Strona głównaWarszawa 28 lipca 2015Warszawa 28 lipca 2015
Czy wiesz co to jest hcv? Jak się przenosi? Jakie choroby wywołuje? Jak nie dopuścić do zakażenia?
205,01 Kb. 2
czytać
Zatwierdzam / Minister Rozwoju I FinansówZatwierdzam / Minister Rozwoju I Finansów
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
278,6 Kb. 5
czytać
Decyzja radyDecyzja rady
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art
1,16 Mb. 11
czytać
Koszalin, 15. 06. 2016 Oferty aktualne na dzień 15. 06. 2016 Następna aktualizacja nastąpi w dniu 17. 06. 2016Koszalin, 15. 06. 2016 Oferty aktualne na dzień 15. 06. 2016 Następna aktualizacja nastąpi w dniu 17. 06. 2016
Kucharz (2012) efs dla osób do 29 r.ż wykształcenie minimum techniczne lub zawodowe
355,01 Kb. 7
czytać
Ministerstwo rozwoju regionalnegoMinisterstwo rozwoju regionalnego
Dokonywanie oceny zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju
1,12 Mb. 16
czytać
Prokuratura okręgowa w świdnicyProkuratura okręgowa w świdnicy
Prokuratury Okręgowej w Opolu I podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/ partnerów życiowych I pełnoletnich dzieci”
0,81 Mb. 5
czytać
Dostawę i wdrożenie Systemów Wspomagania Organizacji RozprawDostawę i wdrożenie Systemów Wspomagania Organizacji Rozpraw
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę I wdrożenie Systemów Wspomagania Organizacji Rozpraw składamy niniejszą ofertę
151,97 Kb. 1
czytać
Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w StrzyżowiePowiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie
Obsługę bankową budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 5 lat”
22,65 Kb. 1
czytać
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020
1,54 Mb. 4
czytać
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Barcja”Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Barcja”
Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (lgd9) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje
336,59 Kb. 1
czytać
Lutowacz (721201) Robotnicy przemysłowi I rzemieślnicyLutowacz (721201) Robotnicy przemysłowi I rzemieślnicy
Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez
216,85 Kb. 1
czytać
Gmina Tarnów OpolskiGmina Tarnów Opolski
Dotyczy: zapytania ofertowego na Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych do szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu „Gimnazjum innowacji”
353,96 Kb. 3
czytać
Substancja pomocniczaSubstancja pomocnicza
U dorosłych, produkt leczniczy Prilocaine-Lidocaine Diapharm jest wskazany do stosowania w znieczuleniu miejscowym
79,89 Kb. 1
czytać
Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3Karty zgodności z kryteriami wybory operacji dla celu ogólnego 3
Nazwa wnioskodawcy
56,14 Kb. 1
czytać
Co warto wiedzieć o rozwoju mowy naszego dziecka Czy wady mowy można leczyć w każdym wieku?Co warto wiedzieć o rozwoju mowy naszego dziecka Czy wady mowy można leczyć w każdym wieku?
Wada wymowy, która nie zostanie skorygowana w dzieciństwie może mieć wpływ na dalsze życie, np pracę, czy relacje z otoczeniem. Ważna jest szybka diagnoza I terapia logopedyczna
15,18 Kb. 1
czytać
„zatwierdzam”„zatwierdzam”
Pkol, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen gryg. Stanisław Koziej, Szefowie Służb Mundurowych, Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ, Burmistrz Dzielnicy Bielany
11,68 Kb. 1
czytać
Oceny jednostek miejskich za 2009 rOceny jednostek miejskich za 2009 r
Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich
3,59 Mb. 24
czytać
Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
288,94 Kb. 1
czytać
Frazeologizmy mitologiczne pięta AchillesaFrazeologizmy mitologiczne pięta Achillesa
Pochodzenie: Matka Achillesa, bogini Tetyda, po urodzeniu syna wykąpała go w Styksie, aby uczynić jego ciało odpornym na zranienia. Trzymała go za piętę I ten fragment ciała Achillesa był nieodporny na rany
68,31 Kb. 1
czytać
Uchwała nr liii/222/10Uchwała nr liii/222/10
Wsi z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie szczegółowych warunków I trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa I rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
7,27 Mb. 1
czytać
Charakterystyka kart płatniczych w obrocie krajowym I zagranicznym-podział, zasady posługiwania się kartą, bezpieczeństwo transakcji, bariery rozwoju w PolsceCharakterystyka kart płatniczych w obrocie krajowym I zagranicznym-podział, zasady posługiwania się kartą, bezpieczeństwo transakcji, bariery rozwoju w Polsce
Karta płatnicza (ang credit card) to instrument pozwalający na dokonanie płatności bez użycia gotówki. 1Z racji swej budowy określana jest potocznie mianem pieniądza plastikowego
123,44 Kb. 2
czytać
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Struktura programu w języku C++. Słowa kluczowe, zmienne I stałe, typy danych. Instrukcje wejścia I wyjścia
31,72 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sqlWprowadzenie do sql
176,35 Kb. 3
czytać
Wojewódzki szpital zespolonyWojewódzki szpital zespolony
Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
1,22 Mb. 23
czytać
Nr sprawy: zp 83 / 2017 ZamawiającyNr sprawy: zp 83 / 2017 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą” na realizację zadania pod nazwą: „Dostawy materiałów medycznych do operacji okulistycznych”
165,78 Kb. 2
czytać
Definicja rynku finansowegoDefinicja rynku finansowego
Rynki finansowe miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej
336,23 Kb. 4
czytać
ZałĄcznik nr 1 do siwzZałĄcznik nr 1 do siwz
Nazwa Wykonawcy
0,64 Mb. 5
czytać
Rynek pieniężny ciąg dalszyRynek pieniężny ciąg dalszy
Rynek walutowy jest w istocie jednym z segmentów rynku pieniężnego. Transakcje na nim mają charakter krótkoterminowy. Warunki panujące na rynku walutowym kształtują przepływ funduszy na rynku krótkoterminowych transakcji
48,69 Kb. 1
czytać
Mam na imię MartaMam na imię Marta
Skończyłam studia o kierunku turystycznym, na których poznałam mojego obecnego, wspaniałego męża Marka. Uwielbiam chodzić po górach I także z nimi związana jest moja praca. Moje życie, jak dotąd było szczęśliwe, nie miałam na co narzekać
12,43 Kb. 1
czytać
Załącznik 6aZałącznik 6a
Instrukcja przeznaczona jest dla beneficjentów działania: 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie I leśnictwie
18,96 Kb. 1
czytać©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

Strona główna