01 Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowePobieranie 419,27 Kb.
Strona1/15
Data18.11.2017
Rozmiar419,27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Klasyfikacja branżowa EKD

KOD | OPIS BRANŻY

01 Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe


11 Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo

0111 Uprawa zbóż i inne uprawy rolne gdzie indziej nie sklasyfikowane

011110 Hodowla i nasiennictwo roślin rolniczych

011120 Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0112 Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich

011210 Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych

011220 Uprawa warzyw i specjalnych roślin ogrodniczych

011221 Uprawa roślin ogrodniczych

011222 Uprawa warzyw

011230 Szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych

0113 Uprawa owoców, orzechów oraz roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw

011310 Produkcja owoców

011320 Produkcja winogron na wino i do bezpośredniego spożycia

011330 Produkcja orzechów jadalnych

011340 Uprawa przypraw

011350 Uprawa roślin służących do produkcji napojów, takich jak: kawa, kakao, herbata

012 Chów i hodowla zwierząt

0121 Chów i hodowla bydła rzeźnego i mlecznego

012110 Chów krów mlecznych

012111 Produkcja cieląt do 2 tygodni (krowy użytkowe)

012112 Produkcja mleka

012120 Chów bydła rzeźnego

012130 Chów jałówek

012140 Hodowla jałówek hodowlanych

012150 Hodowla buhajów zarodowych

012160 Hodowla krów mlecznych pod oceną

012161 Produkcja krów użytkowych

012162 Ocena zwierząt pod względem mleczności

012163 Produkcja materiału zarodowego żeńskiego

0122 Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów

012210 Chów i hodowla owiec

012211 Produkcja owiec hodowlanych i użytkowych

012212 Produkcja surowej wełny

012220 Chów i hodowla kóz

012221 Produkcja kóz hodowlanych i użytkowych

012222 Produkcja koziego mleka

012223 Produkcja surowej wełny

012230 Chów i hodowla koni

012240 Chów i hodowla osłów, mułów

0123 Chów i hodowla trzody chlewnej

012310 Chów loch

012320 Chów materiału rzeźnego

012340 Hodowla loch wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych

012350 Hodowla knurów wpisanych do ksiąg

0124 Chów i hodowla drobiu

012410 Chów drobiu

012411 Produkcja drobiu użytkowego

012412 Produkcja jaj

012420 Hodowla drobiu zarodowego

0125 Pozostały chów i hodowla zwierząt

012510 Pozostały chów zwierząt

012511 Chów pszczół i produkcja miodu oraz wosku pszczelego

012512 Chów jedwabników, produkcja kokonów jedwabników

012513 Chów królików

012514 Chów zwierząt domowych

012515 Chów zwierząt futerkowych, produkcja skór futerkowych

012516 Chów różnych zwierząt, gdzie indziej nie wymienionych

012520 Pozostała hodowla zwierząt

012521 Hodowla pszczół i produkcja miodu oraz wosku pszczelego

012522 Hodowla jedwabników, produkcja kokonów jedwabników

012523 Hodowla królików

012524 Hodowla zwierząt domowych

012525 Hodowla zwierząt futerkowych, produkcja skór futerkowych

012526 Hodowla różnych zwierząt, gdzie indziej nie wymienionych

013 Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)

0130 Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)

014 Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz z chowem i hodowlą zwierząt bez

działalności weterynaryjnej

0141 Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

014110 Nawożenie pól

014111 Zagospodarowywanie płodów rolnych

014112 Opryskiwanie upraw zbóż (w tym z powietrza)

014113 Przycinanie gałęzi drzewek owocowych i winorośli, okrzesywanie drzew i przycinanie

żywopłotu

014114 Zbiory i przygotowanie płodów rolnych do sprzedaży

014120 Uruchamianie i obsługa systemów irygacyjnych

014130 Sadzenie roślin i ich utrzymanie w ogrodach i obiektach sportowych

0142 Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt

014210 Strzyżenie owiec

014230 Działalność związana ze sztucznym unasiennianiem

014240 Usługi związane z oceną użytkowości zwierząt hodowlanych, usługi pasterskie, sterylizacja

drobiu, czyszczenie pomieszczeń dla zwierząt ...

014250 Działalność mająca na celu propagowanie rozwoju produkcji zwierzęcej

015 Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych łącznie z pokrewnymi

działalnościami usługowymi

0150 Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych łącznie z pokrewnymi

działalnościami usługowymi

015010 Łowiectwo zwierząt dla pozyskania żywności, futra, skóry oraz pozyskanie zwierząt dla ZOO,

parków oraz gospodarstw domowych

015020 Produkcja skórek futerkowych, skór gadów lub też skór ptasich pozyskiwanych z łowiectwa

015030 Rozprzestrzenianie i rozmnażanie zwierzyny łownej

015040 Działalność usługowa wspomagająca łowiectwo

015050 Polowanie na ssaki morskie, takie jak: morsy, foki

02 Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe


0201 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

020110 Zalesianie i odnowienia lasu oraz ochrona lasu i dróg leśnych

020120 Uprawy lasu odroślowego

020130 Działalność szkółek drzewek leśnych

020140 Uprawy choinek

020150 Pozyskiwanie drewna (wyrąb lasu i produkcja drewna surowego w formie stojaków, pali lub

drewna opałowego)

020160 Zbieranie dziko rosnących materiałów: kauczukopodobnych, żywic naturalnych, korka,

szelaku nie czyszczonego, balsamu, żołędzi. kasztanów, mchów itd.

0202 Działalność usługowa pokrewna dla leśnictwa i pozyskiwania drewna

020210 Działalność usługowa w zakresie leśnictwa: inwentaryzacje leśne, oszacowywanie jakości i

ilości drewna

020220 Działalność usługowa związana z pozyskiwaniem drewna: transport drewnianych kłód na

terenie leśnym
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna