1. (2 pkt.) Oblicz, unikając rachunków jak ognia: 1230321Pobieranie 103,89 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar103,89 Kb.

1. (2 pkt.) Oblicz, unikając rachunków jak ognia: 1230321416.

2. (2 pkt.) Wymnóż pisemnie: 43215245.

3. (3 pkt.) Czy liczba 1234505432101236 dzieli się przez 3?

4. (3 pkt.) Spośród zdań , , ,  dokładnie 3 są prawdziwe. Co powiesz o wartości logicznej zdania

()()()()?

5. (1+2 pkt.) Zapisz formułę oznaczającą rozdzielność negacji względem alternatywy.

Czy jest to prawo logiczne?

6. (3 pkt.) Skonstruuj za pomocą samych bramek NOT i OR układ logiczny realizujący funkcję xy.* Jak wygląda w systemie piętnastkowym liczba ?

Ze wszystkich rozwiązań powinno jasno wynikać, co i dlaczego się dzieje!

1. (2 pkt.) Oblicz, unikając rachunków jak ognia: 120120327.

2. (2 pkt.) Wymnóż pisemnie: 12346326.

3. (3 pkt.) Czy liczba 876543210123456789 dzieli się przez 3?

4. (3 pkt.) Spośród zdań p, q, r dokładnie 2 są fałszywe. Co powiesz o wartości logicznej zdania

(pq)(pr)(qr)?

5. (1+2 pkt.) Zapisz formułę oznaczającą rozdzielność negacji względem koniunkcji. Czy jest to prawo

logiczne?

6. (3 pkt.) Skonstruuj za pomocą samych bramek NOT i AND układ logiczny realizujący funkcję ().* Jak wygląda w systemie trzynastkowym liczba ?

Ze wszystkich rozwiązań powinno jasno wynikać, co i dlaczego się dzieje!

1. (2 pkt.) Oblicz, unikając rachunków jak ognia: 3210123416.

2. (2 pkt.) Wymnóż pisemnie: 12345425.

3. (3 pkt.) Czy liczba 5432101234505436 dzieli się przez 3?

4. (3 pkt.) Spośród zdań x, y, z, t dokładnie 3 są prawdziwe. Co powiesz o wartości logicznej zdania

(xyz)(xyt)(xzt)(yzt)?

5. (1+2 pkt.) Zapisz formułę oznaczającą rozdzielność negacji względem alternatywy. Czy jest to prawo

logiczne?

6. (3 pkt.) Skonstruuj za pomocą samych bramek NOT i OR układ logiczny realizujący funkcję (pq).* Jak wygląda w systemie trzynastkowym liczba ?

Ze wszystkich rozwiązań powinno jasno wynikać, co i dlaczego się dzieje!

1. (2 pkt.) Oblicz, unikając rachunków jak ognia: 34043525.

2. (2 pkt.) Wymnóż pisemnie: 12347527.

3. (3 pkt.) Czy liczba 123456780876543219 dzieli się przez 3?

4. (3 pkt.) Spośród zdań , ,  dokładnie 2 są fałszywe. Co powiesz o wartości logicznej zdania

()()()?

5. (1+2 pkt.) Zapisz formułę oznaczającą rozdzielność negacji względem koniunkcji. Czy jest to prawo

logiczne?

6. (3 pkt.) Skonstruuj za pomocą samych bramek NOT i AND układ logiczny realizujący funkcję pq.* Jak wygląda w systemie trzynastkowym liczba ?

Sprawdzian styczniowy (skompilowane wersje obu grup)
Zad. 0. Ś to liczba naturalna spełniająca układ warunków:

 • reszta z dzielenia ś przez 4 to 2,

 • resztą z dzielenia ś przez 8 nie jest 6,

 • resztą z dzielenia ś przez 16 nie jest 12,

Jaka może być reszta z dzielenia ś przez 32?
Zad. 1. Rozwiąż równanie bitowe: a) x or 2x = 1024, b) x and 1023 = x and 10, c) x or 13 = x or 255.

d) Czy istnieje liczba spełniająca równanie bitowe: x and 2x = 64?


Zad. 2. Naturalne zmienne x i y zapisujemy na półbajcie, a i – jednobajtowo. Jakie będą wartości x, y i i po zakończeniu działania programu?

i:=0; x:=0; y:=0;

dopóki i<199, powtarzaj { jeśli x=2, y:=y+1; i:=i+1; x:=x+1 }

Zad. 2’. Jaka będzie odpowiedź, jeśli i w każdym kroku pętli rosłoby o 2 zamiast o 1? A o 3?


Zad. 3. Co wypisze program?

a:=34;


dopóki a3, powtarzaj { napisz a-3[a/3]; a:=[a/3] }
Zad. 4. Zaprojektuj układ logiczny

a) stwierdzający, czy 5-bitowa liczba jest większa od 14,

b) stwierdzający, czy 4-bitowa liczba jest mniejsza od 9,

c*) znajdujący sumę liczby dwubitowej i jednobitowej,

d*) mnożący dwubitową liczbę przez 3.

Sprawdzian „styczniowy” – podejście drugie (skompilowane wersje obu grup)


 1. (3 pkt.) Zaprojektuj układ logiczny

  1. stwierdzający, czy dwie dwubitowe liczby są równe.

  2. zwiększający o 2 dwubitową liczbę.
 1. (2 pkt.) Jakie wartości będą kolejno przyjmować półbajtowe zmienne k i l w następującym programie? k:=1; l:=15; dopóki nie(k=15) {k:=k+3; l:=l+1}
 1. (2 pkt.) Jaka jest największa dwubajtowa liczba a, która w trakcie działania programu

powtarzaj x:=shr(x) przyjmie wartość 10?


 1. (2 pkt.)

  1. Podaj najmniejszą liczbę ś>63, dla której ś and (ś+1) = 0.

  2. Czy istnieje śN, takie że ś and (ś+1) = 2100?
 1. (2 pkt.) Rozwiąż:

  1. x or (x+1) = 2100.

  2. x or (x+1) > 127

* Oblicz 2 xor 4 xor 6 xor 8 xor ... xor 256.

Sprawdzian II (obie grupy razem).
Za każdą część zadania można otrzymać 4 pkt.
1. (Można korzystać z całej wiedzy nt. ułamków, którą usiłowałem Wam przekazać).

Zapisz jako ułamek zwykły 0,0110(1)2.


2. Ile mnożeń wykona się, obliczając schematem Hornera wartość 99-cyfrowej liczby piątkowej?

Uzasadnij!


3. a) Zapisz szesnastkowo 0,3001230034.

b) Zapisz ósemkowo 0,001000110100012.


4. Jak wyglądają (podaj jak najwięcej informacji – tak jak robiliśmy to na lekcji) zapisane

pozycyjnie szóstkowo liczby: a = 1/120, b = 7/90, c = 12/344?


5. Maszyna M$-2008 zapisuje liczby zmiennoprzecinkowo, przeznaczając na część ułamkową

mantysy i moduł wykładnika po 3 bity.

a) Na ile sposobów może zapisać liczbę 2? A 0? Ile z nich to zapis znormalizowany?

b) Podaj wartości liczb: największej i najmniejszej dodatniej, które może dokładnie zapisać M$-2008 (w sposób niekoniecznie znormalizowany!). Czy obie mają na M$-2008 zapis znormalizowany?c) Jak maszyna ta wykona działanie 4 + ¼? A 1,00122-1112 / 2?©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna