1. Podstawowe wiadomości o wirusach Rodzaje wirusówPobieranie 270 Kb.
Strona2/5
Data24.02.2019
Rozmiar270 Kb.
1   2   3   4   5

4.5 Wirusy kombinowane

Tego typu wirusy są wirusami zawierającymi mechanizmy infekcji różnych obiektów. W przypadku, gdy wirus zaraża pliki uruchamialne (EXE, COM), a także sektor tablicy partycji oraz ewentualnie BOOT-sektory i inne pliki, nazywa się go wirusem typu multipartition. Ze względu na szeroką gamę zarażanych przez siebie ofiar, wirusy tego typu bardzo szybko rozprzestrzeniają się w systemie komputerowym.Pamięć przydzielana programom przez system DOS jest zwalniana zaraz po ich zakończeniu, stąd też wirus rezydentny, chcąc przejmować przerwania, musi wygospodarować sobie jakiś fragment w pamięci, do którego może się skopiować, aby nie zostać zamazanym przez kod innego programu, wczytywanego do zwolnionych przez system obszarów pamięci.

Do instalacji można wykorzystać dowolny fragment pamięci, który na pewno nie zostanie wykorzystany i zamazany przez żaden inny program (co skończyłoby się prędzej czy później zawieszeniem komputera, gdyż zostałaby zamazana procedura obsługi przejętego przerwania).


 1. Instalacja w pamięci operacyjnej

  1. Instalacja w tablicy wektorów przerwań

W komputerze IBM na użytek przerwań przeznaczono 256*4=1024 bajtów znajdujących się na początku pamięci operacyjnej od adresu 0000:0000 do adresu 0000:0400 (tak sprawa ma się oczywiście w trybie rzeczywistym i V86 procesorów 80x86). Mimo to większość programów wykorzystuje tylko przerwania poniżej numeru 80h, tak więc w obszarze 0000:0200-0000:0400 pojawia się 512-bajtowa luka, w której można umieścić kod wirusa. Najczęściej obszar ten jest wykorzystywany przez wirusy bardzo krótkie, potrzebujące do swych celów małego obszaru pamięci operacyjnej.

  1. Instalacja w obszarze zmiennych DOS

W obszarze pamięci od adresu 0000:0600 do adresu 0000:0700 znajduje się obszar wykorzystywany przy starcie systemu. Po załadowaniu obszar ten zawiera nieistotne dane systemu (w zasadzie nie używane), dzięki czemu jest to kolejna luka w pamięci systemu, w której można umieścić krótkiego (maksymalnie 256-bajtowego) wirusa.

  1. Instalacja w pamięci poniżej 640kB i UMB

Zarządzając pamięcią operacyjną system DOS dzieli ją na połączone w łańcuch bloki, z których każdy rozpoczyna się tzw. nagłówkiem MCB (ang. Memory Control Block). Każdy nagłówek zajmuje 16 bajtów i jest ulokowany zawsze na granicy paragrafu (16 bajtów), a zarządzany przezeń blok pamięci zaczyna się bezpośrednio po nim, także od granicy paragrafu.

Powyższy mechanizm stosowany jest zarówno dla pamięci niskiej (poniżej 640kB - LMB; ang. Low Memory Blocks), jak i dla pamięci wysokiej (powyżej 640kB - UMB; ang. Upper Memory Blocks).  1. Nietypowe metody instalacji

Korzystając z tego, iż tryby pracy ekranu nie wykorzystują najczęściej całej przeznaczonej dla danego trybu przestrzeni adresowej, można użyć części pamięci ekranu, aby skopiować tam wirusa. Wykorzystuje się w tym celu najczęściej adresy w segmencie 0B000 lub 0B800 (zależnie od karty graficznej), pod którymi ulokowane są dane dla trybów tekstowych ekranu.

Inną, dość nietypową metodę na instalację w systemie znalazł i wykorzystał twórca wirusa USSR.516. Wirus ten znajduje i alokuje sobie miejsce w jednym z buforów stosowanych przez DOS przy operacjach dyskowych. Dzięki temu, iż rezyduje w obszarach roboczych systemu, jest uznawany za jego część oraz, co istotne, nie zmniejsza długości pamięci dostępnej dla programów użytkownika.

Przejmowanie przerwań jest najczęściej stosowaną przez wirusy rezydentne metodą kontrolowania działania systemu. Procesory 80x86 mogą obsługiwać do 256 przerwań, którymi zajmują się osobne procedury obsługi. Adresy tych procedur zawarte są w tablicy przerwań, która w trybie rzeczywistym zajmuje 1024 bajty pamięci i jest ulokowana w obszarze od adresu 0000:0000 do 0000:0400. Tablica ta zawiera 256 rekordów (każdy o długości 4 bajtów) w postaci ofset:segment. Adres procedury obsługi przerwania o numerze 0h zajmuje więc komórki 0000:0000 -0000:0003, do przerwania 1h komórki 0004:0007 itd. aż do przerwania 0FFh, zajmującego komórki 0000:03FC - 0000:03FF.


 1. Przejmowanie przerwań i znajdowanie czystych wejść do systemu

6.1 Najczęściej przejmowane i wykorzystywane przerwania

Wirusy najczęściej wykorzystują i/lub przejmują następujące przerwania:

> 01h - Przerwanie trybu krokowego procesora, wywoływane wewnętrznie, gdy w rejestrze znaczników FLAGS jest ustawiony bit TF. Przerwanie Olh jest używane przez wirusy do poszukiwania w łańcuchu procedur obsługi przerwania jego ostatniego elementu, będącego przeważnie częścią DOS-a lub BIOS-a. W czasie wykonywania wyżej wymienionej operacji możliwe jest także przejęcie obsługi przerwania poprzez włączenie się w istniejący łańcuch obsługi przerwania, dzięki czemu nie trzeba modyfikować tablicy przerwań. Kontrola procedury obsługi tego przerwania pozwala wykryć uruchomiony debugger.

> 03h - Pułapka programowa (ang. breakpoint}, ze względu na 1-bajtową instrukcję (kod 0CCh) stosowana przez debuggery;

powyższa właściwość powoduje, iż instrukcję tę stosują bardzo krótkie wirusy do wywoływania pierwotnej procedury obsługi przejętego przez nie przerwania. Podobnie jak w przypadku przerwania numer 0lh, kontrolując INT 03h można wykryć włączony debugger.

> 08h - Przerwanie sprzętowe IRQ 0 - standardowo zgłaszane 18 razy na sekundę przez układ zegara 8253/8254 (częstotliwość generowania tego przerwania można zmienić programowo). Wewnątrz procedury jego obsługi znajduje się rozkaz wywołania przerwania 1Ch. Najczęściej używane jest ono do realizacji efektów specjalnych, rzadziej do autoweryfikacji wirusa.

> 09h - Przerwanie sprzętowe IRQ l, wywoływane po naciśnięciu lub puszczeniu klawisza na klawiaturze. Odczytany z portu 60h klawisz jest dekodowany przez funkcję (4F/15), a następnie umieszczany w buforze klawiatury, skąd dostępny jest później dla funkcji przerwania 16h. Podobnie Jak IRQ O, przerwanie 09h używane jest zwykle do efektów specjalnych i czasem do autoweryfikacji (na przykład kod wirusa jest sprawdzany przy każdym naciśnięciu lub puszczeniu klawisza).

> 10h - Przerwanie programowe BIOS obsługujące funkcje ekranu;

używane do efektów specjalnych lub w celu informowania innych kopii wirusa o obecności w pamięci.

> 12h - Przerwanie programowe BIOS zwracające po wywołaniu wielkość pamięci operacyjnej podaną w kilobajtach. Zwracana wartość jest odczytywana ze zmiennej systemowej BIOS, znajdującej się pod adresem 0000:0413. Przerwanie to wykorzystują głównie wirusy tablicy partycji i BOOT-sektorów, gdy zmniejszają ilość pamięci dostępnej dla systemu DOS. Aby tego dokonać, nie muszą jednak przejmować przerwania, a tylko zmodyfikować wyżej wymienioną zmienną BIOS. Czasem przerwanie 12h przejmowane jest w celu informowania innych kopii wirusa o obecności w systemie.

> 13h - Przerwanie programowe BIOS odpowiedzialne za obsługę dysków na poziomie sektorów. Obsługując dyskietki wywołuje przerwanie 40h. Jest ono używane najczęściej podczas infekcji

przez wirusy atakujące Główny Rekord Ładujący (MBR), BOOT-sektory i JAP. Jego przejęcie umożliwia zastosowanie techniki stealth dla sektorów, a także informowanie innych kopii wirusa o obecności w systemie.

> 14h - Przerwanie programowe BIOS odpowiedzialne za obsługę łączy szeregowych. Przechwytywane (choć rzadko) dla efektów specjalnych, polegających na przekłamywaniu odczytów7 i zapisów złącza.

> 15h - Przerwanie programowe BIOS odpowiedzialne za dodatkowe funkcje systemowe. Może być przejmowane dla efektów specjalnych, polegających na zmianie obsługi funkcji 4Fh. Powyższa funkcja jest wywoływana przez przerwanie sprzętowe IRQ l (09h) i odpowiada za dekodowanie klawiszy do postaci widzianej później przez przerwanie programowe int 16h. Godna uwagi jest także funkcja (9000/15), wywoływana przez procedurę obsługi przerwania sprzętowego IRQ 14 (76h), której przejęcie umożliwia zastosowanie techniki hardware-level stealth.

> 16h - Przerwanie programowe BIOS odpowiedzialne za obsługę klawiatury. Przejmowane najczęściej dla efektów specjalnych lub w celu informowania innych kopii wirusa o obecności w pamięci.

> 17h - Przerwanie programowe BIOS obsługujące drukarki. Przejmowane (choć rzadko) dla efektów specjalnych, polegających np. na fałszowaniu drukowanych znaków.

> 1Ch - Przerwanie wywoływane przez przerwanie sprzętowe IRQ 0 (08h), najczęściej przejmowane do celów efektów specjalnych (choć w tym wypadku lepiej przejąć obsługę przerwania IRQ 0).

> 21h - Przerwanie programowe DOS odpowiedzialne m.in. za obsługę dysków logicznych na poziomie plików, a także pamięci operacyjnej, czyli newralgicznych części systemu, stąd też jest ono najczęściej przejmowanym przez wirusy przerwaniem. Umożliwia infekcję plików przy ich otwieraniu, zamykaniu, czytaniu, zmianie nazwy, uruchamianiu itd. oraz pozwala na ukrywanie się w systemie. Ze względu na to, iż jest potrzebne wirusom do mnożenia się, nie wykorzystywane przez system numery funkcji często służą innym kopiom wirusa do sprawdzania jego obecności w systemie (nie musi on już przejmować innego przerwania, gdyż wyżej wymieniona operacja wykonywana jest niejako przy okazji).

> 24h - Przerwanie programowe DOS obsługujące błędy krytyczne systemu. W wypadku wystąpienia błędu wywołuje ono standardowo tzw. dialog ARIF (skrót od ang. Abort Retry Ignore Fail), pozwalający użytkownikowi zadecydować, jaką podjąć operację. Przerwanie to wirusy przejmują na czas infekcji, aby w razie wystąpienia jakiegoś błędu wirus mógł sam zadecydować, jaką akcję chce podjąć. Nowa obsługa przerwania najczęściej zawiera dwie instrukcje nakazujące systemowi DOS sygnalizować błąd programowi wywołującemu.

> 25h - Przerwanie programowe DOS odpowiedzialne za odczyt sektorów z dysków logicznych, czasem używane do ukrywania się w systemie, ale głównie do łatwego odczytywania BOOT-se-ktorów.

> 26h - Przerwanie programowe DOS odpowiedzialne za zapis sektorów na dyskach logicznych. Najczęściej używane jest do infekcji BOOT-sektorów. Zwykle wykorzystują je konie trojańskie do destrukcji.

> 27h - Przerwanie programowe DOS. Umożliwia zakończenie programu z pozostawieniem kodu w pamięci. Używają go niektóre, zwłaszcza stare, programy TSR, nowsze korzystają z funkcji (31/21). Wykorzystując działanie tego przerwania lub funkcji (31/21) można napisać prostego wirusa rezydentnego.

> 28h - Przerwanie programowe DOS pozwalające na wykonywanie pewnych operacji w tle, co jest wykorzystywane m. in. przez program PRINT. Może być użyteczne do infekowania plików, gdy DOS nie jest zajęty żadnym zadaniem, tak jak robi to np. wirus DOS-IDLE.

> 2Fh - Przerwanie multipleksowane systemu. Ze względu na różnorodność wykonywanych funkcji umożliwia m. in. znajdowanie oryginalnej procedury przerwania 13h (13h/2F), informowanie innych kopii wirusa o obecności w systemie oraz infekcję plików przy ich zamykaniu. To ostatnie możliwe jest dzięki zastosowaniu funkcji (1216/1220/2F), operujących na systemowych tablicach SFT (ang. System File Table), w których zawarte są wszystkie parametry wskazywanego przez uchwyt pliku.

> 30h/31h - W tablicy przerwań, w miejscu, gdzie powinny być adresy obsługi tych przerwań znajduje się rozkaz dalekiego skoku do DOS w postaci 0EA 00 00 SS SS, gdzie OO OO to offset, a SS SS to segment (po starcie systemu jest to segment kodu systemu DOS, ale może być podmieniony przez program antywirusowy). Adres wskazywany przez rozkaz skoku może być wykorzystywany do wywoływania funkcji DOS według przestarzałej konwencji CP/M, a także do zlokalizowania w segmencie kodu DOS adresu obsługi przerwania 21h, co umożliwia bezpieczne, omijające większość monitorów antywirusowych, wywoływanie funkcji DOS (metodę tę stosuje m.in. wirus DIR-2).

> 40h - Przerwanie programowe BIOS, które obsługuje dyski elastyczne. W większości BIOS-ów adres tego przerwania jest oryginalnym adresem przerwania 13h podczas inicjacji systemu. Podczas startu systemu BIOS przekierowywuje przerwanie 13h na 40h, o ile wykryje dysk twardy. Rzadko przejmowane; umożliwia dostęp do dyskietek z pominięciem przerwania 13h.

> 76h - Przerwanie sprzętowe IRQ 14, generowane przez sterownik dysku twardego przy wszelkich operacjach dyskowych. Obsługa przerwania polega na wykonaniu odczytu z portu 1F7h (rejestr stanu IDE) i wywołaniu funkcji (9000/15). Przejęcie jego lub funkcji (9000/15) umożliwia zastosowanie techniki hardware-level stealth do ukrywania się w systemie.

Jak widać, jest to znakomita większość wszystkich wykorzystywanych przez programy przerwań. Czasem, w celu zminimalizowania rozmiarów, wirus przejmuje dodatkowo jakieś nie używane przez system przerwanie (najczęściej powyżej numeru 60h), aby przy jego pomocy wywoływać pierwotny program obsługi jakiegoś przejętego przez siebie przerwania. Korzysta z tego, że maszynowy rozkaz wywołania przerwania (INT ??) zawiera tylko 2 bajty (o kodach OCDh/??, gdzie ?? to numer przerwania), gdy tymczasem rozkaz wywołania pierwotnego programu obsługi za pomocą rozkazu wywołania procedury zajmowałby od 3 (wywołanie pośredniej, bliskiej procedury) do 6 bajtów (wywołanie dalekiej, bezpośredniej procedury). Przejęcie jakiegoś przerwania programowego może być także wykorzystywane do sprawdzania, czy wirus został już wcześniej zainstalowany w pamięci, co pozwala mu uniknąć powtórnej, niepotrzebnej instalacji.6.2 Tunnelling

Dowolna modyfikacja w tablicy przerwań jest łatwa do wykrycia przez najprymitywniejszy nawet program antywirusowy, stąd też twórcy wirusów poszukiwali innej metody przejmowania przerwań, dzięki której nie trzeba modyfikować tablicy przerwań. Opracowano szereg metod polegających na włączaniu się do istniejącego łańcucha procedur obsługi przerwania, zwanych ogólnie tunelingiem.

Zainstalowany rezydentnie w pamięci wirus musi mieć możliwość wywoływania pierwotnej procedury przejętego przez siebie przerwania (np. podczas infekcji potrzebne są funkcje systemu obsługujące działania na plikach). Wywoływanie aktualnej (tzn. wskazywanej przez tablicę przerwań) procedury obsługującej dane przerwanie lub nawet tej, która została zapamiętana podczas instalacji wirusa w pamięci, grozi szybkim wykryciem przez monitor antywirusowy Najlepiej, gdy wywoływana przez wirusa procedura jest ostatnim elementem w łańcuchu procedur obsługi przerwania, czyli jest to po prostu oryginalna procedura zawarta w BIOS-ie lub DOS-ie.

6.3 Korzystanie ze stałych adresów w systemie (przerwania 21h i 2Fh)

Ta metoda tunelingu jest możliwa tylko w wersjach DOS powyżej 5.00. Służy ona do przechwytywania obsługi przerwania 21h i ewentualnie 2Fh (przy okazji znajdowany jest oryginalny adres procedury obsługi tego przerwania, ulokowanej w kodzie systemu DOS). Wykorzystuje ona fakt, iż system DOS posiada w swym pierwszym bloku MCB (oznaczonym jako systemowy) standardową sekwencję kodu.6.4 Wykorzystanie trybu krokowego procesora (ang. tracing)

Do znalezienia oryginalnych wejść do procedur obsługi przerwań można wykorzystać tryb krokowy procesora. Po zainstalowaniu odpowiedniego monitora pod przerwaniem krokowym wykonuje się jakąś testową funkcję, której wynik jest już wcześniej znany (np. przez uprzednie wywołanie tej funkcji bez monitora przerwania krokowego). Na bazie tego możemy stwierdzić (będąc w procedurze obsługi przerwania krokowego), czy znajdujemy się w poszukiwanym, oryginalnym kodzie przerwania, poprzez testowanie zawartości odpowiedniego rejestru lub ich grupy.

Dla przerwania int 21h wygodnie śledzić np. funkcję 62h (weź aktualny adres PSP) lub funkcję 30h (weź numer wersji DOS), dla przerwania int 13h taką funkcją może być 08h (weź informację o parametrach dysku).

6.5 Trik 2F/13

Do znalezienia oryginalnego programu obsługi przerwania 13h (obsługa fizycznych dysków) w ROM-BIOS można zastosować funkcję (13/2F), która służy do ustawiania nowej procedury obsługi dysków. Po jej wywołaniu dodatkowo zwracana jest informacja o obecnej i pierwotnej (oryginalnej) procedurze obsługi tego przerwania [dokładniej: zwracane są wartości parametrów z poprzedniego wywołania funkcji (13/2F)]. Funkcję tę wykorzystuje IO.SYS przy starcie systemu, aby przejąć kontrolę nad różnymi błędami pojawiającymi się przy dostępie do dysków. To, że potrzebuje ona parametrów wejściowych, można pominąć, gdyż jej dwukrotne wywołanie przywraca oryginalne ustawienia systemu. Poniższa sekwencja pokazuje, jak za pomocą opisanej funkcji znaleźć oryginalny (o ile nie jest on kontrolowany przez program antywirusowy) adres int 13h w ROM-BIOS-ie:

MOV AH,13h ; funkcja - ustaw obsługę dysków DS:DX adres

; procedury obsługi. ES:BX adres procedury, którą system

; będzie ustawiał jako procedurę obsługi przerwania nr 13h

; przy ewentualnym zawieszeniu systemu lub po wywołaniu

; int 19h

INT 2Fh ; wywołaj funkcję 13h

; po wywołaniu ES:BX zwraca adres procedury, którą system

; ustawi jako int 13h w wyżej wymienionych wypadkach, czyli

; zwykle będzie to oryginalna procedura obsługi przerwania

13h MOV SEG_13,ES ; trzeba zapamiętać adres oryginalnej procedury obsługi

MOV OFS_13,BX ; intl3h, znajdującej się w ES:BX

MOV AH,13h ; funkcja - ustaw obsługę dysków DS:DX i ES:BX to wartości

; z poprzedniego wywołania funkcji (13/2F)

INT 2Fh ; wywołaj funkcję 13hOdnajdywanie oryginalnych adresów przerwań , program z demonstracji w katalogu Tunel

6.6 Wykorzystanie trybu chronionego

Tryb chroniony nie jest zbyt często wykorzystywany przez wirusy, jednak kilka z nich używa go do przejmowania przerwań. Po zainstalowaniu (co wiąże się z przejściem do trybu chronionego) każde odwołanie do jakiegokolwiek przerwania będzie kierowane najpierw do wirusa, a dopiero ten przekaże je do oszukiwanego systemu poprzez chwilowe przejście (ang. redirection) do trybu rzeczywistego (lub trybu V86). Ponadto, aby utrudnić wykrycie wirusa w pamięci, można po instalacji przenieść jego kod do pamięci powyżej 1MB.

W przypadku systemu Windows do przejmowania przerwań można wykorzystać fakt, iż udostępnia on programom usługi specyfikacji DPMI (ang. DOS Protected Mode Interface).

Do przejmowania przerwań służą funkcje:

> 0200h - odczytanie wektora przerwań trybu rzeczywistego;

> 0201h - zapisanie wektora przerwań trybu rzeczywistego;

> 0202h - odczytanie adresu procedury obsługi wyjątku;

> 0203h - ustawienie adresu procedury obsługi wyjątku;

> 0204h - odczytanie wektora przerwań trybu wirtualnego;

> 0205h - zapisanie wektora przerwań trybu wirtualnego;

Powyższe funkcje są dostępne w trybie chronionym za pośrednictwem przerwania 31h. Przed ich użyciem należy sprawdzić, czy DPMI jest dostępne, za pomocą funkcji (1687/2F)


 1. Ukrywanie się w systemie operacyjnym

7.1 Technika stealth

Wirusy komputerowe modyfikują pliki i sektory, zmieniając ich zawartość (w przypadku plików zwykle powiększają jeszcze ich długość). Teoretycznie więc, aby wykryć wirusa, wystarczy odczytać plik lub sektor i odnaleźć w nim, przy użyciu skaningu, odpowiednią sekwencję (sygnaturę) wirusa. I rzeczywiście, metoda ta stosowana była z dużym powodzeniem aż do momentu, gdy pojawił się pierwszy wirus używający techniki stealth. Słowo stealth znaczy po angielsku niewidzialny. Takimi właśnie wydają się wirusy używające tej ciekawej sztuczki, która polega na kontroli odpowiednich funkcji systemu DOS lub BIOS, obsługujących pamięć i operacje dyskowe.

W momencie próby dowolnego dostępu do zainfekowanego pliku lub sektora uruchamiane są mechanizmy wirusa, które mają na celu oszukanie użytkownika.

Oszustwo polega na tym, iż fizycznie zarażony obiekt, po odpowiedniej obróbce przez wirusa, wygląda, jakby był nie zainfekowany.7.2 Semi-stealth

Wirusy wykorzystujące tę technikę oszukują system poprzez podawanie rzeczywistych długości zainfekowanych plików, wyświetlanych po wykonaniu polecenia DIR lub też w oknie programów dos Nawigator, Norton Commander, XtreeGold, Windows Commander czy też innych, mniej znanych nakładek.

Wyżej wymienione programy używają do przeszukiwania zawartości katalogu jednej z trzech par funkcji, z których pierwsza poszukuje pierwszego, a druga kolejnego wystąpienia w katalogu. Funkcje te to (1142/21), (4E/4F/21), (714E/714F/21). Oszukujący system wirus przejmuje te funkcje (niekoniecznie wszystkie) i monitoruje odpowiednie pola struktur, na których operuje dana funkcja.

W momencie wykonywania jednej z funkcji wirus wywołuje pierwotny program obsługi przerwania, a następnie modyfikuje elementy odpowiedniej struktury:

> pozycji katalogu (funkcje 11/12);

> DTA (funkcje 4E/4F);

> FindData (funkcje 714E/714F).

Modyfikacja polega na odjęciu długości wirusa od długości pliku opisywanej w odpowiednim polu struktury oraz najczęściej jakiejś modyfikacji czasu lub daty, będących znacznikiem zainfekowania pliku. Powyższe operacje wykonywane są oczywiście tylko po wykryciu obecności wirusa w znalezionym pliku.7.3 Full stealth

Aby w pełni oszukiwać system, należy oprócz prawdziwych długości plików podawać także ich prawdziwą zawartość. W tym celu oprócz funkcji przeszukujących zawartość katalogu trzeba przejąć funkcje służące do manipulowania zawartością plików.

Najprościej w momencie otwierania pliku leczyć go, a w chwili zamykania - ponownie infekować. Powyższa metoda ma jednak kilka niedociągnięć. Główną jej wadą jest to, iż nie sprawdzi się ona na pewno na dyskach zabezpieczonych przed zapisem (klasycznym przykładem jest tu płyta CD lub zabezpieczona przed zapisem dyskietka). Należy też pamiętać, iż użytkownik z pewnością zauważy częste leczenie i ponowną infekcję plików, gdyż wszelkie operacje dyskowe będą przebiegały wolniej.

Powyższych wad nie posiada natomiast metoda polegająca na tym, aby w momencie odczytu dowolnego pliku sprawdzać, czy jest to plik zainfekowany i w locie leczyć go w pamięci, nie zmieniając jednak jego obrazu na dysku. W efekcie program odczytujący plik widzi jego oryginalną zawartość, zaś fizycznie plik nie jest zmieniany. Napisanie procedury stosującej powyższą metodę nie jest już jednak zadaniem tak łatwym, jak w poprzednim przypadku; należy rozważyć kilka możliwości związanych z położeniem wskaźnika zapisu/odczytu w stosunku do początku pliku. Aby uprościć to zadanie, często stosuje się zabieg polegający na tym, że przy otwieraniu zainfekowanego pliku zmniejsza się w wewnętrznych strukturach DOS (tablica SFT) jego długość o rozmiar wirusa. Wtedy, jedynym obszarem pliku, którym musi zająć się wirus, jest jego początek (np. w przypadku nagłówka plików EXE wirus powinien przywracać jego prawdziwą zawartość), gdyż operacje odczytu nigdy nie dojdą do dodanego na końcu pliku wirusa.

Przy programowaniu wirusa wykorzystującego technikę stealth często przydatne są dwie wewnętrzne funkcje DOS (1216/1220/2F), służące do operowania na wewnętrznych strukturach DOS, tzw. tablicach SFT (ang. System File Table), zawierających wszelkie informacje o otwartym pliku. W systemie może istnieć kilka podtablic SFT, połączonych w łańcuch. Dostęp do zawartych w nich informacji o pliku uzyskuje się na podstawie uchwytu pliku zwracanego przez funkcje (3D,6C/21) przy jego otwieraniu. Uchwyt ten podaje się jako parametr funkcji (1216/1220/2F). Po ich użyciu najpierw uzyskujemy adres tzw. tablicy JFT (ang. Job File Table), opisującej pliki otwarte w danym procesie. Na jej podstawie otrzymujemy adres tablicy SFT opisującej dany plik. Używa się do tego poniższej sekwencji:

; Uzyskiwanie informacji o pliku na podstawie jego uchwytu

MOV AX,1220h ; weź adres tablicy JFT zawierającej numer SFT,

; opisującej plik podany w BX

MOV BX,UchwytPliku ; BX zawiera uchwyt (numer) pliku

INT 2Fh ; wywołaj funkcję

MOV BL,ES:[DI] ; weź numer tablicy SFT

MOV AX,1216h ; weź adres tablicy SFT na podstawie numeru w BL

INT 2Fh ; wywołaj funkcję ES:DI wskazuje na tablicę SFT pliku

Jak widać, infekowanie pliku jest możliwe nawet przy jego zamykaniu.
Pobieranie 270 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna