1. instalacja I aktualizacja programu ts wymagania sprzętowe I systemowePobieranie 45,64 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar45,64 Kb.

1.INSTALACJA I AKTUALIZACJA PROGRAMU TS

1.1.Wymagania sprzętowe i systemowe


Program jest napisany w środowisku DOS i może pracować na komputerach z zainstalowanymi następującymi systemami operacyjnymi: DOS (w wersji co najmniej 3.3), Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Linux (na tym ostatnim pod warunkiem zainstalowania modułu: klient DOS). Program można również uruchamiać w środowisku sieciowym opartym na jednym z tych systemów. Do poprawnej pracy wymagana jest odpowiednia ilość wolnego miejsca na dysku twardym (baza danych przyrasta średnio o około 5 do 20 MB rocznie, w zależności od wielkości obrotu).

1.2.Instalacja i ustawienia systemowe


Opisy instalacji w tym rozdziale dotyczą instalatora napisanego dla środowiska Windows. Instalator DOSowy, używany na komputerach, na których nie ma zainstalowanego systemu Windows jest dostarczany z własną, osobną instrukcją instalacji.

1.2.1.Instalacja początkowa


Aby rozpocząć instalację wystarczy umieścić otrzymaną płytę CD w czytniku i poczekać na rozpoczęcie procesu instalacji. Niektóre komputery mogą mieć wyłączoną opcję automatycznej instalacji, wówczas należy samodzielnie uruchomić instalator otwierając kolejno: „Mój komputer”, „dysk CD”, plik „Instaluj”. Po uruchomieniu instalatora należy postępować zgodnie z jego komunikatami:

 1. Instalator w pierwszym oknie p.t. „Informacja” wyświetla sposób postępowania w trakcie instalacji.

 2. W kolejnym oknie, p.t. „Wybierz folder docelowynależy określić dysk i folder, w którym ma być utworzona baza danych. Instalator proponuje domyślnie „C:\TS” i mniej zaawansowani Użytkownicy nie powinni go zmieniać. Gdyby jednak został wybrany inny folder, to należy go zapamiętać, gdyż folder ten należy podawać w przypadku dokonywana późniejszych aktualizacji.

 3. W oknie p.t. „Zaznacz składniki” należy wybrać opcję „Instalacja początkowa programu TS (nowa firma)

  1. W  oknie p.t. „Wybierz folder Menu Start” należy wybrać nazwę, pod którą program będzie dostępny do uruchomienia w menu systemowym „Start: Programy” (instalator proponuje nazwę „TS” i nie ma potrzeby jej zmieniać)

  2. W oknie p.t. „Zaznacz dodatkowe zadania” należy wybrać wersję sterownika drukarki o nazwie „PageScript”, który jest dostarczany razem z programem „TS”. Dla systemów Windows 95 oraz Windows Millenium należy wybrać wersję 3.0.5.0, dla pozostałych: wersję najnowszą. Jeżeli program będzie pracował w sieci, to należy wybrać wersję 3.0.5.0, jeżeli co najmniej jeden komputer tej sieci ma zainstalowany Windows 95 lub Windows Millenium.

1.2.2.Instalacja początkowa w sieci


W sieci program fizycznie jest wgrywany na jeden, wybrany komputer, tzw. serwer. W zależności od rodzaju sieci, albo serwer jest wydzielony i nikt na nim nie pracuje albo jego rolę spełnia jeden z komputerów. Pozostałe komputery (zwane dalej końcówkami) korzystają z zasobów udostępnianych im przez serwer. Oznacza to, że na ich pulpitach są zainstalowane tylko ikony (skróty), z których program jest uruchamiany, ale wszystkie operacje faktycznie odbywają się na serwerze.
Jeżeli serwer jest wydzielony, to należy utworzyć na nim folder, do którego będzie wgrany program „TS” a następnie zmapować ten folder na wszystkich końcówkach, z których program będzie uruchamiany. Dla tego folderu musi być ustalony pełny dostęp z prawem do zapisu i kasowania plików. Po zmapowaniu folder będzie widoczny na końcówkach jako dysk oznaczony literą, która została przydzielona podczas mapowania (np.: „S:”).

Po takim przygotowaniu sieci należy uruchomić instalator po kolei na wszystkich komputerach wg procedury podanej na początku tego rozdziału, z tym że w oknie p.t. „Wybierz folder docelowy” należy podać folder na zmapowanym dysku sieciowym (np.: „S:\TS”, gdzie „S:” oznacza literę przydzieloną dyskowi serwera podczas mapowania) zamiast proponowanego przez instalator „C:\TS”. Ponadto należy pamiętać, aby w oknie p.t. „Zaznacz dodatkowe zadania” na każdym komputerze podać tą samą wersję sterownika drukarki „PageScript”, który jest dostarczany razem z programem. Obsługa sieci z wydzielonym serwerem wymaga pewnej wiedzy informatycznej, w związku z tym operacje te zazwyczaj wykonuje uprawniony administrator sieci.


W sieciach prostych (amatorskich) bez wydzielonego serwera, składających się zazwyczaj maksymalnie z kilku komputerów, rolę serwera spełnia jeden z komputerów, który oprócz udostępniania programu i bazy danych innym komputerom, służy do normalnej pracy. Aby inne komputery sieci (końcówki) mogły pracować na programie, należy na serwerze udostępnić w sieci dysk, na którym będzie zainstalowany program (zwykle jest to dysk „C:”). Udostępnienie musi być w trybie pełnym, tzn. końcówki muszą mieć prawo do zapisywania i kasowania danych.

W celu prawidłowego udostępnienia należy na serwerze otworzyć ikonę Mój komputer, następnie ustawić myszkę na dysku „C:”, kliknąć prawym przyciskiem i z menu wybrać pozycję Udostępnianie (albo Udostępnianie i zabezpieczenia). Należy zaznaczyć opcje: • w przypadku Windows 95, 98, Millenium: „Udostępniony jako” oraz „Tryb dostępu: Pełny

 • w przypadku Windows XP, NT, 2000: „Udostępnij ten folder w sieci” oraz „Pozwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików

O udostępnieniu dysku świadczy ikona dysku (widoczna np. w oknie „Mój komputer”), który „leży” na dłoni - symbolu udostępnienia.

Po udostępnieniu należy po kolei na każdej końcówce, na której ma być uruchamiany program, zmapować udostępniony dysk serwera. Mapowanie jest operacją, która przydziela oznaczenie literowe dyskowi, na którym będzie zainstalowany program. Ponieważ dysk ten jest na innym komputerze, otrzymuje on oznaczenie inne (wyższe) niż dyski lokalne tego komputera. Mapowanie jest niezbędne, gdyż bez tej operacji nie będzie możliwe uruchomienie programu na końcówkach.

W celu zmapowania dysku sieciowego należy (po kolei na każdej końcówce) otworzyć ikonę „Otoczenie sieciowe”, następnie otworzyć ikonę oznaczającą serwer. Wyświetli się wówczas lista udostępnionych zasobów, a wśród nich udostępniony dysk („C:”). Należy najechać na niego myszką, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać opcję Mapuj dysk sieciowy (jeżeli w menu nie ma takiej pozycji, to zwykle występuje ona w górnym menu okna w pozycji „Narzędzia”). Podczas mapowania można wybrać literę (np.: „S:”), pod którą dysk serwera będzie od tej pory widoczny na końcówce. Należy także zaznaczyć opcję „Podłącz ponownie po zalogowaniu”, co spowoduje automatyczne mapowanie przy każdorazowym uruchomieniu komputera. Po zmapowaniu ikona zmapowanego dysku (widoczna np. w oknie „Mój komputer”) „leży” na trójniku - symbolu dysku sieciowego (symbol ten oznacza, że dysk ten fizycznie znajduje się na innym komputerze).

Po takim przygotowaniu sieci należy uruchomić instalator po kolei na wszystkich komputerach wg procedury podanej w rozdziale 1.2.1.Instalacja początkowa: • na serwerze: w oknie p.t. „Wybierz folder docelowy” należy podać „C:\TS” tak jak proponuje instalator

 • na końcówkach: w oknie p.t. „Wybierz folder docelowy” należy podać „S:\TS”, gdzie „S:” oznacza literę przydzieloną dyskowi serwera podczas mapowania.

Ponadto należy pamiętać, aby w oknie p.t. „Zaznacz dodatkowe zadania” na każdym komputerze podać tą samą wersję sterownika drukarki „PageScript”, który jest dostarczany razem z programem.

Uwaga: Udostępnienie całego dysku serwera innym komputerom czasem może być niewskazane ze względu na ochronę innych danych znajdujących się na dysku. W takiej sytuacji można na serwerze zainstalować do folderu „C:\TS\TS” i następnie, zamiast całego dysku, udostępnić tylko sam folder „C:\TS”. Wówczas na końcówkach nie mapujemy całego dysku, tylko folder „TS”. Dzięki temu końcówki nie będą miały dostępu do innych zasobów przechowywanych na serwerze.

1.2.3.Aktualizacja programu


Aktualizacja programu dotyczy sytuacji, w której instalujemy jego nowszą wersję w miejsce wersji dotychczas używanej. Jeżeli program jest zainstalowany na sieci, to aktualizację najlepiej przeprowadzać na serwerze. Jeżeli serwer jest niedostępny, to można aktualizować na dowolnym komputerze tej sieci.

Przed każdą aktualizacją należy uruchomić program na komputerze, na którym będzie przeprowadzana aktualizacja (na pozostałych komputerach program należy wyłączyć) i wykonać następujące operacje: • zarchiwizować bazę danych (opcja „Narzędzia: Archiwizacja”)

 • wykonać pakowanie bazy danych (opcja „Narzędzia: Indeksacja/Pakowanie: PAK - Pakowanie”). Operacja ta sprawdza bazę danych pod kątem ewentualnych uszkodzeń struktur, błędnych zapisów itp. Jej poprawne zakończenie bez żadnych komunikatów o błędach daje gwarancję prawidłowej aktualizacji.

Uwaga: W przypadku wystąpienia w trakcie pakowania jakichkolwiek komunikatów o błędach konieczne jest wstrzymanie aktualizacji i skontaktowanie się z serwisem oprogramowania

 • wydrukować „Informacje techniczne” (opcja „Księgowość: Podsumowania: TECH - Informacje techniczne”)

Po tym przygotowaniu należy wyłączyć program oraz wyłączyć sterownik drukarki „PageScript”, którego ikona znajduje na końcu paska systemowego (w tzw. „tray’u”, zazwyczaj w prawym, dolnym rogu ekranu). Aby wyłączyć sterownik należy ustawić myszkę na ikonie sterownika (po ustawieniu myszki na właściwej ikonie pojawi się napis „PageScript...” z numerem wersji), kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi, wybrać opcję „Exit”. Po tej czynności ikona musi zniknąć z paska. Bardziej zaawansowani Użytkownicy mogą ponadto usunąć folder „PSCRIPT” z dysku „C:”, w którym znajduje się sterownik. W tym celu należy otworzyć kolejno: „Mój komputer”, dysk „C:”, odszukać na liście folderów „PSCRIPT”, ustawić na nim myszkę, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać z menu opcję „Usuń 1. Fragment paska systemowego z ikoną „PageScript”, którą należy wyłączyć przed instalacją


Instalator jest napisany w środowisku Windows. Aby rozpocząć instalację należy umieścić otrzymaną płytę CD w czytniku i poczekać na rozpoczęcie procesu instalacji. Niektóre komputery mogą mieć wyłączoną opcję automatycznej instalacji, wówczas należy samodzielnie uruchomić instalator otwierając kolejno: „Mój komputer”, „dysk CD”, plik „Instaluj”. Po uruchomieniu instalatora należy postępować zgodnie z jego komunikatami:

 1. Instalator w pierwszym oknie p.t. „Informacja” wyświetla sposób postępowania w trakcie instalacji.

 2. W oknie p.t. „Wybierz folder docelowy” należy określić dysk i folder, w którym znajduje się poprzednia wersja programu. Folder ten jest widoczny na wydruku „Informacje techniczne” jako pole „Katalog”.

 3. W oknie p.t. „Zaznacz składniki” należy wybrać opcję „Uaktualnienie programu TS (upgrade)

 4. W oknie p.t. „Wybierz folder Menu Start” należy wybrać nazwę, pod którą program będzie dostępny do uruchomienia w menu systemowym „Start: Programy

 5. W oknie p.t. „Zaznacz dodatkowe zadania” należy wybrać wersję sterownika drukarki o nazwie „PageScript”. Dla systemów Windows 95 oraz Millenium należy wybrać wersję 3.0.5.0, dla pozostałych: wersję najnowszą. Jeżeli program pracuje w sieci, to należy wybrać wersję 3.0.5.0, jeżeli co najmniej jeden komputer tej sieci ma zainstalowany Windows 95 lub Millenium.

W przypadku zmiany wersji sterownika „PageScript” należy go wyłączyć na wszystkich komputerach sieci (nie tylko na tym, na którym jest przeprowadzana aktualizacja programu). Po usunięciu sterownika należy uruchomić instalator również na pozostałych komputerach. Procedura instalacji na tych komputerach jest podobna do opisanej powyżej, z tym że w oknie p.t. „Zaznacz składniki” należy wybrać opcję „Instalacja sterownika drukarki PageScript”. Folder docelowy w tym przypadku może być podany dowolnie, gdyż sterownik i tak zawsze instaluje się do folderu „PSCRIPT” na dysku „C:” („C:\PSCRIPT”)


1.2.4.Rozwiązywanie problemów występujących w trakcie instalacji


W trakcie instalacji może zostać wyświetlony komunikat o błędzie o treści „Podczas próby zamiany istniejącego pliku wystąpił błąd: Błąd podczas wykonywania DeleteFile; code 5. Brak dostępu”. Błąd ten oznacza, że instalator nie może zaktualizować programu, gdyż jest on uruchomiony. Nazwa zbioru, do którego nie ma dostępu, jest wyświetlana na początku okna z komunikatem.

Jeżeli w tej nazwie występuje „TS.EXE”, to znaczy, że uruchomiony jest program główny (może być np. uruchomiony, ale „schowany” w pasku lub uruchomiony na innym komputerze w sieci). W takiej sytuacji należy program wyłączyć i po wyłączeniu, kontynuować instalację klikając na „Ponów próbę”.

Jeżeli nazwą zbioru, do którego nie ma dostępu jest „C:\PSCRIPT\PSCRIPT.EXE”, oznacza to, że przed instalacją nie został wyłączony sterownik drukarki „PageScript”. W takiej sytuacji należy go wyłączyć (procedura wyłączenia sterownika jest opisana w rozdziale 1.2.3.Aktualizacja programu)

1.2.5.Ustawienia systemowe wymagane przez program


Do poprawnej pracy programu wymagane są dwa podstawowe ustawienia systemowe:

 • parametr określający ilość plików, które mogą być otwarte jednocześnie w systemie (tzw. „FILES”)

 • zainstalowana polska czcionka i klawiatura „polska programisty” (polskie litery z prawym ALTem)

Parametr „FILES” jest ustawiany przez instalator, jednak czasem może zajść konieczność jego ręcznego ustawienia (np., jeśli jakiś inny instalator go zmodyfikuje). Niedostateczna wartość tego parametru jest sygnalizowana przez program komunikatem „Zbyt mało zbiorów można otworzyć jednocześnie...”.albo „Program dostosował konfigurację systemu do swoich potrzeb...”. Jeżeli mimo zresetowania komputera komunikat się powtarza i program nie daje się uruchomić, to parametr „FILES” można ustawić samodzielnie. W tym celu w zależności od systemu operacyjnego należy: • w przypadku Windows 95 i 98: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSEDIT

Otworzy się wówczas tzw. „Edytor konfiguracji systemu” zawierający 5 okien. W oknie o nazwie „CONFIG.SYS” należy wpisać w osobnej linii polecenie: FILES=150

UWAGA: Jeżeli polecenie już występuje (np.: FILES=40), to należy zamienić liczbę z tego polecenia na 150

 • w przypadku Windows Millenium: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSTEM.INI

Otworzy się wówczas notatnik z zawartością pliku „SYSTEM.INI”. W pliku tym występują różne komendy systemowe podzielone na bloki (każdy blok w nawiasach kwadratowych []). Należy odszukać blok oznaczony [386Enh] i wpisać w tym bloku w  osobnej linii polecenie: PerVmFiles=220

UWAGA: Jeżeli polecenie występuje (np.: PerVmFiles=40), to należy zamienić liczbę z tego polecenia na 220

 • w przypadku Windows XP, NT, 2000: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: CONFIG.NT

Otworzy się wówczas notatnik z zawartością pliku „CONFIG.NT” (jeżeli nie otworzy się automatycznie, to należy go wybrać z listy programów, którą system zaproponuje do otwarcia tego pliku)

W pliku tym, zwykle na jego końcu, występuje komenda: FILES=xx, gdzie „xx” oznacza liczbę (zwykle nie większą niż 40). Należy tą liczbę zamienić na 150, tak aby polecenie miało postać: FILES=150.


W każdym z opisanych przypadków należy po dokonaniu zmiany zamknąć okno klikając na krzyżyk w górnym, prawym rogu okna i potwierdzić zapisanie zmian. Po zamknięciu okna należy uruchomić ponownie komputer.
Klawiatura „polska programisty” zwykle jest zainstalowana w systemie jako domyślna. Czasem jednak może wystąpić sytuacja, że zamiast niej jest klawiatura „polska oryginalna” (zamienione klawisze „z” z „y” oraz zamienione klawisze ze znakami interpunkcyjnymi: ; () *-. Może też być zainstalowana klawiatura amerykańska, czyli bez możliwości uzyskania „polskich” liter: ąćęłńóśżź). Sytuacja ta występuje zazwyczaj w systemie Windows95 albo 98, dlatego opis rozwiązania tego problemu ograniczymy do tych systemów. W tym celu należy: kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSEDIT

Otworzy się wówczas tzw. „Edytor konfiguracji systemu” zawierający 5 okien.


W oknie o nazwie „CONFIG.SYS” należy wpisać następujące polecenia (każde w osobnej linii):

COUNTRY=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(ega,437,1)
W oknie o nazwie „AUTOEXEC.BAT” należy wpisać następujące polecenia (każde w osobnej linii):

C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP PREP=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)

C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP SEL=852

C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB PL,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD4.SYS

Uwaga: Fragment „C:\WINDOWS\” występujący w  poleceniach oznacza folder systemowy, który w poszczególnych przypadkach może mieć inną nazwę (np.: C:\WIN albo C:\SYSTEM).

Jeżeli komendy o podobnym charakterze, ale z innymi ustawieniami już występują w podanych plikach, to należy je tak zmodyfikować, aby miały postać taką, jak podano powyżej. W szczególności często spotykane jest ustawienie komendy „KEYB PL” z parametrem „KEYBRD2.SYS” (klawiatura polska oryginalna) zamiast „KEYBRD4.SYS” (klawiatura polska programisty). W takim przypadku wystarczy zamienić 2 na 4. Po dokonaniu zmian należy zamknąć okno klikając na krzyżyk w górnym, prawym rogu okna i potwierdzić zapisanie zmian. Po zamknięciu okna należy uruchomić ponownie komputer.


1.2.6.Ustawienia trybu wyświetlania programu na ekranie


Program może być uruchamiany w dwóch trybach: pełnoekranowym albo w oknie. Tryb wyświetlania można ustawić we właściwościach skrótu(ikony), która służy do uruchomienia programu. W tym celu należy ustawić myszkę na ikonie programu, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać „Właściwości”. We właściwościach należy kliknąć na zakładkę „Ekran” i ustawić parametr „Sposób wyświetlania”. Pełny ekran oznacza, że program zajmuje cały ekran i w czasie, gdy jest uruchomiony nie widać pulpitu ani paska systemowego. W trybie pełnoekranowym można „zrzucić” program do paska klawiszem . Dzięki temu istnieje możliwość uruchamiania innych aplikacji bez konieczności wyłączania programu.

Uwaga: Jeżeli program jest „schowany” w pasku, to uruchamiamy go klikając na pasek a nie na ikonę na pulpicie.

Jeżeli nie wyłączono we właściwościach w zakładce „Inne” klawisza skrótu „Alt+Enter”, to kombinacja ta przełącza tryb wyświetlania z okna na pełny ekran.


W niektórych systemach operacyjnych (Windows XP, NT, 2000) może wystąpić sytuacja, że w trybie pełnoekranowym program zajmuje tylko część ekranu (zwykle górną połowę) a reszta jest „czarna”. Wynika to z nieprawidłowego ustawienia rozmiaru ekranu (80x50) zamiast typowego dla trybu pełnoekranowego: 80x25. W takiej sytuacji należy postąpić następująco:

 • wyłączyć program

 • we właściwościach skrótu(ikony) do programu w zakładce „Ekran” ustawić parametr „Sposób wyświetlania” na „Okno” i zapisać klikając na „OK

 • uruchomić program w oknie klikając na skrót

 • w czasie, gdy program jest uruchomiony ustawić myszkę na pasku tytułowym okna, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać „Właściwości”. We właściwościach ustawić:

 • w zakładce „Opcje”: „Opcje wyświetlania” na „Pełny ekran

 • w zakładce „Układ”: „Rozmiar buforu ekranu” na „szerokość: 80, wysokość: 25” oraz tak samo „Rozmiar okna”: „szerokość: 80, wysokość: 25

 • zapisać ustawienia klikając na „OK” i wybierając „Zapisz właściwości dla przyszłych okien...

 • wyłączyć program

 • we właściwościach skrótu(ikony) do programu w zakładce „Ekran” ustawić parametr „Sposób wyświetlania” na „Pełny ekran” i zapisać klikając na „OK

W tych samych systemach operacyjnych (Windows XP, NT, 2000) w trybie okienkowym może wystąpić sytuacja, że nie można zmienić (zwłaszcza powiększyć) rozmiaru okna „ciągnąc” myszką za jego krawędzie. W takiej sytuacji należy ustawić myszkę na pasku tytułowym okna, kliknąć prawym przyciskiem i z menu, które się pojawi wybrać „Właściwości”. We właściwościach ustawić w zakładce „Czcionka” odpowiedni rozmiar.


2.SPIS TREŚCI


1.INSTALACJA I AKTUALIZACJA PROGRAMU TS 1

2.SPIS TREŚCI 4
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna