Strona głównaZarządzenie Nr 74/2010/dsozZarządzenie Nr 74/2010/dsoz
Na podstawie art. 02 ust pkt 21 I 25 oraz art. 146 ust pkt I oraz art. 159 ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
212,24 Kb. 4
czytać
Commission DecisionCommission Decision
Rady 91/493/ewg z dnia 22 lipca 1991 r ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji I wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa1, ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 806/20032, w szczególności jej art
72,24 Kb. 1
czytać
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrWydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nr
Działanie 1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego I prywatnego
0,59 Mb. 12
czytać
Wniosek o dofinansowanieWniosek o dofinansowanie
A instytucja odpowiedzialna za wniosek tj instytucja zarządzająca lub instytucja
221,11 Kb. 1
czytać
Opis projektu pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Odnowa I rozwój wsi”Opis projektu pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla działania „Odnowa I rozwój wsi”
Doświadczenie w realizacji projektów( wymienić nazwy lub zakres projektów max. 5 projektów)
307,68 Kb. 2
czytać
Cybernetyka I charakterCybernetyka I charakter
Rzecz jasna, potomnych zaskoczy jeszcze niejedna rewolucja w nauce, ale nie będą to zmiany tak generalne jak te o których zamierzam tu powiedzieć
5,11 Mb. 44
czytać
Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy„Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy„
Nabór na kadrę dydaktyczną do projektu „Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy„ w ramach poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
89,43 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 5 do siwz nr spr. 53/D/endoprotezy ii/2014 warunki graniczne przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 5 do siwz nr spr. 53/D/endoprotezy ii/2014 warunki graniczne przedmiotu zamówienia
Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, Dz. U. Nr 107, poz
39,47 Kb. 1
czytać
Cybernetyka kulturyCybernetyka kultury
Współczesna rewolucja naukowo-techniczna nazywana jest coraz częściej rewolucją informacyjną. W trakcie tej rewolucji następuje lawinowy proces wzrostu zasobów wiedzy społecznej
1,71 Mb. 30
czytać
Ćwiczenia zblokowane dla vi-go roku LekarskiegoĆwiczenia zblokowane dla vi-go roku Lekarskiego
F farmakologia kliniczna Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii I farmakologii Klinicznej wsz
55,95 Kb. 1
czytać
Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, StryszówKalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów
Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 44
1,72 Mb. 2
czytać
Instrukcje do urządzeń techniki komputerowej klasa T1a]Instrukcje do urządzeń techniki komputerowej klasa T1a]
Udowodnij, że systemy dziesiętny I dwójkowy są systemami pozycyjnymi. Rozważ przypadki
301,96 Kb. 2
czytać
Karta zgłoszeniowaKarta zgłoszeniowa
Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
183,47 Kb. 1
czytać
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medium umkWydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medium umk
Cele kształcenia (powinny obejmować trzy dziedziny: poznawczą, emocjonalną, psychomotoryczną)
49,55 Kb. 1
czytać
Dokumentacja hotelDokumentacja hotel
Raporty z pracy recepcjonistów pozwalają na szybkie rozliczenie dnia (zmiany). Pobyty gości, którzy zajmą dany pokój są automatycznie pamiętane w Księdze meldunkowej, Raporcie gus kt-1, Raporcie sprzedaży I wielu innych
2,16 Mb. 31
czytać
Widzę, że przydarzyło mi się to, co się przytrafiaWidzę, że przydarzyło mi się to, co się przytrafia
Scytów, odkryje cuda Babilonu I zbada tajemnice Nilu, nim pozna sto innych miejsc I ujrzy tysiąc niepojętych rzeczy, pojawi się na chwilę w wykładzie o starożytnej Grecji
0,71 Mb. 13
czytać
Mysłowice dnia 25Mysłowice dnia 25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej siwz, zawierające pytania następującej
249,04 Kb. 5
czytać
Specyfikacja wykonania I odbioru robót budowlanychSpecyfikacja wykonania I odbioru robót budowlanych
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „proekob” z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3”
6,42 Mb. 63
czytać
Eugeniusz Jakubas Miejsca zerowe funkcjiEugeniusz Jakubas Miejsca zerowe funkcji
Celem lekcji jest omówienie sposobów wyznaczania miejsc zerowych funkcji przy pomocy komputera
65,54 Kb. 1
czytać
Benito zambrano w kinach od 7 czerwca 2002 dystrybucja w polsce ul. Zamenhofa 1, 00-153 WarszawaBenito zambrano w kinach od 7 czerwca 2002 dystrybucja w polsce ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
Paco Tous, Miguel Alcíbar, Rosario Lara, Pepa Faraco, Estrella Távora, José Manuel Seda, Magdalena Barbero, Sebastián Haro, Práxedes Nieto, Manolo Linares, Pilar Romero, Gloria de Jesús, Benito Cordero, María Alfonsa Roso, Rosario Pardo
97,93 Kb. 1
czytać
Opis technicznyOpis techniczny
Rozpatrywany zespół pomieszczeń żywienia wraz zapleczem kuchennym usytuowano w przyziemiu Szkoły Podstawowej w Karlinie przy
180,87 Kb. 1
czytać
Wydział Chemiczny Politechnika ŁódzkaWydział Chemiczny Politechnika Łódzka
Przykładami urządzeń do rozdrabniania stosowanych obecnie w laboratoriach są młynki wysokoobrotowe oraz homogenizatory wirnikowe lub ciśnieniowe
61,2 Kb. 1
czytać
Zmienne nauki wydanie internetoweZmienne nauki wydanie internetowe
Dodatek Fotokopie publikacji Towarzystwa Strażnica głoszących koniec świata w XX wieku
8,66 Mb. 13
czytać
Skład I organizacja pracy ZarząduSkład I organizacja pracy Zarządu
W roku 017 Zarząd IV kadencji odbył posiedzenia, w dniu 10 oraz 23 stycznia, a ponadto przygotował I zwołał sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków w terminie 31. 01. 2017 r
78,75 Kb. 1
czytać
Pkp energetyka s. APkp energetyka s. A
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń I dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
0,57 Mb. 8
czytać
Prof dr hab. Mariusz Wołos Kraków, dnia 31 sierpnia 2016 r. Instytut Historii I ArchiwistykiProf dr hab. Mariusz Wołos Kraków, dnia 31 sierpnia 2016 r. Instytut Historii I Archiwistyki
Konferencja międzynarodowa pt. „Traktat ryski 1921 r po 75 latach” – 28-29 marca 1996 w Toruniu (zorganizowana przez Instytut Historii I archiwistyki umk w Toruniu) – referat pt. Francja a traktat ryski
Referat 188,38 Kb. 3
czytać
Przykłady prostych programówPrzykłady prostych programów
Rzutowanie wskaźników. Dostęp do dowolnego obszaru pamięci. Wskaźniki na funkcje
163,58 Kb. 1
czytać
Rachunkowość można rozpatrywać jakoRachunkowość można rozpatrywać jako
Pierwsze zapisy księgowe pochodzą ze starożytnej Grecji, Babilonii I rzymu. Już starożytni kupcy włoscy zaczęli używać kont teowych
189,1 Kb. 1
czytać
Jama brzuszna, okolice, podział topograficzny, jama otrzewnej, jama miednicy, przestrzeń zaotrzewnowaJama brzuszna, okolice, podział topograficzny, jama otrzewnej, jama miednicy, przestrzeń zaotrzewnowa
119,96 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr or. 050. 57. 2016 Burmistrza Kłobucka z dnia kwietnia 2016 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie KłobuckZarządzenie Nr or. 050. 57. 2016 Burmistrza Kłobucka z dnia kwietnia 2016 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Kłobuck
Na podstawie art. 9 ust I 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym
51,75 Kb. 1
czytać©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

Strona główna