Strona głównaBiuro projektów ochrony środowiskaBiuro projektów ochrony środowiska
Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami 1
0,8 Mb. 3
czytać
Program turnusu rehabilitacyjnegoProgram turnusu rehabilitacyjnego
Kadra odpowiedzialna – kierownik turnusu, lekarz, specjalista do spraw rehabilitacji
0,64 Mb. 12
czytać
Statut lokalnej grupy działania „Gościniec żywiołów” Rozdział I postanowienia ogólne § Stowarzyszenie „Gościniec żywiołów”Statut lokalnej grupy działania „Gościniec żywiołów” Rozdział I postanowienia ogólne § Stowarzyszenie „Gościniec żywiołów”
Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów”, zwana dalej lgd (Lokalna Grupa Działania) działa na postawie przepisów
102,98 Kb. 1
czytać
Liliana Sonik: cały ten zgiełk wolność I obowiązekLiliana Sonik: cały ten zgiełk wolność I obowiązek
Gdy 10 francuskich żołnierzy zginęło w Afganistanie, belgijska gazeta "De Morgen" zamieściła karykaturę, gdzie przechodzący obok trumien spacerowicz komentował nawiązując do olimpiady: "Francuzi wracają z medalami nawet z Afganistanu"
17,26 Kb. 1
czytać
Pn 13/18 Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (pakiet 1-34)Pn 13/18 Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (pakiet 1-34)
Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji
3,82 Mb. 9
czytać
Protokół z IV edycji Eliminacji OkręgowychProtokół z IV edycji Eliminacji Okręgowych
Komisja Okręgowa powołana przez Komitet Okręgowy działający przy Eurocentrum Innowacji I przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim w składzie
9,7 Kb. 1
czytać
L p. Tytuł projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwośCIL p. Tytuł projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwośCI
Przyczyny I potrzeby wprowadzenia projektu rozporządzenia oraz wskazanie istoty rozwiazań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia
1,1 Mb. 14
czytać
Spis treści Wstęp 4 Koncepcje nauczania 6Spis treści Wstęp 4 Koncepcje nauczania 6
Wpływ multimedialnych form nauczania fizyki na efektywność dydaktyczną – analiza danych empirycznych 91
3,21 Mb. 18
czytać
Usłyszmy I zobaczmy Nr 1-2/2011 Biuletyn Sekcji Rodziców I Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych Spis treści Implantacje bilateralneUsłyszmy I zobaczmy Nr 1-2/2011 Biuletyn Sekcji Rodziców I Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych Spis treści Implantacje bilateralne
Wrocławiu odbyła się konferencja szkoleniowa dla rodziców I logopedów „Implantacje bilateralne – czy 2 jest lepsze niż 1?”. Zorganizowała ją firma Medicus Aparatura I instrumenty Medyczne
79,55 Kb. 1
czytać
Warmińsko-mazurski urząd wojewódzkiWarmińsko-mazurski urząd wojewódzki
Podstawę opracowania programu szkolenia obronnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2021 stanowi
191,22 Kb. 1
czytać
Lab praca z plikami tekstowymi Jest to kontynuowanie pracy poprzedniej LabLab praca z plikami tekstowymi Jest to kontynuowanie pracy poprzedniej Lab
W klasie my interf dodać metody read, save. Metoda save powinna dokonywać zapis danych w plik tekstowy, a metoda read – odczyt tych danych. Dodać odpowiednie opcje menu
76,49 Kb. 1
czytać
I wprowadzenieI wprowadzenie
Procesy ustosunkowania, gdyż dzięki nim człowiek ustosunkowuje się do świata. Zależą one od związku między organizmem a jego środowiskiem
238,99 Kb. 1
czytać
Stwiorb chodniki ul. Miejska, Piłsudskiego, HibneraStwiorb chodniki ul. Miejska, Piłsudskiego, Hibnera
D. 03. 02. 01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, zaworów oraz pokryw studni kablowych
18,82 Mb. 29
czytać
Zarząd Województwa PomorskiegoZarząd Województwa Pomorskiego
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną do reprezentacji) w miejscu I terminie wskazanym w ogłoszeniu
371,34 Kb. 3
czytać
Nr 20/21 maj/czerwiec, 2008 rNr 20/21 maj/czerwiec, 2008 r
Mimo, że lada dzień jedziemy na upragnione wakacje oddajemy w Wasze ręce ostatni już w tym roku numer gazetki. Dziękujemy za uwagę poświęconą naszej twórczości
439,37 Kb. 4
czytać
Załącznik Nr 8 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarekZałącznik Nr 8 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarek
Przygotowanie specjalistów do roli doradcy I konsultanta zespołu pielęgniarskiego
72,56 Kb. 1
czytać
Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu zamojskiegoPowiatowy program opieki nad zabytkami powiatu zamojskiego
Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu zamojskiego na lata 2015 2018
2,66 Mb. 2
czytać
Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgdUzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej na obszarze objętym lsr realizowanych przez inne podmioty niż lgd
43,74 Kb. 1
czytać
Jesienna ramówka w tvp wrocłAWJesienna ramówka w tvp wrocłAW
Facebook. Dodatkowo program informacyjny Fakty znaleźć można na Twitterze I w serwisie YouTube. Tvp wrocław to pasmo lokalne z programami dotyczącymi Dolnego Śląska oraz pasmo wspólne tvp regionalna przygotowywane przez wszystkie ośrodki
3,87 Mb. 7
czytać
Zarządzenie Nr 0050. 63. 2014 Burmistrza Miasta I Gminy SuchedniówZarządzenie Nr 0050. 63. 2014 Burmistrza Miasta I Gminy Suchedniów
Na podstawie art. 0 ust ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( t j. Dz. U z 2013r poz. 330 ze zm.) ustalam, co następuje
28,72 Kb. 1
czytać
Rozdział IXRozdział IX
Obowiązująca od 01. 01. 2002r nowelizacja ustawy wprowadziła pojęcie instrumentu finansowego
400,88 Kb. 5
czytać
Artykuły należy dostarczać w wersjach elektronicznej w formacie edytora WordArtykuły należy dostarczać w wersjach elektronicznej w formacie edytora Word
Artykuł powinien mieć parzystą liczbę stron I nie przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego
16,78 Kb. 1
czytać
R projekt ozporządzenie rady ministróWR projekt ozporządzenie rady ministróW
Na podstawie art. 4 ust ustawy z dnia 11 września 2003 r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 I nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje
78,72 Kb. 1
czytać
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 0-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon : (prefix) (89) 53-26-349 fax : (prefix) (89) 53-26-349Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 0-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon : (prefix) (89) 53-26-349 fax : (prefix) (89) 53-26-349
Ekg, jednego wózka wanny do mycia pacjentów w pozycji leżącej, jednego stołu operacyjnego do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 206 000 Euro
392,11 Kb. 3
czytać
Regulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawieRegulamin organizacyjny muzeum azji I pacyfiku w warszawie
Dz. U. z 2012 r poz. 406, z 2014 r poz. 423 oraz z 2015 r poz. 337, zwanej dalej „ustawą o organizowaniu I prowadzeniu działalności kulturalnej”
82,13 Kb. 1
czytać
Lm consulting Krzysztof KwateraLm consulting Krzysztof Kwatera
Analiza swot dla obszaru objętego lsr, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy
3,13 Mb. 4
czytać
A01i/03 3 instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanieA01i/03 3 instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Operacja: 3 Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów
30,38 Kb. 1
czytać
Dodatek specjalny do nr 210Dodatek specjalny do nr 210
W numerze: „Demokratyczne” poszerzanie terytorium Izraela od roku 1946; Rys historyczny; Wywiad
259,36 Kb. 2
czytać
O p I s t e c h n I c z n yO p I s t e c h n I c z n y
Współczynik przenikania ciepła,,U’’/W/m2K/ przez przegrody budowlane wg. Pn-91/B 020200
0,66 Mb. 7
czytać
Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 1/rpowp 2014-2020/2017 z dnia 08. 08. 2017rZałącznik nr do zapytania ofertowego nr 1/rpowp 2014-2020/2017 z dnia 08. 08. 2017r
159,87 Kb. 1
czytać©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

Strona główna