3. bieg niezłomnych pamięci żOŁnierzy wyklętychPobieranie 42,07 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar42,07 Kb.

"3. BIEG NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"
SOBÓTKA, 20.08.2016 R.
www.biegniezlomnych.pl

REGULAMIN

CELE


 1. Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych.

 2. Poprzez aktywność fizyczną krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i  postaw młodzieży.

 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.PATRONAT NARODOWY
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan dr Andrzej Duda

KOMITET HONOROWY

 1. Pani Lidia Lwow-Eberle – podporucznik AK w Brygadzie Wileńskiej, gdzie była sanitariuszką i pierwszą kobietą w oddziale partyzanckim na Wileńszczyźnie; dowódcą V Brygady Wileńskiej był major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka".

 2. Pani Weronika Sebastianowicz, ps. „Różyczka" – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działaczka polska na Białorusi.

 3. Pan Zbigniew Lazarowicz, żołnierz Związku Walki Zbrojnej; dowódca plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza; syn mjr. Adama Lazarowicza, ps. „Klamra".

 4. Pani Marta Ziembikiewicz-Łukasiuk – córka kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, ostatniego dowódcy VI Brygady Wileńskiej;

 5. Pan płk Ryszard Filipowicz „Gryf"– żołnierz AK, uczestnik Operacji Ostra Brama, obecnie Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 6. Pan por. Henryk Atemborski „Pancerny” – żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych

 7. Pan prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego.ORGANIZATORZY

 1. Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka; tel/faks: 71 31-62-355; tel.: 508109525; 

e-mail: dyrektor@soksir.sobotka.pl; stadion@soksir.sobotka.pl

 1. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław; tel.: 71 326-97-20, fax: 71 326-97-22

 2. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. ul. Obornicka108, 50-961, Wrocław, faks: 71 76-57-300; tel.: 71 76-57-257; e-mail: cwfis.wroclaw@gmail.com

 3. Stowarzyszenie „Traugutt.org", ul. Ignacego Paderewskiego 8a, 83-300 Pruszcz Gdański; tel.: 501 51 1863; e-mail: poczta@traugutt.org

 4. Dom Turysty „Pod Wieżycą", ul. Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka;
  tel.: 71 31-62-857; e-mail: podwiezyca@wp.plPARTNERZY

 1. Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Plac Solny 14a, 50-062 Wrocław; tel.: 71-344-61-61;

e-mail: biuro.dolnyslask@armiakrajowa.org.pl

 1. Stowarzyszenie „Odra-Niemen”, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław, tel./fax. 71 355-52-02, tel. 71 355-52-02;

e-mail: biuro@odraniemen.org

 1. Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność", Plac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław; tel.: 71 781-01-50, fax: 71 355-15-65; e-mail: wroc@solidarnosc.org.pl


PATRONAT INSTYTUCJONALNY

 1. Pan Stanisław Dobrowolski – Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,

 2. Pan dr Rober Żurek – Dyrektor Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

 3. Pan płk Andrzej Dutka – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

 4. Pan Kazimierz Kimso – Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność"

 5. Pan Krzysztof Skowroński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; współzałożyciel i Redaktor Naczelny Radia „Wnet”

PATRONAT MEDIALNY


 1. „Gazeta Polska"

 2. „Polska Zbrojna"

 3. Tygodnik Katolicki „Niedziela"

 4. „Maratony Polskie.pl"

 5. TVP S.A. Oddział we Wrocławiu

 6. „Radio Wrocław" S.A.

 7. Radio „Rodzina"

 8. Radio „Wnet”

 9. Radio „Szafir”


BIURO ZAWODÓW

Biuro organizacyjne zawodów znajdować się będzie na Stadionie w Sobótce, Aleja Św. Anny 12, tel/faks: 71 31-62-355, e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl; biuro@soksir.sobotka.pl.


Numery startowe będą wydawane w godzinach 7:00-10:30.

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 20 sierpnia 2016 r. na ulicach Sobótki i traktach leśnych Masywu Ślęży.
Start w Rynku w Sobótce, o godz. 11:00.

Trasa długości 10 km, przewyższenie + 260 m – 130 m.

Start obok Urzędu Gminy z Rynku, podbieg ulicą Św. Jakuba, potem Starego Dębu, dalej czerwonym szlakiem turystycznym i archeologicznym do kapliczki. Skręt w lewo, potem głównie podbieg drogą leśną wybrukowaną miejscowymi kamieniami, w większej części wzdłuż czerwonego szlaku archeologicznego, ostatnie 500 m bez znaków, aż do Traktu Bolka oznaczonego czarnym szlakiem. Obok schronu turystycznego skręt w prawo, płaski odcinek, aż do przecięcia z czerwonym szlakiem na Ślężę. Odtąd zbieg, cały czas wzdłuż czarnego szlaku, aż do Przełęczy pod Wieżycą. Tutaj – przebiegnięcie obok bramy mety na żółty szlak. Zbieg żółtym szlakiem, ok. 1 km, aż do drogi na skraju lasu będącej przedłużeniem ulicy Słonecznej. Tą drogą dalej, do asfaltowej ulicy w Górce. Potem ulicą Leśną. Dalej skręt w lewo, do lasu, aż do czarnego szlaku. Na koniec łagodny podbieg wzdłuż czarnego szlaku, aż do Przełęczy pod Wieżycą na metę – miejsce obok Domu Turysty „Pod Wieżycą" koło Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Trasa będzie podzielona na 9 równych odcinków – traktów – z których każdy, podczas Biegu, będzie nazwany imieniem Bohatera: 1. Trakt Adama Lazarowicza „Klamry",

 2. Trakt Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki",

 3. Trakt Danuty Siedzikówny „Inki",

 4. Trakt Hieronima Dekutowskiego „Zapory",

 5. Trakt Władysława Łukasiuka „Młota",

 6. Trakt Anatola Radziwonika „Olecha",

 7. Trakt Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca",

 8. Trakt Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja",

 9. Trakt Józefa Franczaka „Lalka".LIMIT CZASU:
Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

 1. Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto ukończy 16 lat do 31 grudnia 2016 r.

 2. W ramach Ligi Garnizonu Wrocław, w zawodach mogą uczestniczyć osoby ujęte w „Planie – kalendarzu i regulaminie zawodów sportowych w garnizonie Wrocław na 2016 rok".

 3. Opłata startowa wynosi 30 zł – płatność elektroniczna w systemie zapisów Datasport.

 4. Obowiązuje limit zgłoszeń 2000 osób. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 5. Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-70 i M-70.

 6. Opłata startowa dla kategorii K-60 i M-60 wynosi 10 zł.

 7. Z opłaty startowej zwolnione są osoby uczestniczące w zawodach w ramach Ligi Garnizonu Wrocław.

 8. W przypadku wolnych miejsc opłata w dniu zawodów wynosi 60 zł.

 9. Wymagane są badania lekarskie potwierdzające, zdolność do udziału w Biegu, a w przypadku ich braku, uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).

 10. Każdy zawodnik startujący w Biegu, powinien ubezpieczyć się, we własnym zakresie, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

 12. Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić (przypiąć agrafkami) na czas Biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

 13. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy (w nim, m.in. koszulka Biegu).

 14. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg, otrzyma medal.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą przez Internet na stronach: www.datasport.pl; www.biegniezlomnych.pl; www.maratonypolskie.pl do 14 sierpnia 2016 r.

KLASYFIKACJE
Przeprowadzona zostanie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

W „3. Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych" przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych:
 • K16 – roczniki 2000-1997

 • K20 – roczniki 1996-1987

 • K30 – roczniki 1986-1977

 • K40 – roczniki 1976-1967

 • K50 – roczniki 1966-1957

 • K60 – roczniki 1956-1947

 • K70 – roczniki 1946 i starsze

 • M16 – roczniki 2000-1997

 • M20 – roczniki 1996-1987

 • M30 – roczniki 1986-1977

 • M40 – roczniki 1976-1967

 • M50 – roczniki 1966-1957

 • M60 – roczniki 1956-1947

 • M70 – roczniki 1946 i starsi

W ramach Ligi Garnizonowej prowadzona będzie punktacja: 1. generalna kobiet i mężczyzn (bez podziału na grupy wiekowe),

 2. zespołowa (łączna).NAGRODY


 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe za miejsca 1-6.

 2. Kategorie wiekowe – puchary dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

 3. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą Bieg, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

 4. W ramach Ligi Garnizonowej:

 1. w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – za miejsca 1-3 – puchary,

 2. w klasyfikacji zespołowej – za miejsca 1-3 – puchary.

Dekoracja zwycięzców rozpocznie się o godz.14:15 koło Kamienia Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Dyrektorem Biegu jest Wiesław Drozdowski – Dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

 2. Sędzią Głównym Biegu jest Andrzej Puchacz.

 3. Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc medyczną.

 4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie, przed i po imprezie.

 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu.

 6. Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego.

 7. Depozyt i przebieralnia:

 1. znajdują się w budynku na Stadionie – do czasu zamknięcia „Biura Zawodów",

 2. znajdują się na mecie w specjalnie dostosowanych i opisanych namiotach.

Dyrektor Biegu
Wiesław Drozdowski©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna