[]Pobieranie 52,96 Kb.
Data26.05.2018
Rozmiar52,96 Kb.

  1. Kredyt dyskontowy i faktoring

Posiadają wspólną cechę - pozwalają zamienić wierzytelność.


Kredyt dyskontowy - jest udzielany w operacji dyskontowania weksla.

Operacja dyskontowa polega na zakupie weksla przed terminem jesgo płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta).


Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed terminem jego płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Pozwala więc przekształcić weksel reprezentujący kredyt kupiecki przez kredyt bankowy w pieniądz w formie zapisu na rachunku bankowym kredytobiorcy.
Faktoring - operacja faktoringu jest związana z umową zawieraną między bankiem (faktorem), a wierzycielem. Jest to przeniesienie wierzytelności handlowych z wierzyciela na faktora (bank), który równocześnie zobowiązuje się do ściągnięcia tych wierzytelności nawet w przypadku trudności płatniczych występujących u dłużników; faktor może przy tym z wyprzedzeniem uregulować należności wierzyciela. Faktoring jest więc równocześnie formą finansowania należności, gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ryzykiem ich ściągnięcia, a także operacją rozliczeniową polegającą na inkasowaniu należności.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna