4. Wydatki budżetu państwa według działówPobieranie 0,56 Mb.
Strona1/8
Data01.03.2018
Rozmiar0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

4. Wydatki budżetu państwa według działów


Wydatki budżetu państwa w poszczególnych działach gospodarki z uwzględnieniem rezerw celowych przedstawiają się następująco:


Wyszczególnienie

2003 r.

Projekt budżetu na 2004 r.

Rezerwy celowe

Projekt budżetu na 2004 r.

5:2

Ogółem

Wydatki bieżące

majątkowe

w tysiącach złotych

%%

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem

193.380.095

185.617.571

12.640.513

198.250.084

188.391.120

9.858.964

102,5

z tego:


Rolnictwo i łowiectwo

3.757.827

2.479.780

266.950

2.746.730

2.503.727

243.003

73,1

Leśnictwo

49.705

35.625
35.625

35.625
71,7

Rybołówstwo i rybactwo

41.337

31.909
31.909

25.542

6.367

77,2

Górnictwo i kopalnictwo

1.031.743

913.183

1.301.980

2.215.163

2.212.663

2.500

214,7

Przetwórstwo przemysłowe

322.802

124.813
124.813

123.098

1.715

38,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

45Handel

899.697

907.853

4.632

912.485

906.351

6.134

101,4

Hotele i restauracje

16.600

18.000
18.000

18.000
108,4

Transport i łączność

4.902.248

3.069.468

1.109.270

4.178.738

1.830.869

2.347.869

85,2

Turystyka

42.630

38.429
38.429

38.429
90,1

Gospodarka mieszkaniowa

1.937.068

1.602.170
1.602.170

1.540.122

62.048

82,7

Działalność usługowa

615.291

365.522

24.646

390.168

375.777

14.391

63,4

Informatyka

147.002

153.472
153.472

139.972

13.500

104,4

Nauka

2.729.443

2.791.191
2.791.191

2.503.591

287.600

102,3

Administracja publiczna

6.497.734

7.601.776

1.000

7.602.776

7.095.096

507.680

117,0

Urzędy naczelnych organów wła­dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.552.004

1.632.397

163.990

1.796.387

1.544.599

251.788

115,7

Obrona narodowa

10.087.415

10.993.887

335.000

11.328.887

8.647.175

2.681.712

112,3

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

53.673.120

47.116.003
47.116.003

47.112.854

3.149

87,8

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.366.796

8.398.992

20.390

8.419.382

8.190.193

229.189

100,6

Wymiar sprawiedliwości

5.886.806

6.340.906
6.340.906

5.950.582

390.324

107,7

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
145.221
145.221

145.221Obsługa długu publicznego

26.105.041

26.986.000
26.986.000

26.986.000
103,4

Różne rozliczenia

34.445.853

37.122.359

7.809.118

44.931.477

43.293.419

1.638.058

130,4

Oświata i wychowanie

1.472.677

794.807

175.999

970.806

884.240

86.566

65,9

Szkolnictwo wyższe

7.094.218

7.634.071

373.538

8.007.609

7.694.257

313.352

112,9

Ochrona zdrowia

3.660.499

3.168.655

235.250

3.403.905

2.771.307

632.598

93,0

Pomoc społeczna

10.688.131

8.715.652

557.685

9.273.337

9.269.478

3.859

86,8

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.446.456

5.131.500

15.000

5.146.500

5.146.335

165

94,5

Edukacyjna opieka wychowawcza

270.096

151.031

100.700

251.731

248.404

3.327

93,2

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

516.436

138.908
138.908

106.847

32.061

26,9

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

891.454

794.136

137.365

931.501

843.234

88.267

104,5

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

82.946

83.702
83.702

75.751

7.951

100,9

Kultura fizyczna i sport

148.975

136.153
136.153

133.008

3.145

91,4


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna