Strona głównaMoje Niepokalane Serce zatriumfujeMoje Niepokalane Serce zatriumfuje
Matki Bożej trójce małych pastuszków w Fatimie. Przesłanie z Portugalii jest tak żywe I aktywne, że przenika przez lata I granice państw, poprzez wojny I inne historyczne wydarzenia XX i XXI wieku
287,55 Kb. 5
czytać
Formularz ofertyFormularz oferty
Usługi weterynaryjne w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gorzowa Wlkp., oferuję
175,71 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik formularz cenowyZałĄcznik formularz cenowy
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
15,79 Kb. 1
czytać
P r o t o k ó Ł nr X /07P r o t o k ó Ł nr X /07
Rady Gminy Pan Dominik Krekora- proszę wszystkich o powstanie Szanowni Państwo w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki I pozostałych osób
123,95 Kb. 3
czytać
Postępowanie anestezjologicznePostępowanie anestezjologiczne
Autoregulacja utrzymuje stały cbf przy szerokich granicach map (50 150 mmHg) przez skurcz lub rozkurcz arterioli, poza tymi granicami cbf zmienia się proporcjonalnie do map
33,97 Kb. 1
czytać
1 (a-c) Lisa Torell, Kultura przyjemności / Pleasure Culture1 (a-c) Lisa Torell, Kultura przyjemności / Pleasure Culture
Morskim Domu Kultury, ul. Marynarki Polskiej 5 (1A), płot przy promie
92,87 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr VII / 2007ProtokóŁ Nr VII / 2007
Murawską Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Martę Banaszak rzecznika prasowego nfz, Kierowników Wydziałów I referatów Urzędu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Sołtysów, mieszkańców Międzychodu
153,84 Kb. 3
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
412,42 Kb. 5
czytać
Ryzyko bankowe: możliwość poniesienia strat w następstwie okoliczności I zdarzen niezależnych od banku, których w momenci podejmowania decyzji nie można było rzewidziecRyzyko bankowe: możliwość poniesienia strat w następstwie okoliczności I zdarzen niezależnych od banku, których w momenci podejmowania decyzji nie można było rzewidziec
Bony komercyjne w tym komer weksle inwest-termin, B. K. pap emit prze spółki, komer weksle inwest
36,79 Kb. 1
czytać
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą na rok 2023Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą na rok 2023
1,83 Mb. 3
czytać
Na tych ulicach ludzie umierali z głoduNa tych ulicach ludzie umierali z głodu
Widok ludzkich zwłok to była dla mnie codzienność – wspomina piekną polszczyną. Nie wywieźli nas do Treblinki. W 1943 roku w ostatniej chwili uciekłem z grupy dzieci, przeznaczonych na rozstrzelanie. Poźniej było Auschwitz I braunschweig
15,04 Kb. 1
czytać
Modelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiegoModelowe rozwiązania funkcjonalne dla zakładu serowarskiego
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
98,36 Kb. 2
czytać
Wielkopolskie Centrum Onkologii II oddział Chirurgii Onkologicznej Rozprawa habilitacyjna Komentarz do monografii oraz podsumowanie dorobku naukowego Witold Kycler Dr n medWielkopolskie Centrum Onkologii II oddział Chirurgii Onkologicznej Rozprawa habilitacyjna Komentarz do monografii oraz podsumowanie dorobku naukowego Witold Kycler Dr n med
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca I roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej
Referat 5,17 Mb. 5
czytać
Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025Wielospecjalistyczny szpital miejski im. J. Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Sp zoz z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 61-285 poznań nip: 778-13-50-016 regon: 000306331 krs: 0000002025
Pracowni Diagnostyki Obrazowej na Pracownię Tomografii Komputerowej I pracownię rtg oraz przeniesieniem I uruchomieniem istniejących aparatów rtg dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
0,6 Mb. 2
czytać
Dla publikacji specjalistycznychDla publikacji specjalistycznych
Zaawansowaną Detekcję Twarzy, Technologię kompensacji cienia oraz nowy, fascynujący Tryb Inteligentnej Automatyki – sprawiają, że 10-megapikselowy Olympus µ 1060, to kompaktowy aparat fotograficzny, którego można pozazdrościć
39 Kb. 1
czytać
Opis ubezpieczenia – uwagi I informacje dodatkowe do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków dzieci, MŁodzieży I personelu placówek oświatowych oferowanego przez interrisk towarzystwo ubezpieczeń saOpis ubezpieczenia – uwagi I informacje dodatkowe do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęsliwych wypadków dzieci, MŁodzieży I personelu placówek oświatowych oferowanego przez interrisk towarzystwo ubezpieczeń sa
Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł
56,55 Kb. 1
czytać
5. rejonowe warsztaty techniczne bydgoszcz5. rejonowe warsztaty techniczne bydgoszcz
Otrzymały one numer jw 2877. Kierownikiem Okręgowych Magazynów został kpt. Edward Jeziorowski, a kierownikiem Warsztatu Łączności ppor. Edward Koliński. Samodzielna jednostka, jaką były om I wł nr 2
1,88 Mb. 4
czytać
Regionalny szpitalRegionalny szpital
Do dnia 28 listopada 2012 r wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2,84 Mb. 12
czytać
Rada miejskaRada miejska
Obszar osiedla określa mapa wraz z wykazem ulic, stanowiące integralną część statutu osiedla
0,69 Mb. 1
czytać
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 0-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon : (prefix) (89) 53-26-349 fax : (prefix) (89) 53-26-349Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 0-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon : (prefix) (89) 53-26-349 fax : (prefix) (89) 53-26-349
Ekg, jednego wózka wanny do mycia pacjentów w pozycji leżącej, jednego stołu operacyjnego do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 206 000 Euro
392,11 Kb. 3
czytać
Epione sp z o o. ul. Szopienicka 59 40-431 Katowice zgoda pacjenta na leczenie / zabiegEpione sp z o o. ul. Szopienicka 59 40-431 Katowice zgoda pacjenta na leczenie / zabieg
Imię I nazwisko pacjenta
19,73 Kb. 1
czytać
KwestionariuszKwestionariusz
Dobór badań oraz wizyta lekarska z interpretacją badań I ustaleniem zaleceń
130,19 Kb. 1
czytać
Wydawanie paszportów I dokonywanie w nich zmianWydawanie paszportów I dokonywanie w nich zmian
Samodzielne stanowiska pracy – terenowe punkty przyjmowania wniosków o dokumenty paszportowe I wydawania paszportów
51,33 Kb. 1
czytać
Sesja ChirurgicznaSesja Chirurgiczna
35,09 Kb. 1
czytać
M. 12. 01. 02 Beton ustroju niosącego klasy b35 w elementach o grubości < 60M. 12. 01. 02 Beton ustroju niosącego klasy b35 w elementach o grubości < 60
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót związanych z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanych w ramach inwestycji pn. …
1,15 Mb. 10
czytać
Siwz dostawa systemu badawczego do badań właściwości tworzyw polimerowych w zmiennych warunkach temperaturowo klimatycznychSiwz dostawa systemu badawczego do badań właściwości tworzyw polimerowych w zmiennych warunkach temperaturowo klimatycznych
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
328,8 Kb. 3
czytać
Dla specjalności lekarskich wniosek o wpisanie na listę ministra właściwego do spraw zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacjęDla specjalności lekarskich wniosek o wpisanie na listę ministra właściwego do spraw zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r w sprawie specjalizacji lekarzy stomatologów
179,58 Kb. 1
czytać
Gsi a konwertyciGsi a konwertyci
Gsi, uczestniczących w konspiracji od początku lat 90. ubiegłego wieku. Daumont aktywnie działał przez ponad dekadę – ktoś musiał go w tym czasie szkolić, przekazywać pieniądze I fałszywe dokumenty dzięki którym mógł podróżować po całym
13,82 Kb. 1
czytać
„ w Duchu Świętym”„ w Duchu Świętym”
Materiały te są fragmentem „Podręcznika odb III st.” opracowanego przez ks. Józefa Morawę I zespół współpracowników. Zostały poprawione I uzupełnione w nowe pomysły jako pomoc dla animatorów na rekolekcjach letnich odb
8,97 Mb. 3
czytać
Decyzja parlamentu europejskiego I radyDecyzja parlamentu europejskiego I rady
We w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
6,6 Mb. 20
czytać©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

Strona główna