[]Pobieranie 118,67 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar118,67 Kb.Załącznik nr 3/MP

DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI

WKŁADU WŁASNEGO WNIOSKODAWCY W STOSUNKU

DO KOSZTÓW CAŁKOWITYCH OPERACJI

Imię i nazwisko Wnioskodawcy …..,

Seria i numer dowodu osobistego Wnioskodawcy …..,

ubiegającego się o dofinansowanie operacji p.t. ……………………………….……….............

…………………………………………......................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..,
z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację „Małych Projektów” w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Wysokości wkładu własnego w stosunku do kosztów całkowitych operacji wynosi: …………………………………………………………………………………………………

…………………………, dnia …………… …………………..(miejscowość) (data) (podpis)

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna