Strona głównaNa roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoNa roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Przetarg nieograniczony na zadanie: „Wykonanie w systemie zaprojektuj I wybuduj przebudowy drogi gminnej
0,73 Mb. 2
czytać
O p I s t e c h n I c z n yO p I s t e c h n I c z n y
Współczynik przenikania ciepła,,U’’/W/m2K/ przez przegrody budowlane wg. Pn-91/B 020200
0,66 Mb. 7
czytać
Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2017 rData ukazania się ogłoszenia: 12 października 2017 r
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej I społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
22,65 Kb. 1
czytać
Zagadnienia na egzaminy poprawkowe sierpień 2016 W. Bugajski technologia mechaniczna- klasa 2CZagadnienia na egzaminy poprawkowe sierpień 2016 W. Bugajski technologia mechaniczna- klasa 2C
3,78 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 do procedury wyboru operacji Lokalne kryteria wyboruZałącznik nr 4 do procedury wyboru operacji Lokalne kryteria wyboru
Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem lgd kraina Dinozaurów
94,6 Kb. 1
czytać
Karta merytoryczna (wypełnia wnioskodawca) załącznik do wniosku o dofinansowanieKarta merytoryczna (wypełnia wnioskodawca) załącznik do wniosku o dofinansowanie
Dla celu d priorytetu 4 po ryby 2014-2020: „Propagowanie dobrostanu społecznego I dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich I obszarach akwakultury
153,83 Kb. 2
czytać
18 lipca 2007 roku18 lipca 2007 roku
Monika Pijanka – podinspektor w wkwia katarzyna Osiecka – starszy specjalista w wo
60,25 Kb. 1
czytać
Załącznik nr do siwz nr sprawy: 116/2012 parametry techniczne oferowanrgo sprzętu zadanie nr Meble warsztatoweZałącznik nr do siwz nr sprawy: 116/2012 parametry techniczne oferowanrgo sprzętu zadanie nr Meble warsztatowe
Drabina aluminiowa anodowana, wielozadaniowa uniwersalna z zawiasami wyposażonymi w zamki zabezpieczające, 4-elementowa (4+4+4+4), ze stabilizatorem podstawy
0,54 Mb. 9
czytać
Lp. Numer wniosku BeneficjentLp. Numer wniosku Beneficjent
Rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup maszyn
67,58 Kb. 1
czytać
Chirurgia onkologicznaChirurgia onkologiczna
Po konsultacjach z członkami Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pragnę przedstawić uwagi dotyczące referencyjności świadczeń w chirurgii onkologicznej
43,11 Kb. 1
czytać
miejscowość I data)miejscowość I data)
Oświadczam, że posiadam środki finansowe na zbilansowanie kosztów realizacji inwestycji
27,4 Kb. 1
czytać
Monika BielkaMonika Bielka
Prezes Komitetu Zakupu Win dla grupy Six Senses opracowanie I wdrożenie programu kart win, opracowanie standardów dotyczących serwowania wina I treningów wiedzy o winach dla pacowników grupy Six Senses
13,14 Kb. 1
czytać
Ramy dla informacji nadzorczej o działalności w zakresie instrumentów pochodnychRamy dla informacji nadzorczej o działalności w zakresie instrumentów pochodnych
Struktura informacji nadzorczych o działalności w zakresie instrumentów pochodnych banków I firm inwestycyjnych (raport)
350,67 Kb. 4
czytać
Opis prowdzonych zajęĆ do umieszczenia na moodlachOpis prowdzonych zajęĆ do umieszczenia na moodlach
Metodami zarządzania zmiennymi w programach, budowaniu wydajnych aplikacji, a także zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego implementowania podstawowych algorytmów w języku programowania
18,17 Kb. 1
czytać
Wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego niespełniające wymagań określonych w artWydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego niespełniające wymagań określonych w art
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii I architektury Krajobrazu; Samodzielna Pracownia Organizacji I ekonomiki Ogrodnictwa
48,46 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego, będącego składnikiem raportu kwartalnego bph funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców za okres od 1 kwietnia 2014 r do 30 czerwca 2014 rInformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego, będącego składnikiem raportu kwartalnego bph funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców za okres od 1 kwietnia 2014 r do 30 czerwca 2014 r
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
13,67 Kb. 1
czytać
Zestawienie opinii przyjętych na sesji plenarnej w dniach 9–10 lipca 2014 rZestawienie opinii przyjętych na sesji plenarnej w dniach 9–10 lipca 2014 r
Eco/357 w sprawie realizacji unii gospodarczej I walutowej, prezentacja pięciu inicjatyw przyjętych podczas wydarzenia „Twoja Europa – Twoje Zdanie”, podsumowanie prezydencji greckiej oraz prezentacja priorytetów prezydencji włoskiej
129,89 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy: pn 52/17Oznaczenie sprawy: pn 52/17
Tak/nie bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego
242,23 Kb. 1
czytać
Regulamin „orsa” sp. Z o. O. Centrum tłumaczeń specjalistyczych § 1 Postanowienia ogólneRegulamin „orsa” sp. Z o. O. Centrum tłumaczeń specjalistyczych § 1 Postanowienia ogólne
Tłumaczenia ustne I pisemne wykonywane są na warunkach określonych w Regulaminie Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych „Orsa” Sp z o o., według stawek określonych w Cenniku
22,18 Kb. 1
czytać
Zarz¥dzanie produkcj¥ Kwidzyn 1998 rZarz¥dzanie produkcj¥ Kwidzyn 1998 r
Lis S. “Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych I sterowanie produkcją” wpw warszawa 1976 r. Cz. 1,2
213,48 Kb. 3
czytać
Protokół z dn. 01. 10 rProtokół z dn. 01. 10 r
Szczegółowe zasady I tryb umarzania, odraczania I rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika I jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób to tego uprawnionych
231,71 Kb. 2
czytać
Justyna Kurkowska, klJustyna Kurkowska, kl
Dzięki tej ustawicznie rozwijającej się nauce, stale odkrywane I udostępniane są nieznane dotychczas dokumenty, doskonalone metody badawcze, unowocześniane metody uczenia się. Jest to zarazem nauka żywa
63,38 Kb. 1
czytać
Daniel Taberski Narzędzia cyfrowe w pracy prokuratoraDaniel Taberski Narzędzia cyfrowe w pracy prokuratora
Omówione zostaną zagadnienia dotyczące ergonomii pracy przy komputerze, organizacji plików na dysku twardym, szybkiego pisania na klawiaturze oraz najczęściej wykorzystywanych programów: edytora tekstu
99,76 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na usługi hostinguSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na usługi hostingu
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
450,57 Kb. 12
czytać
Formularz ofertowy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu w ramach projektuFormularz ofertowy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu w ramach projektu
Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
185,13 Kb. 2
czytać
Wstępny opis systemu informatycznegoWstępny opis systemu informatycznego
Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki pan w obszarach
243,56 Kb. 3
czytać
Dyrektor izby celnej w warszawieDyrektor izby celnej w warszawie
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie informuje, iż wyniku naboru na stanowisko specjalisty do Wydziału Ochrony Praw Własności Intelektualnej I operacji tir zakwalifikowana do zatrudnienia została
7,66 Kb. 1
czytać
Karta zgłoszenia na obóz karateKarta zgłoszenia na obóz karate
Imię I nazwisko dziecka
13,52 Kb. 1
czytać
Dyskurs antropologiczny o antropologii literatury. Zasady pierwszeDyskurs antropologiczny o antropologii literatury. Zasady pierwsze
Uświadamia różnice ich biologii, organizacji społecznej, kultury, areałów przestrzennych, dziedzictwa. Ujawnia mentalność, precyzuje normy postępowania, wyznacza pozycję w najbliższym środowisku I kosmosie. Formułuje doraźne zadania
137,33 Kb. 3
czytać
Rm matura Upload 2 z tematamiRm matura Upload 2 z tematami
Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą jeszcze tzw starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny
0,61 Mb. 7
czytać©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

Strona główna