0. Klasa Zbiór własności grupy obiektów o tych samych charakterystykach Ekstensja klasyPobieranie 260,39 Kb.
Strona2/4
Data23.10.2017
Rozmiar260,39 Kb.
1   2   3   4

15.

Disjont – domyslnie: podzial rozlaczny


Overlapping – podzial nierozlaczny, przeciecie zbiorow obiektow klas nie jest zbiorem pustym

16.

Complete – domyslnie: podzial calkowity

Incomplete – nie wszystkie podklasy zostaly zdefiniowane, nadklasa nie jest klasa abstrakcyjna

17. Powiązanie - relacja zachodząca między obiektami, odwzorowywująca fizyczny lub pojęciowy związek istniejący między odpowiednimi bytami w analizowanej dziedzinie przedmiotowej. Powiązanie łączące dwa obiekty nazywane jest powiązaniem binarnym.

18. Asocjacja - grupa powiązań między klasami posiadających wspólną strukturę i semantykę.. Asocjacja, która łączy dwie klasy nazywana jest binarną.

Asocjacje mogą też łączyć więcej niż dwie klasy (asocjacje n-arne)

Asocjacja kwalifikowana - kwalifikator jest atrybutem asocjacji (lub zestawem atrybutów), którego wartości służą do podziału zbioru obiektów definiowanych przez klasę znajdującą się na jednym z końców tej asocjacji.


Asocjacja binarna ze swoją uproszczoną notacją (linia prosta) i pewnymi dodatkowymi własnościami (takimi jak możliwość ustalania kierunku nawigowania, wykorzystywania kwalifikatorów, związków agregacji czy kompozycji) jest specjalnym rodzajem asocjacji n-arnej (gdzie n=2).

Własności dodatkowe, wymienione powyżej możliwe dla asocjacji binarnych

zabronione dla asocjacji n-arnych,
Asocjacje skierowane: oprócz oznaczenia asocjacji zaznacza się też kierunek przesyłania komunikatów (nawigację).


19. Liczność oznacza, ile obiektów innej klasy może być powiązane z jednym obiektem danej klasy;
W sytuacji, gdy dwie te same klasy

są połączone więcej niż jedną asocjacją,

wszystkie asocjacje muszą być oznaczone.

20. Cecha pochodna jest zdefiniowana poprzez funkcję działającą na jednym lub więcej bytach

modelu, które też mogą być pochodne. Oznaczana jest ukośnikiem /

cecha pochodna

21. Odpowiedzialności danej klasy opisywane są na wysokim poziomie abstrakcji - jako podstawa (główny powód, cel) zaistnienia danej klasy. Są powiązane z operacjami, które można wykonywać na obiektach tej klasyKlasa nie powinna mieć więcej niż trzy, cztery odpowiedzialności

niska kohezja

- Klasa ma zbyt dużo odpowiedzialności22. Wartości etykietowane są używane do skojarzenia arbitralnej informacji z pojedynczym elementem modelu.
23. Dwa rodzaje diagramów interakcji:

1. diagramy sekwencji2. diagramy współpracy => kolaboracji

Diagramy kolaboracji, stanowiące w pewnym sensie wystąpienia fragmentu diagramu klas, lepiej przedstawiają związki między obiektami biorącymi udział w realizacji danego przypadku użycia. Łatwiej też można tu odwzorować efekty oddziaływania na pojedynczy obiekt.24. Diagram stanów

25. Diagram aktywności

Scenariusz dla przypadku użycia: Wypożyczenie egzemplarza książki
Sprawdzenie, czy można wypożyczyć danemu czytelnikowi

o ile można, to:

Sprawdzenie, czy książka jest dostępna (jest wolny egzemplarz)

o ile jest dostępny egzemplarz, to:Rejestracja wypożyczenia


diagram aktywności
Diagram aktywności


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna