26 pln, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 392. 056,44 plnPobieranie 328,85 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar328,85 Kb.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w okresie od 04.12.2009 r. do 31.05.2010 r. zrealizowała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Zakup aparatury diagnostyczno – zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” i działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.


Przedmiotem projektu jest zakup dla Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej nowoczesnego sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia badań i zabiegów w zakresie urologii.
W ramach projektu zakupiono:


  • Aparat USG – 1 szt.

  • Zestaw do elektroresekcji – 3 szt.

  • Ureterorenoskop – 3 szt.

  • Ureterorenoskop giętki diagnostyczny – 1 szt.

  • Aparat RTG z ramieniem C na salę operacyjną – 1 szt.

  • Laser zielony – 1 szt.

  • Tor do badań endoskopowych z archiwizacją -1szt.

  • Tor do badań endoskopowych z archiwizacją i telekonferencją -1 szt.

  • Tor wizyjny do operacji laparoskopowych – 1 szt.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1.858.515,26 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 1.392.056,44 PLN.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI

im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

INOWACYJNEJ WIELKOPOLSKIProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna