[]Pobieranie 46,87 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar46,87 Kb.

Cash manager – osoba odpowiedzialna za cash management organizacji. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z krótkoterminowymi przepływami finansowymi i z rezerwami gotówkowymi. Często cash management organizacji jest zlecany osobom spoza organizacji, np. odpowiednim pracownikom banków czy kancelarii prawnych obsługujących przedsiębiorstwo.

Funkcje Cash Managera

Głównymi funkcjami cash management w organizacji są:

- planowanie popytu na pieniądz,

- dysponowanie środkami,

- kontrola płynności.

Cash manager odpowiada za kontrolowanie rentowności przedsiębiorstwa oraz potencjalnego ryzyka dla organizacji. Często cash managerowie pełnią także funkcję doradczą i rekomendują konkretne działania głównemu kierownictwu (lub klientom) w zakresie możliwych opcji wydatków lub inwestycji. Cash manager monitoruje też wydatki pracowników, często bierze udział w opracowywaniu strategii finansowej przedsiębiorstwa.Zadania Cash Managera

Do podstawowych zadań cash managera należą planowanie i analiza przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach oraz kontrola efektywności procedur operacyjnych związanych z przepływem środków pieniężnych i ewentualne działania poprawiające efektywność tych procedur.

Do zadań szczegółowych cash managera możemy zaliczyć też takie działania jak:

- kontrola spływu należności,

- realizowanie bieżących płynności wierzycielom,

- lokowanie nadwyżek środków pieniężnych,

- poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,

- ograniczanie ryzyka kursowego,

- przygotowywanie raportów na temat przepływów pieniężnych,

- prowadzenie dokumentacji związanej z przepływami środków pieniężnych,- utrzymywanie stosunków z bankami.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna