1. posiadające impact factorPobieranie 83,46 Kb.
Data16.01.2018
Rozmiar83,46 Kb.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW SCCS W 2011

Początek formularza

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Początek formularza


1. POSIADAJĄCE IMPACT FACTOR

1. Anetta Kowalczuk-Wieteska, Anna Barańska-Kosakowska, Michał Zakliczyński, Sandra Lindon, Marian Zembala Do thyroid disorders affect the postoperative course of patients in the early post-heart transplant period?.


Ann.Transplant.2011; Vol.16, No.3, p.77-81
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.975
Punktacja ministerstwa: 20.000
2. Marian Zembala, Przemysław Trzeciak, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Bartosz Hudzik, Mateusz Tajstra, Andrzej Bochenek, Stanisław Woś, Lech Poloński. Optimal timing for surgical revascularization in survivors of acute coronary syndromes eligible for elective coronary artery bypass graft surgery.
Int.J.Cardiol.2011; Vol.153, No.2, p.173-178
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.802
Punktacja ministerstwa: 27.000

3. Anna Golda, Natalia Małek, Bartosz Dudek, Sławomir Żegleń, Jacek Wojarski, Marek Ochman, Ewa Kucewicz, Marian Zembala, Jan Potempa, Krzysztof Pyrc. Infection with human coronavirus NL63 enhances streptococcal adherence to epithelial cells.


J.Gen.Virol.2011; Vol.92, No.6, p/1358-1368
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.568
Punktacja ministerstwa: 32.000

4. Jerzy Nożyński, Michał Zakliczyński, Dominika Konecka-Mrówka, Roman Przybylski, Marian Zembala, Teresa Zielińska, Andrzej Mrówka, Dariusz Lange, Ewa Zembala-Nożyńska, Barbara Nikiel, Joanna Młynarczyk-Liszka. Advanced glycation end-products in myocardium-supported vessels: Effects of heart failure and diabetes mellitus.


J.Heart Lung Transplant.2011; Vol.30, No.5, p.558-564
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.426
Punktacja ministerstwa: 32.000

5. Tomasz Hrapkowicz, Michał Zakliczyński, Beata Chodór, Joanna Śliwka, Krzysztof Kubacki, Roman Przybylski, Piotr Pasek, Adam Grzybowski, Jarosław Borkowski, Jacek Białkowski, Marian Zembala. Całkowity ortotopowy przeszczep serca u sześciomiesięcznego dziecka.


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 1, s.108-112
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

6. Szymon Pawlak, Tomasz Niklewski, Joanna Śliwka, Jerzy Foremny, Marian Zembala Doświadczenia własne w implantacji nowego typu zastawki bezstentowej Freedom SOLO..


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 1, s.52-56
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

7. Jan Głowacki, Roman Przybylski, Karol Miszalski-Jamka, Weronika Andrecka-Sikora, Jarosław Wasilewski, Marian Zembala. Krytyczne zwężenie cieśni aorty - przydatność wielowarstwowej tomografii komputerowej w planowaniu przedoperacyjnym i w ocenie wyników leczenia chirurgicznego na podstawie dwóch przypadków.


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 1, s.142-145
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

8. Marcin Maruszewski, Tomasz Hrapkowicz, Jerzy Pacholewicz, Krzysztof Filipiak, Paweł Nadziakiewicz, Mirosława Herdyńska-Wąs, Grzegorz Włoczka, Marian Zembala. Ocena przepływu w tętniczych pomostach aortalno-wieńcowych w zależności od wybranej techniki operacyjnej.


Coronary flow measurements in arterial grafts in reference to surgical technique.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 2, s.191-196.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

9. Krystian Oleszczyk, Anna Zielińska-Meus, Jerzy Pacholewicz, Teresa Zielińska, Bożena Bolewska-Leszczyńska, Jerzy Rybicki, Teresa Sykosz, Katarzyna Bugajska-Sysiak, Weronika Staroszczyk-Głąb, Barbara Kurek, Anna Szeląg, Aurelia Gutkowska, Lucyna Juda, Barbara Lindel, Anna Opara, Urszula Postawa, Barbara Wolniczek, Zbigniew Kalarus, Marian Zembala. Poszpitalna rehabilitacja chorych z mechanicznym wspomaganiem lewej komory serca typu HeartWare.


Rehabilitation in patients with HeartWare left ventricular support devices.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 4, s.539-543
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

10. Izabela Jaworska, Robert Pudlo, Jerzy Pacholewicz, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Anna Barańska-Kosakowska, Aleksandra Dylewska, Marian Zembala. Powrót do życia chorych po transplantacji i ocena jego jakości.


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 1, s.153-156
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

11. Robert Pudlo, Izabela Jaworska, Jerzy Pacholewicz, Marian Zembala. Problemy we współpracy lekarz-pacjent u osób po przeszczepieniu serca.


Non-adherence in heart transplant recipients.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 2, s.251-254
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

12. Marian Zembala. Rola liderów oddziałów kardio- i torakochirurgii w tworzeniu nowoczesnej klinicznej, naukowej i organizacyjnej edukacji współpracowników i rezydentów - wnioski z pracy Akademii Amerykańskiego Towarzystwa Kardio- i Torakochirurgów.


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 2, s.173-174

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076


Punktacja ministerstwa: 13.000

13. Marian Zembala. Presidential letter: From Turin (1951) to Moscow (2011). The past, present and future of cardiovascular surgery - reflections at the time of the Diamond Jubilee of the ESCVS.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 6, s.636-638
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

14. Marian Zembala, Mateusz Tajstra, Michał Zembala, Krzysztof Filipiak, Piotr Knapik, Tomasz Hrapkowicz, Marek Gierlotka, Michał Hawranek, Lech Poloński, Mariusz Gąsior Prospective randomised pilOt study evaLuating the safety and efficacy of hybrid revascularisation in MultI-vessel coronary artery DisEaSe (POLMIDES) - study design..


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 5, s.460-466
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

15. Witold Zatoński, Piotr Jankowski, Waldemar Banasiak, Kalina Kawecka-Jaszcz, Jacek Musiał, Krzysztof Narkiewicz, Grzegorz Opolski, Piotr Podolec, Adam Torbicki, Marian Zembala. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Uzupełnienie "Konsensusu dotyczącego rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu".


Statement on the diagnosis and treatment of tobacco dependence in patients with cardiovascular diseases.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 1, s.96-100
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

16. Iwona Karcz-Socha, Krystyna Żwirska-Korczala, Marian Zembala, Halina Borgiel-Marek, Konrad W. Karcz Ghrelin PYY 3-36 serum changes in left ventricular hypertrophic, insulin-resistant, hypertensive obese patients..


Obes.Facts2011; Vol.4, No.5, p.386-392
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.144
Punktacja ministerstwa: 2.000

17. M[ichał] Zakliczyński, J. Bogusławska, E. Wojniak, H. Zakliczyńska, D. Cieśla, J. Nożyński, B[ożena] Szyguła-Jurkiewicz, S. Żegleń, M[arian] Zembala. In the era of the universal use of statins dyslipidemia's are still common in heart transplant recipients: a cross-sectional study.


Transplant.Proc.2011; Vol.43, No.8, p.3071-3079
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
Punktacja ministerstwa: 20.000

18. S. Żegleń, A. Łaszewska, J. Wojarski, E. Woźniak-Grygiel, M[ichał] Zakliczyński, M. Ochman, P. Wilczek, W. Karolak, J. Nożyński, M[arian] Zembala. Lymphocyte subtypes CD3+, CD19+, CD16+CD56+, CD4+, CD8+, and CD3+HLA-DR+ in peripheral blood obtained from patients after thoracic organ transplantation.

Transplant.Proc.2011; Vol.43, No.8, p.3055-3057
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
Punktacja ministerstwa: 20.000

19. M[ichał] Zakliczyński, J. Nożyński, D. Konecka-Mrówka, D. Lange, H. Zakliczyńska, B[ożena] Szyguła-Jurkiewicz, M[arian] Zembala Paradox of advanced glycation end-products in late cardiac biopsies of heart transplant recipients..


Transplant.Proc.2011; Vol.43, No.8, p.3058-3060
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
Punktacja ministerstwa: 20.000

20. S. Żegleń, M. Sioła, E. Woźniak-Grygiel, A. Łaszewska, P. Sindera, J. Wojarski, M. Ochman, E[wa] Kucewicz, W. Karolak, M. Szewczyk, M[arian] Zembala. Procalcitonin serum concentration in lung transplant recipients during mold colonization or infection.


Transplant.Proc.2011; Vol.43, No.8, p.3089-3091
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
Punktacja ministerstwa: 20.000Początek formularza
Dół formularza

21. Maria K. Lizak, Michał Zakliczyński, Anna Jarosz, Marian Zembala, Zbigniew Kalarus. Restrictive pattern in spirometry as a predictor of poor survival in chronic heart failure patients on betaceptor-antagonist, with possible indications for heart transplantation.


Ann.Transplant.2011; Vol.16, No.4, p.16-24
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.975
Punktacja ministerstwa: 20.000

22. Michał Mazurek, Jacek Kowalczyk, Radosław Lenarczyk, Andrzej Świątkowski, Oskar Kowalski, Agnieszka Sędkowska, Tomasz Wąs, Marcin Świerad, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Tomasz Kurek, Ewa Jędrzejczyk, Lech Poloński, Zbigniew Kalarus. The impact of unsuccessful percutaneous coronary intervention on short- and long-term prognosis in STEMI and NSTEMI.


Catheter.Cardiovasc.Intervent.2011; Vol.78, No.4, p.514-522
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.398
Punktacja ministerstwa: 27.000

23. Mariola Szulik, Witold Streb, Radosław Lenarczyk, Joanna Stabryła-Deska, Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Tomasz Kukulski. The incremental value of right ventricular indices for predicting response to cardiac resynchronization therapy.


J.Am.Soc.Echocardiogr.2011; Vol.24, No.2, p.170-179
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.518
Punktacja ministerstwa: 27.000

24. Karol Miszalski-Jamka, Jarosław Rycaj, Jan Głowacki, Beata Chodór, Agnieszka Biełka, Jan Kłyś, Radosław Kwieciński, Zbigniew Kalarus. Kardiomiopatia z niescalenia lewej i prawej komory - przydatność kardiologicznego rezonansu magnetycznego.


Non-compaction of left and right ventricular myocardium - role of cardiac magnetic resonance imaging.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 3, s.409-413
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

25. Łukasz Pyka, Michał Zakliczyński, Marcin Świerad, Tomasz Wąs, Piotr Chodór, Zbigniew Kalarus, Marian Zembala Long-term results of drug-eluting and bare metal intracoronary stent implantation in the same heart transplant recipient: a case report..


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 1, s.113-116
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

26. Mariola Szulik, Joanna Stabryła-Deska, Joanna Boidol, Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Tomasz Kukulski. Echocardiography-based qualification and response assessment to cardiac resynchronisation therapy in patients with chronic heart failure. The matrix metalloproteinase-9 substudy.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 10, s.1043-1051
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

27. Piotr Chodór, Tomasz Kurek, Anetta Kowalczuk, Marcin Świerad, Tomasz Wąs, Grzegorz Honisz, Andrzej Świątkowski, Witold Streb, Zbigniew Kalarus. Radial vs femoral approach with StarClose clip placement for primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction. RADIAMI II: a prospective, randomised, single centre trial.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 8, s.763-771
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

28. Tomasz Kukulski, Andrzej Kubicius, Witold Streb, Zbigniew Kalarus. Wady wielozastawkowe - złożony problem wymagający indywidualizacji diagnostyki i leczenia.


Multiple valve disease - a complex problem requiring an individualised approach to diagnostics and treatment.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 11, s.1204-1207
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

29. Agata Duszańska, Zbigniew Kalarus. Wpływ ablacji AVNRT i AVRT na funkcję lewego przedsionka. : Komentarz redakcyjny.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 2, s.123-124
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

30. Radosław Lenarczyk, Aleksandra Woźniak, Oskar Kowalski, Adam Sokal, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Beata Średniawa, Mariola Szulik, Teresa Zielińska, Tomasz Kukulski, Joanna Stabryła, Michał Mazurek, Jacek Białkowski, Zbigniew Kalarus. Effect of cardiac resynchronization on gradient reduction in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy: Preliminary study.

Pacing Clin.Electrophysiol./PACE/2011; Vol.34, No.11, p.1544-1552
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.353
Punktacja ministerstwa: 27.000

31. M[ariusz] Gąsior, G. Słonka, K[rzysztof] Wilczek, M. Gierlotka, W. Rużyłło, M[arian] Zembala, T. Osadnik, J. Dubiel, T. Zdrojewski, Z[bigniew] Kalarus, L[ech] Poloński. Comparison of invasive and non-invasive treatment strategies in older patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (from the Polish Registry of Acute Coronary Syndromes - PL - ACS).


Am.J.Cardiol.2011; Vol.107, No.1, p.30-36
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.680
Punktacja ministerstwa: 32.000

32. Marek Gierlotka, Mariusz Gąsior, Krzysztof Wilczek, Michał Hawranek, Janusz Szkodziński, Piotr Pączek, Andrzej Lekston, Zbigniew Kalarus, Marian Zembala, Lech Poloński Reperfusion by primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-segment elevation myocardial infarction within 12 to 24 Hours of the onset of symptoms (from a Prospective National Observational Study [PL-ACS]).


Am.J.Cardiol.2011; Vol.107, No.4, p.501-508
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.680
Punktacja ministerstwa: 32.000

33. Bartosz Hudzik, Jan Głowacki, Janusz Szkodziński, Jarosław Wasilewski, Aleksandra Majsnerowska, Lech Poloński. Giant saphenous vein graft pseudoaneurysm compressing the right atrium and right ventricle and presenting as decompensated heart failure. : Images in cardiology


Can.J.Cardiol.2011; Vol.27, No.3, p.390.e9-390.e11
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.224
Punktacja ministerstwa: 20.000

34. Bartosz Hudzik, Janusz Szkodziński, Lech Poloński. Five steps for ruling out coronary artery disease in general practice. : Letter.


Can.Med.Assoc.J. - CMAJ2011; Vol.183, No.4, p.463
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 9.015
Punktacja ministerstwa: 32.000

35. Bartosz Hudzik, Janusz Szkodziński, Wojciech Romanowski, Aleksander Danikiewicz, Krzysztof Wilczek, Andrzej Lekston, Lech Poloński, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska. Serum interleukin-6 concentration reflects the extent of asymptomatic left ventricular dysfunction and predicts progression to heart failure in patients with stable coronary artery disease.


Cytokine2011; Vol.54, No.3, p.266-271
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.537
Punktacja ministerstwa: 20.000

36. Janusz Szkodziński, Bartosz Hudzik, Marcin Osuch, Wojciech Romanowski, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Lech Poloński, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska. Serum concentrations of interleukin-4 and interferon-gamma in relation to severe left ventricular dysfunction in patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention

Heart Vessels2011; Vol.26, No.4, p.399-407
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.882
Punktacja ministerstwa: 20.000

37. Lech Poloński, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Tadeusz Osadnik, Zbigniew Kalarus, Maria Trusz-Gluza, Marian Zembala, Krzysztof L. Wilczek, Andrzej Lekston, Tomasz Zdrojewski, Michał Tendera. A comparison of ST elevation versus non-ST elevation myocardial infarction outcomes in a large registry database Are non-ST myocardial infarctions associated with worse long-term prognoses?


Int.J.Cardiol.2011; Vol.152, No.1, p.70-77
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.802
Punktacja ministerstwa: 27.000

38. Ewa A. Jankowska, Piotr Rozentryt, Agnieszka Witkowska, Jolanta Nowak, Oliver Hartmann, Beata Ponikowska, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Stephan Von Haehling, Wolfram Doehner, Waldemar Banasiak, Lech Poloński, Gerasimos Filippatos, Stefan D. Anker, Piotr Ponikowski. Iron deficiency predicts impaired exercise capacity in patients with systolic chronic heart failure.


J.Card.Fail.2011; Vol.17, No.11, p.899-906
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.362
Punktacja ministerstwa: 32.000

39. Christian Spaulding, Emmanuel Teiger, Philippe Commeau, Olivier Varenne, Ezio Bramucci, Michel Slama, Keavin Beatt, Ashok Tirouvanziam, Lech Poloński, Pieter R. Stella, Richard Clugston, Jean Fajadet, Xavier De Boisgelin, Christophe Bode, Didier Carrie, Andrejs Erglis, Bela Merkely, Stefan Hosten, Ana Cebrian, Patric Wang, Hans-Peter Stoll, Patrick Henry. Four-year follow-up of TYPHOON (trial to assess the use of the CYPHer sirolimus-eluting coronary stent in acute myocardial infarction treated with BallOON angioplasty).


JACC-Cardiovasc.Interv.2011; Vol.4, No.1, p.14-23
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.862
Punktacja ministerstwa: 2.000

40. Mateusz Tajstra, Mariusz Gąsior, Marian Zembala, Lech Poloński. Ostry zespół wieńcowy spowodowany chorobą niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej - rola kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga.


Acute coronary syndrome due to unprotected left main stenosis as a culprit lesion: the role of the interventional cardiologist and cardiac surgeon.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 4, s.450-455
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

41. Piotr Buchta, Arash Arya, Gerhard Hindricks, Christopher Piorkowski, Lech Poloński, Mariusz Gąsior, Marian Zembala. Ablacja ustawicznego częstoskurczu komorowego prądem o wysokiej częstotliwości z dostępu epikardialnego u chorego po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 2, s.191-194

Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523


Punktacja ministerstwa: 13.000

42. Wiktor Kuliczkowski, Małgorzata Greif, Mariusz Gąsior, Jacek Kaczmarski, Damian Pres, Lech Poloński. Effects of platelet and inflammatory system activation on outcomes in diabetic patients with ST segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 6, s.531-537
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

43. Agnieszka Janion-Sadowska, Janusz Sielski, Marek Gierlotka, Ewa Nowalany-Kozielska, Marianna Janion, Lech Poloński. Gender-related differences in clinical course, therapeutic approach and prognosis in patients with non-ST segment elevation myocardial infarction.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 8, s.784-792
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

44. Andrzej Lekston, Mateusz Tajstra, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Damian Pres, Bartłomiej Hudzik, Przemysław Trzeciak, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński, Marian Zembala. Impact of multivessel coronary disease on one-year clinical outcomes and five-year mortality in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 4, s.336-343
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

45. Mateusz Tajstra, Mariusz Gąsior, Krzysztof Filipiak, Michał Zembala, Tomasz Hrapkowicz, Michał Hawranek, Anna Kazik, Lech Poloński, Marian Zembala. Rewaskularyzacja hybrydowa u pacjenta z wielonaczyniową chorobą wieńcową z zajęciem pnia lewej tętnicy wieńcowej.


Hybrid revascularisation in a patient with multivessel and left main coronary disease.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 3, s.270-273
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

46. Adam Witkowski, Maksymilian P. Opolski, Dariusz Dudek, Maciej Lesiak, Jacek Legutko, Wojciech Wojakowski, Andrzej Ochała, Paweł Maciejewski, Tomasz Deptuch, Aleksander Araszkiewicz, Dariusz Ciećwierz, Robert Gil, Stefan Grajek, Lech Poloński. Stanowisko grupy ekspertów dotyczące zastosowania stentów oraz balonów uwalniających leki antyproliferacyjne u pacjentów z chorobą wieńcową przyjęte przez Asocjacę Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Polskie Towarzytswo Kardiologiczne.


Kardiol.Pol.2011; T.69, supl.1, s.1-36
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

47. Lech Poloński, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Krzysztof Wilczek, Zbigniew Kalarus, Jacek Dubiel, Witold Rużyłło, Waldemar Banasiak, Grzegorz Opolski, Marian Zembala What has changed in the treatment of ST-segment elevation myocardial infarction in Poland in 2003-2009? Data from the Polish Registry of Acute Coronary Syndromes (PL-ACS)..


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 11, s.1109-1118
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

48. Marcin Kurzyna, Adam Torbicki, Lech Poloński, Ilona Skoczylas, Roman Przybylski, Maria Wieteska, Wojciech Dyk, Andrzej Biederman, Marian Zembala. Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne - nie marnujmy szansy na skuteczne leczenie operacyjne!


Thrombo-embolic pulmonary hypertension - do not spoil a chance for effective surgery!
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 8, s.875-878
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

49. Adam Witkowski, Maksymilian P. Opolski, Dariusz Dudek, Maciej Lesiak, Jacek Legutko, Wojciech Wojakowski, Andrzej Ochała, Paweł Maciejewski, Tomasz Deptuch, Aleksander Araszkiewicz, Dariusz Ciećwierz, Robert Gil, Stefan Grajek, Lech Poloński. Stanowisko grupy ekspertów dotyczące zastosowania srantów oraz balonów uwalniających leki antyproliferacyjne u pacjentów z chorobą wieńcową przyjęte przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.


Current status of long-eluting stents and drug-eluting balloons in patients with stable coronary artery disease: an expert consensus document of the Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions and the Polish Cardiac Society.
Post.Kardiol.Interw.2011; Vol.7, nr 1, s.20-55
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.172
Punktacja ministerstwa: 13.000

50. J[erzy] Piecuch, M[aciej] Wiewióra, A. Nowowiejska-Wiewióra, J. Szkodziński, L[ech] Poloński. Perforation of inferior vena cava during filter placement.


Vasa - Journal of Vascular Diseases2011; Vol.40, No.2, p.157-162
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.508
Punktacja ministerstwa: 13.000 Początek formularza

51. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Roland Fiszer, Tomasz Wolny, Tomasz Knapik, Ewa Nowalany-Kozielska, Marian Zembala. Implantation of an Andrastent XL in an adult with advanced chronic heart failure due to coarctation of the aorta.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 9, s.983-985
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

52. Jacek Białkowski. Kilka uwag dotyczących stentowania przegrody międzyprzedsionkowej.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 11, s.1142
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

53. Jacek Białkowski, Jan Głowacki, Carlos Zabal, Antonio Garcia-Montes, Ramon Bermudez-Canete, Ramon Flores-Arizmendi, Antonio Sagado-Sandova, Herman Diaz de Leon, Ramiro Menacho Delagadillo, Jaqualine Kreutzer Patent ductus arteriosus at low and high altitudes: anatomical and haemodynamic features and their implications for transcatheter closure..


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 5, s.431-436
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

54. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Roland Fiszer, Jan Głowacki, Marian Zembala. Percutaneous dilatation of coarctation of the aorta, stenotic pulmonary arteries or homografts, and stenotic superior vena cava using Andrastents XL and XXL.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 12, s.1213-1219
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

55. Roland Fiszer, Małgorzata Szkutnik, Ziyad M. Hijazi, Jacek Białkowski. Przezcewnikowa implantacja zastawki Edwards-SAPIEN THV w pozycji płucnej.


Tytuł angielski: Transcatheter implantation of Edwards-SAPIEN THV valve in pulmonary position.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 7, s.749-750
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

56. Jacek Białkowski, Jarosław Rycaj, Roland Fiszer, Jan Głowacki, Anna Obersztyn, Maria Żyła-Frycz, Małgorzata Szkutnik. Skuteczna przewlekła terapia sildenafilem u pacjenta ze schyłkową niewydolnością serca po operacji Fontana.


Successful chronic treatment with sildenafil in a patient with end-stage heart failure following Fontan procedure.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 3, s.302-304
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

57. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Roland Fiszer, Marian Zembala Transcatheter occlusion of a large coronary artery fistula using a patent ductus arteriosus occluder..


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 12, s.1318-1319
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

58. Piotr Knapik, Daniel Cieśla, Krzysztof Filipiak, Małgorzata Knapik, Marian Zembala. Prevalence and clinical significance of elevated preoperative glycosylated hemoglobin in diabetic patients scheduled for coronary artery surgery.


Eur.J.Cardiothorac.Surg.2011; Vol.39, No.4, p.484-489
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.293
Punktacja ministerstwa: 32.000

59. Piotr Knapik. Komentarz [do art.: Skuteczna terapia ostrej niewydolności oddechowej...]


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 4, s.464-465
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

60. Ewa Kucewicz-Czech, Ewa Urbańska, Piotr Wolski, Piotr Knapik, Jarosław Borkowski, Ewa Podwińska. Monitorowanie regionalnej saturacji mózgowej podczas zabiegów kardiochirurgicznych - algorytm postępowania.


Application of cerebral oximetry in adult cardiovascular surgery - management protocol.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 4, s.504-508
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

61. Małgorzata Werner, Hanna Misiołek, Krzysztof Strojek, Piotr Knapik. Perioperative glucose control in patients undergoing major thoracic surgical procedures - the role of anaesthesia and analgesia.


Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 2, s.244-250
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

62. Ewa Kucewicz, Rafał Drwiła, Karol Krawczyk, Wojciech Kruczak, Jacek Prokopowicz, Krzysztof Toczek, Ewa Urbańska, Mirosław Ziętkiewicz, Hanna Misiołek, Piotr Knapik. Terapia ukierunkowana na cel - profilaktyka powikłań wczesnego okresu pooperacyjnego - podsumowanie kursu.


Goal directed therapy - prevention of the complications in the early postoperative period.
Kardiochir.Torakochir.Pol.2011; T.8, nr 3, s.374-378
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.076
Punktacja ministerstwa: 13.000

63. Piotr Knapik, Wojciech Rychlik, Janusz Siedy, Paweł Nadziakiewicz, Daniel Cieśla Comparison of intravascular and conventional hypothermia after cardiac arrest..


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 11, s.1157-1163
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

64. Piotr Knapik. ECMO - reaktywacja, czyli nowe wyzwanie dla kardiochirurgów, anestezjologów i oddziałów intensywnej terapii. : Komentarz redakcyjny.


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 4, s.421-422
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

65. Piotr Knapik. Leczenie nerkozastępcze - lepiej wcześniej niż później. : Komentarz redakcyjny


Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 9, s.897
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

66. Piotr Knapik, Roman Przybylski, Paweł Nadziakiewicz, Rafał Koba, Tomasz Maciejewski, Marcin Borowicz, Grzegorz Włoczka, Szymon Pawlak, Marian Zembala. Zastosowanie utleniania pozaustrojowego (ECMO) w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej infekcją wirusem grypy pandemicznej.


The use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in the treatment of acute respiratory distress syndrome due to pandemic influenza.

Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 4, s.416-420


Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

67. Małgorzata Walaszczyk, Piotr Knapik, Hanna Misiołek, Wojciech Korlacki Epidural and opioid analgesia following the Nuss procedure.


Med.Sci.Monitor.2011; Vol.17, No.11, p.PH81-PH86
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.699
Punktacja ministerstwa: 20.000

2. PUBLIKACJE BEZ IMPACT FACTOR

1. Agnieszka Sędkowska, Magdalena Gawron-Kiszka, Maciej Tomaszewski, Jacek Kowalczyk, Witold Streb, Ewa Markowicz-Pawlus, Jadwiga Obrębska, Zbigniew Kalarus, Ewa Żukowska-Szczechowska. Otyłość i cukrzyca typu 2 a przerost lewej komory serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.


Obesity and diabetes mellitus and left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension.
Diabetol.Prakt.2011; T.12, nr 4, s.134-141
Punktacja ministerstwa: 6.000

2. Patrycja Pruszkowska, Zbigniew Kalarus. Przezskórna ablacja migotania przedsionków - dla wszystkich czy wybranych?


Kardiol.Dypl.2011; nr 2 (24), [październik], s.136-141
Zeszyt Edukacyjny - Migotanie przedsionków. Red.: B. Wożakowska-Kapłon
Punktacja ministerstwa: 2.000

3. Joanna Boidol, Zbigniew Kalarus. Komentarz [do art.: Apiksaban u pacjentów z migotaniem przedsionków].


Med.Dypl.2011; Vol.20, nr 9, s.27-28
Punktacja ministerstwa: 1.000

4. Monika Kozieł, Zbigniew Kalarus. Komentarz [do art.: Korelacja pomiędzy czynnikami ryzyka w skali CHADS 2 a ryzykiem krwawienia związanym z leczeniem warfaryną].


Med.Dypl.2011; Vol.20, nr 9, s.14-17
Punktacja ministerstwa: 1.000

5. Katarzyna Mitręga, Zbigniew Kalarus. Najważniejsze interakcje lekowe w kardiologii.


Med.Dypl.2011; Zeszyt edukacyjny, październik nr 3, s.16-23
Punktacja ministerstwa: 1.000

6. Mariola Szulik, Zbigniew Kalarus Riwaroksaban - nowe możliwości leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków.


Rivaroxaban - new possibilities of anticoagulation in atrial fibrillation..
Med.Faktów2011; Vol.4, nr 4, s.23-25

7. Agnieszka Sędkowska, Magdalena Gawron-Kiszka, Maciej Tomaszewski, Jacek Kowalczyk, Witold Streb, Ewa Markowicz-Pawlus, Jadwiga Obrębska, Zbigniew Kalarus, Ewa Żukowska-Szczechowska. Otyłość i cukrzyca typu 2 a przerost lewej komory serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.


Obesity and diabetes mellitus and left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension.
Nadciśnienie Tętn.2011; T.15, nr 2, s.93-101
Punktacja ministerstwa: 9.000

8. Zbigniew Kalarus. Migotanie przedsionków: nowe wytyczne diagnostyki i leczenia.


Puls Medycyny2011, nr 9(230), s.2-3

9. Gender-related benefit of transport to primary angioplasty: is it equal?


Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Marianna Janion, Lech Poloński.
Cardiol.J.2011; Vol.18, No.3, p.254-260
Punktacja ministerstwa: 9.000

10. Beata Spinczyk, Edyta Reichman-Warmusz, Romuald Wojnicz, Lech Poloński. Zapalenie mięśnia sercowego.


Myocarditis.
Choroby Serca i Naczyń2011; T.8, nr 3, s.124-131
Punktacja ministerstwa: 6.000

11. M. Sadowski, Gąsior, M. Gierlotka, M. Janion, L. Poloński. Gender-related differences in mortality after ST-segment elevation myocardial infarction: a large multicentre national registry.


EuroIntervention2011; Vol.6, No.9, p.1068-1072
Punktacja ministerstwa: 2.000

12. Katarzyna Birkner, Bartosz Hudzik, Lech Poloński. Nowe potencjalne markery w chorobie wieńcowej.


Folia Cardiol.Excerpta2011; T.6, nr 2, s.144-151
Punktacja ministerstwa: 6.000

13. Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Marianna Janion, Lech Poloński. Zależne od płci korzyści wynikające z transportu na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej - czy w przypadku mężczyzn i kobiet są one takie same?


Folia Cardiol.Excerpta2011; T.6, nr 3, s.153-161
Uwagi: przedrukowano za zgodą z Cardiol J 2011, 18(3): 254-260
Punktacja ministerstwa: 6.000

14. Stefan Grajek, Artur Mamcarz, Lech Poloński, Zbigniew Chmielak, Marek Kuch, Tomasz Zdrojewski, Wojciech Braksator, Adam Ostrzycki Farmakoterapia zaburzeń lipidowych - kontrowersje dotyczące założeń terapeutycznych w opinii polskich ekspertów. Podsumowanie dyskusji, która odbyła się w ramach inicjatywy Quo Vadis Cardiologia 21 stycznia 2011 r. w Łodzi.


Controversy in pharmacotherapy of dyslipidemia - Polish experts' standpoint..
Med.Faktów2011; Vol.4, nr 2, s.66-69
15. Lech Poloński, Przemysław Trzeciak, Jarosław Wasilewski. Choroba niedokrwienna serca - postępy 2010.
Med.Praktyczna2011, nr 3(241), s.38-49
Punktacja ministerstwa: 6.000

16. Lech Poloński, Przemysław Trzeciak, Jarosław Wasilewski. Choroby niedokrwienne serca - postępy 2010.

Med.Praktyczna - Kardiologia2011, nr 2 wydanie specjalne, s.8-16
Punktacja ministerstwa: 6.000

17. Michał Hawranek, Michał Wasiak, Mariusz Gąsior, Lech Poloński. 48-letni mężczyzna z niewydolnością serca i ze stabilną dławicą piersiową.


Med.Praktyczna - Kardiologia2011, nr 4 wydanie specjalne, s.102-108
Punktacja ministerstwa: 6.000

18. Michał Hawranek, Mariusz Gąsior, Lech Poloński. Wytyczne dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego - krok we właściwym kierunku. : Komentarz I


Med.Praktyczna - Kardiologia2011, nr 1 wydanie specjalne, s.25-28
Punktacja ministerstwa: 6.000

19. Agnieszka Janion-Sadowska, Janusz Sielski, Marek Gierlotka, Ewa Nowalany-Kozielska, Marianna Janion, Lech Poloński Pharmacological approach to patients with non-ST segment elevation myocardial infarction: does sex make a difference?.


Pol.Arch.Med.Wewn.2011; Vol.121, No.1-2, p.18-22
Punktacja ministerstwa: 9.000

20. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Roland Fiszer, Jan Głowacki, Paweł Banaszak, Marian Zembala.

Zastosowanie implantów Cardio-O-Fix do przezskórnego zamykania przetrwałego przewodu tętniczego i połączeń międzyprzedsionkowych: doświadczenia wstępne.
Folia Cardiol.Excerpta2011; T.6, nr 1, s.1-5
Uwagi: przedrukowano za zgodą z Cardiol J 2010, 17(6): 607-611
Punktacja ministerstwa: 6.000

21. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik Wrodzone i strukturalne wady serca - współczesne możliwości kardiologii interwencyjnej. Gdzie jesteśmy?.


Kardiol.Inwazyjna2011; T.6, nr 1, s.8-9
22. Piotr Knapik, Hanna Misiołek. ECMO - centralizować terapię czy nie? Anest.Inten.Ter.2011; T.43, nr 3, s.142-143 58.
Punktacja ministerstwa: 9.000

23. Dariusz Maciejewski, Andrzej Kubler, Piotr Knapik, Krzysztof Kusza, Paweł Sobczyński, Maria Wujtewicz, Patrycja Handzlik Polskie rekomendacje żywienia enteralnego dorosłych chorych oddziałów intensywnej terapii. Anest.Inten.Ter.2011; T.43, nr 3 supl.nr 2, s.4-18


Punktacja ministerstwa: 9.000

24. Piotr Knapik, Roman Przybylski, Jarosław Borkowski, Rafał Koba, Dawid Borowik, Tomasz Maciejewski, Marcin Borowicz, Grzegorz Włoczka. Transport chorych z zastosowaniem utleniania pozaustrojowego (ECMO).


Anest.Inten.Ter.2011; T.43, nr 3, s.169-173
Punktacja ministerstwa: 9.000

25. Wojciech Rychlik, Piotr Knapik, Janusz Siedy. Łagodna hipotermia terapeutyczna. Nowe możliwości techniczne, nowa szansa dla chorych po zatrzymaniu krążenia - cz.2.


Ogólnopolski Przegl.Med.2011, nr 4, s.27-30
Punktacja ministerstwa: 6.000Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

3. INNE

1. Miłosz Jankowski, Wiesław Królikowski, Dorota Górecka, Magdalena Twardowska, Marian Zembala, Dariusz Jastrzębski, Jacek Wojarski, Sławomir Żegleń. Niewydolność oddechowa.


W: Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2011. / Red.: A. Szczeklik
Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011
Punktacja ministerstwa: 3.000

2. Piotr Rozentryt, Paweł Siwołowski, Marian Zembala, Piotr Ponikowski. Renal support therapy.


W: The ESC textbook of acute and intensive cardiac care. / Eds.: M. Tubaro, N. Danchin, G. Filippatos, P. Goldstein, P. Vranckx and D. Zahger
New York : Oxford University Press, 2011
Punktacja ministerstwa: 7.000

3. P. Pruszkowska-Skrzep, M. Mazurek, E. Jędrzejczyk-Patej, A. Liberska, Z[bigniew] Kalarus. Migotanie przedsionków, co nowego w diagnostyce i terapii w roku 2011.


W: Kardiologia 2011 interdyscyplinarnie.
Warszawa : G-PHARMA Consulting, 2011
Uwagi: Skrót najnowszych doniesień z dziedziny kardiologii.
Punktacja ministerstwa: 3.000

4. Tomasz Kukulski, Witold Streb, Zbigniew Kalarus.

Migotanie przedsionków.
W: Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty. / Red.: E. Płońska-Gościniak, A. Szyszki, T. Kukulski, J.D. Kasprzak, Z. Gąsior, A. Gackowski, A. Siwińska, W. Braksator, K. Gołba, P. Pruszczyk, O. Trojnarska, B. Firek, A. Minczykowski
Warszawa : Medical Tribune Polska, 2011
Punktacja ministerstwa: 3.000

5. Elżbieta Adamowicz-Czoch, Jarosław Wasilewski, Lech Poloński.


Pacjent z chorobą wieńcową.
W: Choroby serca i naczyń. : Poradnik lekarza rodzinnego. Wyd. 2 popr. i uzup. / Red.: G. Opolski, W. Lukas, A. Steciwko: Gdańsk : Via Medica, 2011
Punktacja ministerstwa: 3.000

6. Piotr Rozentryt, Lech Poloński. Pacjent z przewlekłą chorobą nerek.


W: Choroby serca i naczyń. : Poradnik lekarza rodzinnego. Wyd. 2 popr. i uzup. / Red.: G. Opolski, W. Lukas, A. Steciwko
Gdańsk : Via Medica, 2011
Punktacja ministerstwa: 3.000

7. Andrzej Budaj, Andrzej Beręsewicz, Anetta Undas, Tomasz Pasierski, Henryk Wysocki, Bronisław Bednarz, Lech Poloński, Jerzy Sadowski, Karol Wierzbicki. Choroba niedokrwienna serca.


W: Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2011. / Red.: A. Szczeklik
Karków : Medycyna Praktyczna, 2011
Punktacja ministerstwa: 3.000

8. Dawid Olszowski, Lech Poloński. 52-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej.


W: Kardiologia w przypadkach klinicznych.
Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011
9. Dawid Olszowski, Lech Poloński. 67-letni mężczyzna z bólem wysiłkowym w klatce piersiowej.
W: Kardiologia w przypadkach klinicznych.
Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011
10. Bartosz Hudzik, Lech Poloński. 74-letni mężczyzna z bólem zamostkowym.
W: Kardiologia w przypadkach klinicznych.
Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna