1 czy w chorobie Scheuermana wystepuje przykurcz miesnia iliopsoasa?Pobieranie 152,32 Kb.
Strona1/3
Data24.10.2017
Rozmiar152,32 Kb.
  1   2   3

1 czy w chorobie Scheuermana wystepuje przykurcz miesnia iliopsoasa?nie przykurczone m.piersiowy i zębaty przedni mięśnie rozciągnięte i osłabione: prostownik grzbietu, mm karku, m. równoległoboczny, m.czworoboczny

2odleżyny wystepuja u ponad 40% pacjentow w okresie poznym po urazie
rdzenia- 70% w okresie wczesnym
3złamania osteoporotyczne szyjki kosci udowej sa czestsze od zlaman
osteoporotycznych kregów (albo odwrotnie..) Częstsze złamania kręgow
4konsekwencją urazu rdzenia w odcinku szyjnym jest bradykardia: TAK

5czy bielactwo jest pwsk do krioterapii? NIE jest to jedna z metod leczenia bielactwa nabutego


6 czy doustne antykoagulanty są pwsk do akupunktury? TAK!
7 chwyt zgrubny jest możliwy dzieki zachownej funkcji zginacza nadgarstka:
NIE prostownik nadgarstka
8uszkodzenie C7 powoduje porazenie odwodzicieli ramienia – tak
9czy cwiczenia izometryczne grzbietu są pwsk u osób starszych? nie
10objaw Trendelenburga jest typowy dla koksartrozy: TAK

11o stopniu niepełnosprawności orzeka ZUS: NIE - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

12w koksartrozie wskazane jest cwiczenie mm. przywodzących udo: nie

13profilaktyka złamań osteoporotycznych obejmuje długotrwałe noszenie


gorsetu: NIE (Długotrwałe stosowanie ortezy przyczynia się do zwiotczenia mięśni

i wtórnego osłabienia wytrzymałości kręgów)

14- zaburzenia rytmu serca w urazie rdzenia wynikają z poraż. n. Błędnego nie
15- zaburzenia rytmu serca w urazie rdzenia wynikają z odnerwienia splotów
współczulnych tak

16-. Czy przy porażeniu nerwu strzałkowego


stosuje się ortezę stabilizującą staw skokowo-goleniowy i kolanowy? Nie, tylko skokowy

17- pionizacja bierna najwczensiej po 6 tyg – wszędzie piszą, ze jak najwczesniej, nie moge znalezc czy jest to akurat 6 tyg... :/ jak ktos wie wiecej to niech da znac

18- fizjoterapia to kinezyterapia (leczenie ruchem) + fizykoterapia

19- przyczyną obrzeku uda u tetraplegika moze byc złamanie tak- Może to być objaw zakrzepowego zapalenia żył głębokich, stłuczenia lub złamania kośc

20- skala Lovetta jest sześciostopniowa TAK

21- klasyfikacja złamań kręgosłupa


Współcześnie przyjęty podział urazów uszkodzeń kręgosłupa


Współcześnie przyjęty podział urazów uszkodzeń kręgosłupa obejmuje:

 • Stłuczenia kręgosłupa

 • Skręcenia stawów międzykręgowych z uszkodzeniem aparatu więzadłowego

 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów międzykręgowych

 • Złamania trzonów łuków i wyrostków stawowych

 • Złamania wyrostków poprzecznych i kolczastych

 

Rodzaje złamań:
* kompresyjne złamania przedniej i średniej kolumny kręgosłupa
* złamania kompresyjne, z dodatkowym przemieszczeniem fragmentów kostnych do kanału kręgowego
* złamanie fleksyjno-dystrakcyjne ze zniszczeniem przedniej części trzonu
* złamania z przemieszczeniem kręgów ze zniszczeniem przedniej, środkowej i tylnej kolumny
kręgosłupa

22- co to jest stopień I wg McAfee...

 Podział urazów wg. McAfee łączy mechanizmy złamania z jego lokalizacją kolumnową.

Wyróżnia się tu:

- kompresyjne złamania z uszkodzeniem przedniej kolumny kręgosłupa,

- złamania kompresyjne przedniej i środkowej kolumny,

- złamania kompresyjne, wybuchowe przedniej i środkowej kolumny z penetracją fragmentów kostnych do kanału kręgowego (czasami występuje tu dystrakcja w obrębie kolumny tylnej),

- złamanie fleksyjno-dystrakcyjne ze zniszczeniem przedniej (nie zawsze) części trzonu, kolumny środkowej (dystrakcja) i uszkodzeniem aparatu więzadłowego kolumny tylnej (dystrakcja),

- złamania z przemieszczeniem kręgów ze zniszczeniem przedniej, środkowej i tylnej kolumny kręgosłupa.

Pierwsze dwa typy złamań w klasyfikacji McAfee są urazami stabilnymi, a pozostałe to uszkodzenia niestabilne, zwłaszcza ostatnie cechuje się dużą niestabilnością. Według współczesnych poglądów urazy niestabilne powinny być leczone operacyjnie.

23- podany jakiś nowotwór - czy jest on pwsk do magnetoterapii czy czegoś
takiego, chyba wszystkie neo są pwsk do każdej fizykoterapii.

Wszystkie są przeciwwskazaniem do wszystkiego

24- czy głównym celem rehabilitacji tetraplegików jest zwiększenie
tolerancji wysiłku

 Nie wiem czy tak to nazwać.

Z całkowitymi uszkodzeniami rdzenia wiąże się pojęcie "szoku rdzenia" wprowadzone już przez Marshala Halla w 1850 r. Oznacza ono stan całkowitego zniesienia czynności dowolnej, jak i wszystkich bez wyjątku odruchów poniżej poprzecznego przecięcia rdzenia. Okres całkowitej arefleksji utrzymuje się u człowieka przez kilka tygodni. Jeśli czynność odruchowa rdzenia kręgowego pojawia się wcześnie, w pierwszych dniach po urazie, oznacza to, że możemy mieć do czynienia z częściowym jego uszkodzeniem. Po ustąpienia szoku rdzenia, przy jego całkowitym uszkodzeniu, w kilka tygodni po urazie może powrócić wyłącznie czynność odruchowa. Uważa się, że przyczyną szoku rdzenia jest nagłe i całkowite pozbawienie izolowanego odcinka rdzenia zarówno bodźców hamujących, jak i pobudzających płynących z wyższych pięter układu nerwowego.

Po okresie szoku rdzenia następuje okres zdrowienia, w którym powoli odtwarzają się poszczególne odruchy rdzeniowe, w tym też czynność układu autonomicznego. Zjawiają się odruchy ścięgniste, okostnowe i skórne, wraca napięcie mięśni poprzecznie prążkowanych, gładkich mięśni naczyń i jelit. Wszystkie te odruchy pozbawione są jednak wpływu i kontroli wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego (OUN) [1,5, 7,17].

Uzyskanie możliwie najkorzystniejszego stanu funkcjonalnego, odpowiednio do stanu neurologicznego, jest zasadniczym celem leczenia usprawniającego [3,5,8,9]. Nawet w grupie całkowitych uszkodzeń rdzenia zdarzają się znaczne poprawy stanu neurologicznego umożliwiające chorym uzyskanie umiejętności samodzielnego chodzenia przy słabych kończynach górnych [8,10,13]. W uszkodzeniach częściowych rdzenia istnieje duża szansa na przywrócenie wielu osobom, zwłaszcza w wieku młodym i średnim, możliwości samodzielnego przemieszczania się. Istotnym elementem wczesnego postępowania usprawniającego, bez względu na poziom uszkodzenia układu nerwowego, są ćwiczenia bierne porażonych kończyn [4,15, 16]. W czasie stosowania tych ćwiczeń muszą być przestrzegane następujące zasady :


 • konieczność stabilizacji bliższego odcinka ćwiczonej kończyny, prowadzenie ćwiczeń od stawów obwodowych,

 • wykonywanie płynnego ruchu w pełnym zakresie, we wszystkich płaszczyznach fizjologicznego ruchu, z dociskiem na powierzchnie stawowe co ułatwia odżywianie chrząstki stawowej i zapobiega jej degeneracji.

Ćwiczenia bierne nie tylko pozwalają utrzymać fizjologiczny zakres ruchów i zapobiegają powstaniu przykurczów, a co za tym idzie nieprawidłowego ustawienia kończyn, ale także pozwalają na zachowanie elastyczności mięśni i więzadeł. Tym samym utrzymują je w stanie gotowości do podjęcia ich zadań w przypadku ustępowania porażeń i niedowładów. Poprawiają ukrwienie, odżywienie tkanek, zapobiegają powstaniu obrzęków, ułatwiają odpływ zalegającej krwi w kierunku serca, wpływają na zmniejszenie napięcia spastycznego mięśni. Stosowane od pierwszych dni po urazie zapobiegają rozwojowi nadmiernej spastyczności. U chorych z niecałkowitym porażeniem ruchowym, u których następuje poprawa neurologiczna, konieczne jest wdrożenie ćwiczeń czynnych, których charakter zależy od siły rozwijanej przez te mięśnie [1,6]. Przy śladowym ruchu czynnym należy stosować skurcze izometryczne, stopniowo starając się wprowadzić ćwiczenia w odciążeniu. W pierwszej fazie dominuje wspomaganie ruchu przez rehabilitanta, a w następnej angażowany jest wysiłek chorego. W miarę wzmacniania niedowładnych mięśni należy stopniowo zmniejszć odciążenie kończyny, starając się uzyskać w wyniku tego pełny zakres ruchu czynnego, bez odciążenia [4,13, 14].

Powikłania w postaci przykurczów, obrzęków, spastyczności mogą stanowić istotną przeszkodę w opiece w późniejszym okresie nad pacjentem z tetraplegią [3,9]. W celu zapobiegania tym powikłaniom stosuje się następujące metody: • bierne ruchy wszystkich stawów kończyn dolnych, a szczególnie paluchów i stawów skokowych, wykonywane przez rehabilitantów, pielęgniarki i, w miarę możliwości, przez rodzinę i samego pacjenta,

 • zachowywanie właściwej pozycji ciała – spędzanie 4-8 h w pozycji wyprostowanej na plecach i brzuchu, a także indywidualnie dobranego czasu na stole pionizacyjnym w pozycji wyprostowanej,

 • zmiany pozycji ciała pacjenta przy pomocy opiekunów co 2 h w nocy,

 • stosując proste metody rozciągania i masażu należy utrzymać w prawidłowym stanie rozciągnięcia te grupy mięśniowe, które wykazują tendencję do przykurczów, jak np. ścięgna Achillesa, zginacze i przywodziciele uda.

Przykurczom w tych obszarach można zapobiec przez codzienne, kilkakrotne, krótkotrwałe, bierne rozciąganie oraz przez zastosowanie ww. pozycji ułożeniowych. Elewacja kończyn dolnych, a także górnych, zapobiega powstawaniu obrzęków, powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, a w każdym razie ogranicza je w znaczym stopniu [11,12].

25- czy łucznictwo jest sportem dla tetraplegików tak

26- czy koszykówka jest sportem dla tetraplegików Tak

 27- czy rugby jest sportem dla paraplegików czy tertraplegików... tak

 

:
28- czy w chorobie Scheuermana wystepuje przykurcz miesnia iliopsoasa? 

tak


Choroba Scheuermanna (kifoza młodzieńcza)

Choroba Scheuermanna nazywana również jałową martwicą kręgosłupa lub kifozą młodzieńczą jest bardzo podobna do pleców okrągłych na tle dystonii mięśniowej.

Do martwicy kości czy chrząstki dochodzi na skutek przyczyny, powodującej przerwanie lub upośledzenie ukrwienia pewnego obszaru tkanki kostnej. Tkanka ta ulega martwicy, staje się mało odporna na działanie czynników mechanicznych, rozpada się i podobnie odbudowuje, ale kości najczęściej ulegają zniekształceniu. Przyczyny niedokrwienia mogą być różnorodne: predyspozycje wrodzone, przeciążenia, mikrourazy, zaburzenia hormonalne, zatory i inne. Do zaburzeń ukrwienia dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem nasadowym i przynasadowym.

Etiologia choroby nie jest w pełni poznana. Wśród czynników sprzyjających wyróżnia się:


- zaburzenia kostnienia nasad w okresie wzmożonego wzrostu,
- dysproporcje między obciążeniem a wytrzymałością tkanek,
- osłabienie mięśni tułowia, zwłaszcza prostowników grzbietu,
- predyspozycje konstytucjonalno rodzinne,
- zaburzenia hormonalne,
- urazy i powtarzające się często mikrourazy.

 

Zmiany w chorobie Scheuermanna obejmują z reguły kilka sąsiadujących ze sobą kręgów, a także krążków międzykręgowych, najczęściej na odcinku Th7-Th12. Proces dotyczy zazwyczaj 2 lub 4 kręgów, rzadziej 3 lub 5.Osłabienie procesem martwiczym odporności nasad i chrząstek pokrywających trzony kręgowe powoduje wciskanie się zawartości krążków międzykręgowych przez płytkę chrzęstną do gąbczastej tkanki trzonów. Tworzą się tzw. guzki Schmorla, które mogą być różnej wielkości. Występują one głównie w przedniej i środkowej części trzonów. Trzony kręgowe ulegają powolnemu niewielkiemu sklinowaceniu, a krążki międzykręgowe - zmianom degeneracyjnym i następczemu zwężeniu. Powoduje to pochylenie tułowia do przodu i stopniowe ograniczenie ruchomości odcinka kręgosłupa objętego procesem chorobowym.

Choroba Scheuermanna dotyczy głównie młodzieży w wieku między 12 a 17 r. ż., występuje głównie wśród chłopców w wieku, kiedy najżywsze są procesy kostnienia kręgosłupa - między 14 a 17 rokiem życia, u dziewcząt przejawia się między 12 a 14 r. ż.

Choroba trwa zwykle 2-3 lata i kończy się wraz z zakończeniem kostnienia kręgosłupa. W tym czasie dochodzi do stopniowej przebudowy nasad trzonów kręgowych, zanikają mniejsze guzki Schmorla. Pozostają natomiast sklinowacenia trzonów kręgowych i zgięcie kręgosłupa, do jakiego doszło w trakcie choroby.

Badanie neurologiczne z reguły nie wykazuje nieprawidłowości. Występuje natomiast

przykurcz zginaczy dwustawowych kolana, czego skutkiem

jest ograniczenie zgięcia tułowia do przodu oraz ograniczenie uniesienia wyprostowanej

kończyny dolnej w pozycji leżenia na plecach.

 29- odleżyny wystepuja u ponad 40% pacjentow w okresie poznym po urazie


rdzenia
30- złamania osteoporotyczne szyjki kosci udowej sa czestsze od zlaman
osteoporotycznych kregów (albo odwrotnie..)złam.szyjki k.udowej są częstsze a kregów najpowazniejsze
31- konsekwencją urazu rdzenia w odcinku szyjnym jest bradykardia: TAK
32- czy bielactwo jest pwsk do krioterapii?Nie-jest jedna z metod lec.bielactwa nabytego

33- czy doustne antykoagulanty są pwsk do akupunktury? TAK


34- chwyt zgrubny jest możliwy dzieki zachownej funkcji zginacza nadgarstka:
NIE- dzieki prostownikom nadgarstka
35- uszkodzenie C7 powoduje porazenie prostowników łokcia
36- czy cwiczenia izometryczne grzbietu są pwsk u osób starszych? nie-pwsk jest niewyrównane cisnienie tętnicze

37- objaw Trendelenburga jest typowy dla koksartrozy: TAK


38- o stopniu niepełnosprawności orzeka ZUS: NIE-orzekają powiatowe zespoły ds.orzekania o niepełnosprawnosci
39- w koksartrozie wskazane jest cwiczenie mm. przywodzących udo: chyba
nie...
40- profilaktyka złamań osteoporotycznych obejmuje długotrwałe noszenie
gorsetu: NIE-obejmuje gł ćwiczenia itp.

pyt 41
ZAB. RYTMU SERCA W URAZIE RDZENIA KREGOWEGO WYNIKAJA Z PORAZENIA N. BLEDNEGO? nie (wynikaja z jego przewagi czynnosciowej)

pyt 42
ZAB. RYTMU SERCA W URAZIE RDZENIA KREGOWEGO WYNIKAJA Z ODNERWIENIA SPLOTOW WSPOLCZULNYCH? tak

pyt 43 i 44 przygotuje jutro...

pyt 45
FIZJOTERAPIA TO KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA? tak (ponadto fizjoterapia obejmuje balneoterapie, klimatoterapie, hydroterapie, ergoterapie, terapie manualna i masaz leczniczy)

pyt 46
...

pyt 47
SKALA lOVETTA JEST SZESCIOSTOPNIOWA? tak (0,1,2,3,4,5)

pyt 48
CO TO JEST STOPIEN I WG McAFFE? jest to zlamanie kompresyjne z uszkodzeniem przedniej kolumny kregoslupa, np. w osteoporozie

pyt 49
KLASYFIKACJA ZLAMAN KREGOSLUPA? podzial urazow kregoslupa wg McAffe:
I - zlamanie kompresyjne z uszkodzeniem przedniej kolumny kregoslupa
II - zlamanie kompresyjne przedniej i srodkowej kolumny
III - zlamanie kompresyjne przedniej i srodkowej kolumny z penetracja fragmentow kostnych do kanalu kregowego
IV - zlamanie fleksyjno-dystrakcyjne ze zniszczeniem przedniej czesci trzonu, kolumny srodkowej i uszkodzeniem aparatu wiezadlowego kolumny tylnej (niestabilnosc)
V - zlamanie ze zniszczeniem przedniej, srodkowej i tylnej kolumny kregoslupa i przemieszczeniem kregow; powstaja na skutek dzialanie sily scinajacej na dana okolice kregoslupa; zwykle dochodzi do kompresji kolumny przedniej, dystrakcji i rotacji kolumny srodkowej i tylnej

podzial wg mechanizmu urazu:


1) zgieciowy
2) kompresyjny
3) wyprostny

pyt 50
CZY PRZY PORAZENIU N. STRZALKOWEGO STOSUJE SIE ORTEZE STABILIZUJACA STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I KOLANOWY? tak43- coś o aparacie stabilizującym staw kolanowy i skokowo-goleniowy :)
44- pionizacja bierna najwczensiej po 6 tyg
46- przyczyną obrzeku uda u tetraplegika moze byc złamanie
51- czy głównym celem rehabilitacji tetraplegików jest zwiększenie
tolerancji wysiłku nie, celem jest ogólna poprawa sprawności, nauka samoogsługi
52- czy łucznictwo jest sportem dla tetraplegików tak, staje się coraz bardziej popularne
53- czy koszykówka jest sportem dla tetraplegików tak, jest popularna
54- Dolny motoneuron-spastyczność nie! Dolny neuron ruchowy jak jest uszkodzony to jest wiotkie porażenie, gorny to spastyczność
55- Stożek rdzeniowy-Th12/L5-S1/T8-T9? Znajduje/konczy się na wysokości L1-L2
56- szok rdzeniowy-czy zlikwidowanie odruchów rdz. Występuje czasowe zniesienie wszystkich odruchów rdzeniowych, w tym mikcji
57- sporty tetraplegików:, ping pong, pływanie, łucznictwo, szermierka, taniec, rajdy samochodowe, koszykówka rugby
58- czy o niepełnosprawności orzeka lekarz rehabilitacji? NIE, jakas komisja
59- czy w skład teamu rehabilitacyjnego wchodzi: pracownik
socjalny/pielęgniarka tak, także psycholog
60- czy klirens nerkowy mówi o wydolności nerek tetraplegików? NIE
61- czy po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego ćwiczy się mięśnie
prostowniki?Tak
62- czy mięsien zębaty przedni to wydech? Nie wdechowy
63- czy w coxartrozie bóle pachwin? TAK
64- czy ch. Schauermanna pogłębia kifozę piersiową? (generalnie dużo pytań
o tę chorobę) TAK
65- def. Kręgozmyku (inaczej - spondylolisteza) określa się chorobę zaliczaną do grupy deformacji kręgosłupa. Polega ona na przesunięciu (podwichnięciu) 2 kręgów względem siebie (wyższy kręg ulega przesunięciu do przodu względem niższego)
66- czy złam. Szyjki kości udowej charakterystyczne dla osteoporozy? TAK
67- czy osteoporotyczne złamania są częstsze u kobiet? 46,4% dla kobiet 50-letnich i 22,4% dla mężczyzn w tym wieku.
68- skala Lovetta – o IV stopień 4 – ruch czynny z pewnym oporem
69- czy mięsień prosty brzucha pogłębia lordozę lędźwiową? Nie, wzmacnia się go żeby zmniejszyc lordoze
70- czy osoby ze skompensowaną niewydolnością krążenia mogą wykonywać
ćwiczenia izometryczne?Tak
71- czy można wykonywać ćwiczenia izometryczne po świeżym zawale? Nie
72- czy rumień nie ustępujący po ucisku to infekcja tk. Podskórnej? NIE, jak slusznie napisala Kasia T. – to ODLEZYNA (nie musi byc tam infekcji)
73- czy złamanie podgłowowe kości udowej u starszych łatwiej jest leczyć
zachowawczo? NIE, operacyjnie (endoproteza lub sruby)
74- czy nerw pośrodkowy unerwia czuciowo palec IV i V? NIE, unerwienie czuciowe:
- promieniowa połowa powierzchni dłoniowej ręki
- dłoniowa powierzchnia 3 i ½ palca od strony promieniowej,
- na powierzchni grzbietowej: paliczek środkowy i dalszy palców II, III i ½ IV
75- czy fizjoterapia to metoda manualna? Nie, jest odwrotnie – metoda manualna to czesc fizjoterapii
76- czy upośledzenie to wynik zaburzenia rozwojowego? Według mnie TAK (ale Kasia ma inaczej)
77- czy u tetraplegików celem jest wzrost wydolności mięśni/niezależność
ekonomiczna? NIE
78- ZZSK choroba stawów międzykregowych, wiezadel miedzykregowych i stawow krzyzowo-biodrowych/ mezczyzni w mlodym i srednim wieku/ stopniowo postepuje/ tzw kregoslup bambusowy/
79- czy w ćwiczeniach z użyciem bloczka możliwe są ćwiczenia ze
stopniowanym oporem? TAK
80- czy nadczynność tarczycy jest przeciwwskazaniem do magnetoterapii? TAK

81- czy prażenie n. strzałkowego jest przeciwwskazaniem do krioterapii?
82- czy bóle kręgosłupa o niewyjaśnionej etiologii są wskazaniem do
krioterapii ogólnej? NIE


Krioterapia - przeciwwskazania

Doświadczenia zachodnie i pięcioletnie polskie w stosowaniu ogólnoustrojowej krioterapii określiły przeciwwskazania do leczenia tą metodą.

Przeciwwskazania bezwzględne:
1) nietolerancja zimna,
2) wyniszczenie i wychłodzenie organizmu,
3) klaustrofobia,
4) brak czucia,
5) choroba Raynaud i podobne,
6) alergie na zimno (cold urticarid),
7) miejscowe zaburzenia ukrwienia,
8) znaczna niedokrwistość,
9) działanie leków zwłaszcza neuroleptyków i alkoholu,
10) niedoczynność tarczycy,
11) brak doświadczenia u stosujących metodę,
12) jakakolwiek niesprawność urządzenia (kriokomory lub kriokabiny).

Po przeprowadzeniu wnikliwych badań i oznaczeniu wskaźników hemodynamicznych oraz badań spirometrycznych u chorych przed krioterapią i po krioterapii w kriokomorze, ustaliliśmy przeciwwskazania raczej bezwzględne ze strony układu krążenia i układu oddechowego.

Są to następujące stany chorobowe:


 • wady aparatu zastawkowego serca w postaci zwężenia zastawek pólksiężycowatych aorty czy zwężenie zastawki dwudzielnej,

 • schorzenia mięśnia serca lub aparatu zastawkowego serca w okresie niewydolności krążenia,

 • ciężkie postacie dusznicy bolesnej wysiłkowej i dusznicy bolesnej spontanicznej,

 • zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyższej od 100/min,

 • przecieki żylno-tętnicze w płucach,

 • różnego pochodzenia ostre schorzenia dróg oddechowych.

Zakłada się, że chory kwalifikowany do leczenia w kriokomorze ma prawidłową wymianę gazową, prawidłowe oddychanie, może natomiast nie mieć sprawnej wentylacji płuc.

Przeciwwskazania względne:


1) wiek powyżej 65 lat,
2) przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodowych,
3) nadmierna labilność emocjonalna wyrażająca się między innymi potliwością skóry.


83- czy chwyt trikowy polega na opozycji kciuka w mechanizmie czynnego
zginania nadgarstka? NIE
84- czy są przeciwwskazania do masażu?TAK


OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU KLASYCZNEGO - ze strony www biostudia :)

Ciąża i menstruacja
Brak zlecenia lekarskiego
Zmiany skórne (rozsiane i ropne)
Nowotwory (onkologiczny masaż limfatyczny)
Krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
Hemofilia
Żylaki
Skaza naczyniowa
Nadciśnienie
Miażdżyca
Wszelkie stany zapalne (RZS w okresie zaostrzenia choroby)
Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
Wysoka temperatura ciała (39°C)

SZCZEGÓŁOWE PRZECIWWSKAZANIA:


UKŁAD ODDECHOWY

Gruźlica


Stany zapalne ostre (zapalenie płuc, oskrzeli)
Choroby zakaźne
Zmiany nowotworowe
Dychawica oskrzelowa w czasie napadów

UKŁAD POKARMOWY

Pęknięcie wrzodu żołądka i wrzodu dwunastnicy
Zapalenie trzustki
Wirusowe zapalenie wątroby
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Stany zapalne dróg żółciowych
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Zapalenie otrzewnej
Schorzenia o podłożu pasożytniczym
Zmiany nowotworowe
Zmiany grożące przerwanie ciągłości jelit

UKŁAD KRĄŻENIA

Stan po przebytym zawale serca ( 2tyg)
Zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych
Świeże stany zapalne zastawek i serca
Niewyrównane wady serca
Dusznica bolesna w czasie napadu
Nadciśnienie (!!!110 rozkurczowe !!!)
Choroby naczyń obwodowych
Skaza naczyniowa
Zaawansowana miażdżyca naczyń obwodowych
Żylaki ze zmianami skórnymi
Żylaki w miejscu występowania
Zakrzepowe zapalenie żył (6miesięcy po stanie zapalnym)
Choroba Birgera III°IV°
Choroba Reunalda III°IV°

UKŁAD WYDALNICZY

Gruźlica nerek
Nerczyca
Zmiany nowotworowe
Ostre zapalenie pęcherza moczowego
Ostre zapalenie moczowodu
Odmiedniczkowe zapalenie nerek
Kamica nerkowa (duży kamień)

UKŁAD MIĘŚNIOWY, KOSTNY I STAWOWY

Gruźlica kości
Świeży zrost
Zaawansowana osteoporoza
Ostre stany zapalne (RZS, ZZSK w okresie. zaostrzenia)

UKŁAD NERWOWY

Zapalenie opon mózgowych
Krwiaki , tętniaki i naczyniaki
Jamistość rdzenia
Zapalenie szpiku z przetokami
Drżączka porażenna
Epilepsja (zależy od stanu chorobowego)
Zmiany nowotworowe
Ostre stany zapalenie nerwów obwodowych  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna