5-cyfrowy jasny czerwony lub zielony wyświetlacz ledPobieranie 23,13 Kb.
Data10.03.2018
Rozmiar23,13 Kb.

I. Główne specyfikacje.

II.


1) 5-cyfrowy jasny czerwony lub zielony wyświetlacz LED (wysokość cyfr wyświetlacza 40mm).

2) Przeciwwibracyjny cyfrowy filtr stabilizacji pomiaru masy (czas ustalania 5 sekund).

3) Zastosowanie algrytmów oszczędności i uśpienia układu w celu obniżenia konsumpcji energii (dłuższe żywotność akumulatora). Funkcja auto-uśpienia. Z naładowanym akumulatorem wyświetlacz może pracować przez ok.100 godz. bez przerwy.

4) Zasilacz wagi posiada zabezpieczenia przeciw przeładowaniu akumulatora. Waga natomiast ma zabezpieczenie przeciw całkowitemu rozładowaniu. Chroni to akumulator przed uszkodzeniem.

5) Dobre parametry, bezprzewodowe sterowanie - prosta obsługa.

6) Funkcje:  • zwykłe tarowanie,

  • tarowanie opóźnione (wygodne podczas ważenia w różnych miejscach).

7) Zabezpieczenia przeciw uszkodzeniu wagi: przeładowanie do 120%, powyżej trwałe uszkodzenie a dalej rozerwanie przy 200% przeciążenia.

8) Środowisko pracy: tylko temperatura dodatnia (od 5 do 35 st.C),

wilgotność względna do 85% RH
II. Tryb operacyjny.
1) Klawisze:
a) [Hold\On\Off]:

* naciśnij ten klawisz przez ok. 3 sek. by włączyć\wyłączyć wagę

* w czasie ważenia klawisz służy do zatrzaskiwania wyniku ważenia (po odciążeniu wskazanie nie zmieni się i nie zniknie (dopiero po naciśnięciu klawisza „0” waga przechodzi do normalnych wskazań)

* W przypadku gdy kalibracja i wyświetlacz są zebranymi danymi, klawisz Hold jest "nullity".


b) [Tare\Zero]:

* naciśnij ten klawisz by wytarować lub wyzerować wagę,

* podczas kalibracji i ustalania parametrów ten klawisz może działać jak klawisz "exit".

* W stanie tarowania „Tare IndiCation Light” będzie włączone.


c) [Accu]:

* przycisk wpisywania wyników do pamięci ważeń (każde wciśnięcie spowoduje wyświetlenie komunikatu ACCU-n, gdzie „n” jest numerem zapamiętanego pomiaru)

* po wpisaniu serii pomiarów gdy waga będzie nieobciążona naciśnij ten klawisz i nie puszczaj by sprawdzić zebrane informacje (skumulowaną sumę ważeń).

* poszczególne pomiary można dodawać bez ograniczeń dopóki nie skasujemy pamięci klawiszem [A.C.]

* Podczas kalibrowania wskazanie ACCU będzie podświetlone.
d) [A.C]:

* naciśnij ten klawisz by wyczyścić skumulowaną pamięć ważeń

* podczas kalibrowania parametru może działać jako klawisz "potwierdź".
2. Operacja Zero i Tarowanie.

a) zwykłe tarowanie:

-zawieś przedmioty, gdy waga jest stabilna i naciśnij klawisz [Tare\Zero].

(jeśli waga jest mniejsza niż zakres autozerowania ustawiony przez użytkownika, np. naczynie będzie bardzo lekkie, dioda „zero” i znacznik „tara” nie zapalą się – w przeciwnym wypadku funkcja zostanie wyświetlona).

b) tarowanie z opóźnieniem (9-sekundowe:

9-sekundowe opóźnienie automatycznego tarowania-naciśnij [Tare\Zaro] i nie puszczaj; 3 sek. później wyświetli się "Ar9", puść klawisz, wartość wyświetlana zmniejszy się na prędkość minus 1 na sekundę i pokaże "Ar-x". Zawieś teraz przedmioty. Gdy wyświetla się "Ar-O", tarowanie następuje automatycznie. Jeśli waga nie jest ustabilizowana automatycznie, wyświetlacz pokazuje "O", światło tarowania jest wyłączone.

c) Wyczyszczenie tarowania wagi: w stanie tarowania światło ON, naciśnij [Tare\Zero]. Waga jest wyczyszczona i pokazuje wagę brutto. Podświetlenie tarowania będzie wyłączone.

3. Funkcja uśpienia.

Gdy waga jest nie używana i nie obciążona przez ok. 1 min. Przechodzi automatycznie w tryb uśpienia. Wyświetlacz będzie cyklicznie migał w trybie oszczędności energii (tylko 1 segment) aż do jakiegokolwiek ruchu na wadze. W przeciwnym wypadku waga wyłączy się automatycznie po 1 godzinie bezczynności.
III. Kalibracja i ustawienia parametrów.
(1) Włączenie trybu kalibracji:

- w trybie ważenia, naciśnij [A.C.] przez 3 sek. by wejść do trybu kalibracji. Jeśli wstępne parametry kalibracji są nieodpowiednie, bezpośrednio przejdź do kroku (3).


(2) Wyświetlacz: -CAL-, naciśnij [A.C.] by włączyć kalibrację wagi, naciśnij [Accu] by przejść do punktu (8) by ustawić parametr, teraz naciśnij [Tare\Zero] by wyjść z kalibracji i powrócić do stanu ważenia.
(3) Wyświetlacz: dot=x oznacza by wybrać punkt dziesiętny, naciśnij [Accu] by przesłać wybór, wybranym punktem dziesiętnym będzie 1,1,2; naciśnij [A.C] by potwierdzić; przejdź do następnego kroku.
(4) Wyświetlacz; xxxxx oznacz by wybrać pojemność, najwyższy bit zacznie świecić, naciśnij [Accu] by zmienić numer tego bitu, naciśnij [A.C] by potwierdzić i ustawić kolejny numer i zakończ ustawienia na 5-tym numerze i przejdź do następnego kroku.
(5) Wyświetlacz: CAL-0 oznacza kalibracje zera. Po upewnieniu się że waga jest pusta i stabilna, naciśnij [A.C], wyświetlacz pokazuje "_____" . W tym czasie 2 światła wskazywania zaczną błyszczeć; oznacza osiągnięcie zera.
(6) Wyświetlacz: xxxxx, 1 numer jest błyszczący, oznacza to by ustawić punkt kalibracji; zgodność jest pełną kalibracją wagi; naciśnij [A.C] i [Accu] by ustalić każdy numer, naciśnij [A.C] by potwierdzić.
(7) Wyświetlacz: _____, i 2 światła wskaźnika, oznacza poczekaj, testowanie ładowania. Teraz naładuj wagę, gdy ładowanie jest stabilne, kalibracja wagi jest ukończona, utrzymaj parametry kalibracji, jeśli system parametrów jest zły przejdź do punktu (9).
(8) Wyświetlacz: SET-P, naciśnij [A.C] by wejść do ustawień parametru, naciśnij [Accu] by przeskoczyć do kroku (2) do kalibracji wagi, teraz naciśnij [Tare\Zero] by wyjść z kalibracji i wyjść ze stanu ważenia.
(9) Wyświetlacz: d=x oznacza ustawienie skali, naciśnij [Accu] by wybrać skalę; jest 6 skal do wybrania 1,2,5,10,20,50; naciśnij [A.C] by potwierdzić wybór i przejdź do następnego kroku.
(10) Wyświetlacz: JZ=xd znaczy by ustawić "zero tracking range" do z razy podzielenia, naciśnij [Accu] by przesłać wybór:1d,2d,3d,4d,5d,6d,7d; naciśnij klawisz [A.C] by potwierdzić i przejść do następnego kroku.

(11) Wyświetlacz: Tz=x, oznacza ustawienie "zero range" będzie x%, tarowanie rozpoczyna ważenie. Naciśnij [Accu] by wybrać z 2, 4%, 10%, 20%, 50%, naciśnij [A.c] by potwierdzić i przejdź do następnego punktu.


(12) Wyświetlacz: SPd=x oznacza ustawienie szybkości wyświetlacza, naciśnij [Accu]by wybrać; są 3 tryby; wybór-od niskiego do wysokiego-1,2,3; naciśnij [A.C] by potwierdzić, ustawienia parametrów są zakończone i utrzymują ustawienia.
Zauważ: podczas kalibracji - naciśnij [Tare\Zero] by powrócić do ostatniego kroku albo wyjdź z kalibrowania; jeśli wychodzisz przed ostatnim krokiem wówczas wszystkie parametry będą niezmienione; tylko w przypadku zakończenia kroku (7) i (12) parametry zostaną uaktualnione i zatrzymają zmianę.
IV. Sterownik radiowy (zasięg 15m – umożliwia sterowanie wagą, nie umożliwia zdalnego odczytu).
Klawisz A odpowiada przyciskowi [Hold\On\Off]

B odpowiada przyciskowi [Tare\Zero]

C odpowiada przyciskowi [Accu]

D odpowiada przyciskowi [A.C]


Sterownik radiowy jest tylko w jednym egzemplarzu i nie ma możliwości dokupienia drugiego. Baterie do sterownika użytkownik jest zobowiązany znaleźć we własnym zakresie. (identyczne baterie są stosowane do pilotów w alarmach samochodowych).
V. Funkcja "samo wyłączania"
1. Jeśli waga będzie w stanie "uśpienia" ponad 1godz samoczynnie wyłączy się.

2. Jeśli akumulator będzie wymagał naładowania w momencie powrotu wagi do zera ukaże się komunikat -LB- (low baterry), aby podpowiedzieć użytkownikowi o konieczności doładowania. Jeżeli napięcie jeszcze spadnie po zaświeceniu komunikatu „-LB-„ waga wyłączy się.

VII. Ostrzeżenia.

* Upewnij się, że ważenie zawsze odbywa się w sposób symetryczny. Podwieszone towary nie mogą skręcać wagi ani jej wyginać.

* Duży wstrząs wagi jest zabroniony. Waga nie jest odporna na uderzenia. W czasie nieużywania trzymaj wagę w suchym, chłodnym i wietrzonym pomieszczeniu.

* w żadnym wypadku nie przechowuj wagi na dworze (nie jest zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi)

* Regularnie sprawdzaj czy nie ma żadnych poluźnień oraz czy nie brakuje śrub. Włącz wagę dopiero wtedy gdy jesteś pewien, że nie ma problemu.

* Wyświetlacz wagi jest niewidoczny w mocno słoneczny dzień.

* Aby zapewnić bezpieczeństwo budowy wagi nie manipuluj ciężkimi przedmiotami za pomocą wagi. Zawsze tak ustawiaj dźwig aby przedmiot ważony tylko podnieść i postawić. W żadnym wypadku nie obracaj przedmiotu ważonego (może nastąpić rozerwanie przetwornika) ani nie próbuj obracać go za pomocą obracania obudową wagi (obudowa jest delikatna).

* nie obciążaj wagi na długi czas, waga służy tylko do ważenia (nie może służyć jako pomocniczy hak kiedy nie ważymy, maksymalny czas to kilka minut). Długie ważenie skraca czas życia przetwornika pomiarowego i powoduje zmniejszenie dokładności wagi.

VIII. Radzenie sobie z prostymi problemami.

Jeśli nie można włączyć\wyłączyć wagi umieść małą szpilkę w dziurze po prawej stronie na dole prawej strony szybki wyświetlacza na 2sek. i naciśnij klawisz on/off aby zresetować system.


Nie podłączaj akumulatora do ładowarki na zbyt długi czas (może to spowodować w skrajnym przypadku uszkodzenie lub pożar).
Jeśli akumulator nie może zostać naładowany, sprawdź czy działa ładowarka.

Parametry zasilacza: przy napięciu wejściowym AC220V, napięcie wyjściowe 14.5V


Po skończeniu ładowania się baterii powinna ona mieć 6V, jeśli napięcie jest poniżej 5.8V potrzebne jest wymienienie baterii.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna