1. Nazwa przedmiotu (kursu) Medyczne, społeczne I etyczne aspekty płodności w XXI wiekuPobieranie 118,15 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar118,15 Kb.


1. Nazwa przedmiotu (kursu)Medyczne, społeczne i etyczne aspekty płodności w XXI wieku

2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaZakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności

4. Typ kursufakultatywny

5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia jednolite

6. Rok studiówV

7. Semestr9

8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuDr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

10. Osoby prowadzące zajęciaProf. dr hab. med. Krzysztof Kula

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

Dr n. med. Katarzyna Marchlewska

Dr n. med. Eliza Filipiak

11. Cele i założenia przedmiotu:Cele: Medycyna rozrodu jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycznych. Celem proponowanego przedmiotu nauczania jest przedstawienie aktualnych poglądów z tej dziedziny przydatnych przy prowadzeniu podstawowej praktyki lekarskiej.

Założenia: Nauczanie endokrynologii płodności i andrologii, dziedzin interdyscyplinarnych z pogranicza endokrynologii, urologii, seksuologii i pediatrii, ma w naszej Uczelni długą tradycję, a jest rzadko prowadzone w innych ośrodkach w kraju i Europie. Tymczasem kompetencje w tych dziedzinach mają podstawowe znaczenie dla profilaktyki zaburzeń płodności, leczenia niepłodności, planowania płodności, starzenia się układu płciowego i pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju płciowego.
Zakres tematyczny proponowanego przedmiotu:

 1. Postępy badań podstawowych i klinicznych:

 • rola steroidów płciowych w płodności

 • wpływ chorób ogólnoustrojowych oraz zaburzeń urologicznych i ginekologicznych na płodność

 • endokrynologia starzenia się – najnowsze dane, w tym własne, z europejskich wieloośrodkowych badań mężczyzn (European Male Aging Study)

 • wpływ czynników środowiskowych na płodność

 • rola stresu oksydacyjnego w płodności męskiej
 1. Postępy diagnostyki:

 • najnowsze kierunki w diagnostyce potencjału rozrodczego mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem:

- metod wykrywania stresu oksydacyjnego w nasieniu i plemnikach

- metod oceny fragmentacji oraz prawidłowej kondensacji DNA plemników

- metod oceny dojrzałości plemników

- testów oceniających rozwój zaburzeń metabolicznych prowadzących do niepłodności
 1. Postępy w leczeniu:

 • zaburzenia płodności kobiecej i męskiej leczone w systemie równoległym (system pary)

 • nowe spojrzenie na wskazania do zastosowania technik wspomaganego rozrodu w „leczeniu” niepłodności

 • leczenie zespołu metabolicznego z zespołem jajników wielotorbielowatych (PCOS, ang. polycystic ovary syndrome) w terapii niepłodności i późniejszych ogólnoustrojowych konsekwencjach zdrowotnych

 • możliwości profilaktyczne i terapeutyczne chorób ogólnoustrojowych, urologicznych i ginekologicznych prowadzone w systemie pary

 • zmiana podejścia do postępowania terapeutycznego u pacjentów z zaburzeniami różnicowania płciowego (ZRP) i zaburzeniami płci psychicznej

12. Forma zajęć i liczba godzin dla poszczególnych form zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, laboratoryjne, fakultatywne i inne)15 h zajęć seminaryjnych w grupach 24-osobowych

13. Wymagania wstępne i wymagania równoległeZaliczenie kursu z „Medycyny rozrodu z seksuologią” (IV rok, Wydział Lekarski)

14. Metody dydaktyczne (przekaz słowny, panel, prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz, praca grupowa, rozwiązywanie przypadków etc.)- zajęcia seminaryjne ilustrowane prezentacjami multimedialnymi

- dyskusje na temat rozwiązywania problemów związanych z przypadkami klinicznymi

- aktywny udział studentów; praca w grupie: przygotowanie prezentacji artykułu naukowego związanego z tematem zajęć i dyskusja

- film anglojęzyczny pt.: „Gender puzzle”


15. Treści programowe przedmiotu (opis w punktach szczegółowych treści nauczania na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, laboratoryjnych, fakultatywnych i innych)Seminarium 1 (1,5 h)

Rola steroidów płciowych w rozrodzie” • Jądra i jajniki źródłem testosteronu, „męskiego” hormonu płciowego

 • Po co mężczyznom i kobietom testosteron? Rola testosteronu w regulacji procesu spermatogenezy i cyklu płciowego u kobiet – badania doświadczalne i kliniczne

 • Obraz kliniczny pacjentów: mężczyzn z niedoborem testosteronu i kobiet z jego nadmiarem;

 • Jądra i jajniki źródłem estrogenu, „żeńskiego” hormonu płciowego

 • Po co mężczyznom i kobietom estrogen? Rola estradiolu w regulacji spermatogenezy i cyklu płciowego u kobiet – badania doświadczalne i kliniczne

 • Obraz kliniczny pacjentów z niedoborem aromatazy, enzymu przekształcającego androgeny do estrogenów

Seminarium 2 (1,5 h)

Europejskie badania nad starzeniem się mężczyzn (European Male Ageing Study - EMAS)” • Wpływ wieku na wydzielania steroidów płciowych

 • Wpływ otyłości i chorób współistniejących na wydzielanie steroidów płciowych

 • Pojęcie hipogonadyzmu późnego u mężczyzn (LOH, ang. late-onset hypogonadism)

 • Częstość występowania różnych form LOH u mężczyzn europejskich


Seminarium 3 (1h)

Kiedy substytucyjne leczenie hormonalne ma medyczne uzasadnienie?” • Kontrowersje związane z wartościami referencyjnymi dla koncentracji testosteronu we krwi mężczyzn. Kiedy poziom testosteronu jest obniżony?

 • Czy andropauza istnieje?

 • Kontrowersje dotyczące substytucji hormonalnej u kobiet po menopauzie i u starszych mężczyzn

 • Znaczenie testosteronu w chorobach układu krążenia u kobiet i mężczyzn

 • Kontrowersje dotyczące antykoncepcji hormonalnej u kobiet i mężczyzn


Seminarium 4 (1h)

Kontrowersje związane z wykorzystywaniem technik wspomaganego rozrodu i systemu pary jako metod leczenia niepłodności” • Parametry badania nasienia zgodne z referencjami WHO – czy rzeczywiście gwarantują płodność mężczyzny?

 • Parametry badania nasienia poniżej wartości referencyjnych - czy rzeczywiście nie ma szans na uzyskanie ciąży drogą naturalną?

 • Leczenie męskiej niepłodności – strata czasu czy obowiązek lekarza?

 • Co to jest „system pary” w diagnostyce i leczeniu niepłodności?

 • Zdrowie i rozwój dzieci urodzonych w wyniku technik wspomaganego rozrodu i przy innych sposobach leczenia niepłodności – przegląd piśmiennictwa

 • Na czym polega rola lekarza pierwszego kontaktu w diagnostyce i profilaktyce zaburzeń płodności?


Seminarium 5 (1,5 h)

Wpływ czynników środowiskowych na płodność męską” • Epidemiologia zaburzeń męskiego układu płciowego związanych z czynnikami środowiskowymi

 • Zespół dysgenezji jąder (TDS, ang. testicular dysgenesis syndrome) jako prawdopodobna przyczyna zaburzeń męskiego układu płciowego

 • Mechanizm działania ksenoestrogenów

 • Jatrogenne przyczyny niepłodności

 • Wpływ stylu życia na męską płodność


Seminarium 6 (2 h)

Wpływu chorób ogólnoustrojowych oraz zaburzeń urologicznych na męską płodność” • W jaki sposób wpływają na męską płodność:

- zaburzenia czynności podwzgórza i przysadki

- choroby tarczycy

- choroby nadnerczy;

- zaburzenia gospodarki wapniowej

- ciężkie choroby układowe

- choroby nowotworowe m.in. nowotwory jąder

- stany zapalne w układzie moczowo-płciowym

- żylaki powrózków nasiennych


Seminarium 7 (1,5 h)

Kontrowersje w postępowaniu medycznym u pacjentów z zaburzeniami różnicowania płciowego (ZRP)” • ZRP jako problem dla lekarzy i rodziców

 • Postawa rodziców dzieci z ZRP i ich konsekwencje dla dalszego rozwoju dziecka

 • Kontrowersje związane z podjęciem decyzji o płci dziecka z obojnaczymi narządami płciowymi

 • Problemy pacjentów z ZRP w wieku rozwojowym i dojrzałym

 • Na czym polega rola lekarza pierwszego kontaktu w postępowaniu u pacjentów z ZRP oraz zaburzeniami płci psychicznej?


Seminarium 8 (2,5 h)

Rola stresu oksydacyjnego w niepłodności męskiej” • Definicja reaktywnych form tlenu (RFT) i stresu oksydacyjnego

 • Źródła RFT i systemy antyoksydacyjne w nasieniu

 • Fizjologiczna rola RFT w procesie przygotowania plemnika do zapłodnienia

 • Przyczyny zwiększonej produkcji RFT w nasieniu

 • Stres oksydacyjny a parametry nasienia i potencjał zapładniający plemników

 • Naukowe przesłanki dotyczące wspomagania leczenia niepłodności męskiej substytucją antyoksydantami


Seminarium 9 (2,5 h)

Nowe kierunki w badaniu nasienia” • Ograniczenia podstawowego badania nasienia

 • Analiza nasienia wspomagana komputerowo (CASA, ang. computer-assisted sperm analysis)

 • Analiza jakości DNA plemników

 • Metody oceny stresu oksydacyjnego w nasieniu i plemnikach

 • Metody oceny dojrzałości plemników16. Efekty nauczaniaWiedza


Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po skończonym kursie 1. zna i rozumie rolę steroidów płciowych w rozrodzie
 1. zna i rozumie zmiany hormonalne i ogólnoustrojowe zachodzące u kobiet i mężczyzn w procesie starzenia
 1. zna i rozumie kontrowersje związane z wykorzystywaniem technik wspomaganego rozrodu i systemu pary jako metod leczenia niepłodności 1. zna i rozumie zagrożenia związane z wpływem czynników środowiskowych na płodność męską 1. zna i rozumie wpływ chorób ogólnoustrojowych oraz zaburzeń urologicznych na płodność męską 1. zna i rozumie kontrowersje w postępowaniu medycznym u pacjentów z zaburzeniami różnicowania płciowego (ZRP) 1. zna i rozumie wpływ stresu oksydacyjnego na płodność męską 1. zna najnowsze trendy w diagnostyce nasienia dotyczące wykorzystania tzw. metod dodatkowych do oceny czynności i jakości plemnikówStudent po skończonym kursie • zna i rozumie rolę testosteronu, estrogenów i progesteronu w układzie płciowym u kobiet i mężczyzn;

 • potrafi omówić działanie testosteronu, estrogenów i hormonów tarczycy w procesie spermatogenezy i regulacji cyklu płciowego kobiety;

 • zna i rozumie działanie ogólnoustrojowe testosteronu, progesteronu i estrogenów u kobiet i mężczyzn;

 • potrafi podać definicję zespołu metabolicznego, jajników wielotorbielowatych (PCO) i innych przyczyn zaburzeń miesiączkowania;

 • rozumie kontrowersje związane z hormonalną antykoncepcją. • potrafi podać definicję hipogonadyzmu późnego (LOH) i menopauzy;

 • rozumie kontrowersje związane z substytucyjną terapią mężczyzn i kobiet przy starzeniu się;

 • zna i rozumie zasady klinicznego zastosowania testosteronu, estrogenów i progesteronu u kobiet i mężczyzn;

 • zna leczenie zespołu metabolicznego w aspekcie zaburzeń owulacji i niepłodności. • zna wartości referencyjne parametrów nasienia i wie, jak je interpretować;

 • zna i rozumie przyczyny męskiej niepłodności i wie, jakie są możliwości leczenia;

 • zna i rozumie przyczyny żeńskiej niepłodności i wie, jakie są możliwości leczenia;

 • zna i rozumie, co to jest system równoległy (system pary) w leczeniu niepłodności kobiecej i męskiej;

 • zna nowe możliwości profilaktyczne i terapeutyczne w niepłodności prowadzone w systemie pary; • potrafi wymienić główne czynniki środowiskowe wpływające na płodność męską;

 • potrafi podać definicję zespołu dysgenezji jąder;

 • zna i rozumie mechanizm działania ksenobiotyków w etiologii męskiej niepłodności;

 • zna i rozumie mechanizm jatrogennego działania niektórych leków w etiologii męskiej niepłodności;

 • zna i rozumie mechanizm wpływu stylu życia na męską płodność;

 • zna i rozumie rolę lekarza pierwszego kontaktu w profilaktyce zaburzeń płodności. • potrafi wymienić choroby ogólnoustrojowe, które przyczyniają się do obniżenia męskiej płodności;

 • potrafi wymienić zaburzenia urologiczne, które przyczyniają się do obniżenia męskiej płodności;

 • zna patomechanizm obniżenia płodności w przebiegu omówionych chorób;

 • zna i rozumie rolę lekarza pierwszego kontaktu w profilaktyce i diagnostyce zaburzeń płodności. • potrafi przedstawić problemy z jakimi spotykają się rodzice pacjentów z ZRP;

 • potrafi przedstawić problemy z jakimi spotykają się lekarze pacjentów z ZRP;

 • potrafi omówić konsekwencje decyzji medycznych dla dalszego rozwoju dziecka;

 • zna i rozumie problemy medyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów z ZRP w wieku rozwojowym i dojrzałym;

 • zna i rozumie rolę lekarza pierwszego kontaktu w postępowaniu wobec pacjentów z ZRP i zaburzeniami płci psychicznej; • zna definicję reaktywnych form tlenu (RFT) oraz potrafi podać ich przykłady;

 • potrafi wymienić źródła RFT w nasieniu;

 • potrafi wymienić systemy antyoksydacyjne w nasieniu;

 • zna fizjologiczną rolę RFT w procesie przygotowania plemników do zapłodnienia;

 • potrafi wymienić przyczyny endogenne i egzogenne prowadzące do zwiększonej produkcji RFT i w konsekwencji wywołania stresu oksydacyjnego w nasieniu;

 • potrafi wymienić markery uszkodzeń peroksydacyjnych lipidów błony komórkowej, białek i DNA plemników;

 • potrafi wymienić skutki stresu oksydacyjnego w plemnikach w kontekście zaburzeń męskiej płodności;

 • rozumie kontrowersje związane z wykorzysta- niem preparatów antyoksydacyjnych we wspomaganiu leczenia męskiej niepłodności. • zna i rozumie ograniczenia podstawowego badania nasienia związane z jego standaryzacją, subiektywizmem wykonywanych analiz oraz oceną czynności plemników;

 • zna i rozumie dodatkowe możliwości dotyczące badania nasienia wykonywanego z wykorzystaniem systemu komputerowego (tzw. analiza nasienia wspomagana komputerowo) w szczególności w kontekście oceny kinetyki ruchu plemnika i obiektywizmu wykonywania badania;

 • rozumie ograniczenia związane z analizą nasienia wspomaganą komputerowo;

 • zna i rozumie możliwości oceny poziomu RFT oraz czynników antyoksydacyjnych w nasieniu i plemnikach;

 • zna metody pośrednie oceny uszkodzeń peroksydacyjnych plemnika wykorzystujące analizę poziomu odpowiednich markerów;

 • potrafi wymienić metody oceniające stopień fragmentacji DNA plemników;

 • potrafi wymienić metody oceniające stopień prawidłowej kondensacji DNA plemników;

 • zna metody oceniające dojrzałość czynnościową plemników;

 • zna ograniczenia omówionych metod, kontrowersje związane z ich wartościami referencyjnymi oraz trudności w interpretacji ich wyników.

Umiejętności


Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po skończonym kursie


 1. posiada poszerzone umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne oraz znajomość profilaktyki w przypadkach niepłodności, zaburzeń różnicowania płciowego oraz w problemach klinicznych związanych ze starzeniem się układu płciowego;
Student po skończonym kursie


 • potrafi na podstawie wstępnych danych klinicznych (wywiad lekarski, badanie fizykalne, ogólne badanie nasienia) określić możliwy udział czynników środowiskowych, chorób ogólnoustrojowych oraz zaburzeń urologicznych w niepłodności męskiej,

 • potrafi na podstawie wstępnych danych klinicznych (wywiad lekarski, badanie fizykalne, ogólne badanie nasienia) wybrać metody dodatkowe oceny potencjałów płodności obojga partnerów,

 • potrafi krytycznie odnieść się do wartości koncentracji steroidów płciowych i gonadotropin analizując je zawsze w kontekście obrazu klinicznego,

 • potrafi interpretować wyniki badania nasienia i monitorowania cyklu płciowego u kobiet w aspekcie zaburzeń płodności,

 • nabywa umiejętności interpretacji wyników omówionych metod dodatkowych oceny czynności i jakości plemników, mając na uwadze ich ograniczenia diagnostyczne oraz kontrowersje związane z wartościami referencyjnymi,

 • potrafi na podstawie wyników badań podjąć decyzję co do dalszego postępowania klinicznego z niepłodną parą,

 • potrafi na podstawie danych klinicznych ocenić szanse pacjentów na posiadanie własnego potomstwa,

 • nabywa umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu ZRP,

 • nabywa umiejętności klasyfikacji ZRP.Postawy etyczne i umiejętności ogólne


Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student po skończonym kursie


 1. rozwija świadomość związaną z odpowiedzialnością lekarską w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, oraz rozwija odpowiednie postawy etyczne, naukowe, zawodowe i osobiste niezbędne w pracy lekarza, w tym lekarza pierwszego kontaktu
Student po skończonym kursie


 • rozwija świadomość roli, jaką odgrywa nauka w pracy zawodowej lekarza,

 • rozwija świadomość wagi współpracy zespołu kliniczno-diagnostycznego,

 • rozwija świadomość ciągłej potrzeby poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy,

 • rozwija świadomość etycznego postępowania w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ZRP, wykorzystywaniu metod wspomaganego rozrodu w terapii niepłodności partnerskiej, substytucyjnej terapii hormonalnej u mężczyzn i kobiet,

 • demonstruje umiejętność komunikacji na wysokim poziomie,

 • prezentuje odpowiednie podejście do zdobywania wiedzy i zdolność krytycznej samooceny swoich umiejętności,

 • nabywa umiejętności komunikowania się, uczenia i rozwiązywania problemów w grupie,

 • nabywa umiejętności przygotowywania i przedstawiania prezentacji naukowych.

17. Zalecane źródła nauczania 1. Materiały z seminariów (prezentacje, filmy).

 2. Artykuły do przygotowania prezentacji na poszczególne zajęcia (oryginalne lub poglądowe).

 3. Materiały dodatkowe w postaci wybranych aktualnych artykułów poglądowych dotyczących omawianych tematów.

 4. Skrypt „Medycyna rozrodu z elementami seksuologii”

Wszystkie materiały dostępne są na platformie UXP.

18. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie końcowe przedmiotu:
Test jednokrotnego wyboru, 10 pytań – maksymalna ilość punktów do uzyskania - 10

Punkty za prezentację artykułów – maksymalna ilośc punktów do uzyskania – 3

Konieczne jest uzyskanie co najmniej 6 punktów z testu i co najmniej 1 punktu za prezentację artykułu, aby zaliczyć zajęcia.

Punkty (sumaryczne za test i prezentację) i oceny: • <7 punktów – ocena niedostateczna (2,0)

 • 7 punktów – ocena dostateczna (3,0)

 • 8 punków – ocena dość dobra (3,5)

 • 9-10 punktów – ocena dobra (4,0)

 • 11 punktów – ocena ponad dobra (4,5)

 • 12-13 punktów – ocena bardzo dobra (5,0)19. Język, w którym prowadzone są zajęciaSeminaria w języku polskim

Literatura do samodzielnego opracowania w grupach 4-osobowych oraz materiały dodatkowe w języku polskim lub angielskim


20. Informacje dodatkoweStudenci powinni przed przystąpieniem do zajęć podzielić się na 4-osobowe grupy i pobrać z UXP artykuły w pdf do przygotowania prezentacji na poszczególne zajęcia (data zajęć, na które trzeba przygotować prezentacje będzie podana w oddzielnym pliku, po ustaleniu terminów zajęć). Każda z grup będzie miała obowiązek wcześniejszego poinformowania koordynatora zajęć o dokonanym wyborze. Ten sam artykuł może być opracowywany tylko przez jedną grupę! Każda grupa ma obowiązek opracowania 1 artykułu. W razie jakichkolwiek trudności lub niejasności należy skontaktować się z koordynatorem zajęć.
Regulamin zajęć oraz regulamin przygotowania prezentacji artykułów dostępne są na platformie UXP.
Koordynator zajęć: Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, renata.walczak-jedrzejowska@umed.lodz.pl


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna