Strona głównaWielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zozWielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz
W związku z otrzymanymi pytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, uprzejmie wyjaśniam
234,09 Kb. 1
czytać
Podbudowa z tłucznia kamiennego specyfikacje technicznePodbudowa z tłucznia kamiennego specyfikacje techniczne
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
94,74 Kb. 1
czytać
Instrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla pracowników obsługujących elektryczny piec piekarskiInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dla pracowników obsługujących elektryczny piec piekarski
Do samodzielnej pracy przy obsłudze elektrycznego pieca piekarskiego może przystąpić pracownik
36,16 Kb. 1
czytać
Związek Weteranów I Rezerwistów Wojska Polskiego Dolnośląski Oddział Wojewódzki imienia 2 Armii Wojska PolskiegoZwiązek Weteranów I Rezerwistów Wojska Polskiego Dolnośląski Oddział Wojewódzki imienia 2 Armii Wojska Polskiego
Złoty medal o m p n krzyż lw p zł. O. Hon Zasł. d. Dol.Śl. M. Xv-lecia ZŻ lwp krzyż I armii wp
13,99 Mb. 27
czytać
Ści pomocowych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dr A. Jurasza w BydgoszczyŚci pomocowych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych cpv: 90900000-6, 90910000-9, 90919200-4, 90911200-8, 77310000-6
5,2 Mb. 11
czytać
Obwód stacyjny w formie zadaniowejObwód stacyjny w formie zadaniowej
Umiejętności: Doskonalenie poznanych ćwiczeń gimnastycznych w obwodzie stacyjnym
170 Kb. 1
czytać
Protok ó Ł Nr 3/2011 z posiedzenia Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów, które odbyło się 19 października 2011 rProtok ó Ł Nr 3/2011 z posiedzenia Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów, które odbyło się 19 października 2011 r
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów oraz zaproszeni goście
20,42 Kb. 1
czytać
Sa-p iławskie Zakłady Drobiarskie „ekodrob” S. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 rokuSa-p iławskie Zakłady Drobiarskie „ekodrob” S. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku
Viii wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (numer krs: 0000058495). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "pkd" jest produkcja
143,88 Kb. 1
czytać
Zaproszenie do złOŻenia oferty cenowejZaproszenie do złOŻenia oferty cenowej
Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu
62,12 Kb. 1
czytać
7/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy7/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy
Ministra Pracy I polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów I specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
43,37 Kb. 1
czytać
Standard wymagań egzamin czeladniczyStandard wymagań egzamin czeladniczy
Wnioskodawca – Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie przyjął: Zarząd zrp uchwała Nr 8” z dnia 25 września 2009 r
40,22 Kb. 1
czytać
Język rosyjskiJęzyk rosyjski
Podstawa prawna funkcjonowania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
1,06 Mb. 16
czytać
Zarządzenie nr 52 /08 Burmistrza Zwolenia z dnia 22. 09. 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ZwoleniuZarządzenie nr 52 /08 Burmistrza Zwolenia z dnia 22. 09. 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zwoleniu
Nr 9, poz. 590) oraz art. 34, ust. 1b ustawy z dnia czerwca 1988 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz. 1592 z późn zm.), a także zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 26. 06. 1974 r. Kodeks pracy
0,5 Mb. 2
czytać
Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”
Obserwuję, badam, doświadczam Sól kamienna bogactwem Ziemi. Zabawy badawcze z wykorzystaniem soli
27,33 Kb. 1
czytać
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr xiv/145/2011 z dnia 30 września 2011 rZałącznik do Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr xiv/145/2011 z dnia 30 września 2011 r
Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności
9 Mb. 3
czytać
Zielona Góra 03Zielona Góra 03
Agencja Restrukturyzacji I modernizacji Rolnictwa, Lubuski Oddział Regionalny, al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
421,67 Kb. 11
czytać
Kierunek autorskiKierunek autorski
Biofizyka. Kierunek Biofizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki I chemii utworzony został dnia 7 kwietnia 2009 r mocą uchwały nr 20 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
308,44 Kb. 4
czytać
Seminarium magisterskieSeminarium magisterskie
Forma zaliczenia seminarium: uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena wiedzy z zakresu analizowanej problematyki
452,43 Kb. 4
czytać
Pytania na egzamin dyplomowy inżynierskiPytania na egzamin dyplomowy inżynierski
Złożoność obliczeniowa w średnim I najgorszym przypadku oraz jej zastosowanie do analizy algorytmu szybkiego sortowania
29,21 Kb. 1
czytać
Katedra I Zakład Technologii Leków Uniwersytet Medyczny we WrocławiuKatedra I Zakład Technologii Leków Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
W ramach ćwiczeń student wykonuje syntezę preparatów, stanowiących substancje lecznicze api- 5 jednostkowych procesów chemicznych
47 Kb. 1
czytać
Fax.: (0-44) 634 13 41 p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa Adres Urzędu Miejskiego: ul. Żeromskiego 23Fax.: (0-44) 634 13 41 p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa Adres Urzędu Miejskiego: ul. Żeromskiego 23
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Szkoła bez barier” w klasach I-III w Gminie Zelów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
1,14 Mb. 10
czytać
Studia III stopniaStudia III stopnia
W przypadku wszczęcia przewodu doktorskiego, złożenia pracy doktorskiej, zdania egzaminów doktorskich, przeprowadzenia publicznej
181,93 Kb. 2
czytać
I. Historia gospodarcza powszechna Periodyzacja dziejów powszechnychI. Historia gospodarcza powszechna Periodyzacja dziejów powszechnych
Bliskim Wschodzie, uprawa zbóż= tryb osiadły, w konsekwencji: społeczny podział pracy, rozkład wspólnoty pierwotnej, wzrost liczby ludności, powstają osiedla, miasta, państwa I pierwsze nierówności
238,48 Kb. 5
czytać
Pielgrzymka sycylia termin : 07. 09-21. 09. 2019 Biuro Turystyczno-Handlowe „eid-polPielgrzymka sycylia termin : 07. 09-21. 09. 2019 Biuro Turystyczno-Handlowe „eid-pol
Zbiórka uczestników pielgrzymki godz 00 Parafia Sw. Bernarda Sopot, przejazd w okolice Wiednia,nocleg
174,43 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe nr E. 042 2014/pokl/30/2015Zapytanie ofertowe nr E. 042 2014/pokl/30/2015
Siedlcach w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” nr projektu: pokl. 09. 02
153,91 Kb. 1
czytać
Nr sprawy : dzp. 341. 04. 2015Nr sprawy : dzp. 341. 04. 2015
UsłUGĘ nadzoru autorskiego I serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego
464,95 Kb. 7
czytać
Status: jawnyStatus: jawny
Załącznik nr 3 do Zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
0,6 Mb. 9
czytać
Opis przedmiotu zamówienia indywidualny zestaw abordażowy Ilość: 16 kplOpis przedmiotu zamówienia indywidualny zestaw abordażowy Ilość: 16 kpl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 fabrycznie nowych, nienaprawianych, nieregenerowanych, kompletów indywidualnych zestawów abordażowych przeznaczonych do wykonywania abordażu na różnego typu jednostki pływające podczas wykonywania morskich
2,7 Mb. 3
czytać
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoKarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 18 grudnia 2006 r.)
75,28 Kb. 1
czytać
Data aktualizacji: 23. 01. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznejData aktualizacji: 23. 01. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej
Rozporządzenie Komisji ue nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r zmieniające Rozporządzenie
108,1 Kb. 1
czytać©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

Strona główna