1. Nazwa przedmiotu (kursu)Pobieranie 44,31 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar44,31 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)Urologia


2. Numer kodowy kursuSUR007C

3. Jednostka dydaktycznaII Klinika Urologii

4. Typ kursuobowiązkowy

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia jednolite

6. Rok studiówIV

7. Semestr7

8. Liczba punktów ECTS1.5

9. Koordynator kursuDr n. med.Piotr Lipiński

10. Osoby prowadzące zajęciaProf. dr hab. med.Waldemar Różański

Dr hab. n. med.Marek Lipiński

Dr n. med. Marek Wrona

Dr.n.med Piotr Lipiński

Dr n. med Rafał Kliś

11. Efekty nauczaniaWiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po kursie „Urologia”:


 1. rozumie interdyscyplinarność zagadnienia, jakim jest urologia
 1. zna i rozumie podstawy diagnostyki z zakresu urologii 1. zna i rozumie przyczyny,przebieg choroby i formy leczenia nowotworów układu moczowego


 1. zna i rozumie przyczyny, przebieg choroby i sposoby leczenia łagodnego rozrostu stercza i raka gruczołu krokowego 1. zna i rozumie przyczyny, przebieg choroby i sposoby leczenia nowotworów jądra 1. zna i rozumie przyczyny oraz sposób postępowania w urazach układu moczopłciowego i stanach nagłych w urologii 1. zna i rozumie przyczyny, problemy kliniczne, metody leczenia kamicy nerkowej, moczowodowej i pęcherza moczowego
 1. zna i rozumie problemy kliniczne zakażenia dróg moczowych i potrafi wymienić sposoby leczenia

Student po kursie „Urologia”:


 • potrafi wymienić główne działy medycyny związane z urologią
 • potrafi podać objawy i wyjaśnić etiologię:

- zaburzeń oddawania moczu (mikcji)

- kolki nerkowej,

- bólów jądra,

- krwiomoczu • potrafi wymienić przykłady w/w zaburzeń

 • potrafi wymienić procedury diagnostyczne stosowane przy w/w zaburzeniach

 • potrafi ogólnie wymienić możliwości terapeutyczne stosowane przy leczeniu w/w zaburzeń • potrafi wymienić rodzaje nowotworów układu moczowego

 • potrafi opisać objawy, metody diagnostyki i sposoby leczenia raka nerki

 • umie opisać objawy, metody diagnostyki i sposoby leczenia raka urotelialnego nerki i moczowodu

 • potrafi podać objawy, sposoby diagnostyki i leczenia nowotworów pęcherza moczowego i cewki moczowej

 • potrafi opisać objawy, metody diagnostyki i sposoby leczenia raka gruczołu krokowego

 • potrafi postępować w zatrzymaniu moczu u chorego

 • umie wymienić sposoby leczenia łagodnego rozrostu stercza

 • umie wymienić typy nowotworów jądra

 • potrafi podać przykłady, objawy i metody diagnostyki nowotworów jądra

 • zna metody leczenia nowotworów jądra

 • potrafi wymienić postacie urazów nerki

 • potrafi wymienić typy urazów pęcherza moczowego, cewki moczowej i jądra

 • potrafi wymienić sposoby leczenia operacyjnego, mało inwazyjnego i farmakologicznego kamicy dróg moczowych
Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po kursie „Urologia”:


 1. uzyskuje/rozwija podstawowe umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne związane z chorobami układu moczopłciowego
Student po kursie „Urologia”:


 • na podstawie wstępnych danych klinicznych (wywiad) potrafi wybrać metody diagnostyczne umożliwiające zróżnicowanie poszczególnych zaburzeń

 • potrafi zinterpretować wyniki badań diagnostycznych

 • potrafi wybrać najbardziej odpowiednie procedury terapeutyczne przy leczeniu poszczególnych zaburzeń
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po kursie „Urologia”:


 1. rozwija świadomość związaną z odpowiedzialnością lekarską w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, oraz odpowiednie postawy etyczne, naukowe, zawodowe i osobiste niezbędne w pracy lekarza
Student po kursie „Urologia”:


 • rozwija świadomość roli, jaką odgrywa nauka w pracy zawodowej lekarza

 • rozwija świadomość wagi współpracy zespołu kliniczno-diagnostycznego

 • rozwija świadomość ciągłej potrzeby poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy

 • demonstruje umiejętność komunikacji na wysokim poziomie

 • demonstruje odpowiednie podejście do zdobywania wiedzy i prezentuje zdolność krytycznej samooceny swoich umiejętności

12. Sposób nauczaniazajęcia stacjonarne - 70%

nauka samodzielna - 30%13. Liczba godzin zajęćWykłady - 4h

Seminaria – 6h

Ćwiczenia – 9h


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeWymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z Anatomii, Fizjologii, Histologii15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniającebrak


16. Zawartość kursu
Wykłady

1. Kamica moczowa (2x 45 min.) • etiologia

 • diagnostyka

 • leczenie

2. Nowotwory układu moczowo-płciowego(3x 45 min.) • guzy nerki

 • raki uroterialne

 • rak gruczołu krokowego

 • guzy jądra

 • diagnostyka I sposoby leczenia


Grupy 12 osobowe

 1. (2x 45 min.)

  • Diagnostyka urologiczna

  • Diagnostyka endoskopowa, radiologiczna i ultradźwiękowa

  • Przyczyny zatrzymania moczu

 1. (2x 45 min.)

  • Przyczyny krwiomoczu

  • Nowotwory układu moczo-płciowego

  • Urazy nerek i dróg moczowych

 1. (2x 45 min.)

  • Rodzaje kamicy moczowej

  • Metody leczenia kamicy moczowej

  • Zakażenia układu moczowego)

Grupy 6 osobowe 1. (3x 45 min)

  • Badanie urologiczne (podmiotowe I przedmiotowe)

  • Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna układu moczowego

  • Diagnostyka endoskopowa układu moczowego

  • Badanie urodynamiczne

 1. (3x 45 min.)

  • Leczenie przyczyn zatrzymania moczu

  • Operacyjne leczenie nowotworów układu moczowego

  • Leczenie urazów nerek, pęcherza moczowego I cewki moczowej

 1. (3x45 min)

  • Leczenie kamicy układu moczowego

  • Pozaustrojowe zabiegi kruszenia złogów dróg moczowych

17. Metody nauczania i uczenia się • Wykłady

 • seminaria

 • ćwiczenia

 • nauka samodzielna

18. Zalecane źródła nauczania-Urologia

pod red. A. Borkowskiego, podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1999

-Podstawy urologii

pod. red. M. Fryczkowskiego, podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy pierwszego kontaktu, Śląska

Akademia Medyczna, Katowice 1994

-Urologia

pod red. J. Leńko, podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1987

-Urazy narządów miednicy mniejszej i zewnętrznych narządów płciowych

pod red. A. Borkowskiego i A. Borówki, Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, PZWL, Warszawa 1990


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie końcowe przedmiotu:

zaliczenie ustne z oceną20. Zasady egzaminowaniaWiedza:umiejętności praktyczne:postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęciaPolski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna