie 21.024,02 zł. Oprócz tego zwiększa się wydatki bieżące o środki przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 50.000 zł zmniejszając nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ulicy Mickiewicza” o 40.000 zł i „Budowa ulicy Brzoskwiniowej” o kwotę 10.000 zł. Dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Miałbym pytanie, jest autopoprawka, czy Państwo radni tą autopoprawkę otrzymali? Jeżeli wszyscy mają to dobrze, dziękuję bardzo.

Czy jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Pan Andrzej Gąsiorowski proszę bardzo.
  • Radny Andrzej Gąsiorowski – Komisja Budżetu i Rynku Pracy rozpatrując projekt tej uchwały przyjęła wniosek, który został zaproponowany przez jednego z członków Komisji odnośnie zdjęcia 25.000 zł środków przeznaczonych na Chojniczankę na oświetlenie. W związku z tym ja ten wniosek oczywiście zgłaszam, natomiast widzimy w autopoprawce, która się pojawiła, że podczas prac, które były wykonywane na stadionie, powstały pewne oszczędności. Ja rozumiem, że z tych oszczędności jakby logiczne jest, żeby pewną kwotę przeznaczyć także na rozruch w pełni tego generatora, który ma służyć do oświetlania stadionu i to jest jakby tutaj propozycja Pana Burmistrza. Czy ja to dobrze rozumiem? W związku z tym też zwracam się do Pana Burmistrza o potwierdzenie i ewentualnie przedstawienie nam swojej argumentacji w tym zakresie. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo Panie Burmistrzu.


  • Burmistrz Arseniusz Finster – my dokonaliśmy takiej kompensaty tych środków, żeby te wydatki doprecyzować i szukaliśmy źródeł w taki sposób finansowania, żeby nie zwiększać wydatków, czy nie zwiększać dochodów sztucznie, tylko po prostu znaleźliśmy oszczędności i tak to, jak by nam się udało zaprogramować Państwu przedstawiamy i chcemy za to wziąć odpowiedzialność. Dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze pytania do projektu uchwały z autopoprawkami? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/108/15 w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r. z autopoprawką?


Rada Miejska 21 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XI/108/15
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r.uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką – autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Proszę bardzo, czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/109/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką?
Rada Miejska 21 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XI/109/15
w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowejuchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z autopoprawką do uzasadnienia – autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Proszę bardzo, czy jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/110/15 zmieniającej Uchwałę Nr XL/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
Rada Miejska 21 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XI/110/15 zmieniającą Uchwałę Nr XL/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieuchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

Proszę bardzo, czy jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo Pan Mariusz Brunka.
  • Radny Mariusz Brunka – Wysoka Rado. Przedmiotem ewentualnego zbycia jest nieruchomość, która stanowiła część rezerwy oświatowej i określone cele miała ona spełniać. Ja bym chciał zapytać się, czy nie nastąpi ujma w wykonaniu tych ewentualnych zadań w przyszłości, jeżeli zdecydujemy się na zbycie tej nieruchomości.


Przewodniczący Mirosław Janowski – to już było dawno omawiane. Proszę bardzo Panie Burmistrzu.


  • Burmistrz Arseniusz Finster – znaczy moim zdaniem nie, ponieważ my chcieliśmy wykonać ten zapis pierwotny planu miejscowego o tej funkcji oświatowej, to nam się nie udało, bo mieliśmy dwa wyjścia, albo sami zainwestować jako Urząd, czyli budować, albo znaleźć inwestora, ale nie znaleźliśmy. W związku z tym chcemy zbilansować te powierzchnie i zaproponować inną funkcję. Ja uważam, jest taki mój pogląd, że lepiej w tej chwili inwestować środki unijne, które są, w placówki już istniejące niż budować nowe placówki oświatowe, na które nie ma wsparcia unijnego, po prostu nie ma, Unia Europejska nie finansuje budowy nowych obiektów, natomiast finansuje, tak, jak mówiliśmy, windy, adaptacje do funkcji przedszkolnych, bariery architektoniczne, innowacje, interaktywne formy nauczania i tak dalej, w to warto wchodzić. Natomiast bardzo wątpię, żebyśmy budowali nowe placówki. Uważam, że wtedy pewien błąd popełniliśmy chcąc budować tam placówkę przedszkolną.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Mariusz Brunka.


  • Radny Mariusz Brunka – istota oczywiście rezerwy oświatowej jest taka, że planuje się coś, albo zabezpiecza się coś w dłuższej perspektywie i ja podzielam ten pogląd, że w najbliższym czasie to być może rzeczywiście nie istnieje taka realna potrzeba, bardziej trzeba byłoby doinwestować to, co mamy, natomiast mam pewne wątpliwości co do tego, dlatego, że trzeba myśleć też w kategoriach miasta za lat 30, 40. My dzisiaj wszyscy funkcjonujemy w takim przekonaniu, w całej Polsce, że kwestie demograficzne są tylko jednokierunkowe i że tylko i wyłącznie będzie się wszystko zmniejszało, będzie coraz mniej mieszkańców, natomiast sama idea rezerwy zakłada, że jednak może być inaczej i historia także miasta wielokrotnie pokazywała, że w sytuacjach, kiedy wydawało się, że może być już tylko źle, niekoniecznie było źle, to pewne rzeczy się, jakby trendy zmieniały. Tak, że mam tutaj pewne wątpliwości. dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Antoni Szlanga.


  • Radny Antoni Szlanga – ja chciałbym tutaj dopowiedzieć, że te obawy, które zgłasza tutaj Pan radny Brunka, należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze w tym czasie, kiedy ta rezerwa oświatowa była tworzona, miasto rozwijało się w tamtym kierunku. W tej chwili widzimy, że się nie rozwija i ten teren przy ulicy Czerskiej jest daleko oddalony od osiedli mieszkaniowych, stosunkowo daleko oddalony od osiedli mieszkaniowych, dlatego lokalizacja tam przedszkola, zresztą było podnoszone wielokrotnie na posiedzeniach Komisji Komunalnej, gdzie sami zwracaliśmy się do Burmistrza o zmianę planu miejscowego i rezygnację z tego terenu. Druga sprawa, należy patrzeć też na prognozę demograficzną. Prognoza demograficzna nie wskazuje na teraz, żeby w najbliższym czasie były potrzeby budowania nowych placówek oświatowo-wychowawczych.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/111/15 w sprawie zbycia nieruchomości?


Rada Miejska 19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XI/111/15 w sprawie zbycia nieruchomościuchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu).

Proszę bardzo, czy jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/112/15 w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu)?
Rada Miejska 21 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XI/112/15 w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu)uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok – projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Proszę bardzo, czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/113/15 zmieniającej Uchwałę Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok?
Rada Miejska 21 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XI/113/15 zmieniającą Uchwałę Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok –
uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Proszę bardzo, czy jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.Kto jest za przyjęciem uchwały Nr XI/114/15 zmieniającej Uchwałę Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok?
Rada Miejska 21 głosami „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę Nr XI/114/15 zmieniającą Uchwałę Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna