Strona głównaUzasadnienie I. Ogólny cel projektowanej ustawyUzasadnienie I. Ogólny cel projektowanej ustawy
Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w nurt przyjętych dokumentów strategicznych, tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz strategii „Sprawne Państwo 2020”
223,84 Kb. 3
czytać
Pl zjednoczona w różnorodności plPl zjednoczona w różnorodności pl
166,46 Kb. 2
czytać
Specyfikacja wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej I sportuSpecyfikacja wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej I sportu
Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku, wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie
61,21 Kb. 1
czytać
Dokument z posiedzenia A8-0298/2015Dokument z posiedzenia A8-0298/2015
Opinia komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego I bezpieczeństwa Żywności 43
470,67 Kb. 3
czytać
Dekel do borowiackiej grapyDekel do borowiackiej grapy
Proces przeprowadzania oceny zgodności operacji z lsr, w tym z Programem oraz wyboru operacji do finansowania
224,54 Kb. 3
czytać
Pomiędzy WojewództwemPomiędzy Województwem
103,61 Kb. 1
czytać
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa I rozwoju Wsi
230,33 Kb. 2
czytać
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez wlgd kraina Lasów I Jezior w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 prowWykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez wlgd kraina Lasów I Jezior w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 prow
Ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw małych projektów
211,84 Kb. 2
czytać
Załącznik nr 1 do uchwały nr /13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia stycznia 2013 rZałącznik nr 1 do uchwały nr /13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia stycznia 2013 r
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
382,18 Kb. 3
czytać
Vademecum beneficjentaVademecum beneficjenta
0,58 Mb. 2
czytać
Wzór umowy umowa nr o dofinansowanie projektu1Wzór umowy umowa nr o dofinansowanie projektu1
Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 1-044, przy ul. Spokojnej 13a, reprezentowanym przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora5 na podstawie z dnia r., którego kopia stanowi załącznik nr do Umowy, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”
342,11 Kb. 4
czytać
Wzór porozumienia porozumienie nr o dofinansowanie projektu1 „ ”Wzór porozumienia porozumienie nr o dofinansowanie projektu1 „ ”
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 1-044, przy ul. Spokojna 13a, reprezentowanym przez na z dnia r., którego kopia stanowi załącznik nr do Porozumienia, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”
309,21 Kb. 11
czytać
Wzór umowy umowa nr o dofinansowanie projektu1Wzór umowy umowa nr o dofinansowanie projektu1
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 1-044, przy ul. Spokojnej 13 A, reprezentowanym przez na podstawie z dnia r., którego kopia stanowi załącznik nr do Umowy, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”
322,22 Kb. 5
czytać
Bartek JońskiBartek Joński
Europejskiego. W ramach konsultacji społecznych realizowanych aktualnie przez Ministerstwo Gospodarki poniżej przedstawiamy komentarz Związku Rzemiosła Polskiego do zagadnień dotyczących obszaru podatków, poprawy otoczenia biznesu I
21,15 Kb. 1
czytać
Dział I przepisy ogólne ArtDział I przepisy ogólne Art
Wspólnoty rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy
1,01 Mb. 20
czytać
Wzór porozumienia porozumienie nr o dofinansowanie projektu1 „ ”Wzór porozumienia porozumienie nr o dofinansowanie projektu1 „ ”
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 1-150, przy ul. Syreny 23, reprezentowanym przez na z dnia r., którego kopia stanowi załącznik nr do Porozumienia, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”
311,9 Kb. 7
czytać
Porozumienie na rzecz realizacji ProjektuPorozumienie na rzecz realizacji Projektu
Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego I wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania I zagospodarowania przestrzennego
70,91 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru operacjiKryteria wyboru operacji
Weryfikacja wniosku dokonywana jest wieloetapowo. Warunkiem przejścia wniosku do następnego etapu jest uzyskanie wyniku pozytywnego etapu poprzedzającego. Oceny wstępnej dokonuje uprawniony pracownik lgd na podstawie kart weryfikacji
30,59 Kb. 1
czytać
Wielokierunkowa aktywność uczniówWielokierunkowa aktywność uczniów
Nauczycielką nauczania początkowego jestem od 6 lat. Pracuję w Szkole Podstawowej nr im. Jana Pawła II w Ełku. Posiadam
161,19 Kb. 1
czytać
Polityka ochrony wolnej konkurencji I pomoc publicznaPolityka ochrony wolnej konkurencji I pomoc publiczna
Waluta – jednostka monetarna (pieniężna), z reguły będąca prawnym środkiem płatniczym w określonym kraju
18,35 Kb. 1
czytać
Proof copyProof copy
Zarejestrowano w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii jako Depozyt Legalny nr 6180 z dnia lipca 1996 roku. Wydano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora
0,52 Mb. 14
czytać
Atrakcyjnie I nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskimAtrakcyjnie I nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
112,04 Kb. 3
czytać
Fundusz Pracy w nowej perspektywie – propozycje usprawnień po spotkaniuFundusz Pracy w nowej perspektywie – propozycje usprawnień po spotkaniu
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego I zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego I europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 1
438,7 Kb. 9
czytać
Fundusz Pracy w nowej perspektywie – propozycje usprawnień po spotkaniuFundusz Pracy w nowej perspektywie – propozycje usprawnień po spotkaniu
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego I zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego I europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 1
361,03 Kb. 9
czytać
Wiedza I doświadczenie – bogactwo (po)mocy w PoznaniuWiedza I doświadczenie – bogactwo (po)mocy w Poznaniu
Smaki Regionów, Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych polagra tech, Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych polagra food, Międzynarodowych Targów Gastronomii polagra gastro
113,08 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 tp/371/56/18 /pieczęć wykonawcy/ ofertaZałącznik nr 1 tp/371/56/18 /pieczęć wykonawcy/ oferta
Nazwa firmy
62,67 Kb. 1
czytać
k sixkcombinedfinalk sixkcombinedfinal
Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy wnioskodawca składa bądź będzie składać raporty roczne w postaci formularzy 20-f lub 40-F
0,5 Mb. 7
czytać
Decyzji radyDecyzji rady
Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej
2,1 Mb. 20
czytać
Koordynacja Programów „Uczenie się przez całe życie”Koordynacja Programów „Uczenie się przez całe życie”
Wnioski o dokonanie płatności zaliczkowych odnośnie funduszy na akcje zdecentralizowane 52
0,81 Mb. 25
czytać
Podstawy zarządzania płynnośCIĄ finansową – kapitał pracujący nwc w przedsiębiorstwie produkcyjnym terminy Wydrukuj to szkoleniePodstawy zarządzania płynnośCIĄ finansową – kapitał pracujący nwc w przedsiębiorstwie produkcyjnym terminy Wydrukuj to szkolenie
Kontakt z trenerem: dr hab. Grzegorz Michalski
2,42 Mb. 34
czytać©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

Strona główna