01-Interfejs graficznyPobieranie 11,32 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar11,32 Kb.

01-Interfejs graficzny.doc

imcrop(A,[ Xmin Ymin Width Height]) % wpisywane określone położenie i wymiar prostokąta

np.: B = imcrop(A, [60 40 100 90]);
B = imadjust(A, [low high], [bottom top], gamma)

przekształca obraz A w B przez mapowanie między low i high na wartości między bottom i top z użyciem funkcji rozciągającej y=x, gdy =1 mapowanie liniowe

zakres [bottom top] można zostawić pusty [ ], czyli będzie rozciągania do maksymalnego zakresu, natomiast [low high] można odczytać z obrazu:

low=double(min(min(im)))/255;

high=double(max(max(im)))/255;
02-Filtracja.doc


B = medfilt2(A)

B = medfilt2(A, [m n]) – gdzie m i n określają wielkość rozpatrywanego sąsiedztwa
do funkcji filter2 wykorzystuje się projektowanie filtrów specjalnych fspecial:

h=fspecial(typ) – tworzy macierz maski filtru według typu: ‘gaussian’, ‘sobel’, ‘prewitt’, ‘laplacian’, ‘log’, ‘average’, ‘unsharp’.

‘sobel’-horyzontalny, ‘prewitt’- horyzontalny, ‘laplacian’, ‘unsharp’ – wielkość filtru 3x3
Na zadanym obrazie zrealizować procedurę segmentacji przez detekcję krawędzi wykorzystując funkcję edge (wyznacza krawędzie w obrazie wieloodcieniowym). Porównać efekty dwóch wybranych metod.

BW=edge(I,’metoda’); - funkcja zwraca macierz binarną z 1 na krawędzi i 0 poza krawędzią, gdzie metoda to: roberts, prewitt, sobel(domyślnie), marr, log, canny.


bwmorph – operacje morfologiczne na obrazach binarnych

C=bwmorph(BW,'operacja',n); - gdzie operacja oznacza:

'erode' - erozja przy użyciu elementu strukturalnego ones(3)

'dilate' - dylatacja przy użyciu elementu strukturalnego ones(3)

'open' - binarne otwarcie (erozja następnie dylatacja )

'close' - binarne zamknięcie (dylatacja następnie erozja )

'clean' - usuwa pojedyncze piksele (1-ki otoczone przez 0-ra)

'bothat' - odejmuje obraz wejściowy z jego zamknięciem'tophat' - odejmuje obraz wejściowy z jego otwarciem

zaś n ilość powtórzeń.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna