1. Nazwa przedmiotu (kursu) Choroby wewnętrzne endokrynologiaPobieranie 56,64 Kb.
Data05.01.2018
Rozmiar56,64 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Choroby wewnętrzne - endokrynologia2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktyczna1. Zakład Immunoendokrynologii, Katedra Endokrynologii UM w Łodzi

2. Klinika Endokrynologii, Katedra Endokrynologii UM w Łodzi

3. Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych, Katedra Endokrynologii UM w Łodzi

4. Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedra Endokrynologii UM w Łodzi4. Typ kursu


Obowiązkowy5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej


Studia magisterskie jednolite6. Rok studiów


V


7. Semestr


X


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursu


dr hab. n. med. Hanna Ławnicka10. Osoby prowadzące zajęciaZakład Immunoendokrynologii:

 1. prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień

 2. prof. dr hab. n. med. Gabriela Mełeń-Mucha

 3. dr hab. n. med. Hanna Ławnicka

 4. dr n. med. Ewelina Motylewska

 5. lek. Hanna Wosik (doktorantka)

Klinika Endokrynologii:

 1. prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski

 2. prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunert-Radek

 3. lek. Sylwia Bednarska (doktorantka)

 4. lek. Dominik Wojtczak (doktorant)

Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych:

 1. prof. dr hab n. med. Dorota Słowińska-Klencka

 2. dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Mariusz Klencki

 3. dr n. med. Bożena Popowicz

Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

11. Efekty nauczaniaWiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu choroby wewnętrzne - endokrynologia student:

zdobywa wiedzę z zakresu:
 1. badania podmiotowego i przedmiotowego ze szczególnym uwzględnieniem symptomatologii zaburzeń czynności układu wewnątrzwydzielniczego

 2. epidemiologii, etiologii i patofizjologii chorób układu wewnątrzwydzielniczego ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, nadnerczy, przytarczyc i nowotworów neuroendokrynnych

 3. rodzaju, właściwego doboru i interpretacji badań dodatkowych (laboratoryjnych, hormonalnych i obrazowych) stosowanych w diagnostyce endokrynologicznej

 4. diagnostyki różnicowej i rozpoznawania endokrynopatii ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, nadnerczy, przytarczyc i nowotworów neuroendokrynnych

 5. zasad i metod leczenia chorób układu wewnątrzwydzielniczego, zwłaszcza chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, nadnerczy, przytarczyc i nowotworów neuroendokrynnych

 6. stanów nagłych i zagrażających życiu uwarunkowanych chorobami układu wewnątrzwydzielniczego

 7. endokrynologicznych przyczyn nadciśnienia tętniczego

 8. zaburzeń endokrynnych w chorobach nowotworowych

 9. zasad, zalet i ryzyka profilaktyki jodowej

 10. profilaktyki, diagnostyki i leczenia osteoporozy

 11. zaburzeń hormonalnych i metabolicznych w przebiegu zaburzeń w kontroli energetycznej człowieka (otyłość, zespół metaboliczny, jadłowstręt psychiczny)
Po zakończeniu kursu choroby wewnętrzne - endokrynologia student:

podaje definicje, opisuje etiologię i patogenezę, wymienia objawy podmiotowe i przedmiotowe, wymienia metody diagnostyczne, przeprowadza różnicowanie i podaje zasady leczenia:
 1. chorób podwzgórza i przysadki: guzów okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, pourazowych i jatrogennych uszkodzeń układu podzwgórzowo-przysadkowego, chorób naciekowo-zapalnych, moczówki prostej, zespołu nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespół Schwartza i Barttera, SIADH), zespołu pustego siodła, niedoczynności przedniego płata przysadki, naczyniopochodnych uszkodzeń przysadki (poporodowa martwica przysadki, udar krwotoczny), guzów przysadki (guz prolaktynowy, guz wydzielający hormon wzrostu, guz wydzielający hormon adrenokortykotropowy [ACTH-zależny przysadkowy zespół Cushinga i zespół Nelsona], guz gonadotropinowy, guz tyreotropinowy, nieczynne hormonalnie guzy przysadki, przypadkowo wykryte guzy przysadki)

 2. chorób tarczycy: nadczynności tarczycy (choroba Gravesa i Basedowa, wole guzkowe toksyczne, guzek autonomiczny pojedynczy, rzadkie przyczyny nadczynności tarczycy), pierwotnej i wtórnej niedoczynności tarczycy, orbitopatii tarczycowej, chorób tarczycy przebiegających z eutyreozą (wole miąższowe, wole guzkowe, przypadkowo wykryte guzki tarczycy), zapaleń tarczycy (przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, podostre zapalenie tarczycy, ostre bakteryjne i niebakteryjne zapalenie tarczycy), raków tarczycy (rak brodawkowaty, rak pęcherzykowy, rak niezróżnicowany, rak rdzeniasty)

 3. chorób kory nadnerczy: pierwotnej (choroba Addisona) i wtórnej niedoczynności kory nadnerczy, ACTH-niezależnego zespołu Cushinga, hiperaldosteronizmu pierwotnego (zespół Conna), zespołów nadmiaru androgenów (guzy nadnerczy wydzielające androgeny, wrodzony przerost kory nadnerczy), przypadkowo wykrytego guza nadnercza, raka kory nadnercza

 4. chorób rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)

 5. chorób przytarczyc: pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc, niedoczynności przytarczyc

 6. chorób rozproszonego układu wewnątrzwydzielniczego: nowotworów neuroendokrynnych (isulinoma, gastrinoma, glukagonoma, VIP-oma, somatostatinoma)

 7. chorób gonad: zaburzeń miesiączkowania, zespołu policystycznych jajników, przedwczesnego wygaśnięcia czynności jajników

 8. zespołów wielogruczołowych: poliendokrynopatii uwarunkowanych autoimmunologicznie (APSI, APSII, APSIII), zespołów mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych (MEN1, MEN2A, MEN2B)

 9. ektopowego wydzielania hormonów

 10. nadciśnienia tętniczego uwarunkowanego hormonalnie

 11. hirsutyzmu i wirylizacji

 12. osteoporozy pierwotnej i wtórnej

 13. stanów nagłych i zagrażających życiu uwarunkowanych zaburzeniami czynności układu wewnątrzwydzielniczego: przełomu tarczycowego, przełomu nadnerczowego, udaru przysadki, przełomu hiperkalcemicznego, tężyczki, przełomu hipometabolicznego

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu choroby wewnętrzne - endokrynologia student:

 1. samodzielnie przeprowadza wywiad lekarski ze zwróceniem szczególnej uwagi na symptomatologię chorób układu wewnątrzwydzielniczego

 2. samodzielnie przeprowadza badanie przedmiotowe uwzględniające objawy charakterystyczne dla chorób układu wewnątrzwydzielniczego, w tym badanie gruczołu tarczowego, ocena obecności objawów ocznych towarzyszących niektórym zaburzeniom czynności tarczycy, badanie objawów Chvostka i Trosseau

 3. w oparciu o wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego formułuje rozpoznanie wstępne

 4. proponuje wybór optymalnego zestawu badań dodatkowych stosowanych w diagnostyce endokrynologicznej

 5. rozumie i interpretuje wyniki badań dodatkowych wykorzystywanych w diagnostyce poszczególnych chorób układu wewnątrzwydzielniczego

 6. potrafi postawić rozpoznanie choroby na podstawie wyników badania podmiotowego, przedmiotowego i wyników badań dodatkowych

 7. proponuje postępowanie terapeutyczne dla poszczególnych chorób układu wewnątrzwydzielniczego - ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego, tarczycy, nadnerczy, przytarczyc i nowotworów neuroendokrynnych
Po zakończeniu kursu choroby wewnętrzne - endokrynologia student:

 1. wymienia dane z wywiadu lekarskiego mogące wskazywać na obecność chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego

 2. wymienia odchylenia badania przedmiotowego charakterystyczne dla poszczególnych chorób gruczołów dokrewnych

 3. samodzielnie analizuje dokumentację medyczną (karty informacyjne, historie choroby) w odniesieniu do danych klinicznych

 4. zna normy laboratoryjne niektórych badań stosowanych w diagnostyce endokrynologicznej i rozumie znaczenie nieprawidłowych wyników tych badań (np. stężenie TSH, fT3, fT4, kortyzolu, ACTH)

 5. interpretuje wyniki testów dynamicznych (stymulujących i hamujących) wykorzystywanych w diagnostyce endokrynologicznej:

 • chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego (test z GHRH, z insuliną, z glukagonem, z klonidyną, z TRH, z GnRH, z CRH, z metoclopramidem, doustny test hamowania GH glukozą, test hamowania z dexamethasonem, test odwodnieniowy, test wazopresynowy)

 • chorób nadnerczy (test pobudzania wydzielania kortyzolu syntetycznym ACTH, test pobudzania wydzielania ACTH i kortyzolu za pomocą CRH, testy hamowania dexamethasonem, test objętościowy, test hamowania wydzielania katecholamin klonidyną)

 • chorób przytarczyc (test Ellswortha i Howarda)

 1. interpretuje wyniki badań obrazowych (rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), w tym badań czynnościowych (scyntygrafia) stosowanych w diagnostyce chorób tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnerczy i nowotworów neuroendokrynnych

 2. interpretuje wynik badania pola widzenia u chorego z guzem okolicy podwzgórzowo-przysadkowej/guzem przysadki lub po operacji tej okolicy

 3. interpretuje wynik badania densytometrycznego kości

 4. wymienia wskazania do wykonania biopsji tarczycy i interpretuje wynik badania cytologicznego gruczołu tarczowego

 5. interpretuje wynik badania okulistycznego u pacjenta z orbitopatią tarczycową (kliniczna skala aktywności CAS, klasyfikacja NOSPECS, EUGOGO)

 6. wymienia wady i zalety metod stosowanych w leczeniu nadczynności tarczycy (farmakoterapia, terapia 131I, leczenie chirurgiczne)

 7. opisuje zasady leczenia tyreostatykami, wymienia działania niepożądane, omawia postępowanie w przypadku ich wystąpienia

 8. wymienia wskazania i przeciwskazania do leczenia chorób tarczycy 131I

 9. definiuje pojęcie i wymienia przyczyny hiperprolaktynemii czynnościowej i rzekomego guza prolaktynowego

 10. podaje definicję makroprolaktynemii

 11. opisuje objawy i algorytm postępowania w hiperprolaktynemii

 12. opisuje objawy i algorytm postępowania w hiperkortyzolemii

 13. opisuje objawy i algorytm postępowania w hiperandrogenizmie

 14. opisuje algorytm diagnostyczny w przypadkowo wykrytym guzie przysadki i nadnerczy

 15. podaje definicję tężyczki i wymienia równoważniki tężyczki

 16. zna normy laboratoryjne i interpretuje wyniki badań gospodarki wapniowo-fosforanowej

 17. podaje definicje i wymienia przyczyny hiperkalcemii, hipokalcemii, hipofosfatemii, hiperfosfatemii ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn endokrynologicznych

 18. podaje definicję, wymienia przyczyny, opisuje diagnostykę różnicową hiponatremii ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn endokrynologicznych, w tym wymienia przyczyny SIADH

 19. podaje definicje i wymienia przyczyny endokrynologiczne hipokaliemii i hiperkaliemii

 20. opisuje powikłania endokrynologiczne związane z wykonywaniem radiologicznych badań kontrastowych wykorzystujących kontrast jodowy

 21. opisuje powikłania endokrynologiczne związane ze stosowaniem niektórych leków (amiodaron, interferon alpha)

 22. wymienia przyczyny, opisuje diagnostykę i metody leczenia nadciśnienia tętniczego wtórnego uwarunkowanego hormonalnie

 23. opisuje zasady leczenia glikokortykosteroidami, wymienia działania niepożądane i omawia profilaktykę powikłań

 24. opisuje obraz kliniczny zespołu rakowiaka

Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu choroby wewnętrzne - endokrynologia student powinien:

 1. wobec chorych, nauczycieli i kolegów rozumieć i prezentować profesjonalną postawę zawodową, naukową i etyczną w zgodzie z zasadami kultury osobistej, etyki zawodowej i wysokimi standardami akademickimi

 2. posiadać umiejętność pracy w zespole i dobrze komunikować się w grupie

 3. rozumieć konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i dzielenia się wiedzą

Po zakończeniu kursu choroby wewnętrzne - endokrynologia student:

 1. samodzielnie, profesjonalnie, z szacunkiem, empatią i w sposób zrozumiały dla chorego komunikuje się z pacjentem

 2. ze zrozumieniem i logicznym wnioskowaniem przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe, dokonuje wyboru właściwych badań dodatkowych i umiejętnie analizuje ich wyniki, proponuje ewentualne dalsze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne

 3. potrafi przeprowadzić merytoryczną analizę przypadku klinicznego w profesjonalnej dyskusji z kolegami

 4. rozumie konieczność efektywnej interdyscyplinarnej współpracy w procesie diagnostyki i terapii

 5. rozumie trudności i ograniczenia procesu diagnostycznego i terapeutycznego i potrafi stosować strategie rozwiązywania problemów

12. Sposób nauczaniazajęcia stacjonarne: 80%

nauka samodzielna: 20%13. Liczba godzin zajęćwykłady: 14 godzin

zajęcia w grupach dziekańskich (zajęcia seminaryjne): 12 godzin

zajęcia w grupach klinicznych (6 osób): 18 godzin


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeWiedza:

 1. Znajomość anatomii i fizjologii gruczołów wydzielania wewnętrznego

 2. Znajomość hormonów wydzielanych przez poszczególne gruczoły dokrewne oraz mechanizmów i efektów ich działania

 3. Znajomość sprzężeń zwrotnych regulujących czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego

 4. Znajomość histologii i patomorfologii gruczołów wydzielania wewnętrznego

 5. Znajomość podstaw medycyny nuklearnej (badanie scyntygraficzne)

Umiejętności: 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe

 2. Interpretacja wyników podstawowych badań laboratoryjnych

Wymagania: 1. Zaliczenie przedmiotów niezbędnych do podjęcia nauki w czasie kursu:

anatomia prawidłowa, fizjologia, histologia, patofizjologia, patomorfologia, diagnostyka laboratoryjna, propedeutyka interny, immunologia, farmakologia kliniczna - w zakresie objętym programem nauczania na Wydziale Lekarskim

15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające

16. Zawartość kursu

17. Metody nauczania i uczenia się 1. Wykłady

 2. Seminaria w grupach dziekańskich

 3. Zajęcia kliniczne

 4. Analiza historii chorób, interpretacja wyników badań dodatkowych z zakresu diagnostyki endokrynologicznej

 5. Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu zaburzeń czynności układu wewnątrzwydzielniczego

 6. Dyskusja

18. Zalecane źródła nauczaniaPodręczniki obowiązkowe:

 1. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego. Red. Barbara Jarząb. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014, wyd. 6. ISBN 978-83-7430-405-4.

Podręczniki uzupełniające: 1. Wielka Interna, Endokrynologia cz I i cz II (tom 11 i 12). Red. Wojciech Zgliczyński, Medical Tribune Polska, Warszawa 2011, wyd. I. ISBN 978-83-62597-29-1 (Endokrynologia cz I) i ISBN 978-83-62597-33-8 (Endokrynologia cz II).

 2. Zaburzenia hormonalne. Red. Marek Pawlikowski. PZWL, 2003, wyd. 1. ISBN 8320027497.

 3. Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej. Praca zbiorowa pod red. A. Lewińskiego i A. Zygmunta. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011, wyd. 1. ISBN 978-83-6-608-61-6.

 4. Endokrynologia ogólna i kliniczna Greenspana. Tom I i II. David G. Gardner, Dolores Shoback. Redaktor naukowy wydania polskiego: Andrzej Lewiński. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2011, wyd. II. ISBN Tom 1: 978-83-60608-62-3, ISBN Tom 2: 978-83-7563-072-5, ISBN Komplet: 978-83-7563-076-3.

 5. Endokrynologia kliniczna dla ginekologa, internisty, pediatry. Red. Tomasz Romer. Springer PWN, Warszawa 1998, wyd. I. ISBN 83-86637-07-2.

Inne materiały dydaktyczne: 1. Endokrynologia Polska, Polish Journal of Endocrinology. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Redaktor Naczelny: Beata Kos-Kudła. Wyd. VM Media, Gdańsk. ISSN 0423-104X.

19. Zasady uzyskiwania zaliczeń 1. Omówienie w formie prezentacji lub referatu wybranego zagadnienia z zakresu zaburzeń czynności układu wewnątrzwydzielniczego z wyłączeniem tematów omawianych podczas seminariów

 2. Wykazanie się umiejętnością badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji badań dodatkowych, diagnostyki różnicowej, postawienia rozpoznania oraz zaproponowania sposobu leczenia pacjentów z chorobami układu wewnątrzwydzielniczego – w czasie zajęć klinicznych

 3. Zaliczenie ustne w ostatnim dniu ćwiczeń lub w innym ustalonym terminie

20. Zasady egzaminowaniaWiedza:

Pytania testowe z zakresu chorób układu wydzielania wewnętrznego w ramach egzaminu z chorób wewnętrznych.
umiejętności praktyczne:


postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęcia


Polski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemTelefony:

 • Kierownik Katedry Endokrynologii: prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień: 42 632 48 54 i 42 6644 301

 • Sekretariat Katedry Endokrynologii: 42 6644 309

 • dr hab. n. med. Hanna Ławnicka, dr n. med. Ewelina Motylewska: 42 6644 308

e-mail:

henryk.stepien@umed.lodz.pl; hanna.lawnicka@umed.lodz.pl; ewelina.motylewska@umed.lodz.pl

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna