* Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerachPobieranie 37,79 Kb.
Data15.12.2017
Rozmiar37,79 Kb.

* Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerach:

 1. rejestry (procesorowa)

 2. cache (podręczna)

 3. główna (operacyjna)

 4. dodatkowa

* Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji asynchronicznej:

 1. bit startu

 2. bit stopu

 3. bit parzystości

 4. bit znaku

* Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji synchronicznej:

 1. znaki synchronizujące

 2. znaki początku rekordu

 3. dane

 4. znak końca rekordu

 5. znaki (?) kontrolne

* Podaj metody obsługi przerwań urządzeń we/wy:

 1. Polling (przegląd)

 2. Łańcuchowa identyfikacja urządzenia zgłaszającego przerwanie

 3. Przerwanie wektorowe

* Podaj elementy adresu wirtualnego i struktury danych używane przy translacji adresu wirtualnego na adres fizyczny w pamięci stronnicowanej:

 1. numer strony adresu wirtualnego

 2. numer ramki

 3. przesunięcie adresu wirtualnego

* Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci SRAM.

 1. wejście danych Din

 2. wejście odczyt / zapis R/W

 3. wejście wybierające CE

 4. wyjście danych Dout

 5. układ odczytu / zapisu

 6. układ wybierający

 7. tablica komórek

* Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci DRAM:

 1. wejście danych Din

 2. wejście odczytu/zapisu R/W

 3. wejście wybierające CS

 4. układ taktujący

 5. układy regenerujące

 6. Wyjście danych Dout

* Podaj główne typy pamięci dodatkowej komputerów:

 1. dyski elastyczne (floppy)

 2. dyski magnetyczne

 3. dyski optyczne

 4. dyski magneto-optyczne

 5. WriteOnceReadMany CD-R

 6. Streamer

* Podaj podstawowe elementy deskryptora segmentu pamięci segmentowanej:

 1. adres tablicy stron

 2. długość segmentu (w stronach)

 3. różne bity

 4. bity ochrony

* Podaj podstawową różnicę pomiędzy kombinacyjnymi a sekwencyjnymi układami logicznymi. Podaj nazwy funkcji opisujących układ sekwencyjny:

 1. kombinacyjne (stan wyjść zależy od stanu wejść), sekwencyjne (zależy od stanu układu)

* Podaj główne rodzaje kombinacyjnych układów logicznych:

 1. podstawowe bramki (and, or, xor, not)

 2. ekspandery

 3. sumatory

 4. kodery

 5. dekodery

 6. multipleksery

* Podaj główne rodzaje sekwencyjnych układów logicznych:

 1. przerzutniki (RS, D, IK)

 2. rejestry

 3. liczniki

 4. pamięci RAM

* Podaj składniki architektury komputera:

 1. mikroprocesor

 2. magistrale

 3. sygnały sterujące

 4. układy we/wy

 5. jednostka arytmetyczno-logiczna

 6. pamięć

* Podaj elementy procesora, które mogą uczestniczyć w pobraniu rozkazu do wykonania: 1. rejestr danych

 2. ALU

 3. Rejestr buforowy pamięci

 4. Rejestr adresowy

 5. Jednostka sterująca

 6. Licznik rozkazów

* Podaj podstawowe elementy cyklu wykonywania rozkazu:

 1. pobranie rozkazu

 2. zdekodowanie rozkazu

 3. wyznaczenie adresu argumentu

 4. pobranie argumentu

 5. wykonanie rozkazu

 6. zapis wyniku

* Podaj główne składniki mikroprogramowalnego układu sterowania procesora:

 1. licznik mikrorozkazów

 2. programowalna tablica rozkazów

 3. rejestr rozkazów

 4. układ wyboru adresu (szeregujący)

* Podaj podstawowe typy rozkazów wewn. komp.:

 1. rozkazy przesłań danych

 2. rozkazy arytmetyczne i logiczne

 3. rozkazy sterujące

 4. operacji na bitach

 5. inne (testowania, sterowanie kooprocesorem)

* Podaj operacje składowe dodawania liczb w zapisie zmiennoprzecinkowym:

 1. porównanie wykładników

 2. wyrównanie mantys

 3. dodawanie / odejmowanie

 4. normalizacja, zaokrąglenie wyników

* Podaj główne techniki architekturalne dla zrównoleglenia obliczeń w systemach komputerowych:

 1. wektorowe

 2. systoliczne

 3. przepływ danych

 4. SIMD

* Podaj przykłady 4 typów systemów określonych przez klasyfikację Flynn’a:

 1. SISD

 2. MISD

 3. SIMD

 4. MIMD

* Podaj typy układów łączących procesory w systemach wieloprocesorowych:

 1. magistrala z podziałem czasu

 2. przełącznik krzyżowy

 3. pamięci wieloportowe

 4. transputer

 5. hipersześcian

* Wymień tryby adresowania argumentów operacji rozkazów wewnętrznych komputera:

 1. bezpośrednie

 2. natychmiastowe

 3. względne

 4. pośrednie

 5. indeksowe

 6. rejestrowe

* Wymień główne rodzaje pamięci półprzewodnikowych:

 1. Static RAM

 2. Dynamic RAM

 3. Synchronous RAM (sdram)

 4. Programmable ROM (prom)

 5. Erasable PROM (eprom)

 6. Electricaly EPROM (eeprom)

* Wymień główne typy organizacji pamięci cache (podręcz.)

 1. Asocjacyjna

 2. Bezpośrednia

 3. Zbiorowa asocjacyjna

* Wymień główne metody adresowania urządzeń we/wy:

 1. I/O oddzielone

 2. I/O odwzorowane w pamięci

* Wymień metody sterowania współpracą z urządzeniami we/wy:

 1. programowa obsługa

 2. za pomocą przerwań

 3. bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)* Wymień sygnały sterujące występujące przy realizacji transmisji poprzez układ DMA:

 1. HOLD (stan zawieszenia)

 2. HLDA (Hold Aknowledge)

 3. DRQn – inicjalizowanie sterownika przez nr kanału

 4. Sygnały potwierdzenia

 5. EndOfProcess

* Wymień główne funkcje systemu operacyjnego:

 1. zarządzanie procesami

 2. zarządzanie pamięcią

 3. zarządzanie zasobami komputera

* Wymień podstawowe stany, w których może się znajdować proces obliczeniowy:

 1. gotowy

 2. wykonywany

 3. zablokowany

* Wymień podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów krytycznych systemu:

 1. „Wyłączenie” przerwań przed testowaniem

 2. Użycie odpowiednich rozkazów (np. TestAndSet)

 3. Wwsparcie programowe (algorytmy Dekkera lub Patersona)* Wymień podstawowe bloki składowe komputera:

 1. CPU + ALU

 2. Pamięć

 3. Urządzenia we/wy

 4. Układ sterowania programem

* Wymień rodzaje szyn występujące w mikroprocesorach:

 1. adresowa

 2. sterująca

 3. danych

 4. systemowa

* Wymień cechy procesora typu CISC:

 1. duża liczba rozkazów (100-250)

 2. rozkazy obsługujące zadania z pamięci do pamięci

 3. duża liczba trybów adresowania (5-20)

 4. duży zakres rozkazów o różnych długościach wykonywania

 5. mikroprogramowalna jednostka sterująca

* Wymień cechy procesora typu RISC:

 1. niewiele rozkazów w 1 cyklu

 2. niewiele trybów adresowania

 3. łatwość dekodowania rozkazu

 4. dużo uniwersalnych rejestrów

 5. układowa jednostka sterująca

 6. ograniczony dostęp do rozkazów store i load

* Wymień główne binarne pozycyjne zapisy liczbowe:

 1. system kodowania znaku i modułu

 2. uzupełnienia do dwóch

 3. zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (BCD)

 4. naturalny kod binarny (NKB)

* Wymień główne rodzaje sumatorów binarnych:

 1. sumator (subtraktor) binarny

 2. sumator (subtraktor) dziesiętny

 3. sumator szeregowy

 4. sumator równoległy

* Wymień elementy liczby w zapisie zmiennoprzecinkowym:

 1. mantysa (część ułamkowa)

 2. wykładnik (cecha)

 3. podstawa systemu liczbowego

* Wymień podstawowe typy organizacji pamięci w systemach wieloprocesorowych:

 1. systemy MIMD z pamięcią wspólną

 2. systemy MIMD z pamięcią rozproszoną

 3. systemy z rozproszoną pamięcią wspólną

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna