2. Rynek walutowy Cechy rynku walutowego transakcje walutowe (dewizowe)Pobieranie 193,09 Kb.
Strona1/8
Data16.05.2018
Rozmiar193,09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

2. Rynek walutowy

3. Cechy rynku walutowego

4. TRANSAKCJE WALUTOWE (dewizowe)

5. Waluty obce (dewizy)

6. Kurs wymiany (exchange rate)

7(8). Funkcje międyznarodowego rynku walutowego

13. Międzynarodowy rynek walutowy

15. TENDENCJE NA R Y N K A CH WALUTOWYCH

17. STRUTURA WALUTOWA TRADYCYJNEGO RYNKU WALUTOWEGO

18. Elementy rynku finansowego (financial market).

19. Rynek pieniężny

20. Różnice pomiędzy rynkiem walutowym a rynkiem finansowym

21. Mechanizm funkcjonowania rynku walutowego w Polsce

23. ISTOTA TRANSAKCJI W WALUTACH OBCYCH

24. Zasady kwotowania walut

28. Wymogi stawiane przez M FW nowym krajom

29. Korzyści z wymienialności waluty

30. Funkcje waluty międzynarodowej (TABELA)

31(1,2,3). Pozycja wymiany walutowej

38. Czynniki kształtujące kursy walut

39. Parytet siły nabywczej

41. EFEKT FISHERA

48. Formy ryzyka kursowego

49. Metody ograniczenia ryzyka walutowego

51. Podstawowe różnice między kontraktami typu futures a transakcjami terminowymi forward

52. OPCJE WALUTOWE

58. Formy zapłaty w HZ

60. KOMPENSATA TOWAROWA (BARTER)

61. Formy rozliczeń handlowych

62. POLECENIE WYPŁATY

65. SWIFTOWE POLECENIE WYPŁATA

66. POLECENIE WYPŁATY

67. BANK KORESPONDENT

68. BANK POŚREDNICZĄCY

69. INKASO DOKUMENTOWE

70. INKASO

71. INKASO c.d

72. INKASO c.d.

73. INKASO DOKUMENTOWE

74. INKASO WADY I ZALETY

76. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

77. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA c.d

79. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

80. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA c.d

82. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WADY I ZALETY

84. CZEK

JAKO INSTRUMENT ZAPŁATY W OPERACJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO85. PŁATNOŚĆ CZEKIEM

86. czek pewne zagrożenia

87. Weksel w obrocie zagranicznym

88. Cechy weksla trasowanego jako instrumentu zapłaty

89. Podobieństwa pomiędzy czekiem i wekslem trasowanym

90. Podstawowe różnice pomiędzy czekiem i wekslem trasowanym

91. W obrocie zagranicznym weksle występują

92. Różnice między faktoringiem a forfeitingiem

97. LEASING

100. LEASING FINANSOWY

101. LEASING OPERACYJNY

102. LEASING

103. LEASING ZWROTNY

104. ROLA BANKÓW KOMERCYJNYCH W OBSŁUDZE TRANSAKCJI HANDLU ZAGRANICZNEGO

105. BANKI ROZLICZENIACH ZAGRANICZNYCH

106. UDZIAŁ BANKÓW W OBSŁUDZE FINANSOWEJ HANDLU ZAGRANICZNEGO

107. RYZYKO HANDLOWE

108. RYZYKO NIEHANDLOWE

109. GWARANCJA BANKOWA

110. GWARANCJA BANKOWA

111. GWARANCJA BANKOWA

112. GWARANCJA BANKOWA

113. GWARANCJA BANKOWA KORZYŚCI

114. GWARANCJA BANKOWA WYGAŚNIĘCIE

116. Kanały transferu środków finansowych z filii zagranicznych do centrali

117. MANEWROWANIE TERMINAMI PŁATNOŚCI

118. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR KANAŁÓW TRANSFERU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

119. CELE KORPORACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ROŻNYCH KANAŁÓW TRANSFERU FUNDUSZY W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

120. Metodologia cen transferowych

121. TYPY TRANSAKCJI POWIĄZANYCH

122. Przykłady transakcji powiązanych

123. Transakcje wartościami niematerialnymi

124. Usługi

125. Wspólne przedsięwzięcia

126. Przykłady transakcji

127. Przykłady transakcji powiązanych

128. Przykłady transakcji powiązanych

129. Przykłady transakcji powiązanych

130. Korzyści z pożyczek fasadowych

131(1). Transakcje walutowe:

131(2). Transakcje walutowe (dewizowe):

134. Różnice pomiędzy rynkiem walutowym a rynkiem finansowym:

136. Analiza finansowa projektów inwestycji zagranicznych (czynniki dodatkowe)

137. Traktat z, Maastricht wyznaczył następujące zadania związane z przygotowaniami do III etapu unii:

138. Wspólna jednostka walutowa powinna spełniać następujące zadania:

151. RYZYKO I FORMY ZABEZPIECZEŃ W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

153. Najważniejsze rodzaje ryzyka związanego z operacjami handlu zagranicznego:

150. BADANIE WIARYGODNOŚCI HANDLOWEJ FINANSOWEJ KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO

Kraj kontrahenta

152(1). Badanie kontrahenta zagranicznego

152(2). Sytuacja w reprezentowanej przez kontrahenta branży

155. zabezpieczenia wewnętrzne banku

154. Formy zabezpieczenia w transakcjach handlu zagranicznego

157. Status prawny

156(1). Z punktu widzeniu podmiotowego wyróżniamy kredyty:

156(2). Bank udzielający kredytu kupieckiego w eksporcie powinien przeprowadzić następujące działania:

160. Pozycja wymiany walutowej banku:

167(1). Czynniki kształtujące poziom kursu kasowego:

167(2). Czynniki kształtujące poziom kursu terminowego:

168. Zależność oprocentowania stóp:

169. konstrukcja kursu terminowego:

171. Czynniki eliminujące krótkookresowe zakłócenia kursu równowagi:

170(1) . Czynniki wpływające na wzrost popytu na walutę obcą:

170(2). Czynniki wpływające na wzrost podaży na walutę obcą

80. Wzrost ryzyka i dochodu (od min do max):  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna